See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
6.01.1940
620 38 56
55 92 06 79
ulo.sostra@ttu.ee
Uuringutes koostöö Venemaa TA Karjala Teaduskeskuse Geoloogia Instituudiga, Petrozavodsk ja Geosfääride Dünaamika Instituudiga, Moskva, Soome, Rootsi, U.S.A., Rootsi, Norra ja Suurbritannia geoloogiateenistustega. Õppetöös on koostöö Helsingi Ülikooliga Soomes ja Dicle Ülikooliga Türgis, Western Illinois University (USA).

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2008–31.08.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Rakendusgeoloogia õppetool, Vanemteadur (1,00)
01.09.2000–31.08.2008   
Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Rakendusgeoloogia õppetool, Dotsent (1,00)
01.12.1996–31.08.2000   
NSVL TA Karjala Filiaal Geoloogia Instituut, Peateadur, rühmajuht - 1996-2000 (1,00)
01.12.1996–31.08.2000   
NSVL TA Karjala Filiaal Geoloogia Instituut, Peateadur, rühmajuht - 1996-2000 (1,00)
01.12.1993–01.12.1996   
NSVL TA Karjala Filiaal Geoloogia Instituut, Juhtiv teadur, rühmajuht - 1993-1996 (1,00)
01.12.1993–01.12.1996   
NSVL TA Karjala Filiaal Geoloogia Instituut, Juhtiv teadur, rühmajuht - 1993-1996 (1,00)
01.12.1979–01.12.1993   
NSVL TA Karjala Filiaal Geoloogia Instituut, Vanemteadur - 1979-1993 (1,00)
01.12.1969–01.12.1979   
NSVL TA Karjala Filiaal Geoloogia Instituut, Nooremteadur - 1969-1979 (1,00)
01.12.1966–01.12.1969   
NSVL TA Karjala Filiaal Geoloogia Instituut, Aspirant - 1966-1969 (1,00)
01.02.1964–31.12.1966   
NSVL TA Karjala Filiaal Geoloogia Instituut, Vanemlaborant - 1964-1966 (1,00)
 
 
Haridustee
1966–1969   
NSV Liidu TA Karjala filiaali Geoloogia Instituudi aspirantuur
1958–1963   
Tartu Riiklik Ülikool, geoloogia osakond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1993−2000   
Uurimisrühma juht - 1993-2000
1993−1996   
Töökaasluse alusel Paanajärve Rahvuspargi teadusdirektor ja Soome-Venemaa koostööprojekti koordinaator - 1993-2000
1980−2000   
Uurimisprojektide juht ja vastutav täitja - 1980-2000
1978−2000   
NSV Liidu TA Eelkambriumi struktuurigeoloogia ja geomeetrilise analüüsi komisjoni liige - 1978-2000
 
 
Loometöö
Karjala Vabariigi, Venemaa, Tektooniline kaart mõõtkavas 1:1 000 000, 1996. Venemaa TA Karjala Teaduskeskuse fond..
 
 
Lisainfo
On välja töötatud keeruliste metamorfsete kurrutatud alade kaardistamise uus ratsionaalne metoodika ja täiendatud geomeetrilise struktuurianalüüsi metoodikat mitmekordse kurrutuse analüüsiks. Metoodika toodud töödes (Сыстра, 1978а,б; 1988, 1991 jt).

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2000, Ülo Sõstra, Venemaa Presidendi nimeline stipendium eduka teadustöö eest
1991, Ülo Sõstra, NSV Liidu Teaduste Akadeemia Aukiri
1974, Ülo Sõstra, NSV Liidu Teaduste Akadeemia Aukiri
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: P440 Tektoonika ; TÄPSUSTUS: Mitmekordse kurrutusega alade tektoonika ja struktuuriline areng, Eelkambriumi geoloogia ja tektoonika, bioloogilise mitmekesususe geokeemilised alused, geoloogiliste mälestusmärkide leidmine ja kaitse
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.14. Tootmistehnika ja tootmisjuhtimine; CERCS KLASSIFIKAATOR: T340 Kaevandamine/mäendus
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; TÄPSUSTUS: Eelkambriumi ja Fanerosoikumi tektoonika ja struktuuriline areng; Geoloogilise tagapõhja mõju biomitmekesisusele; Geoökoloogia ja geoloogilise pärandi kaitse.
 
