Vanemad uudised  


TTÜ doktoritöös täiustati laserskaneerimise meetodeid ehitiste mõõdistamiseks


14.12.2017       Kersti Vähi

TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudis kaitses Tarvo Mill hiljuti doktoritööd "Application of Terrestrial Laser Scanning Technology for Engineering Structure Surveys" (Terrestriline laserskaneerimine ehituskonstruktsioonide mõõdistamisel).

Loe lähemalt....

Ajakirja Methis. Studia humaniora Estonica värske number on pühendatud Eesti NSV kultuuri ja Moskva keskvõimu suhete uurimisele postkolonialismi vaatepunktist


13.12.2017       Mari Sarv

Erinumbris käsitletakse uudse nurga alt Nõukogude Eesti kultuurielu suhteid Moskva kui ideoloogilise keskuse ettekirjutustega. Metoodiliseks raamistikuks on postkolonialismi uuringud: sotskolonialism on kolonialismi vorm, kus koloniaalsed strateegiad on lahutamatud kommunistliku ühiskonna ülesehitamise püüdest. Erinumbri fookuses on koloniaaldiskursuste ja kohalike kultuuriliste kujutelmade omavaheline suhestumine, nende suhete järkjärguline muutumine ning uute kultuuripraktikate väljakujunemine ja varasemate, traditsiooniliste kultuuripraktikate teisenemine koloniaalse võimumaatriksi survel.

Loe lähemalt....

Teadusfoorum „teadusest 2017 keskendub teaduse mõju ja väärtuse selgitamisele


07.12.2017       Marika Meltsas

14. detsembril kell 11.00-18.00 toimub Tartus Dorpati Konverentsikeskuse Struve saalis teadusfoorum „teadusEST 2017“, mida korraldab Eesti Teadusagentuur.

Teadusfoorum „teadusEST“ on eelkõige teadlastele, teadus- ja arendusasutuste juhtidele ja teadusadministraatoritele ning ministeeriumide teadusnõunikele suunatud info- ja arvamusvahetusüritus, kus teadlased saavad ülevaate olulisematest arengutest Eesti teadus(korraldus)maastikul ning arutada päevakajaliste küsimuste üle.

Loe lähemalt....

TTÜ vanemteadur Tõnu Martma: liustike sulamisele aitab lisaks kliima soojenemisele kaasa ka õhku paisatud tahm


07.12.2017       Kersti Vähi

Hiljuti ilmus mainekas teadusväljaandes Atmospheric Chemistry and Physics artikkel Teravmägede (Norra Arktika saarestik) liustikke uurinud rahvusvahelise uurimisrühma tööst. Eestist osaleb selles uurimisrühmas Tallinna tehnikaülikooli vanemteadur Tõnu Martma.

Loe lähemalt....

Üliõpilaste teadustööde konkursi parimad on Kirsti Jõesalu ja Indrek Kalvet


05.12.2017       Marika Meltsas

"Täna autasustati Tartus, Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid.  Üle anti riiklikud preemiad, Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad ning tänavu esmakordselt ka Sotsiaalministeeriumi eripreemiad."

Loe lähemalt....

Ajakirja Folklore nr 69 number on pühendatud vandenõuteooriatele ja kuulujuttudele


04.12.2017       Mari Sarv

Kirjutatud ja räägitud teksti mõjuvõim inimeste mõtlemise ja arvamuste üle on tänapäeva sotsiaalses ja poliitilises elus määravam kui interneti-eelsel ajastul. Sellepärast tähendab tänapäevane valeuudiste, kuulujuttude, linnamuistendite ja vandenõuteooriate, ja eelpoolnimetatute esitusega seotud huumori käsitlemine üha rohkem meedia uurimist selle originaalses toimimises. Temaatilise erinumbri kuus eesti, vene, valgevene, prantsuse ja slovaki teadlase uurimust on sellest tulenevalt nii või teisiti seotud ka ajakirjanduse ja sotsiaalmeedia uurimisega. Väljendades erinevaid poliitilisi ja kultuurilisi väärtusi, illusioone, eelarvamusi, hirme ja lootusi nii personaalsel kui kogukonna tasandil, võib kuulujuttudest, linnalegendidest ja vandenõut...

