Vanemad uudised  


Augustis toimub Tallinnas ja Helsingis konverents kunstilisest moderniseerumisest


19.07.2017       Kerli Onno

15.-18. augustil toimub Tallinna Ülikoolis ja Helsingi Ülikoolis konverents "End Games and Emotions: The Sense of Ending in Modern Literature and Arts", mis keskendub küsimusele, kuidas mõjutab häälestatus (tajud, meeleolud, aistingud, emotsioonid) meie modernses maailmas elamise kogemust ja meie toimimist erinevates tähendusstruktuurides.

Loe lähemalt....

Valminud on uussisserändajatele mõeldud Eesti teadus- ja kõrgharidusmaastikku tutvustavad lühivideod


14.07.2017       Marika Meltsas

Eesti Teadusagentuuril on valminud inglis- ja venekeelsed videoklipid Eestisse saabunud välisteadlastele, -tudengitele ja teistele meie teadus- ning kõrgharidusmaastikust huvitatud uussisserändajatele.

Loe lähemalt....

Ligi pooled Eesti ajalehed avaldavad märgistamata reklaamtekste


13.07.2017       Viivika Eljand

  • kaart.png
Värskelt Tartu ülikoolis doktorikraadi kaitsnud Jan Richard Bærug analüüsis 691 Põhja-Euroopa ajalehe ja nišiajakirja suhtumist reklaami ja ajakirjandusliku sisu sulandumisse. Ta leidis, et kolmveerand kõigist analüüsitud väljaannetest on nõus avaldama ka märgistamata turunduslugusid.

Loe lähemalt....

Tallinna Ülikoolis toimub Eesti eesistumise rändekonverents "The EU in the Global Race for Talents: Challenges and Solutions in Strengthening the EU's Competitiveness"


13.07.2017       Kerli Onno

Konverentsil uuritakse tööjõurännet puudutavate poliitikate hetkeolukorda ja rändega seotud tavasid Euroopa Liidus, vahetatakse mõtteid ning kavandatakse edasisi samme antud valdkonnas.

Loe lähemalt....

Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö analüüsis Usāma ibn Lādini sõnumeid


13.07.2017       Kerli Onno

20. juunil kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Helen Geršman, kes uuris Saudi Araabiast pärit Usāma ibn Lādini kirjalikke ja suulisi sõnumeid.

Loe lähemalt....

Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris lapsekeskse kasvatuse põhimõtete järgimist lasteaias


13.07.2017       Kerli Onno

19. juunil kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi doktorant Maire Tuul. Ta uuris, kuivõrd on õpetajad omaks võtnud lapsekeskse kasvatuse põhimõtted ja järgivad neid oma pedagoogilises praktikas. Selgus, et lasteaiaõpetajad on üldiselt rahul riiklikus õppekavas toimunud muutustega ning enda hinnangul lähtuvadki nad oma töös enamasti õppekavas toodud lapsekeskse kasvatuse põhimõtetest.

Loe lähemalt....

Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris põlenud inimsäilmeid


13.07.2017       Kerli Onno

19. juunil kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Raili Allmäe, kes uuris rauaaegseid põletusmatuseid ja matusekombestikku. Eestis esmakordselt on doktoritöö uurimisallikaks põlenud inimsäilmed.

Loe lähemalt....

Hüljatud ostukärud annavad ettevõtjatele klientide kohta väärtuslikku informatsiooni


12.07.2017       Viivika Eljand

  • image-for-secure-internt-shopping-page.jpg
Tartu ülikooli Pärnu kolledžis teenuste disaini ja juhtimise eriala lõpetanud Annika Liivamäe magistritööst selgus, et e-poes ostu katkestanud klient ei tähenda ettevõtte jaoks automaatselt probleemi, vaid võib olla hoopis positiivseks võimaluseks.

Loe lähemalt....

Tartu teadlased näitasid, et haiguste geneetilise riski hindamisel mängib olulist rolli inimese päritolu


06.07.2017       Viivika Eljand

  • geneetiline risk.jpg
Tartu teadlased näitasid oma äsja ilmunud artiklis, et kui konkreetse inimese geneetilist päritolu arvesse mitte võtta, võib tema DNA põhjal saadud haiguse riski hinnang olla tegelikkusele vastupidine.

Loe lähemalt....

Tartu ülikooli rahvusvahelise suveülikooli programmid meelitavad Eestisse õppijaid pea 30 riigist


04.07.2017       Viivika Eljand

  • isu_2016_0.jpg
Tartu ülikooli rahvusvahelise suveülikooli kaudu on alates 1998. aastast tutvustatud Eesti kõrgharidust ja teadust, sh Tartu ülikooli õppimisvõimalusi üle kogu maailma.

Loe lähemalt....

