Vanemad uudised  


Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris linna kujutamist eesti proosakirjanduses


24.05.2017       Kerli Onno

16. mail kaitses doktoritööd „Kuidas kirjutada linna. Eesti proosa linnamaastik aastail 1877–1903” Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Elle-Mari Talivee. Autor otsis töö käigus vastust küsimustele, kuidas, miks ja kes kujutas linna eesti proosakirjanduses ajal, kui hoogustus linnastumisprotsess – 19. sajandi lõpukümnendeil ja 20. sajandi alguses.

Loe lähemalt....

Euroopa füüsikaolümpiaadi osalejaid tervitavad president Kersti Kaljulaid ning TTÜ teadusprorektor Renno Veinthal


23.05.2017       Krõõt Nõges

  • Fyysikaolympiaad.jpg
24. mail kell 9.30–12.00 on Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ) Euroopa füüsikaolümpiaadi EuPhO 2017 lõputseremoonia, kus osalevad olümpiaadi 92 võistlejat ning Vabariigi President Kersti Kaljulaid, TTÜ teadusprorektor Renno Veinthal, Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, CERNi hariduse ja kommunikatsiooni osakonna juht Ana Godinho ning Swedbank Eesti juht ja TTÜ kuratooriumi liige Robert Kitt.

Loe lähemalt....

TTÜ doktoritöös uuriti raamatupidamiskeskuste loomist avalikus sektoris


23.05.2017       Kersti Vähi

TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudis kaitses Kaide Tammel doktoritööd "Creating Shared Service Centers for Public Sector Accounting: The Case of Estonia" (Raamatupidamiskeskuste loomine avalikus sektoris: Eesti näide).

Loe lähemalt....

Maaülikooli teadlased osalesid arukase genoomi järjestamisel


23.05.2017       Kairit Prits

Helsingi ülikooli professorite Jarkko Salojärvi ja Jaakko Kangasjärvi juhitud teadusrühm, kuhu kuulusid ka Eesti Maaülikooli teadlased, avaldas arukase genoomuuringu tulemused. Kaskede loodusliku kohanemismehhanismi mõistmine lisab uusi teadmisi geenitehnoloogiasse ning metsade biotehnoloogiasse.

Loe lähemalt....

Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris raku tuuma ja mitokondri membraanis paiknevaid valke


22.05.2017       Kerli Onno

15. mail kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi doktorant Kaia-Liisa Habicht, kes uuris raku membraanides paiknevaid transmembraanseid valke kasutades selleks alternatiivset meetodit - bioafiinsuskromatograafiat. Kui varasemalt on selle lähenemise abil uuritud vaid rakku ümbritsevas membraanis paiknevad valke, siis doktoritöös kasutati seda ka raku tuuma membraanis ning mitokondri membraanides paiknevate valkude uurimiseks.

Loe lähemalt....

Teadusajaloo ja teadusfilosoofia konverents on Parrot’ panusest kõrghariduse arengusse Eestis


17.05.2017       Krõõt Nõges

  • oppimine.JPG
18.-20. mail toimuva teadusajaloo ja teadusfilosoofia rahvusvahelise konverentsi teemaks on Eestis inseneriteadusele aluse pannud Georges Frederic Parrot’ panusest siinsesse teadusesse ja kõrgharidusse.

Konverentsi korraldab Teadusaajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühendus.

Loe lähemalt....

Rahvusvahelisel konverentsil on arutluse all bioenergeetika ja säästlik tootmine


10.05.2017       Kairit Prits

11.-13. mail toimub Eesti Maaülikoolis kaheksas rahvusvaheline teaduskonverents „Biosystems Engineering 2017“. Sel aastal on fookuses bioenergeetika.
“Tegemist on konkreetses biomajanduse valdkonnas Balti- ja Põhjamaades suurima konverentsiga. Juba kaheksas konverents näitab järjepidevust - ettekannete ja publikatsioonide tase on kõrge, igal aastal on lisandunud ka osalejaid uutest riikidest ja ülikoolidest,” ütles Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi direktor Margus Arak.

Loe lähemalt....

Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris tarbijakultuuri rolli rahvusliku identiteedi tekkimises


05.05.2017       Kerli Onno

28. aprillil kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Oleksandra Seliverstova, kelle töö uuris tarbijakultuuri rolli rahvusliku identiteedi tekkimises. Vaatluse all olid kaks postsovetlikku ühiskonda – Eesti ja Ukraina. Töö näitab, kuidas mõlema kogukonna esindajad väljendavad oma rahvuslikku suhtumist tarbimise läbi ning mida võime tarbijakultuuri abil rahvuse kohta teada saada. Oleksandra Seliverstova on esimene Tallinna Ülikooli doktorant, kellele omandati pärast kaitsmist kaks doktorikraadi. 

Loe lähemalt....

TTÜ keemikud leiutasid uudsed aerogeelid


04.05.2017       Kersti Vähi

Viimased kolm aastat on TTÜ keemia ja biotehnoloogia instituudi juhtivteadur Mihkel Koeli uurimisrühm personaalse uurimistoetuse (PUT, ehk riiklik rahastustoetus võimekamatele teadusprojektidele) abil uurinud aerogeele.

Loe lähemalt....

