Vanemad uudised  


Baltic Science Network mobiilsusuuring


20.01.2017       Marika Meltsas

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub osalema INTERREG Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö programmi projekti „Balti teadusvõrgustik“ (Baltic Science Network, BSN) mobiilsusuuringus.
Küsimustele oodatakse vastuseid nii teadlastelt (doktorandid, teadurid, professorid) kui ka teadus-arendustegevusega tegelevatelt asutustelt.
Küsitlusele vastamise tähtaeg on 29. jaanuar

Loe lähemalt....

Doktoritöö selgitab, kuidas toidutaimede aroom muutub tuleviku kliimas


17.01.2017       Kairit Prits

Teisipäeval, 17. jaanuaril tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli põllumajanduse õppekava doktorandi Leila Pazouki väitekiri „Terpenoidide emissooni füsioloogilised ja molekulaarsed kontrollmehhanismid tomati (Solanum lycopersicum) ja hariliku raudrohu (Achillea millefolium) näidetel“ filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Tööst selgus, et kliima muutumine mõjutab oluliselt taimede füsioloogiat ning läbi selle taimede aroomi.

Loe lähemalt....

Doktoritöö: sanitaarolude paranemine oli oluline 19. sajandil eluea tõusu soosinud tegur


17.01.2017       Kerli Onno

Jaanuari alguses kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Hannaliis Jaadla, kes uuris suremust 19. sajandi lõpu Eesti linnaühiskonnas (Tartu luteriusulise elanikkonna näitel). Doktoritöös analüüsitakse imiku-, laste- ja täiskasvanusuremuse erisusi sõltuvalt demograafilistest, sotsiaalmajanduslikest, kultuurilistest ja sanitaar-keskkondlikest teguritest. 

Loe lähemalt....

Ministeeriumid otsivad rakendusuuringutega lahendusi Eesti elu kitsaskohtadele


13.01.2017       Marika Meltsas

Kuidas teha kindlaks täpne ajahetk, mil sõidukiroolist tabatud joobes juht alustas alkoholi tarbimist? Millised väljavaated on Eesti postivõrgu töö paremaks korraldamiseks? Kuidas tagada ravikindlustuseta inimestele ravikindlustuskaitse? Need on vaid mõned näited probleemidest, mille lahendamiseks on üheksa ministeeriumi tellimas rakendusuuringuid, et lähtuda vastavate poliitikate kujundamisel teaduspõhistest tulemustest. Uuringute eelarve on 535 000 eurot. Sellest poole katavad ministeeriumid ise, teine pool tuleb Eesti Teadusagentuuri teadmistepõhist poliitikakujundamist toetava programmi (RITA) eelarvest.


Loe lähemalt....

Mobilitas Pluss 2017. aasta taotlusvooru infopäevad


11.01.2017       Marika Meltsas

Eesti Teadusagentuur (ETAg) kutsub välismaal tegutsevate teadlaste ja teadustöötajate Eestisse toomisest huvitatud teadusasutuste, ettevõtete ja kõrgkoolide esindajaid Mobilitas Pluss programmi infopäevadele Tartus ja Tallinnas.
Tartus toimub infopäev 23.01.2017 kell 13.00-15.00 Domus Dorpatensise seminariruumis (Raekoja plats 1). Palume infopäevale registreeruda hiljemalt 19. jaanuariks.
Tallinnas toimub infopäev 25.01.2017 kell 13.00-15.00 Õpetajate Maja Magistri saalis (Raekoja plats 14). Palume infopäevale registreeruda hiljemalt 23. jaanuariks.
Mobilitas Pluss 2017. aasta taotlusvoor toimub 01.02-03.03.2017.

Loe lähemalt....

Inimõiguste konverents toob Eestisse õigusfilosoofia valdkonna tipud


10.01.2017       Kerli Onno

9.-10. veeburuaril toimub Tallinna Ülikoolis inimõiguste alane konverents „Human Rights and the Controversy about the Nature of Law“, mis otsib vastust küsimusele: kas seadus ilma inimõigusteta on seadus? Konverents toob Tallinnasse maailma inimõiguste valdkonna tippteadlased, kelle hulgas ka professor Robert Alexy, maailma paremikku kuuluv õigusfilosoof.

Loe lähemalt....

1. jaanuaril jõustub TTÜ struktuurireform


01.01.2017       Krõõt Nõges

  • aerofoto_2.jpg
1. jaanuaril jõustub Tallinna Tehnikaülikooli uus põhikiri ning ülikool läheb üle senisest lihtsamale ja loogilisemale akadeemilisele struktuurile, võtab kasutusele Eestis ainulaadse tenuuril põhineva teadlase karjäärimudeli ning uuendab ka õppekavu, et ühiskonna vajadustele paindlikumalt vastata.

Loe lähemalt....

Doktoritöö: sotsiaalmeedia kommunikatsioonis eristub kriisi ajal viis osalusprofiili


30.12.2016       Kerli Onno

20. detsembril kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi (BFM) doktorant Päivi Tampere, kelle väitekiri uurib organisatsioonide ja huvigruppide suhteid sotsiaalmeedias ning nende suhete arenguid kriiside ajal. Lähemalt on uuritud on kolme juhtumit: H1N1/seagripp, Fukushima tuumajaama õnnetus ja Rimi boikott.

Loe lähemalt....

