See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
23.11.1963
(00372) 56 48 98 69
aare1skype
aarekasemets@gmail.com
Tartu Ülikool, PhD (õigusloome)sotsioloogias 18.12.2018.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
05.09.2016–...   
Maaeluministeeriumi strateegia- ja finantsosakond, Mõjude hindamise ja kaasamise nõunik (1,00)
03.05.2014–...   
PiiriTii OÜ, Juhatuse liige (konsultatsioonid, koolitused) (0,10)
01.01.2013–31.03.2016   
Sisekaitseakadeemia, Sisejulgeolekuinstituudi teadur, CEPOL teaduskorrespondent (0,50)
01.01.2012–31.12.2015   
Hertie School of Governance (Berlin, Germany), Hertie School of Governance, ERCAS (Berlin, Germany), vanemteadur (0,20)
01.01.2012–31.10.2018   
PwC Belgium, PwC Belgium- Euroopa Komisjoni tellitud uurimisprojekti EUROVISION korrespondent (0,10)
01.11.2010–31.12.2012   
Sisekaitseakadeemia, Personaliarendusosakond: SIKARO ja Parema õigusloome ja sisejulgeoleku uurimisrühma juht, ATAK (0,60)
15.09.2010–16.11.2011   
Tartu Ülikool, Parema õigusloome ja õigusaktide mõjude hindamise koolituskava kuraator (0,10)
03.03.2009–09.09.2010   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž, õigusloome, kaasamise ja kodanikeühiskonna arengu programmi juht (1,00)
22.09.2008–02.03.2009   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž, keskuse juhataja kohusetäitja
03.03.2008–02.03.2009   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž, asedirektor rakendusuuringute alal (1,00)
01.01.2008–31.10.2010   
Tartu Ülikool, Euroopa Kolledž, asedirektori kt rakendusuuringute alal; RAKE käivitus, parema õigusloome suuna juht (1,00)
01.01.2006–31.12.2008   
Keskkonnaministeerium, strateegiabüroo juhataja kt (arengukavade süsteem, mõjude hindamine, rohelised riigihanked jm)
01.01.2004–31.12.2006   
Keskkonnaministeerium, nõunik (regulatsioonide mõjude hindamine, kaasamine, avalike teenuste turundus jm)
01.01.2003–31.12.2004   
Riigikogu Kantselei, nõunik (arengukava indikaatorid, Riigikogu parema õigusloome ja kodanikeühiskonna alased kuulamised jm)
05.04.1995–31.12.2002   
Riigikogu Kantselei, majandus- ja sotsiaalinfoosakonna juhataja (Riigikogu liikmete ja komisjonide nõustamine sotsiaal-õigusliku jm teabega. Eelnõude mõjude hindamine. Sotsiaaluuringute tellimine. ECPRD korrespondent, Riigikogu Toimetiste käivitus jm) (1,00)
01.08.1993–05.04.1995   
Riigikogu Kantselei, Riigikogu, majanduskomisjoni konsultant > nõunik (1,00)
01.01.1992–31.08.1993   
Eesti Maaülikool, maasotsioloogia õppetooli laborant, küsitleja (0,20)
 
