Vanemad uudised  


Mis on ETISes uut ...


21.12.2015       Kristi Kukk

  • ETIS_sise.jpg
Eesti Teadusinfosüteemi visuaalne vorm on küll võrreldes eelmise versiooniga oluliselt muutunud, ent kesksete protsesside loogika on jäänud samaks. Igal sammul on lisandunud uusi võimalusi andmete haldamise lihtsustamiseks. Põhjalikum kasutusjuhend ootab sisseloginud kasutajaid töölaual. Esmajärgus palume üle vaadata ja korrastada CV, konto seadete ja volituste andmed.

Loe lähemalt....

TTÜ logistika suvekool: kuidas koguda, kasutada ja käsutada väärtust meie igapäevaelus – andmeid


24.08.2016       Krõõt Nõges

  • logistika_suvekool.jpg
24. -26. augustil on Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) transpordi ja logistika suvekool. Suvekooli korraldab Tehnikaülikooli logistika õppetool.
TTÜ logistikaprofessor Dago Antov kinnitab, et nii transpordi- kui logistikakorralduses muutuvad järjest tähtsamaks ratsionaalsed otsused, eriti need, mis kujundavad tulevikule suunatud lahendusi. „Tehnoloogia areng ja juba täna olemasolevad lahendused, alates pakirobotitest kuni isesõitvate autodeni, hakkavad juba lähitulevikus seda oluliselt mõjutama. Samas tuginevad kõik kaasaegsed lahendused inform...

Loe lähemalt....

Septembri lõpus toimub Tallinna Ülikoolis rahvusvaheline digikultuuri teemaline konverents


22.08.2016       Kerli Onno

29.-30. septembril toimub Tallinna Ülikooli ja Euroopa Nõukogu koostöös rahvusvaheline digikultuuri teemaline konverents „Culture 4D: Digitisation, Data, Disruptions, Diversity“. Maailmas unikaalsena on konverentsi fookuses kultuuriliste suurandmete haldamise tulevikusuunad ning kultuuri digiteerimisega kaasnevad uued võimalused ja väljakutsed nii avalikule kui ka erasektorile.

Loe lähemalt....

Alanud on registreerimine Robotexi infopäevadele kaheksas Eesti linnas


22.08.2016       Krõõt Nõges

  • Robotex16_Kaart.jpg
  • Robotex_foto.jpg
Septembris toimub kaheksas Eesti linnas infopäev, kus tutvustatakse uusimaid haridusroboteid ja osalemist Euroopa suurimal robotivõistlusel Robotex.
Infopäevadel saavad koolid kätte ka 100 Edisoni robotit, mis on osa Eesti Vabariik 100 ettevalmistustest.
’’Ootame infopäevadele kõiki, kes soovivad valmistuda 2.-4. detsembril toimuvaks Robotexiks või tutvustada oma lastele ja õpilastele robootikat kui põnevat harrastust,’’ selgitas Robotexi projektijuht Mart Laul.

Loe lähemalt....

Valmis esimene eesti autorite koostatud kõrgkooliõpik vananemisest


18.08.2016       Virge Tamme

  • Untitled.png
Viimasel sajal aastal on inimeste keskmine eluiga jõudsasti kasvanud, järjest rohkem inimesi elab täis bioloogiliselt võimaliku eluea ega sure enneaegselt. Sellest lähtuvalt on üha olulisem pöörata tähelepanu vananemisega seotud erinevatele tahkudele. Nii valmiski tunnustatud erialaspetsialistide ja TÜ teadlaste koostöös esimene vananemist ja eakate elu käsitlev kõrgkooliõpik, mida esitletakse Tartu ülikoolis 22. augustil.

Loe lähemalt....

Eestlaste peavõit Hiinas: mee ja mesilastega keskkonnaprobleemide vastu


17.08.2016       Virge Tamme

Enam kui 40 riigi 700 osavõtja hulgast tõid Tartu ülikooli doktorandid Shanghais toimunud rahvusvaheliselt innovatsioonikonkursilt esikoha ideega, mis käsitles mee keemilise koostise analüüsil põhineva uudse keskkonnaindikaatori loomist ning propageeris ühtlasi linnades mesilaste pidamist.

