Vanemad uudised  


Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi uuendamine


10.11.2017       Marika Meltsas

SA Eesti Teadusagentuur käivitab 2018.a Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi uuendamise. Teekaart on pikaajaline planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest (taristuobjektidest). Teekaarti täiendatakse regulaarselt, et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi. Taristuobjekti lülitamine teekaardi koosseisu ei tähenda rahastamisotsust ega reasta objekte tähtsuse järjekorras, kuid teekaart on sisendiks edaspidistele strateegilistele otsustele, sh rahastusotsustele.

Teekaardi uuendamise käigus antakse hinnang senistele teekaardi objektidele ning oodatakse ka uusi ettepanekuid taristuobjektide lülitamiseks teekaardi nimekirja.

Loe lähemalt....

Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris kristlaste kogukondade olukorda Osmanite riigis


08.11.2017       Kerli Onno

"2. novembril kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Olga Razuvajeva, kelle töö uuris reforme Osmanite riigis aastatel 1839-1876 ning nende mõju impeeriumi kristlaste kogukondadele."

Loe lähemalt....

Aasia religioonide uurijad võtavad vaatluse alla jumalad, vaimud ja deemonid


08.11.2017       Viivika Eljand

  • 4908672_0.png
"8.-10. novembrini toimub Tartu ülikoolis konverents „Jumalad, vaimud ja deemonid Aasia rahvapärastes uskumustes ning rituaalides"

Loe lähemalt....

CHIST-ERA rahvusvaheline ühiskonkurss on avatud


07.11.2017       Marika Meltsas

CHIST-ERA (Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-NET) rahvusvaheline koostöövõrgustik kuulutas välja ühiskonkursi järgmistel teemadel:
• Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR)
• Big data and process modelling for smart industry (BDSI)
Ühiskonkursi partneriteks on Austria (ainult teema ORMR), Belgia (Valloonia-Brüssel), Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kanada (Québec), Kreeka, Leedu, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, Soome, Šveits, Tšehhi, Türgi ja Ühendatud Kuningriigid (ainult teema ORMR).

Loe lähemalt....

Seminar "Eesti puidukeemia perspektiivid II"


07.11.2017       Marika Meltsas

Neljapäeval, 23. novembril algusega kell 11 toimub Eesti Teaduste Akadeemia saalis seminar "Eesti puidukeemia perspektiivid II".

Juunis 2017 kohtusid akadeemia saalis metsanduse ja puidukeemia valdkondade strateegilised osapooled (riigi esindajad, ettevõtjad, puidukeemia eksperdid, metsanduse ja looduskaitse spetsialistid, seotud valdkondade teadlased), et arutleda metsa väärindamisega seonduvate võimaluste ja riskide üle. Seminari eesmärgiks oli saada faktipõhine ülevaade osapoolte argumentidest, identifitseerida lüngad meie teadmistes ning määratleda, milliseid uuringuid või analüüse on vaja strateegiliste otsuste tegemiseks.

Loe lähemalt....

Hea teadustava kokkuleppega ühines 21 teadus- ja arendusasutust


07.11.2017       Viivika Eljand

  • DSC_1170.JPG
1. novembril allkirjastasid Eesti ülikoolid, teadus- ja arendusasutused, Eesti teadusagentuur ja haridus- ja teadusministeerium hea teadustava kokkuleppe.

Loe lähemalt....

Projekt aitab vähendada loomasõnnikus sisalduvate toitainete sattumist Läänemerre


03.11.2017       Kariina Tšursin-Sootla

Üks peamisi probleeme maailma loomakasvatustes on saasteainete lendumine atmosfääri ning sõnnikumajandusest pärinevate toitainete jõudmine pinna- ja põhjavette, mille tulemusel halveneb vee kvaliteet ning toimub veekogude eutrofeerumine. Et muuta loomasõnniku kasutamine Läänemere piirkonnas tõhusamaks, osalevad Eesti Maaülikool ja Eesti Taimekasvatuse Instituut programmis „Manure Standards“, töötades välja rahvusvaheliselt ühtseid juhiseid sõnniku koguste ja omaduste määramiseks nii põllumajandusettevõtetes kui ka kasutamiseks seadusandluses. Uute sõnnikustandardite rakendamine parandab toiteainete taaskasutust ning vähendab toiteainete kandumist Läänemerre.

Loe lähemalt....

Haridusteadlaste ajakirja vabanumber arutleb hariduse probleemide üle


03.11.2017       Priit Tuvike

  • EHAlogo.jpg
1.novembril ilmunud Eesti Haridusteaduste Ajakirja (EHA) vabanumber annab ülevaate Eesti hariduselu aktuaalsetest teemadest nii õpetajate kui ka õppijate silme läbi.

Loe lähemalt....

Rahvusvaheline mitokondriaalse füsioloogia seminar Jänedal ühendas aruteludeks Eesti ja lähinaabrite energiametabolismiga tegelevad uurimisgrupid


02.11.2017       Kristian Sülluste

KBFI bioenergeetika laboratooriumi initsiatiivil toimus 27. oktoobril 2017 Jäneda mõisas mitokondrite metabolismile ja sellega seotud patoloogiatele pühendatud rahvusvaheline teadusseminar „Mitochondrial Physiology 2017“.

Loe lähemalt....

Prof Andres Metspalu pälvis Balti Assamblee teaduspreemia


02.11.2017       Viivika Eljand

  • UT170614KH004.jpg
Balti Assamblee rahvusvaheline žürii otsustas teaduspreemiaga tunnustada TÜ Eesti geenivaramu direktorit Andres Metspalut tema innovaatilise, mitmekülgse ja pikaajalise panuse eest geenitehnoloogias ja molekulaardiagnostikas. 5000eurone preemia antakse teadlasele üle 9.-10. novembril Tallinnas toimuval Balti Assamblee kohtumisel.

