17.02.1957
55699021
ullerannut@integrationresearch.net

Career

Institutions and positions
2010–...   
Integration Research Institute, Research Fellow (0,10)
2010–...   
ImmiSoft Ltd, Director (0,15)
01.01.2011–31.12.2011   
American Center of Oriental Research (ACOR), Research Fellow
01.01.2010–31.12.2010   
International Organization for Migration, IOM Tallinn, consultant
2008–2009   
Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture, Associate Professor (0,50)
01.01.2007–31.12.2007   
International Organization for Migration, IOM Tallinn, consultant
2006–2007   
Tallinn University, Senior Researcher (1,00)
2003–2006   
Tallinn University, Faculty of Philology, Lecturer (0,50)
 
 
Education
2001–2005   
Tallinn University, Faculty of Philology, Ph.D in Linguistics
1999–2001   
Tallinn Pedagogical University, Faculty of Education Science, MA in pedagogy.
1977–1984   
Tartu State University, diploma course in German Philology (MA equivalent).

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, Ülle Rannut, Andrew W. Mellon Foundation Postdoctoral Fellowship Award 2011, The American Center of Oriental Research (Amman, Jordan)
2007, Ülle Rannut, Andrew W. Mellon Foundation Postdoctoral Fellowship Award 2006-2007, The American Center of Oriental Research
2005, Ülle Rannut, National Scientific Contest of Students, 3rd Prize in Social Sciences for PhD theses " Impact of the Language Environment on Integration and Estonian Language Acquisition of Russian-speaking Children in Estonia"
2005, Ülle Rannut, Tallinn University award for the best website of development project "New Immigrants in Estonia"
2005, Ülle Rannut, Tallinn University award for the best educational materials for new immigrants in Estonia "Astu sisse!" Handbook, Teachers' Manual, Workbook
2004, Ülle Rannut, Tallinn University award for the best university textbook (together with M.Rannut & A.Verschik)
2001, Ülle Rannut, Research award in Early immersion and acquisition of Estonian as a Second Language, theory and practice.A thesis. 2001 National Scientific Contest of Students 2nd Prize in Humanities2001 Tallinn University Research Competition 1st Prize in Educ
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS CLASSIFICATION: S210 Sociology
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS CLASSIFICATION: H360 Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics
 
 
Additional information
MA in pedagogy
Tallinn Pedagogical University
2001

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2015
6.4.
2014
2.2.
2012
2.2.
2012
6.3.
2012
2.1.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
2.2.
2010
1.1.
2009
2.2.
2009
6.3.
2008
1.3.
2007
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
6.3.
2006
2.2.
2005
2.3.
2005
3.2.
2004
3.3.
2004
3.4.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
6.3.
2004
2.2.
2003
2.2.
2003
2.2.
2003
3.5.
2003
1.2.
2002
3.4.
2002
6.6.
2002
6.2.
2000
3.2.
1999
3.2.
1996
1.1.
1995
2.2.
1992
1.3.
1989
5.04.2018
17.02.1957
55699021
ullerannut@integrationresearch.net

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2010–...   
Integratsiooni Uuringute Instituut, Teadur (0,10)
2010–...   
ImmiSoft OÜ, Direktor (0,15)
01.01.2011–31.12.2011   
Ameerika Lähis-Ida Uuringute Keskus (ACOR), vanemteadur
01.01.2010–31.12.2010   
Rahvusvaeline Migratsiooniorganisatsioon, IOM Tallinna Esindus, konsultant
2008–2009   
Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, Dotsent (0,50)
01.01.2007–31.12.2007   
Rahvusvaeline Migratsiooniorganisatsioon, IOM Tallinna Esindus, konsultant
2006–2007   
Tallinna Ülikool, Vanemteadur (1,00)
2003–2006   
Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Lektor (0,50)
 
 
Haridustee
2001–2005   
2001-2005 Tallinna Ülikool, filoloogia teaduskond, filoloogiadoktor keeleteaduse alal
1999–2001   
Tallinna Pedagoogikaülikool, kasvatusteaduste teaduskond, pedagoogikamagister.
1977–1984   
Tartu Riiklik Ülikool, romaani-germaani keelte ja kirjanduse eriala, saksa filoloogia, filoloog (MA ekvivalent).