Loe lähemalt....

Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverentsi üldteema on varieerumine


01.12.2017       Mari Sarv

7.−8. detsembril 2017 toimub Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis ja Tartu Ülikoolis Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents ja 61. Kreutzwaldi päevade konverents „Varieerumine keeles, kirjanduses, folklooris ja muusikas“.

Varieerumine on universaalne, nii keelt, kultuuri kui ka kogu maailmapilti läbiv ilming, mis ühendab ka Eesti-uuringute Tippkeskuse eri tegevusvaldkondi. Kavas on üle 90 ettekande, mille põhieesmärk on uurida, miks ja kuidas nähtused muutuvad. Vaatlusele tulevad varieeruvuse ja teisenemise tasandid (individuaalne, lokaalne, regionaalne, ajalooline), variantide (allkeelte, žanrite) võrdlemine, varieerumise mõjutegurid ja uurimismeetodid; varieerumine veebikeskkonnas. Uuritakse nähtuste sisemisi muutumistegureid (nt süste...

Loe lähemalt....

TTÜ rahvusvaheline teadusprojekt: ülikooli ja ettevõtte koostöö alustalaks on ühine väärtusbaas


29.11.2017       Kersti Vähi

Aastatel 2012-2016 analüüsis rahvusvaheline teadlaste rühm Euroopa Liidu Horisont 2020 projekti „Crossing Boundaries: Knowledge and Technology Transfer and Innovation“ raames ülikoolides loodud teadmiste ettevõtluses kasutusele võtmise mõjutegureid. Uurimisrühma kuulus lisaks Inglise, India, Portugali, Venemaa ja Eesti teadlastele ka Merle Küttim TTÜ majandusteaduskonna ärikorralduse instituudist.

Loe lähemalt....

Tehnikaülikoolis 28. novembril: koostööfestivalil kohtuvad teadlased ja ettevõtjad


28.11.2017       Krõõt Nõges

Koostööfestival „Õigel ajal õiges kohas“ liidab teadlased ja ettevõtjad, et lahendada praktilisi ettevõtete probleeme toodete ja teenuste arendamiseks või loomiseks.

28. novembril Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) Mektorys algavale festivalile on tulemas enam kui 400 osalejat ettevõtjate ja teadlaste hulgast.

Loe lähemalt....

Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris esimeste käsitulirelvade mõju Euroopa sõjakunstile


27.11.2017       Kerli Onno

""21. novembril kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Jaak Mäll, kelle töö uuris ühte vähem tähelepanu pälvinud peatükki tulirelvade ajaloos: 14. sajandi lõpus kasutusele võetud varspüsside – esimeste käsitulirelvade – mõju Euroopa hiliskeskaegsele sõjakunstile.""

Loe lähemalt....

TTÜ energeetikateadlased: taastuvenergia kasutamine toob endaga ka uued väljakutsed


23.11.2017       Kersti Vähi

Viimased kolm aastat on TTÜ elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi juhi, professor Ivo Palu eestvedamisel tegeletud personaalse uurimistoetuse (PUT, ehk riiklik rahastustoetus võimekamatele teadusprojektidele) toel uurimisprojektiga „Uute elektritootmismustrite mõju kõrgepingeseadmete ja kaablite isolatsioonile“.

Loe lähemalt....

Väärtuskasvatuse rändkarikad läksid tänavu Tartusse ja Haapsallu


22.11.2017       Maria Kristiina Prass

  • DSC_1500.JPG
""TÜ eetikakeskus andis 21. novembril väärtuskasvatuse konverentsil üle tiitlid silmapaistvatele koolidele ja lasteaedadele.""

Loe lähemalt....

