Vanemad uudised  


Mis on ETISes uut ...


21.12.2015       Kristi Kukk

  • ETIS_sise.jpg
Eesti Teadusinfosüteemi visuaalne vorm on küll võrreldes eelmise versiooniga oluliselt muutunud, ent kesksete protsesside loogika on jäänud samaks. Igal sammul on lisandunud uusi võimalusi andmete haldamise lihtsustamiseks. Põhjalikum kasutusjuhend ootab sisseloginud kasutajaid töölaual. Esmajärgus palume üle vaadata ja korrastada CV, konto seadete ja volituste andmed.

Loe lähemalt....

IPCC ootab eksperte 6. hinnanguraporti planeerimismeeskonda


21.10.2016       Priit Tuvike

Valitsustevaheline Kliimamuutuste Nõukogu (IPCC) on alustanud kuuenda hinnanguraporti (AR6) planeerimist. Esimene ekspertide kohtumine raporti kavandi koostamiseks on planeeritud 2017. a mai algusesse. Seoses sellega kutsub IPCC riike kohtumisele omapoolseid eksperte nimetama

Loe lähemalt....

Kolme Balti riigi ülikoolid hakkavad üheskoos koolitama tulevasi põllumajandus- ja toiduainetööstuse juhte


21.10.2016       Kairit Prits

Täna, 21. oktoobril allkirjastasid Eesti Maaülikooli, Läti Põllumajandusülikooli ja Leedu Aleksandras Stulginskise Ülikooli rektorid koostöölepingu, mille eesmärk on välja töötada ja avada Balti riikide ülene magistriõppekava International Master in Agri-Food Business Management.

Loe lähemalt....

Doktoritöö uuris eesti hoidjakeelt ja selle dünaamikat


21.10.2016       Kerli Onno

18. oktoobril kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Helen Kõrgesaar, kelle töö keskendub eesti hoidjakeelele. Ta uuris, kuidas eesti täiskasvanu lapsega räägib, missuguseid keelelisi vahendeid ta vestluses kasutab ja kuidas ta seejuures lapse keelelist arengut toetab. Tähelepanu on pööratud peamiselt hoidjakeele pragmaatikale ja püütud selgitada, miks täiskasvanu kõneleb lapsega just nii, nagu ta seda teeb.

Loe lähemalt....

Maaülikooli konverentsiga tähistatakse taimekaitsealase õppe- ja teadustöö 95. aastapäeva


20.10.2016       Kairit Prits

Neljapäeval, 20. oktoobril toimub Eesti Maaülikoolis teadus-praktiline konverents „Eesti taimekaitse 95“, millega tähistatakse taimekaitsealase õppe- ja teadustöö aastapäeva.

Loe lähemalt....

TTÜ õiguse instituut kutsub konverentsile Euroopa Liidu õiguse mõjust ja riskidest BREXITi kontekstis


19.10.2016       Krõõt Nõges

  • EL_UK.jpg
Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut koostöös Global Network of Legal Scholars’iga korraldab TTÜs rahvusvahelise konverentsi „Euroopa Liidu õiguse efektiivsus ja riskid“ 27. oktoobril.

Konverents on inglise keeles ning toimub ruumis U06A-229. Osavõtust palun teatada hiljemalt 20. oktoobriks aadressil notati@ttu.ee

Loe lähemalt....

Uurimistoetuste ja baasfinantseerimise uus kontseptsioon teadus- ja arendustegevuse rahastamise süsteemis


18.10.2016       Marika Meltsas

Eesti Teadusagentuur (ETAg) töötas käesoleva aasta algusest kuni septembri lõpuni toimunud arutelude käigus välja uurimistoetuste ja baasfinantseerimise uue kontseptsiooni. Väljatöötamisse olid kaasatud eksperdid eri huvirühmadest (Eesti Teaduste Akadeemia, haridus- ja teadusministeerium, ülikoolid, teadus- ja arendusasutused, noorteadlased). Kontseptsioon esitati haridus- ja teadusminis­teeriumile ja riigikantseleile, et aidata riigikantselei koordineeritaval kõrghariduse ja teaduse rahastamise ümberkorraldamise rakkerühmal ette valmistada TA rahastamise süsteemi kava.

Loe lähemalt....

Doktoritöö uuris raua ainevahetuse häirete rolli Alzheimer`i tõve tekkimisel


18.10.2016       Kerli Onno

17. oktoobril kaitses Tallinna Ülikoolis doktoritööd loodus- ja terviseteaduste instituudi doktorant Kristin Part, kes uuris raua ainevahetuse häirete seost Alzheimer`i tõve tekkimisega. Doktoritöö uuris raua regulatsiooni, oksüdatiivse stressi ja põletikuliste protsesside vahelistes seostes osalevaid molekulaarseid mehhanisme.

Loe lähemalt....

OSKAR KALLASE PÄEV -- XXVI eesti raamatuteaduse konverents


17.10.2016       Marika Meltsas

OSKAR KALLASE PÄEV -- XXVI eesti raamatuteaduse konverents

25. oktoobril 2016 Eesti Kirjandusmuuseumis

Loe lähemalt....

Prototron toetab materjalitehnoloogia ja elektrisalvestamise prototüüpide arendamist TTÜs


13.10.2016       Krõõt Nõges

  • Prototron_2016_sygis_UUS.jpg
Oktoobri alguses toimunud koostööfestivalil „Õigel ajal õiges kohas“ kuulutati välja tänavuse Prototroni rahastu Tallinna Tehnikaülikooli intellektuaalomandi vooru tulemused. Arendama hakatakse prototüüpe materjalitehnoloogia ja elektritootmise valdkondades kokku ca 85 000 euro eest.