 
Haridustee
2001–2018   
Tartu Ülikool: doktorantuur sotsioloogias, sh 2004-05 osaline välisõpe Oxfordi Ülikoolis (Kristjan Jaagu stip). 2015-18 eksternatuur. Töö 'Institutionalisation of Knowledge-based Policy Design and Better Regulation Principles in Estonian Draft Legislation' kaitstud 18.12.2018
1997–2001   
Tartu Ülikool: MA sotsioloogias (2001, cum laude), magistrantuur kommunikatsiooni- ja õigussotsioloogias.
1988–1995   
Tartu Ülikool: BA ajakirjanduses (1995). Interdistsiplinaarne eriprogramm, sh meediasotsioloogia, ökoloogia, rahvausund, majandus, õigus jm
1983–1987   
Eesti Põllumajandusülikool (Maaülikool): agronoomia, aianduse ja maasotsioloogia õpingud.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
Better Regulation Network liige (36 riiki + OECD ja Euroopa Komisjon)
2019−...   
Riigikantseleile esitatud kaasamisprojektide hindamiskomisjoni liige
2001−...   
Eesti Rooma Klubi liige
2000−...   
Üliõpilasseltsi Liivika Vilistlaskogu liige
1998−...   
Poliitikate/õigusaktide mõjude hindamise ja huvirühmade kaasamise meetodite koolitused ametnikele, ettevõtjatele ja poliitikutele
1996−...   
Eesti Sotsioloogide Liidu liige, sh juhatuse liige 1998-2001, 2011-2014, 2019-...
2019−2019   
Work group "How to create such conditions in sociaty where policy- and law-makers find it useful to use the best knowledge?" Estonian Academy of Sciences seminars "Towards bridging science and decision-making", 31.01-02.02.2019, Tallinn
2019−2019   
Ettekanne Eesti Rooma Klubis (8.X.2019) "Eesti seadusloome sotsiaal-, majandus-, keskkonna-, regionaal-, julgeoleku-, haldus- ja eelarvemõjude hindamise eeldused, nõuded, olukord ja tulevikuvõimalused"
2017−2020   
Koolituskava "Hariduse kvaliteediga seotud kutseväärikuse edendamine ja korruptsiooniriskide ennetamine Eesti üld- ja kutsehariduskoolide juhtimises" koolide direktoritele (koostöös RaM, HTM, SKA)
2017−2020   
Ühing Korruptsioonivaba Eesti
2015−2015   
Arvamusfestivali 2015 teemaala "Riskiühiskond ja kogukondade turvalisus" idee/korraldus
2015−2016   
CEPOL teaduskorrespondent
2015−2016   
Eesti siseturvalisuse arengukava 2015-20 indikaatorite väljatöötamine (teooriad, mõjude hindamise metoodika, 1.pt Turvalisemad kogukonnad)
2014−2015   
Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 programmi "Turvalised kogukonnad" töörühma ekspert (Siseministeeriumi juures)
2014−2014   
ERASMUS, EL Elukestva Õppe Programm (loengud ja teaduskoostöö) - HWR, Berliin
2013−2017   
COST Action IS1304: Expert Judgment Network: Bridging the Gap Between Scientific Uncertainty and Evidence-Based Decision Making
2013−2013   
Justiitsministeeriumi töörühm EV korrutsioonivastase strateegia "Aus riik" 2013-2020 ettevalmistamiseks
2012−2014   
International Political Science Association: Administratiivse kultuuri uurimiskomitee (IPSA, RC 48)
2012−2013   
Koolitus-arendusprojekt "Siseturvalisusvaldkonna tipp- ja keskastmejuhtide arengutugi" (Siseministeerium / SKA ekspert)
2012−2020   
International Political Science Association Research Committee 34 “Quality of Democracy” (IPSA RC 34)
2010−2010   
Ühiskonnateaduste 1. teabepäeva avaettekanne ja modereerimine Eesti Rahvusraamatukogus
2008−2009   
Parema õigusloome programmi juhtkomisjon (Justiitsministeeriumi juures)
2008−2011   
Strateegiliste arengukavade mõjude hindamise ühtse süsteemi kujundamise ekspertnõukogu (Riigikantselei juures)
2008−2009   
Eesti kodanikualgatuse toetamise tegevuskava töörühm (Siseministeeriumi juures)
2008−2011   
SA Kodanikeühiskonna Sihtkapital ekspert (projektitaotluste hindamine)
2006−2006   
Koolitusprogramm "Strateegiline juhtimine täidesaatva riigivõimu asutustele" (tiim: A.Rannamäe, A.Hinno, K.Maasik, E.Tuppits, I.Sikk ja A.Kasemets)
2003−2007   
Euroopa Sotsioloogide Assotsiatsioon - ESA
2000−2014   
Ajakirja Riigikogu Toimetised toimetuskolleegiumi liige, peatoimetaja 2000-2001, kolleegium 2000-2014
2000−2014   
Eesti Sotsaalteadlaste Aastakonverentside õigussotsioloogia sektsioonide korraldaja 2000, 2003, 2005, 2014
1996−2003   
Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumentatsiooni Keskus (www.ECPRD.org), Eesti korrespondent
1996−2008   
Riigikogu, Riigikantselei ja ministeeriumite uuringute, ÕMA, roheriigihangete ja kaasamise komisjonid (u 12)
 