 
Lisainfo
Geol.-min.teaduste kandidaat
Geol.-min.teaduste doktor
Moskva Riiklik Ülikool, 1976
NSVL Ministrite Nõukogu Kõrgeim Attestatsioonikomisjon, 1993

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2015
5.2.
2015
3.2.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.2.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.6.
2009
1.1.
2008
1.3.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.6.
2008
3.4.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.7.
2007
6.7.
2007
1.1.
2006
2.1.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
5.1.
2006
5.1.
2006
5.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.6.
2006
6.7.
2006
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
5.2.
2005
2.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
5.1.
2004
5.1.
2004
5.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
2.2.
2003
2.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
5.2.
2003
3.2.
2002
3.4.
2002
3.5.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.3.
2001
3.2.
2001
5.2.
2001
1.3.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
5.2.
2000
1.3.
1999
6.2.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
1.3.
1998
1.3.
1998
2.2.
1998
3.4.
1998
6.4.
1998
3.4.
1997
4.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
1.2.
1994
3.2.
1993
3.2.
1993
4.2.
1993
2.3.
1992
2.1.
1991
2.2.
1988
2.1.
1987
1.2.
1980
2.2.
1980
2.1.
1978
3.1.
1978
14.09.2021
6.01.1940
620 38 56
55 92 06 79
ulo.sostra@ttu.ee
Co-operation in research work with Institute of Geology, Karelian branch Russian academy of sciences, Petrozavodsk, Institute of Dynamics of Geospheres RAS, Moscow; Geological Surveys of Finland, U.S.A.,Sweden, Norway, UK. In teaching with Helsinki University, Finland and Dicle University, Turkey, Western Illinois University (USA).

Career

Institutions and positions
01.09.2008–31.08.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Applied Geology, Senior Researcher (1,00)
01.09.2000–31.08.2008   
Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Applied Geology, Associate Professor (1,00)
01.12.1996–31.08.2000   
NSVL TA Karjala Filiaal Geoloogia Instituut, Head scientist, head of research group - 1996-2000 (1,00)
01.12.1993–01.12.1996   
NSVL TA Karjala Filiaal Geoloogia Instituut, Leader scientist, head of research group - 1993-1996 (1,00)
 
 
Education
1966–1969   
Postgraduated courses in Institute of Geology, Karelian branch, Akademy of Sciences USSR - 1969
1958–1963   
Tartu State University, department of geology, 1963
 
 
R&D related managerial and administrative work
1993−2000   
Off-hour job as a scientific director and Finland-Russia collaboration project co-ordinator - 1993-2000
1993−1996   
Head of scientific group - 1993-1996
1980−2000   
Research projects leader and responsible filler - 1980-2000
1978−2000   
A member of the Commission of the Academy of Sciences for the structural geology and geometrical analyses of Precambrian -1978-2000
 
 
Creative work
Tectonic map of the Karelian Region, NW Russia, 1:1 000 000. Karelian Research Centre of RAS..
 
 
Additional information
Is worked out the rational methods of mapping multiple folded metamorphic areas and improved methods of geometric structural analyses for multiple folded territories. Methods are presented in monographies and papers (Systra, 1978a,b; 1988,1991 and others)

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS CLASSIFICATION: P440 Tectonics ; SPECIFICATION: Tectonics and structural evolution of multipli deformed folded territories, geology and tectonics of Precambrian, geochemical basis for biodiversity, protection of geological monuments
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.14. Industrial Engineering and Management; CERCS CLASSIFICATION: T340 Mining
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; SPECIFICATION: Tectonics and structural evolution in Precambrian and Phanerozoic; Geoecology and influence geology to biota; Conservation of the geological heritage.
 
 
Additional information
Candidate of geol.-min.science
Doctor of geol.-min.sciences
Moscow State University, 1976
The Highest Attestation Commission at Council of Ministers USSR, 1993