Loe lähemalt....

Tehnikaülikooli energeetikateadlased uurivad Eesti elektrivõrgu tarbimismustreid


13.10.2016       Kersti Vähi

TTÜ elektroenergeetika instituudi elektrisüsteemide dünaamika ja juhtimismeetodite uurimisgrupp koostöös Elering ASga uurib elektrisüsteemi koormuste olemust ja mõju Eesti elektrisüsteemile.

Loe lähemalt....

TTÜ Eesti inseneripedagoogika keskuse konverents „Õpetamine on kahekordne õppimine“ toimub 20.-21. oktoobril TTÜ aulas


12.10.2016       Krõõt Nõges

20.-21. oktoobril 2016 tähistab TTÜ Eesti inseneripedagoogika keskus oma 15. sünnipäeva konverentsiga „Õpetamine on kahekordne õppimine“.

Loe lähemalt....

ETISe uudisedTeiste portaalide uudised
12.10.2016       Virge Tamme
TÜ doktorant otsib lahendust vähiravimite kõrvalmõju ja ravimi doosi vähendamiseks   Tartu ülikooli vähibioloogia uurimisgrupis teadustööd tegev doktorant Anne-Mari Anton Willmore soovib oma teadustööga vähendada vähihaigete vähiravimite kõrvalmõju ja ravimi doosi. Oma teadus- ja doktoritööga tegelemiseks sai ta Tartu ülikooli sihtasutuse Valda ja Bernard Õuna mälestusfondist 5000 euro suuruse stipendiumi.
Loe lähemalt....
12.10.2016       https://wordpress.org/?v=4.5.4
Konkurss portaali miks.ee toimetamisteenuse leidmiseks  

Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakond haldab portaali miks.ee, mille sisuks on teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna ning selle karjäärivõimaluste populariseerimine noorte...

The post Konkurss portaali miks.ee toime ...
Loe lähemalt....


12.10.2016       Mari Sarv
Konverents "Visual Digital Humanities: Representing and Interpreting Humanities Data" Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis   Tartus toimub neljas digitaalhumanitaaria konverents, mis sel aastal on pühendatud visuaalsele digitaalhumanitaariale. Konverentsil käsitletakse visuaalsete meetodite kasutamist ning visuaalse ja multimediaalse allikainese rakendamist humanitaarteaduste eri valdkondades. Konverentsiprogrammis on peaettekanded Raivo Kelomehelt (Eesti Kunstiakadeemia) ja Peter Grzybekilt (Grazi Ülikool, Austria), neli ettekandepaneeli, tööpajad Moses Boudouridese (Patrase Ülikool, Kreeka) ja Peter Grzybekiga ning Eesti Digitaalhumanitaaria Seltsi koosolek. Konverentsi kava, teesid ja tööpajade kirjeldused leiab aadressilt: http://www.folklore.ee/dh/en/dhe_2016/
Loe lähemalt....
13.10.2016       https://wordpress.org/?v=4.5.4
Uurimistoetuste ja baasfinantseerimise uus kontseptsioon teadus- ja arendustegevuse rahastamise süsteemis  

Eesti Teadusagentuur (ETAg) töötas käesoleva aasta algusest kuni septembri lõpuni toimunud arutelude käigus välja uurimistoetuste ja baasfinantseerimise uue kontseptsiooni. Väljatöötamisse...

The post ...
Loe lähemalt....


11.10.2016       Virge Tamme
Arstiteaduskonna aastapäev keskendub psühhiaatriale ja psühhofarmakoloogiale   Sel nädalal koguneb Tartusse Tartu ülikooli arstiteaduskonna 384. aastapäevale üle 200 osaleja nii Eestist kui ka välismaalt, et arutleda psühhiaatria ja psühhofarmakoloogia valdkonna teemadel.
Loe lähemalt....
20.10.2016       https://wordpress.org/?v=4.5.4
Konkurss Teeviida messil osalemise projektijuhtimiseks  

Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakond koordineerib Teadus- ja tehnoloogiapakti, mille tegevuste üheks eesmärgiks on tutvustada noortele teaduse, tehnoloogia ja inseneeria...

The post Konkurss Teeviida messil osalemise proj ...
Loe lähemalt....


11.10.2016       Virge Tamme
Üle 700 juristi arutlevad Tartus rahvusvahelise õiguse ja inimõiguse teemadel   ​​​​​​​Läbi aegade suurim arv õigusteadlasi koguneb 13. ja 14. oktoobril Tartusse õigusteadlaste päevadele, mis keskendub tänavu Euroopale aktuaalsetele teemadele – rahvusvahelisele õigusele ja inimõigusele. Sündmusel osaleb ka Euroopa inimõiguste kohtu president, kes kõneleb oma ettekandes Euroopa inimõiguste kohtu lahendite õiguslikust väärtusest. Ettekannetest teeb otseülekande www.uttv.ee.
Loe lähemalt....
20.10.2016       https://wordpress.org/?v=4.5.4
Kutsume välisteadlasi, -õppejõude ja -doktorante kohanemiskoolitusele  

Eestisse elama asunud välismaalastel on võimalus alatest selle aasta sügisest osaleda sisseelamist toetavatel kohanemisprogrammi koolitustel. Kohanemisprogramm koosneb erinevatest teemapõhistest koolitusmoodulitest...

The post K ...
Loe lähemalt....