Vanemad uudised  


Mis on ETISes uut ...


21.12.2015       Kristi Kukk

  • ETIS_sise.jpg
Eesti Teadusinfosüteemi visuaalne vorm on küll võrreldes eelmise versiooniga oluliselt muutunud, ent kesksete protsesside loogika on jäänud samaks. Igal sammul on lisandunud uusi võimalusi andmete haldamise lihtsustamiseks. Põhjalikum kasutusjuhend ootab sisseloginud kasutajaid töölaual. Esmajärgus palume üle vaadata ja korrastada CV, konto seadete ja volituste andmed.

Loe lähemalt....

11 riigi tudengid tulevad Pärnusse rahvusvahelise õiguse suveülikooli


21.07.2016       Virge Tamme

25.–29. juulini 2016 toimub Pärnus viies Martensi rahvusvahelise õiguse suveülikool, kus õppejõududena astuvad üles mitmed rahvusvahelise õiguse teaduse ja praktika tipud. Suveülikoolis osaleb 30 tudengit 11 riigist.

Loe lähemalt....

Teaduskollektsioonide perioodiline hindamine 2016. a sügisel


14.07.2016       Marika Meltsas

Haridus- ja teadusministri määruse „Teaduskollektsioonidele esitatavad nõuded ning teaduskollektsioonide finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ja finantseerimise otsustamise tingimused ja kord“ järgi viiakse meetme kaudu rahastatavate kollektsioonide seas iga viie aasta järel läbi perioodiline hindamine. Esimene ja seni viimane selline hindamine oli 2011. a sügisel.
Perioodilise hindamise eesmärgiks on teha vahekokkuvõte ning selgitada kollektsioonide vastavus teaduskollektsioonidele kehtestatud nõuetele, anda hinnang nende teaduslikule olulisusele ning tegevuse sihipärasusele. Perioodilise hindamise peavad läbima kõik kollektsioonid, mis soovivad taotleda teaduskollektsioonide meetmest finantseerimist perioodil 2017-2021....

Loe lähemalt....

Uuring: Eesti lapsevanemad on laste nutitelefonide kasutuse osas passiivsed


14.07.2016       Virge Tamme

  • laps telefonis.jpg
Tartu ülikooli psühholoogia instituudis tehtud uurimus näitas, et Eesti lapsevanemad on passiivsed oma lapse tegevuse suhtes nutitelefonides. Vanemad tõdesid, et lapsed võiksid nutitelefonides vähem aega veeta. Sama arvasid ka lapsed oma vanemate kohta, mis näitab, et vanemate harjumused nutitelefoni kasutuses peegeldavad laste harjumusi ning nende muutmiseks peaks lapsevanemad näitama eeskuju.

Loe lähemalt....

Uuring: Eesti sotsiaalsete talupidamiste arengut pärsib puudulik toetus


12.07.2016       Virge Tamme

  • tiny-horses-24__605.jpg
Sotsiaalne talupidamine on Eestis suhteliselt uus, kuigi Euroopa Liidu liikmesriikides pööratakse sellele üha suuremat tähelepanu, sest järjest enam märgatakse põllumajanduse ja maaelu positiivseid mõjusid inimese sotsiaalsele, psüühilisele ja vaimsele heaolule. Kerli Varik leidis Tartu ülikoolis kaitstud bakalaureusetöös, et Eestis võiks sotsiaalseid talupidamisi luua mitmete valdkondade spetsialistid koos, ent nende arendamiseks on ennekõike vaja riigi toetust.

Loe lähemalt....

Tehnikaülikooli juhtimine muutub lihtsamaks ja läbipaistvamaks


08.07.2016       Krõõt Nõges

Alates 1. jaanuarist 2017 on Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ) vaid neli teaduskonda ning Eesti Mereakadeemia.

Loe lähemalt....