Loe lähemalt....

Tartu teadlaste uus meetod lihtsustab vereproovide analüüsi


15.08.2016       Virge Tamme

  • globiinilukk.jpg
​​​​​​​Tervisetehnoloogiate arenduskeskuse teadlased koostöös Rootsi Karolinska instituudi ja Tartu ülikooli uurimisrühmaga arendasid geenitehnoloogia meetodi nimega globiinilukk (GlobinLockTM), mis võimaldab analüüsida vereproove senisest oluliselt lihtsamalt ja odavamalt.

Loe lähemalt....

TÜ teadlased parandavad Põhja- ja Läänemere mereruumi planeerimist


08.08.2016       Virge Tamme

  • Untitled.png
​​​​​​​Inimtegevus merel ja selle mõjud on piiriülese iseloomuga, mistõttu on oluline ühtlustada riikide kasutatavaid ruumiandmeid ja planeerimisprotsesse. Selle valguses teevad järgmisel kolmel aastal mereruumi planeerijad, sh Tartu ülikooli Eesti mereinstituut, kahes partnerprojektis tihedat koostööd.

Loe lähemalt....

TÜ teadlaste eestvedamisel panustatakse Vietnami meditsiiniharidusse ligi miljon eurot


08.08.2016       Virge Tamme

Tartu ülikooli meditsiiniteadlaste eestvedamisel saadi tihedas konkurentsis Euroopa Komisjonilt 958 804 euro suurune toetussumma, et arendada koostöös kolme Euroopa ja nelja Vietnami meditsiiniülikooliga Vietnami meditsiiniharidust. Euroopa teadlaste toel luuakse esimene meditsiini doktoriõppekava, mida toetab ka Vietnami valitsus.

Loe lähemalt....

11 riigi tudengid tulevad Pärnusse rahvusvahelise õiguse suveülikooli


21.07.2016       Virge Tamme

25.–29. juulini 2016 toimub Pärnus viies Martensi rahvusvahelise õiguse suveülikool, kus õppejõududena astuvad üles mitmed rahvusvahelise õiguse teaduse ja praktika tipud. Suveülikoolis osaleb 30 tudengit 11 riigist.

Loe lähemalt....

Teaduskollektsioonide perioodiline hindamine 2016. a sügisel


14.07.2016       Marika Meltsas

Haridus- ja teadusministri määruse „Teaduskollektsioonidele esitatavad nõuded ning teaduskollektsioonide finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ja finantseerimise otsustamise tingimused ja kord“ järgi viiakse meetme kaudu rahastatavate kollektsioonide seas iga viie aasta järel läbi perioodiline hindamine. Esimene ja seni viimane selline hindamine oli 2011. a sügisel.
Perioodilise hindamise eesmärgiks on teha vahekokkuvõte ning selgitada kollektsioonide vastavus teaduskollektsioonidele kehtestatud nõuetele, anda hinnang nende teaduslikule olulisusele ning tegevuse sihipärasusele. Perioodilise hindamise peavad läbima kõik kollektsioonid, mis soovivad taotleda teaduskollektsioonide meetmest finantseerimist perioodil 2017-2021....

Loe lähemalt....

Uuring: Eesti lapsevanemad on laste nutitelefonide kasutuse osas passiivsed


14.07.2016       Virge Tamme

  • laps telefonis.jpg
Tartu ülikooli psühholoogia instituudis tehtud uurimus näitas, et Eesti lapsevanemad on passiivsed oma lapse tegevuse suhtes nutitelefonides. Vanemad tõdesid, et lapsed võiksid nutitelefonides vähem aega veeta. Sama arvasid ka lapsed oma vanemate kohta, mis näitab, et vanemate harjumused nutitelefoni kasutuses peegeldavad laste harjumusi ning nende muutmiseks peaks lapsevanemad näitama eeskuju.

Loe lähemalt....

