Vanemad uudised  


Tartu Ülikooli eestvedamisel parandatakse Euroopa viljatusravi kvaliteeti


10.12.2019       Priit Tuvike

Viljatusravi on üks osa paljude perede elust. Ligikaudu 5% kõikidest paaridest saab lapse tänu meditsiini abile. See arv võiks aga olla ligikaudu kaks korda suurem. Tartu Ülikooli reproduktiivmeditsiini professori Andres Salumetsa juhtimisel loodud teaduskonsortsium püüab paremini mõista, kuidas inimese embrüo areneb, kuidas toimub embrüo ja ema vaheline suhtlus ning missuguseid meditsiinilisi tehnoloogiaid võiks pakkuda lastetusravi tõhustamiseks.

Loe lähemalt....

TalTechi materjaliteadlased parandasid järgmise põlvkonna päikesepaneelide tööefektiivsust hõbeda lisamisega absorbermaterjali


10.12.2019       Kersti Vähi

  • Kaukkuusik_pilt.jpg
Tallinna tehnikaülikooli materjaliteadlased on oma kaheaastase ühisprojekti tulemusena täiustanud uue põlvkonna päikesepatareide efektiivsust, asendades sealses absorbermaterjalis osaliselt vase hõbedaga.

Loe lähemalt....

Teadlased ja teaduse korraldajad kogunevad arutama eetika ja rahastuse küsimusi


09.12.2019       Priit Tuvike

Seoses teaduse ja tehnoloogia kiire arenguga ja ühiskonna suurenenud ootustega teadlastele on üha enam tähelepanu keskmesse tõusmas teaduseetika küsimused. Kuigi teaduse erinevad osapooled leppisid juba kaks aastat tagasi kokku ühistes eetilistes põhimõtetes, on nende rakendamiseni iga üksiku teadlase töös ja hea tava järgimist toetava keskkonna loomiseni teadusasutustes käia veel pikk maa. Teaduseetika ja hea teadustava toetamiseks on hädavajalik vähendada ka teadlastest sõltumatuid ebakõlasid teaduse rahastamise süsteemis.

Loe lähemalt....

Ilmus raamat uurimisretkedest Vepsamaale


09.12.2019       Marika Meltsas

  • Lembit Lepp tööhoos.jpg
“Ekspeditsioonid läänemeresoome muinasmaale. Eesti etnograafide vepsa välitööde päevikud 1962-1969” on elav sissevaade vepsalaste argipäeva ning tolleaegsete uurijate töösse ja olmesse. Raamatu koostaja on Eesti Rahva Muuseumi teadur Indrek Jääts.

Raamat on rikkalikult illustreeritud ekspeditsioonidel tehtud fotode ja joonistega ning sisaldab pilte ka Vepsamaalt kogutud esemetest. Sissejuhatav artikkel aitab selle kõik laiemasse teadusajaloolisse konteksti panna

Loe lähemalt....

Tartu Ülikooli teadlaste uuring aitab kaasa suitsiidiennetusele Eestis


09.12.2019       Priit Tuvike

Tartu Ülikooli teadlaste analüüsist selgus, et aastatel 2006–2016 hukkus Eestis enesetapu tõttu 2543 inimest ehk 231 inimest aastas. Eesti enesetappude suremuskordaja on Euroopa Liidu keskmisest 1,5 korda suurem. Teadlased rõhutavad, et suitsiidiennetuses on oluline osa nii koolidel, tervishoiusüsteemil kui ka kogu elanikkonnal. Eraldi tähelepanu vajavad lähedased, kes peavad suitsiidiga toime tulema.

Loe lähemalt....