Eesti maapõueressurssidele asutakse otsima innovaatilisi ja keskkonnasõbralikemaid kasutusvõimalusi


03.07.2017       Marika Meltsas

Eesti Teadusagentuur allkirjastas lepingu Eesti maapõueressursside innovaatiliste ja keskkonnasõbralikemate kasutusvõimaluste uuringu alustamiseks. Kolmeaastast uuringut asub ellu viima konsortsium, kuhu kuuluvad Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ning Eesti Geoloogiakeskus OÜ. Uuringu tulemusi kasutavad valdkonna poliitika kujundamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Keskkonnaministeerium.

Maapõueressursina käsitletakse maavarade kõrval ka maa sees asuvat ehituskeskkonda. Samuti on teadlaste vaatluse all teisene toore ehk tootmisjäägid, sealhulgas mäe- ja energeetikatööstuse jäätmete teaduspõhised kasutusalad.

Loe lähemalt....

Vananev Eesti mees pole tingimata endasse tõmbunud ja kurvameelne


30.06.2017       Viivika Eljand

  • old man.jpg
Tartu ülikoolis kaitstud magistritööst selgus, et inimese suhtumist vananemisse ja uue olukorraga toimetulekut mõjutavad otseselt nii eelnevalt elatud elu kui ka ühiskonnas levinud hoiakud ja stereotüübid.

Loe lähemalt....

ETISe uudisedTeiste portaalide uudised
29.06.2017       Viivika Eljand
Tartu ülikooli infosüsteemide professoriks valiti Marlon Dumas   Tartu ülikooli arvutiteaduse instituut avas sügisel uue ametikohana infosüsteemide professuuri. Infosüsteemide professorina hakkab tööle senine tarkvaratehnika professor Marlon Dumas, kes kuulub arvutiteaduse valdkonnas 1% maailma enimtsiteeritud teadlase hulka.
Loe lähemalt....
30.06.2017       https://wordpress.org/?v=4.7.5
Algas üliõpilaste teadustööde konkurss  

Eesti Teadusagentuur kutsub üliõpilasi esitama teadustöid riiklikule konkursile. Konkursi tööde esitamise tähtaeg on tänavu tavapärasest kuu aega varasem. Töid ootame...

The post Algas üliõpilaste teadustööde konkurss ...
Loe lähemalt....


28.06.2017       Kairit Prits
Doktoritöö: Eesti maasikapõldude levinuim haigus on närbumistõbi   Eesti Maaülikoolis kaitses 20. juunil põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorand Sayed Mahyar Mirmajlessi väitekirja “Mulla patogeeni Verticillium dahliae Kleb. ja mulla seenekoosluste iseloomustamine maasikapõldudel“ filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Töö tulemused aitavad maasikakasvatajatel valida sobivaid võtteid patogeenide kontrolli all hoidmiseks.
Loe lähemalt....
02.07.2017       https://wordpress.org/?v=4.7.5
Eesti maapõueressurssidele asutakse otsima innovaatilisi ja keskkonnasõbralikemaid kasutusvõimalusi  

Eesti Teadusagentuur allkirjastas lepingu Eesti maapõueressursside innovaatiliste ja keskkonnasõbralikemate kasutusvõimaluste uuringu alustamiseks. Kolmeaastast uuringut asub ellu viima konsortsium, kuhu kuuluvad...

The post ...
Loe lähemalt....


28.06.2017       Kairit Prits
Eesti Maaülikool valib septembris uue rektori   Eesti Maaülikooli valimiskogu valib 29. septembril ülikoolile uue rektori. Kandidaate saab esitada 6. septembrini.
Loe lähemalt....
14.07.2017       https://wordpress.org/?v=4.7.5
Valminud on uussisserändajatele mõeldud Eesti teadus- ja kõrgharidusmaastikku tutvustavad lühivideod  

Eesti Teadusagentuuril  on valminud inglis- ja venekeelsed videoklipid Eestisse saabunud välisteadlastele, -tudengitele ja teistele meie teadus- ning kõrgharidusmaastikust huvitatud uussisserändajatele....

The post ...
Loe lähemalt....


28.06.2017       Kairit Prits
Eesti Maaülikoolis on pingelisim konkurss veterinaarmeditsiini erialale   Eesti Maaülikoolis on tänase seisuga kõrgeim konkurss (4,34 avaldust kohale) veterinaarmeditsiini õppekavale, millele järgneb loodusturismi õppekava (3,60) ja keskkonnakaitse õppekava (3,42).
Loe lähemalt....
18.07.2017       https://wordpress.org/?v=4.7.5
Pakume tööd personalijuhile  

Pakume tähtajalise lepinguga tööd personalijuhile.  Tööülesanded Tulemuslik töötajate värbamine; Töösuhetega seotud dokumentatsiooni vormistamine ja korrashoid; Personaliarvestus ja aruandlus; Töötajate arendamise...

The post Pakume tööd personalijuhile appe ...
Loe lähemalt....