ETISe uudisedTeiste portaalide uudised
12.07.2016       Virge Tamme
Uuring: Eesti sotsiaalsete talupidamiste arengut pärsib puudulik toetus   Sotsiaalne talupidamine on Eestis suhteliselt uus, kuigi Euroopa Liidu liikmesriikides pööratakse sellele üha suuremat tähelepanu, sest järjest enam märgatakse põllumajanduse ja maaelu positiivseid mõjusid inimese sotsiaalsele, psüühilisele ja vaimsele heaolule. Kerli Varik leidis Tartu ülikoolis kaitstud bakalaureusetöös, et Eestis võiks sotsiaalseid talupidamisi luua mitmete valdkondade spetsialistid koos, ent nende arendamiseks on ennekõike vaja riigi toetust.
Loe lähemalt....
29.07.2016       https://wordpress.org/?v=4.5.3
Kutse osaleda trükiteenuste tellimise avatud hankes  

SA Eesti Teadusagentuur korraldab avatud hanke „Trükiteenuste tellimine“ (viitenr 174896) e-menetlusena ja kutsub trükiteenust pakkuvaid ettevõtteid hankes osalema. Pakkumuste esitamise tähtaeg...

The post Kutse osaleda trükiteenuste tellimise ...
Loe lähemalt....


08.07.2016       Krõõt Nõges
Tehnikaülikooli juhtimine muutub lihtsamaks ja läbipaistvamaks   Alates 1. jaanuarist 2017 on Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ) vaid neli teaduskonda ning Eesti Mereakadeemia.
Loe lähemalt....
10.08.2016       https://wordpress.org/?v=4.5.3
Taiwani-Eesti reisigrantide taotlusvoor 2016  

10. augustil avaneb Taiwani-Eesti koostööprogrammis reisigrantide taotlusvoor aastaks 2016. Taotluste esitamise tähtaeg on 03. oktoober 2016. Taiwani-Eesti teadusalase koostööprogrammi eesmärgiks...

The post Taiwani-Eesti reisigrantide taotlusvoor ...
Loe lähemalt....


08.07.2016       Krõõt Nõges
17 miljonit eurot: TTÜ energeetikud ja Elering uurivad koos partneritega Euroopast tuleviku elektrisüsteeme   Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) elektroenergeetika instituut koos 24 partneriga 13 Euroopa riigist on alustanud tuleviku elektrisüsteemide uurimist Horisont 2020 projektis MIGRATE (Massive InteGRATion of power Electronic devices). Projekti kogueelarve on 17 miljonit eurot ning selles osaleb järgmise nelja aasta jooksul 12 Euroopa suuremat ülekandevõrguoperaatorit, sh Elering Eestist, ja mitmed Euroopa tuntud ülikoolid ja uurimisasutused.
Loe lähemalt....
15.08.2016       https://wordpress.org/?v=4.5.3
Suvekool aitas luua koostöövõrgustikku loodusteaduste ja tehnoloogia mitmekülgsemaks õpetamiseks  

15.-16. augustil toimus Nelijärve puhkekeskuses teaduse populariseerijate suvekool, mille peateemaks oli koostöö. Ühiselt otsiti võimalusi loodusteaduste ja tehnoloogia (LTT) elulisemaks...

The post Suvekool ...
Loe lähemalt....


08.07.2016       Krõõt Nõges
TTÜ teadlase töö toob lähemale portatiivse ja usaldusväärse narkotestri   Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) keemiainstituudis on kaitstud doktoritöö, mille baasilt on instituudil plaanis luua usaldusväärne, portfellisuurune ja kaasaskantav narkotester. Jekaterina Mazina näitas oma doktoritöös, et uue tehnoloogiaga saab teha usaldusväärset kiirtesti narkojoobe tuvastamiseks. Kapillaarelektroforeesi meetodiga saab narkojoobe kindlakstegemiseks kasutada patsiendi sülge, mida on lihtne analüüsiks saada (erinevalt näiteks uriinist või verest).
Loe lähemalt....
22.08.2016       https://wordpress.org/?v=4.5.3
Eesti otsib leiutajat!  

Algab konkurss lastele “Eesti otsib leiutajat!”. Osalema on oodatud kõik nutikad ja vahvad lapsed, kes soovivad oma leiutistega elu paremaks muuta....

The post Eesti otsib leiutajat! appeared first on Sihtasutus E ...
Loe lähemalt....