See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus

Vanemad uudised  


Reoveeuuringu tulemuste kaart on valdavalt roheline


18.06.2021       Priit Tuvike

  • Visuaal- Reoveeuuringu tulemused 14.-18. juunil. Allikas- Tartu Ülikool.jpeg
Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul on kaks kolmandikku sel nädalal võetud proovidest vähese viirusesisaldusega.

„Eesti keskmist olukorda iseloomustava indeksi võrdluses on viirusekogused suuremad üksnes Harjumaal, ennekõike Tallinnas,“ selgitas Tenson. Keskmise viirusesisaldusega proove on kõige enam Ida-Virumaal, Lääne-Eesti mandriosas ja Põlvamaal.

Loe lähemalt....

Miks pole digi-Eestis kõigil võrdseid võimalusi rääkida kaasa riigi toimimises?


18.06.2021       Priit Tuvike

  • Kuvatõmmis ESS-i küsitluslaine ettevalmistusi tutvustavast videost.png
Rohkem kui kolmveerand Eesti täiskasvanutest kasutab arvutit ja selle näitajaga edestame e-riigina paljusid teisi. Üle 65-aastastest kasutab aga arvutit vaid pool ja sellega oleme jällegi Euroopa kehvemate hulgas. Euroopa Sotsiaaluuringu (ESS) juunist oktoobrini kestvas küsitluslaines asutakse uurima, millises digiühiskonnas ja demokraatias eurooplased elavad.

Loe lähemalt....

Võrdsete võimaluste volinik koos sotsiaalminsiteeriumiga kuulutab välja projektikonkursi "Vihakõne määratlemine, esinemine ja sellesse sekkumise võimalused ühiskondlike kahjude vähendamiseks“


18.06.2021       Priit Tuvike

Projektikonkursil on kolm eesmärki: esiteks analüüsitakse vihakõne ja sellega seotud mõistete õiguslikku ja kultuurilist tähendust ja kasutust Eestis; teiseks analüüsitakse Eestiga seotud vihakõne pöördumisi ja juhtumeid ning selgitatakse välja millist tuge vajavad juhtumite registreerijad, et vihakõnet paremini ära tunda ja juhtumeid edukalt menetleda; kolmandaks töötatakse projekti raames Eesti korrakaitseorganisatsioone kaasates välja tõhus sekkumine vihakõne vähendamiseks.

Loe lähemalt....

Tartu Ülikooli teadlased jätkavad Eestis ringlevate koroonaviiruse tüvede uurimist


18.06.2021       Priit Tuvike

Tartu Ülikooli meditsiiniteadlaste projekti KoroGeno-EST uuel rahastusperioodil plaanitakse Eestis sekveneerida ja analüüsida kuni 6500 SARS-CoV-2 täisgenoomset järjestust. Loomisel on ka interaktiivne keskkond, mis hakkab kuvama KoroGeno-EST-3 olulisemaid tulemusi.

Loe lähemalt....

Sotsiaalministeeriumi ja töötukassa projektikonkurss „Töötuskindlustushüvitise saajate müksamine tööle“


14.06.2021       Priit Tuvike

Projektikonkursi eesmärk on töötada välja müksud, mis julgustaksid tööturule naasma inimesi, kellele on määratud töötuskindlustushüvitis 360 päevaks. Projekti käigus uuritakse, mis takistab 360 päevaks määratud töötuskindlustushüvitise saajatel enne hüvitise perioodi lõppu tööle naasmist, töötatakse välja võimalikud müksud, mis julgustavad sihtrühma tööturule naasma, rakendatakse neid mükse ja hinnatakse nende mõju. Projekti tulemusena valmib ülevaatlik raport. Projekti rahastab sotsiaalministeerium 2021. aastaks eraldatud teadus- ja arendustegevuse lisarahastuse vahenditest.

Loe lähemalt....

Reovee koroonaviirusesisaldus jätkab kahanemist


11.06.2021       Priit Tuvike

Tartu Ülikooli juhitava reoveeuuringu värsked tulemused näitavad, et reovee koroonaviirusesisaldus on nädalaga veelgi kahanenud. Eesti keskmist olukorda iseloomustavast indeksist veidi kõrgemad näidud on üksnes Ida-Virumaal ja Lõuna-Eestis.

Loe lähemalt....

Uus raamat toetab patsienti koduses ravis


10.06.2021       Priit Tuvike

  • Kui tervis läinud käest.png
Tartu Ülikooli teadlaste äsja väljaantud raamat „Kui tervis läinud käest“ aitab paremini mõista sagedasemate haiguste sümptomeid ning tutvustab nende leevendamiseks või raviks kasutatavaid käsimüügiravimeid ja koduseid raviviise.

Loe lähemalt....

Balti vaimse koostöö konverents „Matemaatika ühiskonnale"


09.06.2021       Priit Tuvike

  • BCIC kutse_EE.png
Järjekorras juba 17. Balti vaimse koostöö konverents „Matemaatika ühiskonnale“ toimub 28.-29. juunil 2021 Eesti teaduste akadeemias.

Loe lähemalt....

