Vanemad uudised  


Seame eesmärgiks tööviljakuse ja rahva heaolu kasvatamise


24.01.2020       Krõõt Nõges

  • toostus.jpg
Esmaspäeval, 27. jaanuaril kohtuvad Tallinna Tehnikaülikoolis riigi, ettevõtete ja teadlaskonna esindajad, et sõnastada ühine sisend valmivasse teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse strateegiasse (TAIES).
TalTechi rektori akadeemik Jaak Aaviksoo sõnul määrab kavandatav strateegia kindlaks teaduse-ülikoolide-ettevõtluse koostöö ja selle riikliku toetamise põhijooned eelseisvateks aastateks.

Loe lähemalt....

Doktoritöös uuriti pahaloomulisi günekoloogilisi kasvajaid


24.01.2020       Marika Meltsas

Günekoloogilised pahaloomulised kasvajad moodustavad Eestis 13% kõigist naistel diagnoositavatest pahaloomulistest kasvajatest. Tartu Ülikoolis tehtud uuringu tulemused näitavad, et üha rohkem on vaja pöörata tähelepanu sõeluuringutele, vaktsineerimisele ja vähiennetusele, sealhulgas tervislikule eluviisile, sest need aitavad vältida naiste enneaegset surma munasarja-, emakakeha-, emakakaela-, häbeme- ja tupevähi tagajärjel.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas valmis Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloogiakeskuse juhataja Kristiina Ojamaa doktoritöö „Günekoloogiliste pahaloomuliste kasvajate epidemioloogia Eestis“, kus antakse esimest korda terviklik ülevaade günekoloogiliste pahaloomuliste kasvajate pikaajalistest haigestumus-, sure...

Loe lähemalt....

Linnuteadlased asuvad uurima sookurgede talvitusalasid


23.01.2020       Risto Mets

Kui sookurgede vanalinnud on nii pesitsedes kui talvitudes väga paigatruud, siis noorlinnud tahavad avastada maailma, näitavad uuemad uuringud satelliitsaatjatega.

Loe lähemalt....

Teadusagentuur ootab uusi teaduse populariseerimise projektide taotlusi 2. märtsiks


22.01.2020       Marika Meltsas

Teaduse populariseerimise projektikonkursi 2020. aasta taotlusvoor on avatud ja kõik huvilised on oodatud konkursil osalema 2. märtsini.

Osalema on oodatud kõik Eestis teadust populariseerivad teadusasutused, mittetulundusühingud, koolid, kohalikud omavalitsused ning teised füüsilised ja juriidilised isikud. Konkursi eelarve on 152 820 eurot ja tulemused kinnitatakse aprilli lõpuks. Üksiktaotluse summale ei ole seatud ülem- ega alampiiri.


Loe lähemalt....

Turberaiega uuendatud mets kasvab võrreldes lageraiejärgsega aeglasemalt


21.01.2020       Risto Mets

  • raieuuring.jpg
Lageraiele on alternatiive, kuid värskete uurimistulemuste põhjal jääb uute puude kasv teisi raiemeetodeid eelistades esimestel aastatel aeglasemaks. Metsaomanik saab otsustada, kas mõne aasta pikkune kaotus metsa kasvukiiruses on talle vastuvõetav või mitte.

Loe lähemalt....

Eestis koorunud sookured võtsid aastat vastu vähemalt üheksas riigis


17.01.2020       Risto Mets

  • kured.png
Kui aastatepikkuse uurimise tulemusena võib ehk jääda mulje, et teame sookurgede rändekäitumisest juba kõike, siis teadlaste kinnitusel ei väsi linnud neid üllatamast.

Loe lähemalt....

Kirjaoskuskonverentsi keskmes on mitmekeelne haridus


16.01.2020       Kertu Kula

  • tlu.jpg
Eesti Lugemisühing ja Tallinna Ülikool korraldavad 16. - 21. jaanuarini IV Läänemere Kirjaoskuskonverentsi „Ühist keelt otsides“, mille fookuses on kirjaoskuse omandamine mitmekeelses hariduses.

Loe lähemalt....