Energeetikateadlased: puidu osakaalu suurendamine fossiilkütustes on siiski üks lahendustest


03.12.2019       Kersti Vähi

  • Konist_pilt.JPG
Üha kasvavat keskkonnaohtu kujutavat fossiilsete kütuste kasutamist saab keskkonnasõbralikumaks muuta neile puidu lisamise teel – sellise vahekokkuvõtteni jõudsid oma aasta väldanud uurimuses Tallinna tehnikaülikooli soojusenergeetikud. Otsides väiksema keskkonnamõjuga energiatootmise viise, pakub biomassi osakaalu suurendamine toormes lahenduse fossiilkütuste kasutamiseks ning tekkivate heitkoguste vähendamiseks.

Loe lähemalt....

Digitaalse kultuuripärandi kasutamise võimalused hariduses ja teaduses


03.12.2019       Anne Ostrak

  • DH-19_tunnusfoto_Tallinn-City-view_Gen-Vagula.jpg
Eesti Rahvusraamatukogus toimub 4. kuni 6. detsembrini rahvusvaheline digitaalhumanitaaria konverents, mis keskendub kultuuripärandi kasutamisele hariduses ja teaduses. Eesti Digitaalhumanitaaria Seltsi egiidi all toimuvat konverentsi korraldavad ühiselt Eesti Kirjandusmuuseum ja Eesti Rahvusraamatukogu, toetavad Eesti-uuringute Tippkeskus, Tallinna Ülikool, Eesti Kultuurkapital ja kultuuri- ning haridus- ja teadusministeerium.

Loe lähemalt....

Teadlaste avalik märgukiri 2021. aasta rahvaloendusest


03.12.2019       Kristi Kukk

35 sotsiaal-, humanitaar- ja terviseteadlase allkirjadega avaliku märgukirja eesmärgiks on pöörata otsustajate tähelepanu 2021. aasta rahvaloenduse kitsaskohtadele. Pöördumisele allakirjutanud peavad registripõhise andmekorralduse arendamist Eesti jaoks strateegiliselt õigeks teeks, kuid arvestades registrite praegust ebatäpsust, tuleks 2021. a rahvaloendus siiski korraldada kombineeritud meetodil.

Loe lähemalt....

Avatud on Postimehe Fondi Noor-Eesti teadusgrandi taotlusvoor


02.12.2019       Kristi Kukk

Postimehe Fondi Noor-Eesti teadusgrandi eesmärk on arendada ja mitmekesistada humanitaar- ja ühiskonnateaduslikke uuringuid, mis aitavad kaasa eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestlikkusele. Taotlusi esitatakse ETISe kaudu ning esitamise tähtaeg on 6. jaanuar 2020 kl 17:00. Grandi suurus on kuni 100 000 eurot aastas ja see antakse kuni kolme aasta pikkusele uuringule.

Loe lähemalt....

Doktoritöös avati sookure kaugrände saladusi


02.12.2019       Risto Mets

  • Sookurg_(UkoBleive).jpg
Elupaikade olemasolu avaldab sookurgede arvukusele mõistagi positiivset mõju, ent populatsioonide elujõulisus sõltub tihti ka sellest, mida külvab inimene oma põldudele.

Loe lähemalt....

Paleoökoloogid: liigirikkuse säilitamine on nagu inimkonna kindlustuspoliis tulevikuks


26.11.2019       Kersti Vähi

  • Reitalu_pilt.png
Sood ja rabad on paleoökoloogidele hinnalised uurimisplatvormid tänu nende turbapinnases aastatuhandeid säilinud endisaegsete organismide jäänustele. Viimasest tehnikaülikooli paleoökoloogide uurimusest selgub, et allikasoode kõrge bioloogilise mitmekesisuse võti peitub nende aastatuhandete pikkuses stabiilses ajaloos. Seal siiani säilinud liigirikkus on siiski kahjuks vastuolus meie ülejäänud keskkonna globaalsest maakasutuse intensiivistumisest põhjustatud liigirikkuse kahanemise trendiga.

Loe lähemalt....

