Vanemad uudised  


TUT legal scholars initiated book on Baltic Legal Systems now published


25.04.2017       Kersti Vähi

This is the first book, published by Springer Verlag, to present the law of the Baltic States in one comprehensive and coherent volume in English.

Loe lähemalt....

Kultuuri-uurijate konverents „Across Borders VII: Cultures in Dialogue“ 27.04-29.04


24.04.2017       Marika Meltsas

27.-29. aprillini 2017 toimub Tartus kultuuri-uurijate konverents „Across Borders VII: Cultures in Dialogue“, mis kutsub teadlasi arutama keele ja kirjanduse kongnitiivsete, sotsiaalsete ja kultuuriliste aspektide üle.
27. ja 28. aprillil toimub konverents Eesti Kirjandusmuuseumis ja 29. aprillil Eesti Rahva Muuseumis.

Loe lähemalt....

Eesti teadusagentuuril valmisid ülevaated ülikoolide pingeridadest ja konkurentsist riiklikele uurimistoetustele Eestis


24.04.2017       Marika Meltsas

Eesti teadusagentuuri kodulehel on nüüd kõigile huvilistele kättesaadavad kaks eestikeelset ülevaadet, millest esimene on koostatud rahvusvahelistest ülikoolide pingeridadest ning teine konkurentsist riiklikele uurimistoetustele Eestis perioodil 2008-2017.

Loe lähemalt....

Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris Balti riikide erakonnasüsteemide kujunemist


24.04.2017       Kerli Onno

20. aprillil kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Tõnis Saarts, kelle töö uuris ühiskondlike lõhede ja tuumkonfliktide mõju Balti riikide erakonnasüsteemidele ja nende kujunemisele. Doktoritöö näitab, et nende riikide ühiskondlik struktuur, demograafilised mustrid ning ajalooline taustsüsteem vormivad olulisel määral erakonnasüsteeme.

Loe lähemalt....

Stipendiumiprogramm noorteadlastele


21.04.2017       Marika Meltsas

Saksa Keskkonnafond (DBU) võimaldab stipendiume enesetäiendamiseks Saksamaal. Stipendiumi eesmärgiks on tõsta Kesk- ja Ida-Euroopa keskkonnateemadega seotud inimeste kutsealast kvalifikatsiooni ja aidata kaasa keskkonnaprobleemide lahendamisele. 6-12 kuuline stipendium määratakse töötamiseks ning praktiseerimiseks Saksamaa ülikoolides, uurimisasutustes, ettevõtetes, ministeeriumides, organisatsioonides. Stipendiumi ei ole võimalik kasutada eesmärgiga kaitsta doktoritööd Saksamaa ülikoolides.

Loe lähemalt....

ConhIT ettevõtlusmessil Berliinis tutvustatakse esimest korda Eesti teadust


20.04.2017       Marika Meltsas

25. – 27. aprillini toimub Saksamaal Berliinis tervishoiualase infotehnoloogia erialamess conhIT, kus Eesti osaleb ühisstendiga „Estonia – eHealth Society“. Esimest korda on messil ettevõtete kõrval esindatud ka Eesti teadus. IT-tervishoiu alast tippsündmust Berliinis külastavad erialainimesed rohkem kui 40st riigist üle maailma.

Loe lähemalt....

Algas konkurss riigikaitseks olulise olukorrateadlikkuse uuringu läbiviija leidmiseks


20.04.2017       Priit Tuvike

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmist rahastatava uuringuga „Riigiülese ja tervikliku olukorrateadlikkuse võime loomine riigikaitse juhtimiseks ja koordineerimiseks“.

Uuringu eesmärk on töötada välja andmete seire-, töötlemise-, jagamise- ja analüüsikeskkonna prototüüp, mis koondaks andmed (riigi) institutsioonide üleselt, paindlikult ja kiirelt. Seeläbi oleks tagatud piisav lähteinfo sobivate praktiliste reageerivate ja/või ennetavate tegevuste kujundamiseks nii eri olukordades (sh häda- ja sõjaseisukorras) kui ka eri juhtimis- ja otsustustasanditel. Uuringu fookus on tervikliku süsteemi toimimiseks oluliste uudsete metoodiliste ja tehniliste lahenduste väljatöötamine.

Loe lähemalt....

Eesti teadlaste töö jõudis maailma mainekaimasse füüsikaajakirja Physical Review Letters


20.04.2017       Viivika Eljand

  • fyysika.jpg
Tartu ülikooli ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika instituudi teoreetikute artikkel, mis selgitas ülivarajase universumi mudelite klassifikatsiooni, ilmus ajakirja 14. aprilli numbris.

Loe lähemalt....

Tallinna Tehnikaülikool ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla jätkavad meditsiinitehnoloogia uute suundade arendamist


19.04.2017       Krõõt Nõges

  • PERH_1.jpg
Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) ja Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) sõlmisid koostöölepingu, mille eesmärgiks on uute meditsiinitehnoloogia suundade arendus ning teadus- ja arendustöö tulemuste rakendamine ravipraktikas. Ühiselt arendatakse edasi tipptehnoloogiat ja innovatiivseid ravimeetodeid perekondliku hüperkolesteroleemia ehk „halva“ kolesterooli pärilikult kõrge taseme kiireks diagnostikaks. Samuti integreeritakse TTÜ-s loodud radioloogia kõnetuvastussüsteem PERHi radioloogia infosüsteemi ning täiustatakse paljusid hüpertriglütserideemia...

Loe lähemalt....