Avanes ERA.NET RUS Plus teine teadusprojektide konkurss


02.05.2017       Marika Meltsas

2. mail avanes ERA-NET RUS Pluss teine teadusprojektide konkurss. Eesti teadlastel on võimalik osaleda järgmistes konkursi valdkondades:

Nanotehnoloogia
arenenud nanoandurid keskkonna ja tervise jaoks
disainil ja modelleerimisel põhinevad uudsed funktsionaalsed nanomaterjalid
Keskkond/kliimamuutused
kliimamuutuste ja äärmuslike ilmastikutingimuste mõju keskkonnale
veesüsteemide reostuse ennetamine ja reostatud veesüsteemide tervendamine
Sotsiaal- ja humanitaarteadused
demograafia, konfliktid ja turvalisus
traditsioonilised ja mittetraditsioonilised kultuuriväärtused
regionaalarengu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse võimalused ja väljakutsed

Loe lähemalt....

Konverents „Sooteadliku kultuuriuurimise suundi Eestis”


02.05.2017       Marika Meltsas

Reedel, 5. mail 2017 toimub Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis konverents „Sooteadliku kultuuriuurimise suundi Eestis”. Konverentsil kogunevad erinevate kultuuriuurimise suundade esindajad, kes arutlevad sootundlike meetodite kasutamise üle kirjanduses, filosoofias, kultuuriajaloos ja teistes valdkondades.

Loe lähemalt....

Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumber keskendub loodusteadusliku hariduse ja haridustehnoloogia teemadele


28.04.2017       Viivika Eljand

  • eha.jpg
1. mail ilmub Eesti Haridusteaduste Ajakirja (EHA) uus number, mis annab ülevaate loodusteadusliku hariduse ja haridustehnoloogia hetkeolukorrast ning pakub antud teema valguses esile kerkivatele probleemidele võimalikke lahendusi.

Loe lähemalt....

ETISe uudisedTeiste portaalide uudised
27.04.2017       Marika Meltsas
Algas konkurss Eesti biomajanduse ning selle sektorite olukorra ja väljavaadete uuringu elluviija leidmiseks   Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmist rahastatava strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise uuringuga „Eesti biomajanduse ning selle sektorite olukorra ja väljavaadete uuring. Ärimudelite väljatöötamine biomajanduse valitud valdkondades.“.
Loe lähemalt....
11.05.2017       https://wordpress.org/?v=4.7.5
NUTIKAS meetme esimene voor toetas ettevõtete arendusplaane 3,5 miljoni euroga  

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetusmeetme (NUTIKAS) esimeses taotlusvoorus sai toetust 15 ettevõtet, et viia oma arenguplaane ellu koostöös teadusasutustega. Toetust saanud...

The post NUTIKAS meetme es ...
Loe lähemalt....


26.04.2017       Marika Meltsas
Konkurss personaalmeditsiini kliiniliste juhtprojektide elluviija leidmiseks   Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmist rahastatava strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise uuringuga „Personaalmeditsiini kliinilised juhtprojektid (pilootprojektid) rinnavähi ja südame-veresoonkonna haiguste täppisennetuses“.
Loe lähemalt....
17.05.2017       https://wordpress.org/?v=4.7.5
Tallinnas arutatakse Euroopa teaduse, tehnoloogia ja inseneeria tuleviku üle  

Täna, 17. mail algab Tallinnas kahepäevane Euroopa STEM Koalitsiooni üldkogu, mis toob kokku 14 riigi ja mitme üleeuroopalise organisatsiooni esindajad....

The post Tallinnas arutatakse Euroopa teaduse, tehnoloogia ja i ...
Loe lähemalt....


26.04.2017       Kairit Prits
Maaülikooli teadlased aitasid kaasa viie uue putukaliigi avastamisele Lõuna- ja Kesk-Ameerikas   Eelmisel nädalal avaldati maailma juhtivas biosüstemaatika ajakirjas ZooKeys artikkel, kus kirjeldati viit teadusele uut putukaliiki Colombiast ja Costa Ricast. Uurimus sai teoks Eesti Maaülikooli zooloogia osakonna, Turu Ülikooli (Soome) ja São Paulo Ülikooli (Brasiilia) teadlaste koostöös. Uute liikide näol on tegemist väikeste, ligi 2 mm pikkuste sääskedega. „Eesti teadlased aitasid juba püütud putukaid kirjeldada - suurem osa kasutatud materjalist on kogutud Kentucky Ülikooli (USA) initsiatiivil,“ nentis Eesti Maaülikooli zooloogia osakonna vanemteadur Olavi Kurina, kes on ka teadusartikli juhtiv autor.
Loe lähemalt....
19.05.2017       https://wordpress.org/?v=4.7.5
Ukraina eksperdid tutvusid Eesti kogemusega ELi raamprogrammi komiteedes  

Eesti Teadusagentuur korraldas 17. mail  Kiievis koolitusseminari Ukraina ekspertidele, kes hakkavad esindama oma riiki EL raamprogrammi Horisont 2020 programmikomiteedes. Ukraina...

The post Ukraina eksperdid tutvusi ...
Loe lähemalt....


26.04.2017       Viivika Eljand
150 teadlast arutlevad kõrgetasemelisel konverentsil funktsionaalsete materjalide ja nanotehnoloogia alaste arengute teemal   24.-27. aprillini toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses funktsionaalsete materjalide ja nanotehnoloogia alane rahvusvaheline konverents FM&NT-2017.
Loe lähemalt....
26.05.2017       https://wordpress.org/?v=4.7.5
Neljas preemia maailma suurimalt õpilaste teaduskonkursilt tuli Eestisse  

14.-19. maini  USA-s Los Angeleses toimunud maailma suurimal õpilaste teaduskonkursil Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) sai maa- ja...

The post Neljas preemia maai ...
Loe lähemalt....