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, Ülle Rannut, Ameerika Lähis-Ida uuringute keskuse poolt eraldatud Andrew W. Melloni järeldoktori grant 2011 (Amman, Jordaania)
2007, Ülle Rannut, Ameerika Lähis-Ida uuringute keskuse poolt eraldatud Andrew W. Melloni järeldoktori grant 2006-2007
2005, Ülle Rannut, Eesti üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil III preemia doktoriõppe astmes sotsiaalteaduste valdkonnas doktoritöö eest "Keelekeskkonna mõju vene õpilaste eesti keele omandamisele ja integratsioonile Eestis"
2005, Ülle Rannut, Tallinna Ülikooli autasu 2004. aasta parima arendusprojekti kajastava veebilehe eest. Projekt: Uusimmigrandid Eestis.
2005, Ülle Rannut, Tallinna Ülikooli autasu 2004. aasta parima kahasse kirjutatud õppevahendi eest uusimmigrantidele Eestis "Astu sisse!" Õpetajaraamat, käsiraamat ja õpilase tööraamat"
2004, Ülle Rannut, Tallinna Ülikoooli parima kõrgkooliõpiku preemia (koos M.Rannuti ja A.Vershikuga)
2001, Ülle Rannut, 2001 Eesti üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil II preemia humanitaarteaduste valdkonnas magistritöö eest Varane keelekümblus ja eesti keele kui teise keele õppe teooria ja praktika.
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S210 Sotsioloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; TÄPSUSTUS: sotsiolingvistika, keeleõpe, keeleõppekorraldus
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS KLASSIFIKAATOR: H360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika
 
 
Lisainfo

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2015
6.4.
2014
2.2.
2012
2.2.
2012
6.3.
2012
2.1.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
2.2.
2010
1.1.
2009
2.2.
2009
6.3.
2008
1.3.
2007
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
6.3.
2006
2.2.
2005
2.3.
2005
3.2.
2004
3.3.
2004
3.4.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
6.3.
2004
2.2.
2003
2.2.
2003
2.2.
2003
3.5.
2003
1.2.
2002
3.4.
2002
6.6.
2002
6.2.
2000
3.2.
1999
3.2.
1996
1.1.
1995
2.2.
1992
1.3.
1989
5.04.2018
  • Found 5 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
SFSF0132493s03The analysis, modeling and control of the development of the Estonian linguistic environment01.01.200331.12.2007Martin EhalaTallinn University, Faculty of Philology143 673,38 EUR
MUURU34309 (Teenusleping SFTE09121)Drafting and Piloting of Acculturation Programme for Adult Citizen from the Third Countries for Better Integration into Estonian Society27.02.200914.12.2009Mart RannutTallinn University; Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture79 889,56 EUR
MUUTA, 20507 (TLÜ teadusprorektori käskkiri nr. 58, 15.05.2007)Grant Application for a collaborative research project in the 7RP EU Programm on Socio-economic Sciences and the Humanities01.01.200731.12.2007Ülle RannutTallinn University; Tallinn University, Faculty of Philology, Department of Estonian Philology862,81 EUR
EKKMEKKM09-191Monograafia „Tallinna põhikooliõpilaste kodukeeled.“ (Home languages of primary school pupils in Tallinn) trükkimiseks ettevalmistamine01.01.200931.12.2009Ülle RannutTallinn University, Institute of Estonian Language and Culture1 804,23 EUR
ETFETF7065Home Language Survey Amongst Primary School Pupils in Tallinn01.01.200731.12.2008Mart RannutTallinn University, Faculty of Philology; Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture16 719,28 EUR