Kooliõed vajavad õpilaste ülekaalulisuse ennetamiseks lapsevanemate suuremat toetust


15.01.2020       Priit Tuvike

Ülekaalulisus on kiiresti kasvav terviseprobleem, millega seistakse silmitsi üha varasemas eas. Ülekaalulistel lastel on suur risk jääda ülekaaluliseks ka täiskasvanuna ning see võib tuua kaasa füüsilisi kui ka psühholoogilisi terviseriske. Seepärast on selle teema käsitlemisel, sealhulgas ülekaalulisuse ennetamisel tähtis koht koolitervishoiuteenusel. Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöös uuriti esmakordselt Eestis kooliõdede kogemusi seoses õpilaste ülekaalulisuse ennetamisega.

Loe lähemalt....

Tehnikaülikooli teadlaste oskusteave aitas käivitada Jordaanias põlevkivilabori


14.01.2020       Krõõt Nõges

  • Attarat_2.jpg
TalTech Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskus

Jordaania põlevkivikaevandusettevõte Attarat Mining Company (AMCO) avas detsembris moodsa põlevkivi katselabori, vahendab Attarat Power Company (APCO) sotsiaalmeedias. Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskuse teadurid ja insenerid konsulteerisid ettevõtte labori töötajaid akrediteerimise ettevalmistamisel.

Loe lähemalt....

Taltechi okeanograafide uus meetod muudab rannikumere prognoosimudelid oluliselt täpsemaks


14.01.2020       Kersti Vähi

  • Elken2_pilt.jpg
Teadlaste merepinna uurimise üheks eesmärgiks on võimalikult täpselt kaardistada merevee kvaliteedi näitajaid ning analüüsida kliima ja ökosüsteemi muutuseid. TalTechi okeanograafid keskendusid oma hiljutises uurimistöös uue meetodi arendamisele, mis „ehitab“ merepinna temperatuuri ja soolsuse vaatlustest lünkadeta „kaardid“, mille tulemusi saab prognoosimudelites otseselt kasutada. Lisaks toimuvate keskkonnamuutuste kaardistamisele saavad sellisest informatsioonist otsest praktilist kasu ka näiteks kalurid, kelle töö sõltub kalaparvede liikumi...

Loe lähemalt....

Maaülikoolis valminud raamat koondab säästva metsanduse teadustulemused


13.01.2020       Risto Mets

  • Stanturf_kaas.jpeg
Maaülikooli külalisprofessori John Stanturfi eestvedamisel ühendasid teadlased üle maailma oma teadustulemused ja teadmised ning panid kokku raamatu "Achieving sustainable management of boreal and temperate forests“ (Boreaalse ja parasvöötme metsade säästva majandamise saavutamine). Teos on juba pälvinud rahvusvahelist tähelepanu.

Loe lähemalt....

HIV ekspert: Eestis levib HIV ennekõike seksuaalkontakti kaudu


13.01.2020       Priit Tuvike

Eestis on aastate jooksul HIV diagnoosi saanud üle 7000 inimese, kellest igal aastal käib arsti juures umbes 5500. Arvestades, et Eesti rahvaarv on veidi enam kui 1,3 miljonit ja HIV levib üle Eesti, võib selle levikut nimetada epideemiaks. Epideemia leevendamiseks ja ennetuseks on oluline teada, kuidas HIV edasi kandub.

Loe lähemalt....

ETISe uudisedTeiste portaalide uudised
10.01.2020      
IKT valdkonna järeldoktorantuuri rahastus Iirimaal - taotlemise tähtaeg 5. aprill 2020.a   Avatud on järeldoktorantuuri taotlusvoor EDGE programmi raames. Programmi koordineerib Trinity College Dublin ja selles osaleb 10 akadeemilist asutust Iirimaal. Rahastatakse 71 järeldoktorit kolme taotlusvooru raames. Valdkonnad: Digital Content Innovations, Advance Materials & BioEngineering, and Future Networks & Communications. Programmi kaasrahastatakse Horisont 2020 Marie Sklodowska-Curie COFUND meetmest. Taotlustähtaeg on 5. aprill 2020. ja lisainfot saab programmi veebilehelt: https://edge-research.eu/
Loe lähemalt....
20.01.2020       https://www.etag.ee/?p=52368
EMP Balti teaduskoostöö programmi Leedu vooru ava- ja partnerlusüritus 5. veebruaril 2020 Vilniuses  

Leedu Teadusnõukogu avas registreerimise Balti teaduskoostöö programmi Leedu vooru ava- ja partnerlusüritusele, mis toimub 5. veebruaril 2020.a Vilniuses Leedu Teadusnõukogu...