17 miljonit eurot: TTÜ energeetikud ja Elering uurivad koos partneritega Euroopast tuleviku elektrisüsteeme


08.07.2016       Krõõt Nõges

  • Migrate.png
  • EL.png
Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) elektroenergeetika instituut koos 24 partneriga 13 Euroopa riigist on alustanud tuleviku elektrisüsteemide uurimist Horisont 2020 projektis MIGRATE (Massive InteGRATion of power Electronic devices). Projekti kogueelarve on 17 miljonit eurot ning selles osaleb järgmise nelja aasta jooksul 12 Euroopa suuremat ülekandevõrguoperaatorit, sh Elering Eestist, ja mitmed Euroopa tuntud ülikoolid ja uurimisasutused.

Loe lähemalt....

TTÜ teadlase töö toob lähemale portatiivse ja usaldusväärse narkotestri


08.07.2016       Krõõt Nõges

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) keemiainstituudis on kaitstud doktoritöö, mille baasilt on instituudil plaanis luua usaldusväärne, portfellisuurune ja kaasaskantav narkotester.
Jekaterina Mazina näitas oma doktoritöös, et uue tehnoloogiaga saab teha usaldusväärset kiirtesti narkojoobe tuvastamiseks. Kapillaarelektroforeesi meetodiga saab narkojoobe kindlakstegemiseks kasutada patsiendi sülge, mida on lihtne analüüsiks saada (erinevalt näiteks uriinist või verest).

Loe lähemalt....

Tehnikaülikooli üliõpilane valiti suure rahvusvahelise inseneride tudengiorganisatsiooni juhiks


08.07.2016       Krõõt Nõges

  • Valgerist_1.jpg
Tehnikaülikooli mehaanikateaduskonna üliõpilane Taavi Valgerist valiti rahvusvahelise tudengiorganisatsiooni ESTIEM juhatuse esimeheks. ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) on üle-Euroopaline tudengite võrgustik, mis ühendab tööstustehnika ja juhtimise tudengeid.

Loe lähemalt....

Konverents toob Tartusse 350 noort sotsiaalteadlast


08.07.2016       Virge Tamme

10.-13. juulini viibib Tartus rahvusvahelisel noorteadlaste konverentsil ligi 350 inimest 160 kõrgkoolist üle maailma. Politoloogia ja sotsiaalteaduste valdkonna teemasid arutatakse 75 paneelsessioonis. Konverentsi üks peaesineja on Saksa politoloog Christian Welzel, keda huvitab kõige enam sõja ja rahu teema ning kes ütleb, et Eestil ei ole vaja Venemaad karta.

Loe lähemalt....

Kolm humanitaarvaldkonna professorit nimetati Euroopa akadeemikuteks


07.07.2016       Virge Tamme

  • metslang_talvet_ja_grisakova.png
Üleeuroopaline loodus-, humanitaar- ja kirjandusteaduste akadeemia Academia Europaea nimetas Tartu ülikooli kirjandusteooria professori Marina Grišakova, tänapäeva eesti keele professori Helle Metslangi ja maailmakirjanduse professori Jüri Talveti Euroopa akadeemikuteks. Sellega tunnustatakse nende rahvusvahelist teadlastööd ja püsivat panust Euroopa teadusesse.

Loe lähemalt....

Uuring: laste ülekaalu vähendamiseks peab piirama suhkruga magustatud jookide tarbimist


05.07.2016       Virge Tamme

Kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu andmetel on Eestis 11–15-aastaste noorte seas ülekaalulised või rasvunud 16,6% poistest ja 13,6% tüdrukutest. Ülekaalulisuse kujunemisel on oluline roll ka karastusjookidel, mida tarbib igapäevaselt 8,5% Eesti poistest ja 4,6% tüdrukutest. Tartu ülikoolis kaitstud magistritööst selgub, et suhkruga magustatud joogid on populaarsemad madalama sotsiaalmajandusliku staatusega peredes.

Loe lähemalt....