 
Loometöö
Uurimistööd, projektid, artiklid ja loengud on seotud peamiselt sotsiaalteaduste rakendamisega poliitikas, õigusloomes ja halduses, sh teadmistepõhise poliitika institutsionaalsed eeldused, otsuste sotsiaal-, majandus- ja keskkonnamõjude analüüs jms.
Sisekaitseakadeemia (SKA) teadus-, arendus- ja loometöö (TAL) projekt ’Sotsioloogiliste ja kriminoloogiliste uuringute teabe rakendamise probleeme Eesti sisejulgeolekuasutuste juhtimises’. Uurimisrühma juht/täitja Aare Kasemets (Periood: 2013-2014)..
Hea valitsemise ja korruptsiooni sotsiaalse kontrolli uuringud rahvusvaheliste projektide raames (ANTICORRP 2012-2015, EUROVISION 2012-2018, Soome-Eesti EL naabruspoliitika projekt PADOS 2015-2016, Eesti haridusvaldkonna korruptsiooniriskid 2016-2017, jt).
 
 
Lisainfo
Taust: rakenduslike sotsiaal-õiguslike uuringute suund on seotud tööga avalikus teenistuses 1993-2008, 2010-. Enamik töö kõrvalt/käigus tehtud uuringute tulemustest on avaldatud eesti keeles ajakirjas Riigikogu Toimetised (2000-) ja Eesti sotsiaalteadlaste aastakonverentside kogumikes (2001-).;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2004, Aare Kasemets, Kristjan Jaagu stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S210 Sotsioloogia ; TÄPSUSTUS: Sotsiaalteaduslike uuringute kasutamise probleemid poliitikate kujundamises, õigusloome ja avalikus halduses. Teadmistepõhise poliitika institutsionaalsete eelduste analüüs., Sotsiaalteaduslike uuringute kasutamise probleemid poliitikate kujundamises, õigusloomes ja avalikus halduses. Teadmistepõhise poliitika institutsionaalsete eelduste analüüs. 2010+ riskiühiskonna ja siseturbealased rakendusuuringud.

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2020
5.2.
2019
1.1.
2018
2.3.
2018
2.5.
2017
2.5.
2017
5.2.
2017
1.3.
2016
3.2.
2016
3.4.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
1.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
3.2.
2013
6.3.
2013
6.7.
2013
1.3.
2012
5.1.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
6.2.
2011
3.4.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.7.
2010
6.3.
2009
1.2.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
6.6.
2007
6.7.
2007
3.2.
2006
6.3.
2006
6.7.
2006
3.2.
2005
6.7.
2005
3.2.
2004
3.3.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
6.7.
2004
6.7.
2004
5.2.
2003
5.2.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
3.4.
2002
3.5.
2002
6.3.
2002
3.4.
2001
3.5.
2001
4.2.
2001
5.2.
2001
6.3.
2001
6.7.
2001
3.4.
2000
3.4.
2000
3.5.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.7.
2000
3.1.
1999
3.4.
1999
3.5.
1999
4.2.
1999
6.6.
1999
6.6.
1999
3.1.
1998
3.4.
1998
3.5.
1998
3.5.
1998
3.5.
1998
6.6.
1998
6.3.
1996
6.6.
1995
6.7.
1995
6.7.
1995
4.2.
1994
6.6.
1994
3.2.
1993
6.3.
1993
11.03.2020
23.11.1963
(00372) 56 48 98 69
aare1skype
aarekasemets@gmail.com
University of Tartu, PhD (sociology of law-making) 18.12.2018