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2015
5.2.
2015
3.2.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.2.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.6.
2009
1.1.
2008
1.3.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.6.
2008
3.4.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.7.
2007
6.7.
2007
1.1.
2006
2.1.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
5.1.
2006
5.1.
2006
5.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.6.
2006
6.7.
2006
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
5.2.
2005
2.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
5.1.
2004
5.1.
2004
5.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
2.2.
2003
2.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
5.2.
2003
3.2.
2002
3.4.
2002
3.5.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.3.
2001
3.2.
2001
5.2.
2001
1.3.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
5.2.
2000
1.3.
1999
6.2.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
1.3.
1998
1.3.
1998
2.2.
1998
3.4.
1998
6.4.
1998
3.4.
1997
4.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
1.2.
1994
3.2.
1993
3.2.
1993
4.2.
1993
2.3.
1992
2.1.
1991
2.2.
1988
2.1.
1987
1.2.
1980
2.2.
1980
2.1.
1978
3.1.
1978
14.09.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 25 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUT001Eesti maapõue geotehnoloogilised mudelid, erijuhus - lavamaardlad01.01.200431.12.2006Ingo ValgmaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool54 964,02 EUR
ETFETF8999Eesti mandriala ja rannikumere tektoonika ning struktuuriline areng Proterosoikumis ja Fanerosoikumis01.01.201231.12.2015Ülo SõstraTallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond28 320,00 EUR
MUULep12093Ekspertarvamus probleemid Kunda jõe jääkatte tekkel külmadel talvedel ja sellega seotud üleujutustega21.05.201225.05.2012Ülo SõstraTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Rakendusgeoloogia õppetool760,00 EUR
MUUVFP411Geoloogiline mitmekesisus kui unikaalse bioloogilise mitmekesisuse põhjus Kilpisjärve piirkonnas ja Oulanka Rahvuspargis01.11.200601.11.2010Ülo SõstraTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Rakendusgeoloogia õppetool7 669,40 EUR
MUULep9050Geoterminite korrastamine14.05.200910.01.2010Ülo SõstraTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Rakendusgeoloogia õppetool2 173,00 EUR
MUULep10061Geoterminite korrastamine II30.04.201010.01.2011Ülo SõstraTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Rakendusgeoloogia õppetool958,67 EUR
MUULep11053Geoterminite korrastamine III20.06.201110.01.2012Ülo SõstraTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Rakendusgeoloogia õppetool1 400,00 EUR
MUULep12097Geoterminite korrastamine IV05.06.201210.01.2013Ülo SõstraTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Rakendusgeoloogia õppetool1 000,00 EUR
MUUVA419Hilis-Eelkambriumi ja Fanerosoikumi tektooniliste ja hüdrotermiliste sündmuste korreleerimine Fennoskandia kilbi kaguosas ja Eesti Paleosoikumi settekivimilises kattes geoloogiliste,struktuuriliste ja paleomagnetiliste meetoditega01.05.200931.05.2012Ülo SõstraTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Rakendusgeoloogia õppetool10 243,76 EUR
MUULep9090Kaevanduste täitmise alased uuringud05.08.200930.09.2009Jüri-Rivaldo PastarusTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool6 373,40 EUR
MUULep10030Kaevise kvaliteedi määramine ja toote kvaliteedi nõuded24.03.201010.05.2010Ülo SõstraTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool3 393,52 EUR
ETFETF5921Kaledoonilise vulkanismi jäljed Eesti ja Baltoskandia settekivimites ning nende kasutamine geoloogiliste läbilõigete korrelatsioonil, sedimentoloogias ja paleogeograafias01.01.200431.12.2006Tarmo KiipliTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut18 177,37 EUR
ETFETF9018Kirde-Eesti kaevandusvaringud - tuvastamine, identifitseerimine ja põhjused01.01.201231.12.2015Ingo ValgmaTallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond39 648,00 EUR
MUUB36Kivimi raimamine ja rikastamine valikmeetoditega01.07.201430.06.2017Ingo ValgmaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool100 050,00 EUR
MUULep10022Kuivastu väikelaevasadama akvatooriumi süvendustöö tingimustest19.03.201026.03.2010Enno ReinsaluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool682,19 EUR
MUULep7079Kunda piirkonna ja Toolse jõevee ning põhjasetete seire 200718.06.200701.03.2008Ingo ValgmaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool29 146,27 EUR
MUULep8057Kunda piirkonna ja Toolse jõevee seire 200829.05.200801.04.2009Ingo ValgmaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool26 612,24 EUR
MUULep10038Kunda piirkonna ja Toolse jõevee seire 2010-201201.04.201001.04.2013Karin RobamTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool46 016,39 EUR
MUULep13106Kunda piirkonna ja Toolse jõevee seire 2013-201727.06.201301.04.2017Ingo ValgmaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool68 000,00 EUR
SFSF0140093s08MAAVARADE SÄÄSTVA JA TALUTAVA KAEVANDAMISKESKKONNA LOOMINE01.01.200831.12.2008Ingo ValgmaTallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond63 272,53 EUR
MUULep13057Ojamaa kaevanduse põlevkivi varu suurendamise võimaluste uuring08.04.201308.05.2013Vivika VäizeneTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool2 191,00 EUR
MUUAR12007Põlevkivi kadudeta ja keskkonnasäästlik kaevandamine01.01.201231.08.2015Ingo ValgmaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool610 400,00 EUR
MUULep11062Selisoo ja teiste märgalade alt põlevkivi kaevandamise tehnoloogiliste võimaluste väljatöötamine22.08.201130.11.2011Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool13 778,00 EUR
MUUBF82Taotluse ettevalmistamine Energiatehnoloogia programmile koostöös AS Eesti Põlevkiviga teemal 'Kambriploki püsivus põlevkivi kaevandustes'01.01.200831.12.2008Jüri-Rivaldo PastarusTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool5 752,05 EUR
MUULep6014AKTEOSTATAVUS-JA TASUVUSUURINGU KOOSTAMINE JA LÄBIVIIMINE PÕLEVKIVI KAEVANDUSE JA PÕLEVKIVITÖÖTLEMISE TEHASE RAJAMISEKS JORDAANIAS21.11.200701.12.2007Ingo ValgmaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool10 008,56 EUR