Valminud on ülevaade Eesti osalusest EL raamprogrammis "Horisont 2020"


09.06.2021       Priit Tuvike

Valminud on mahukas ülevaade Eesti osalusest äsja lõppenud Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammis “Horisont 2020”. Ülevaatest leiab programmis osalemise statistika, võrdluse teiste riikidega, kokkuvõtted valdkonniti ning raamprogrammi tugivõrgustiku kirjelduse.

Loe lähemalt....

Algatus “Kust sa tead?” tutvustab Eesti teadlaste koroonauuringuid


09.06.2021       Priit Tuvike

Algatuse raames valminud videoseeria tutvustab teadusuuringuid, mis said alguse Eesti Teadusagentuuri 2020. aasta koroonateemaliselt ideekorjelt. Konkreetsed uurimisteemad valiti välja koostöös ministeeriumide ja teadlastega Eesti ühiskonnale olulisi valdkondi silmas pidades.

Loe lähemalt....

Reovee koroonaviirusesisaldus on pea üle Eesti kahanenud mõõdukaks või väheseks


04.06.2021       Priit Tuvike

  • Reoveeuuringu tulemused 31. mail – 4. juunil. Allikas Tartu Ülikool.png
Tartu Ülikooli juhitava reoveeuuringu sellenädalased tulemused kinnitavad koroonaviiruse koguste vähenemist üle Eesti. Üheski asulas pole viirusekogus enam väga suur.

Loe lähemalt....

Noori neurolooge oodatakse kandideerima Eesti suurimale stipendiumile


02.06.2021       Marika Meltsas

Alanud on kandideerimine Ameerika neuroteadlaste Igor Ilinsky ja Heli-Kristy Kultas-Ilinsky 23 750 euro suurusele erastipendiumile. Kandideerida saavad noored neuroloogid, neurokirurgid, neuroradioloogid ja neuroteadlased. Stipendiumitaotlus tuleb esitada hiljemalt 1. novembril 2021.


Stipendiumi eesmärk on toetada pealekasvavat põlvkonda neurolooge, kes tahavad õppida liigutushäirete, eriti düskineesia kaasaegseid ja arenevaid ravimeetodeid ning saada süvateadmisi nende aluseks olevatest teaduspõhimõtetest.

Loe lähemalt....

ETISe uudisedTeiste portaalide uudised
01.06.2021      
Sügisest saavad Eesti ettevõtted head nõu tööstuses tehisintellekti ja robootika kasutamiseks   Praegu on loomisel tehisintellekti ja robootika teenuskeskus, mida toetab Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning viivad ellu ülikoolid ja teaduspargid.
Loe lähemalt....
31.05.2021       https://www.etag.ee/?p=61786
27. mail tunnustati parimate õpilastööde autoreid  

Neljapäeval, 27. mail andsime Eesti Rahva Muuseumis üle auhinnad õpilaste teadustööde konkursi parimatele: riiklikud preemiad ja partnerite eriauhinnad. Vaata suuremat...

The post 27. mail tunnustati parimate õpilastööde autoreid appeared ...
Loe lähemalt....


28.05.2021      
Reovee koroonaviirusesisaldust peegeldav kaart muutub rohelisemaks   Tartu Ülikooli juhitava reoveeseireuuringu sellenädalased tulemused näitavad viirusekoguse jätkuvat kahanemist reovees. Üldpildist eristub tunduvalt vaid Ida-Virumaa, kus viirusetase on Eesti keskmisest viis korda kõrgem.
Loe lähemalt....
08.06.2021       https://www.etag.ee/?p=61888
Algatus “Kust sa tead?” tutvustab Eesti teadlaste koroonauuringuid  

Algatuse raames valminud videoseeria tutvustab teadusuuringuid, mis said alguse Eesti Teadusagentuuri 2020. aasta koroonateemaliselt ideekorjelt. Konkreetsed uurimisteemad valiti välja koostöös...

The post Algatus “Kust sa tead?” ...
Loe lähemalt....


28.05.2021      
2021. aasta Eesti folkloristika preemia sai Asta Õim   Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga annab igal kevadel välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust.
Loe lähemalt....
15.06.2021       https://www.etag.ee/?p=62007
Algas Eesti Teadusagentuuri tellitud mõju- ja tulemuslikkuse uuring programmile „Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine (RITA)“  

Uuringuga soovitakse teada saada, kuidas on õnnestunud programmi RITA eesmärkide täitmine. Tulemused on vajalikud eelkõige Haridus- ja Teadusministeeriumile (HTM) kui...

The post ...
Loe lähemalt....


27.05.2021      
Admiral Bellingshauseni meeskond kogub Arktika teekonnal meremikrobioloogilisi kooslusi TalTechi teadlastele   Hiljuti Sillamäelt merele läinud Admiral Bellingshauseni meeskonnale pakkis Tallinna Tehnikaülikooli teadlane Kai Künnis-Beres kaasa kõik vajaliku, et uurimisretkel Arktikasse saaks võtta veeproove mikroorganismide koosluste kvantitatiivseks ja kvalitatiivseks iseloomustamiseks.
Loe lähemalt....
22.06.2021       https://www.etag.ee/?p=62084
Soolise võrdõiguslikkuse kava nõue EL-i teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammis “Euroopa horisont”  

Euroopa Liidu uue teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi, “Euroopa horisondi” algus toob võrreldes eelmise programmiga Horisont 2020 kaasa mõned olulised muudatused....

The post Soo ...
Loe lähemalt....