Konkurss maapõueressursse käsitleva uuringu läbiviija leidmiseks


29.12.2016       Marika Meltsas

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmi strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise raames teostatava uuringuga „Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine“. Uuringut rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondist.

Loe lähemalt....

TTÜ läheb uuest aastast üle Eestis ainulaadsele akadeemilise karjääri mudelile


22.12.2016       Krõõt Nõges

  • tenuur.jpg
Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) võtab esimese ülikoolina Eestis uuest aastast kasutusele uue akadeemilise karjääri mudeli ehk tenuuri, mille eesmärgiks on pakkuda kindlustunnet praegustele ja tulevastele teadlastele ning motiveerida noori andekaid inimesi teadlasekarjääri kasuks otsustama.

Loe lähemalt....

Doktoritöö uuris Eesti eri paikade radooni emissiooni


18.12.2016       Kerli Onno

12. detsembril kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi doktorant Krista Saarik, kes uuris tervisele kahjuliku radooni emissiooni Eesti mitmes paigas, kus loodusliku radioaktiivsuse tase on kõrgem. Töös pööratakse suurt tähelepanu ka pinnaseõhu radooni aktiivsuskontsentratsiooni  aastaajalistele muutustele.

Loe lähemalt....

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad selguvad 15. detsembril


14.12.2016       Marika Meltsas

Neljapäeval, 15. detsembril kell 13 algab Tallinnas Eesti Teaduste Akadeemia saalis üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi pidulik lõputseremoonia. Esmakordselt antakse välja ka Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad.

Loe lähemalt....

ETISe uudisedTeiste portaalide uudised
14.12.2016       Kersti Vähi
TTÜ doktoritöö: automatiseeritud tehaste käivitamisel on suurimaks takistuseks inimfaktor   TTÜ mehaanika ja tööstustehnika instituudis kaitses Rommi Källo doktoritööd "Synergy-Based Chaos Control in the Multi-Agent Hierarchical Systems" (Sünergiapõhine kaose juhtimine paljuagentsetes hierarhilistes süsteemides).
Loe lähemalt....
17.01.2017       https://wordpress.org/?v=4.5.5
Õpilaste uurimistööd on oodatud riiklikule konkursile  

Kutsume õpilasi esitama oma uurimistööd 2017. aasta õpilaste teadustööde riiklikule konkursile! Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. märtsil 2017. Konkursi lõppvoor,...

The post Õpilaste uurimistööd on oodatud riiklikule konkursile appeare ...
Loe lähemalt....


13.12.2016       Kerli Onno
Doktoritöö uuris kirjanikust peategelast kui „tekst tekstis“ erijuhtumit   5. detsembril kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Olga Mjod. Tema töö uuris kirjanikust peategelast kui „tekst tekstis“ erijuhtumit vene ning osaliselt ameerika XX sajandi kirjanduses.
Loe lähemalt....
23.01.2017       https://wordpress.org/?v=4.5.5
Kutse Õpilaste teadusfestivali toitlustamise hinnapakkumisele!  

Palume hinna- ja menüüpakkumist õpilaste teadusfestivali (ÕTF 2017) osalejate toitlustamiseks. Pakkumuses tooge eraldi välja toitude hinnad ja kaalud, et pakutavat...

The post Kutse Õpilaste teadusfestivali toitlustamise hinnapakkumi ...
Loe lähemalt....


13.12.2016       Kerli Onno
Doktoritöö uuris Vladislav Hodassevitši värsse   2. detsembril kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Anna Rubtsova, kelle töö uuris vene luuletaja Vladislav Hodassevitši (1886–1939) tekste. Doktoritöö põhieesmärk on pakkuda lugejale täpset ja detailset Hodassevitši värsside „käsiraamatut“. Kokku uuris Rubtsova 3720 värssi, mille hulgas ka autori eluajal avaldamata jäänud ridu.
Loe lähemalt....
23.01.2017       https://wordpress.org/?v=4.5.5
NUTIKAS toetusmeetme teine taotlusvoor annab rohkem raha ettevõtte käsutusse  

Alates 23. jaanuarist pakuvad sihtasutus Archimedes ja Eesti Teadusagentuur taas ettevõtetele toetust teadusasutustelt rakendusuuringute või tootearendusprojektide tellimiseks. Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute...

The post ...
Loe lähemalt....


12.12.2016       Kairit Prits
Teadlased: taimtoidulised putukad võivad aeglustada kliima soojenemist   Eesti Maaülikooli teadlased osalesid uuringus, mille tulemustest selgub, et globaalsete muutuste tingimustes võib ulatuslik putukate toitumine taimedest avaldada mõju kliimale. Nimelt võivad taimtoiduliste putukate poolt põhjustatud stressist tingituna taimedelt lendunud ühendid aeglustada kliima soojenemist.
Loe lähemalt....
23.01.2017       https://wordpress.org/?v=4.5.5
ERA-CVD ühiskonkurss teemal “Mechanisms of early atherosclerosis and/or plaque instability in Coronary Artery Disease” on avatud  

ERA-CVD  (ERA-Net on Cardiovascular Diseases) on projekt, mille eesmärgiks on soodustada ja laiendada rahvusvahelist kardiovaskulaarsete haiguste teemalist teaduskoostööd Euroopa riikide...

The post ...
Loe lähemalt....