Loe lähemalt....

Eesti ülikoolid, teadusasutused ja Eesti teadusagentuur allkirjastavad hea teadustava kokkuleppe


31.10.2017       Viivika Eljand

1. novembril allkirjastavad Eesti ülikoolid ja uurimisinstituudid ning Eesti teadusagentuur Tallinnas (Suur-Ameerika 1) toimuval rahvusvahelisel sümpoosionil hea teadustava kokkuleppe. Sümpoosioni korraldab Tartu ülikooli eetikakeskus koostöös Euroopa Komisjoni, haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti teadusagentuuriga.

Loe lähemalt....

Tehnikaülikool ja NATO Küberkaitsekoostöö Keskus alustavad partnerlust teadus- ja õppetöös


31.10.2017       Krõõt Nõges

  • NATO.jpg
Tallinna tehnikaülikool ja NATO Küberkaitsekoostöö Keskus alustavad tihedamat strateegilist koostööd teadus- ja õppetöös, samuti küberkaitse õppustel.

Loe lähemalt....

ETISe uudisedTeiste portaalide uudised
27.10.2017       Krõõt Nõges
Nädalavahetusel tehnikaülikoolis: asjatundjad ehitavad valmis kümneid prototüüpe   """29. oktoobrini ehitavad TTÜ Mektorys riist- ja tarkvarainsenerid reaalseteks prototüüpideks ulmelised ideed, näiteks võileivamasina ja pimedatele mõeldud imemütsi. """
Loe lähemalt....
13.11.2017       https://wordpress.org/?v=4.8.3
Teadusfilmide programm „Teadus360“ toob teaduse kinoekraanile  

Teadusagentuur koostöös Pimedate Ööde filmifestivaliga pakub Just Filmi raames programmi „Teadus360“. Nädala jooksul näidatakse visuaalselt võimsaid dokumentaalfilme Tallinna ja Tartu...

The post Teadusfilmide programm „Teadus360“ toob ...
Loe lähemalt....


27.10.2017       Marika Meltsas
Algab uuring rändest ja muutuvast tööturust tulenevate väljakutsetega toime tulemiseks   ""Eesti Teadusagentuur kiitis heaks uuringukava muutuvast tööturust ja rändest tulenevate võimaluste ja väljakutsete analüüsiks haridus-, tööturu- ja sotsiaalsüsteemis. Kolmeaastast uuringut asub läbi viima viiest asutusest koosnev konsortsium, mida juhib Tartu Ülikool. Uuringu eelarve on 1,5 miljonit eurot. Saadud tulemusi asuvad valdkonna poliitika kujundamisel kasutama Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium ning Sotsiaalministeerium.""
Loe lähemalt....
15.11.2017       https://wordpress.org/?v=4.8.3
22. novembril toimub taas teaduskommunikatsioonikonverents, sel korral pealkirjaga „Anname teadushuvile võimaluse II“  

Eesti Teadusagentuur korraldab 22. novembril kell 10-17 Tallinnas, Balti jaama paviljonis teadushuvihariduse konverentsi „Anname teadushuvile võimaluse II“. Konverents korraldatakse Euroopa...

The post ...
Loe lähemalt....


27.10.2017       Viivika Eljand
Tartu ülikooli arvutiteaduse kõrge tase pälvis rahvusvahelise tunnustuse   """Tartu ülikool (TÜ) oli üks kahest Kesk- ja Ida-Euroopa ülikoolist, mis jõudis arvutiteaduse erialal juhtiva Briti kõrgharidusajakirja Times Higher Education (THE) pingeritta. TÜ arvutiteadust hinnatakse maailma esimese 250 parima sekka. Lisaks valiti arvutiteaduse instituudi juhataja prof Jaak Vilo üleeuroopalise informaatikaühenduse juhatusse. """
Loe lähemalt....
16.11.2017       https://wordpress.org/?v=4.8.3
Viis teadlast läheb õppevisiidile ERC grandi hoidjate juurde  

Novembri alguses lõppes taotlusvoor teadlaste lühiajalisteks õppevisiitideks ERC (Euroopa Teadusnõukogu) grandi hoidjate juurde. Eesti Teadusagentuur toetab lähema üheksa kuu jooksul...

The post Viis teadlast läheb õppevisiidile ERC gr ...
Loe lähemalt....


26.10.2017       Kariina Tšursin-Sootla
Doktoritöö osutab maareformi elluviimise erinevustele Eestis   Reedel, 27. oktoobril tuleb Eesti Maaülikoolis kaitsmisele Evelin Jürgensoni filosoofiadoktori väitekiri teemal „Maareformi elluviimine Eestis: Institutsionaalne korraldus, elluviimise kiirus ja maade tükeldatus. Implementation of the Land Reform in Estonia: Institutional Arrangement, Speed of Implementation and Land Plot Fragmentation“. Töös uuriti, kuidas on mõjutanud maareformi elluviimise kiirust kohaliku omavalitsuse geograafiline paiknemine, selle omavalitsuse territooriumil olev maakasutus ja maareformi elluviimise mudel.
Loe lähemalt....
16.11.2017       https://wordpress.org/?v=4.8.3
Tallinna Ülikooli ERC grandi toonud teadlane tuli Eestisse Mobilitas Pluss programmi abil  

Juunis 2018 saab Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis alguse vanemteaduri Liisi Keeduse eestveetav viieaastane projekt „Between the Times, Embattled Temporalities and...

The post Tallinna Üliko ...
Loe lähemalt....