The post EMP Balti ...
Loe lähemalt....


08.01.2020      
2020. aasta uurimistoetuste taotlusvooru esimesed dokumendid on nüüd kättesaadavad   Eesti Teadusagentuuri kodulehel on avaldatud selleaastase grantide (järeldoktori-, stardi- ja rühmagrant) taotlusvooru tingimused ja korrad ning eelarvejuhend. Täiendatud muud juhendid ja vormid lisanduvad veebi juba lähipäevil, kuid hindamisjuhendid avaldame planeeritavalt veebruari alguses – pärast nende kinnitamist hindamisnõukogus. Kui varasematel aastatel on uurimistoetuste taotlusvoorud alanud 1. aprillil, siis sel aastal algab taotlusvoor kuu aega varem ehk 1. märtsil ja kestab 31. märtsi kella 17ni. Teadusagentuuri hindamisnõukogu otsustas taotlusvooru varasema alustamise möödunud sügisel, et tagada piisav aeg kõigile taotlustele parimate retsensentide leidmiseks.
Loe lähemalt....
21.01.2020       https://www.etag.ee/?p=52398
Ootame õpilasi osalema teadustööde riiklikul konkursil – tähtaeg on 20. veebruaril!  

Eesti Teadusagentuur tuletab meelde, et õpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg on kuu aja pärast, 20. veebruaril. Sel aastal juba 19....

The post Ootame õpilasi osalema teadustööde riiklikul konkursil – täh ...
Loe lähemalt....


07.01.2020      
Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituuti lisandus uus üksus   Alates 1. jaanuarist 2020 on Kliiniliste uuringute keskus Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi töökorralduslik üksus. Vastava keskuse loomine on nii Riikliku siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskuse üks eesmärkidest kui ka kliinilise meditsiini instituudi üks arenguprioriteetidest ja selle nimel on tegutsetud aastast 2017.
Loe lähemalt....
22.01.2020       https://www.etag.ee/?p=52416
Teadusagentuur ootab uusi teaduse populariseerimise projektide taotlusi 2. märtsiks  

Teaduse populariseerimise projektikonkursi 2020. aasta taotlusvoor on avatud ja kõik huvilised on oodatud konkursil osalema 2. märtsini. Osalema on oodatud...

The post Teadusagentuur ootab uusi teaduse popularis ...
Loe lähemalt....


06.01.2020      
Marek Tamm valiti ajakirja Acta Historica Tallinnensia peatoimetajaks   17. detsembril kinnitas Eesti Teaduste Akadeemia juhatus Tallinna Ülikooli ettepanekul ajalooajakirja Acta Historica Tallinnensia uue peatoimetaja ja uue toimetuse. Peatoimetaja ülesandeid täidab uuest aastast Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo professor Marek Tamm, uuteks ajakirja toimetajateks nimetati poliitilise filosoofia professor Liisi Keedus, Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse (AAK) vanemteadur Anu Mänd, baltisaksa uuringute ja keskkonnaajaloo professor Ulrike Plath ja AAKi vanemteadur Maie Pihlamägi, kes oli ühtlasi ajakirja senine peatoimetaja ja panustab uue toimetuse töösse 2020. aasta lõpuni.
Loe lähemalt....
23.01.2020       https://www.etag.ee/?p=52439
Eelteade: ERA-NET Cofund SusCrop plaanib avada 4. veebruaril uue ühiskonkursi  

Euroopa koostöövõrgustik ERA-NET Cofund SusCrop plaanib avada 4. veebruaril 2020 uue ühiskonkursi. Esitatavad taotlused peavad olema multidistsiplinaarsed ning sisaldama vähemalt...

The post Eelteade: ERA-NET Cofund Su ...
Loe lähemalt....