ETISe uudisedTeiste portaalide uudised
04.07.2016       Virge Tamme
Suvekool toob Eestisse küberjulgeoleku ja IT-õiguse tipud üle kogu maailma   4.–8. juulini toimub Tallinnas rahvusvaheline küberjulgeoleku suvekool doktorantidele „Küberkriminalistika – tehnoloogia ja õigus“. Teist aastat toimuva suvekooli eesmärk on õppida ja jagada teadmisi selle nimel, et saaksime tuleviku infoühiskonnas turvaliselt elada, ütles HITSA juhatuse esimees Erki Urva.
Loe lähemalt....
12.07.2016       https://wordpress.org/?v=4.5.3
Arvamusfestivali teadusala avaneb seekord Paide keskväljakul  

Arvamusfestivali teadusalal lahatakse tänavu ühiskonda ja inimest ning vaadatakse päikest ja tulevikku. Kõik huvilised on oodatud kaasa mõtlema ja arutlema...

The post Arvamusfestivali teadusala avaneb seekord Paide keskväljakul ...
Loe lähemalt....


04.07.2016       Virge Tamme
Teadusmaleva noored panustavad ESTCube-2 ehitusse   Tõraveres anti start teadusmalevale, kus teadushuvilised koolinoored saavad süvitsi tutvuda teadlase elukutsega isikliku kogemuse kaudu. Selle aasta teadusmaleva suur väljakutse on ESTCube-2 satelliidi ehitamises osalemine. Teadusmalevast võtavad osa noored Tallinnast, Tartust, Türilt ja Lätist.
Loe lähemalt....
14.07.2016       https://wordpress.org/?v=4.5.3
T&A Brüsseli büroo uudised juuni 2016  

Brüsseli büroo uudiseid  Üritused  Brüsseli büroo teadusuudiste ja ürituste ülevaate koostajad on ETAg-i Brüsseli büroo juht Kadri Sirg (kadri.sirg@etag.ee) ning püsistažöör Annika...

The post T&A Brüsseli büroo uudised juuni 2016 appeared first on ...
Loe lähemalt....


29.06.2016       Virge Tamme
Tartus arutatakse, kuidas mobiilipõhiseid uuringuid transpordi planeerimisel kasutada   ​​​​​​​Mobiiltelefonidel on oluline roll kaasaja ühiskonna muutumisel. Üha aktiivsemalt kasutatakse mobiilipõhiseid uuringuid, et saada kätte nende asukohainfo, mis on oluliseks lüliks näiteks transpordi jagamisteenuste arendamisel. Tartu ülikooli geograafia osakonna eestvedamisel toimub sel nädalal Tartus rahvusvaheline konverents Mobile Tartu, millel osalevad 29 riigi teadlase
Loe lähemalt....
15.07.2016       https://wordpress.org/?v=4.5.3
India ja Euroopa Liidu teaduskoostöö konkursile „Biopõhine energia“ esitati eesti teadlaste osavõtul 10 taotlust 35-st  

India ja Euroopa Liidu teadust rahastavate organisatsioonide ühiskonkurss teemal „Biopõhine energia“ lõppes 12. juulil. Taotlusi oodati teemadel „Biokütused“ ning  „Jäätmetest...

The post ...
Loe lähemalt....


29.06.2016       Virge Tamme
Konverents annab ülevaate Eesti ühiskonnas ning eesti keele ja kultuuriruumis toimunust   Tuhatkond üliõpilast õpib sellel õppeaastal kolmekümnes välisülikoolis tundma eesti keelt ja kultuuri. Paljud nende õpetajad, lisaks ka teised eestluse hoidjad välismaal, on saabunud 29. ja 30. juunil Tartu ülikoolis toimuvale iga nelja aasta tagant peetavale konverentsile „Eesti keel ja kultuur maailmas“. Konverentsi otseülekannet jälgi UTTVst.
Loe lähemalt....
20.07.2016       https://wordpress.org/?v=4.5.3
Euroopa suurimal teadusfoorumil tutvustatakse Eesti saavutusi tervise ja meditsiiniga seotud teaduses  

23.-27. juulini Inglismaal  Manchesteris toimuval Euroopa suurimal teadusfoorumil EuroScience Open Forum tutvustatakse tervise ja meditsiiniga seotud Eesti teadust.  Eesti messiboksi külastajad...

The post ...
Loe lähemalt....