ETISe uudisedTeiste portaalide uudised
21.11.2017       Maria Kristiina Prass
Väärtuskasvatuse juubelikonverents uurib dialoogilise kommunikatsiooni vajalikkust koolis   21.-22. novembril toimuval TÜ eetikakeskuse konverentsil räägitakse kuulamiskultuurist ning tunnustatakse silmapaistvaid õppeasutusi.
Loe lähemalt....
06.12.2017       https://wordpress.org/?v=4.9.1
Brüsselis esitletakse Eesti nutikaid digilahendusi globaalsetele väljakutsetele  

  Homme Brüsselis toimuval konverentsil „Embedding digital into societal challenges“ keskendutakse uuenduslike digitehnoloogiliste lahenduste rakendamisele ühiskonna kasuks.  Konverentsi avab Euroopa...

The post ...
Loe lähemalt....


21.11.2017       Priit Tuvike
Avatud on konkurss riikliku programmi „EESTI KEEL JA KULTUURIMÄLU II (2014−2018)” täitmiseks 2018. aastaks   Haridus- ja Teadusministeerium avab konkursi riikliku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu II (2014-2018)“ täitmiseks 2018. aastal. Programm keskendub eesti keele ja kultuuri uurimise arendus- ja tugitegevustele. Taotlusi saab esitada kolme mooduli raames:
Loe lähemalt....
07.12.2017       https://wordpress.org/?v=4.9.1
Teadusfoorum „teadusest 2017 keskendub teaduse mõju ja väärtuse selgitamisele  

14. detsembril kell 11.00-18.00 toimub Tartus Dorpati Konverentsikeskuse Struve saalis teadusfoorum „teadusEST 2017“, mida korraldab Eesti Teadusagentuur. Teadusfoorum „teadusEST“ on...

The post Teadusfoorum „teadusest ...
Loe lähemalt....


20.11.2017       Kerli Onno
Tallinna Ülikoolis saab alguse Euroopa Teadusnõukogu (ERC) toetatav projekt „Between the Times, Embattled Temporalities and Political Imagination in Interwar Europe“   Juunis 2018 saab Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis alguse vanemteaduri Liisi Keeduse eestveetav 5 aastane projekt „Between the Times, Embattled Temporalities and Political Imagination in Interwar Europe“, mille teostumist toetab Euroopa Teadusnõukogu (ERC) 1 425 000 euroga. Liisi leidis tee tagasi Eestisse Mobilitas Pluss tagasipöörduva teadlase programmi kaudu.
Loe lähemalt....
13.12.2017       https://wordpress.org/?v=4.9.1
Teadusfoorumil „teadusEST 2017“ arutletakse teaduse mõju ja väärtuse üle  

Homme, kell 11.00-18.00 toimub Tartus Dorpati Konverentsikeskuse Struve saalis teadusfoorum „teadusEST 2017“, mida korraldab Eesti Teadusagentuur. Teadusfoorum „teadusEST“ on arvamusvahetusüritus...

The post Teadusfoorumil „ ...
Loe lähemalt....


20.11.2017       Kerli Onno
Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris algkristliku ülendamismotiivi ja keisrikultuse seoseid   13. novembril kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Ergo Naab. Tema töö vaagis tõenäosust, et Uue Testamendi kõige varajasemas kirjalikku pärimust sisaldavas allikas Corpus Paulinum’is toimub varjatud poleemika keisrikultusega ja Jeesuse ülemaise valitsuse esitamine paralleelstruktuurina valitsejakultuslikus kontekstis.
Loe lähemalt....
13.12.2017       https://wordpress.org/?v=4.9.1
ERA-CVD eelteade: 11. jaanuaril 2018 avaneb uus taotlusvoor “Transnational Cardiovascular Research Projects driven by Early Career Scientists”  

Euroopa Teadusruumi võrgustikuprojekt ERA-CVD eesmärk on koostöö edendamine kardiovaskulaarsete haiguste uurimisel. 2015 algatatud võrgustik koondab teadust rahastavaid asutusi 18 riigist....

The post ...
Loe lähemalt....