Patsiendid vajavad lisatuge oma ravimite kasutamisel


25.11.2019       Priit Tuvike

Sarnaselt teiste riikidega vananeb ka Eesti elanikkond ning apteekrite arvates vajavad patsiendid lisatuge oma ravimite kasutamisel. Ühe võimalusena selleks nähakse ravimite kasutamise hindamise teenust. Proviisoritel on erialased teadmised sellise teenuse pakkumiseks ja koostöös teiste tervishoiutöötajatega saaksid nad patsiente senisest tõhusamalt aidata.

Loe lähemalt....

ETISe uudisedTeiste portaalide uudised
22.11.2019      
Teadusfoorumil „TeadusEST 2019“ räägitakse teaduseetikast ja teaduse rahastamisest   10. detsembril 2019 toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses järjekorras juba neljas teadusfoorum TeadusEST. Osalejate tagasisidet ning aktuaalseid rahvusvahe¬lisi ja Eesti-siseseid arenguid arvestades on sel korral teemaks „Teadus. Eetika. Raha“.
Loe lähemalt....
06.12.2019       https://www.etag.ee/?p=51564
Otsime koostööpartnerit „Inseneeria puu“ struktuuri ja sisu loomiseks  

Eesti Teadusagentuur otsib koostööpartnerit, kellelt tellida „Inseneeria puu“ struktuuri ja sisu loomine. „Inseneeria puu“ on inseneeria valdkonna erinevate erialade süstematiseeritud...

The post Otsime koostööpartnerit „Insen ...
Loe lähemalt....


22.11.2019      
Uuendatud farmaatsiaterminoloogia pandi kaante vahele   Farmaatsia- ja meditsiiniterminoloogia ühtne mõistmine on lisaks erialainimestele oluline ka tavakodanikule, kes puutub nendega kokku arsti või apteekri juures ja ka ravimite infolehte lugedes. Kuna sarnaseid ravimeid kasutatakse üle Euroopa, on teadmised terminoloogiast kasulikud ka näiteks välismaal ravimeid ostes. Tartu Ülikooli ja Ravimiameti koostöös on valminud farmaatsiaterminoloogia uus täiendatud raamat, mis aitab farmaatsiaterminoloogias paremini orienteeruda.
Loe lähemalt....
06.12.2019       https://www.etag.ee/?p=51566
Valminud on grandiprojektide tulemuste kogumik  

Valminud on elektroonne kogumik “Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2018”, mis annab ülevaate eelmisel aastal lõppenud Eesti Teadusagentuuri rahastatud grandiprojektidest....

The post Valminud on grandiprojektide tulemuste kogum ...
Loe lähemalt....


20.11.2019      
Eesti teaduse populariseerimise elutööpreemia pälvis Ain Kallis   Täna anti Tallinnas Lauluväljaku Klaassaalis toimuval teaduskommunikatsiooni konverentsil „Eesti teab? Eesti teab!“ üle 2019. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinnad.
Loe lähemalt....
09.12.2019       https://www.etag.ee/?p=51593
Teadlased ja teaduse korraldajad kogunevad arutama eetika ja rahastuse küsimusi  

Homme, 10. detsembril toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses teadusfoorum TeadusEST teemal „Teadus. Eetika. Raha“. Seoses teaduse ja tehnoloogia kiire arenguga ja...

The post Teadlased ja teaduse korraldajad kog ...
Loe lähemalt....


20.11.2019      
Sügiskool „Dialoogid keskkonnaga“ 21.-22. novembril Pühajärvel   21.-22. novembril 2019. aastal toimub Eesti Kirjandusmuuseumi eestvõttel humanitaarteaduste doktorantidele suunatud iga-aastane rahvusvaheline sügiskool, mis seekord kannab pealkirja „Dialoogid keskkonnaga“.
Loe lähemalt....
11.12.2019       https://www.etag.ee/?p=51607
Autasustatakse üliõpilaste teadustööde konkursi parimaid  

Homme, 12. detsembril autasustatakse Tartus, Haridus- ja Teadusministeeriumi (Munga 18) suures saalis üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid.  Riiklikud preemiad kolmel...

The post Autasustatakse üliõpilaste teadustööde konku ...
Loe lähemalt....