TTÜ teadlased: kunstlikud magusained on järjest kasvav keskkonnaoht


19.04.2017       Kersti Vähi

Hiljuti ilmus mainekas erialaajakirjas Chemosphere artikkel TTÜ teadlaste uurimisrühma teadustööst „Atsesulfaami lagundamine vesikeskkonnas foto-aktiveeritud vesinikperoksiidi ja persulfaadiga“.

Loe lähemalt....

Ilmus kogumik „Teadus kolme minutiga“


16.04.2017       Viivika Eljand

  • teadus 3 min.jpg
Kahe aasta jooksul panid 32 doktoranti Eesti ülikoolidest kolme minutisse oma teadustööd.

Loe lähemalt....

Tartu ülikool ja Bauroc arendavad koostöös innovatiivseid poorbetooniplokke


11.04.2017       Viivika Eljand

  • poorbetoon.jpg
Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudi teadlased hakkavad koostöös Bauroc AS-ga arendama uudset poorbetooni, mille kaalu ja tugevuse suhe soovitakse viia uuele tasandile. Läbimurret oodatakse uute sidusmaterjalide kasutuselevõtust.

Loe lähemalt....

ETISe uudisedTeiste portaalide uudised
11.04.2017       Krõõt Nõges
Tehnikaülikool otsib rahvusvahelise konkursiga esimesi tenuuriprofessoreid   Tehnikaülikool otsib rahvusvahelise konkursiga esimest kümmet tenuuri-professorit, neist seitse on seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga. “Tallinna tehnikaülikool võtab kasutusele tenuuril põhineva teadlaste karjäärisüsteemi, et motiveerida noori valima teadlase elukutset ning pakkuda teadlastele tööle keskendumiseks nii vajalikku kindlust tuleviku suhtes,” ütles TTÜ rektor akadeemik Jaak Aaviksoo. “On märgilise tähendusega, et esimesest kümnest tenuuri ametikohast tervelt seitse on seotud IKT-ga.”
Loe lähemalt....
24.04.2017       https://wordpress.org/?v=4.7.4
ConhIT ettevõtlusmessil Berliinis tutvustatakse esimest korda Eesti teadust  

25. – 27. aprillini toimub Saksamaal Berliinis tervishoiualase infotehnoloogia erialamess conhIT, kus Eesti osaleb ühisstendiga „Estonia – eHealth Society“. Esimest...

The post ConhIT ettevõtlusmessil Berliinis tutvusta ...
Loe lähemalt....


11.04.2017       Priit Tuvike
Algas konkurss rändeteemalise uuringu läbiviija leidmiseks   Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmist rahastatava uuringuga „Muutuvast tööturust ja rändest tulenevad võimalused ja väljakutsed haridus-, tööturu ja sotsiaalsüsteemis“. Uuringu eesmärk on kaardistada, analüüsida ja ennustada rändega seotud võimalusi ja väljakutseid demograafiliste ja tööturu muutustega seotud probleemide lahendamiseks ennekõike haridus- ja sotsiaalsüsteemi kontekstis. Samuti peaks uuring pakkuma tõenduspõhiseid lahendusi hariduslikele, tööturu, sotsiaalsetele ja kultuurilistele probleemidele praktiliselt kasutatavate mudelite (rände tulu-kulu mudel), meetmete ja õppevahendite toel.
Loe lähemalt....
24.04.2017       https://wordpress.org/?v=4.7.4
Õpilaste teadusfestival toob kokku parimad uurimistööde tegijad ja teadushuvilised  

Eesti Teadusagentuur korraldab 27.-28. aprillil Õpilaste teadusfestivali, mis on aasta tähtsündmus kooliõpilaste uurimistööde tutvustamisel ja tunnustamisel. Pääs teadusfestivalile on prii...

The post Õpilaste te ...
Loe lähemalt....


05.04.2017       Kerli Onno
Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö kontrollis Shalom Schwartzi alusväärtuste teooria paikapidavust   4. aprillil kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Laur Lilleoja, kelle töö kontrollis sotsiaalteadustes ühe enim rakendatava väärtusteooria paikapidavust. Doktoritöö eesmärk on arendada arutelu küsitlusuuringutes kasutatavate skaalade valiidsuse üle ja panustada küsitlusuuringute üldise metodoloogia parendamisse.
Loe lähemalt....
24.04.2017       https://wordpress.org/?v=4.7.4
Ülevaated ülikoolide pingeridadest ja konkurentsist riiklikele uurimistoetustele on valmis  

Eesti teadusagentuuri kodulehel on nüüd kõigile huvilistele kättesaadavad kaks eestikeelset ülevaadet, millest esimene on koostatud rahvusvahelistest ülikoolide pingeridadest ning teine...

The post Ülevaated ...
Loe lähemalt....


03.04.2017       Marika Meltsas
Personaalsete uurimistoetuste 2017. aasta taotlusvoor kestab 5. maini   Personaalsete uurimistoetuste tänavune taotlusvoor on avatud 1. aprillist 5. maini. Taotlused esitatakse Eesti Teadusinfosüsteemi ETIS kaudu. Taotluskeskkond suletakse 5. mail 2017 kell 17. Toetuste määramise esialgsed ettepanekud selguvad oktoobri lõpus.
Loe lähemalt....
24.04.2017       https://wordpress.org/?v=4.7.4
Osalejaportaalis avaldati uus H2020 kommenteeritud mudelgrandileping  

21. aprillil avaldati osalejaportaalis uus H2020 kommenteeritud mudelgrandileping (H2020 Annotated Model Grant Agreement versioon 4.0). Siit leiab selgitused ja näited 27. veebruaril...

The post Osalejaportaalis aval ...
Loe lähemalt....