Career

Institutions and positions
05.09.2016–...   
Estonian Ministry of Rural Affairs, Strategy and Finance Department, Advisor on regulatory impact assessment and civic engagement (1,00)
03.05.2014–...   
PiiriTii OÜ, CEO (consultations, seminars) (0,10)
01.01.2013–31.03.2016   
Estonian Academy of Security Sciences, Estonian Academy of Security Sciences. Researcher of the Internal Security Institute. CEPOL R&S correspondent (0,50)
01.01.2012–31.12.2015   
Hertie School of Governance (Berlin, Germany), Hertie School of Governance, The European Research Center for Anti-corruption and State-building (ERCAS), senior fellow (0,20)
01.01.2012–31.10.2018   
PwC Belgium, PwC Belgium- European Commission DG HOME project EUROVISION, local research correspondent (0,10)
01.11.2010–31.12.2012   
Estonian Academy of Security Sciences, Human Resource Development Dep., head of SIKARO project and Better Regulation and Security Research Group (0,60)
15.09.2010–16.11.2011   
University of Tartu, Curator of Better Regulation and RIA Methods Training Programme for Civil Servants (0,10)
03.03.2009–09.09.2010   
University of Tartu, EuroCollege, University of Tartu, Manager (1,00)
22.09.2008–02.03.2009   
University of Tartu, EuroCollege, University of Tartu, Acting Head of Centre
03.03.2008–02.03.2009   
University of Tartu, EuroCollege, University of Tartu, Other staff (1,00)
01.01.2008–31.10.2010   
University of Tartu, University of Tartu, EuroCollege, Vice Director 2008; Head of better regulation and civil society programme (1,00)
01.01.2006–31.12.2008   
The Ministry of the Environment, Head of Strategy Bureau
01.01.2004–31.12.2006   
The Ministry of the Environment, Adviser (regulatory impact assessment, civic engagement, public services)
01.01.2003–31.12.2004   
The Chancellery of the Riigikogu [Parliament], Adviser (parliamentary hearings on RIA and civil society, outcome indicators of parliamentary office etc)
05.04.1995–31.12.2002   
Chancellery of Riigikogu, Estonian Riigikogu, Head of Socio-Economic Information Department (information services for MP-s, impact assessment of draft laws, ordering of sociological etc studies, ECPRD.org, etc) (1,00)
01.08.1993–05.04.1995   
Chancellery of Riigikogu, Riigikogu, Adviser of Economic Affairs Committee (1,00)
01.01.1992–31.08.1993   
Estonian University of Life Sciences, assisstant of rural sociology chair (0,20)
 
 
Education
2001–2018   
University of Tartu: PhD studies in sociology, e.g Visiting PhD student at University of Oxford 2004-2005 (Kristjan Jaak grant). Extern 2015-18. Dissertation: "Institutionalization of Knowledge-based Policy Design and Better Regulation Principles in Estonian Draft Legislation' defended 18.12.2018.
1997–2001   
University of Tartu: MA in sociology (2001, cum laude), MA studies in sociology of communication & law.
1988–1995   
University of Tartu: BA in journalism (1995). Interdisciplinary programm, e.g. sociology, ecology, economy, folklore, legisprudence etc
1983–1987   
Estonian University of Life Sciences: studies in agronomy, gardening and rural sociology.
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
Member of Better Regulation Network (36 countries + OECD & European Commission)
2019−...   
Member of Civic Engagement Projects Evaluation Committee at Estonian State Chancellery
2001−...   
Estonian Club of Rome, Member
2000−...   
Students Association LIIVIKA Alumni Club
1998−...   
Regulatory impact assessment and civic engagement methods courses for civil servants, enterpeneusr and politicians
1996−...   
Member of Association of Estonian Sociologists, e.g. Board Member 1998-2001 , 2011-2014, 2019- ...
2019−2019   
Work group "How to create such conditions in sociaty where policy- and law-makers find it useful to use the best knowledge?" Estonian Academy of Sciences seminars "Towards bridging science and decision-making", 31.01-02.02.2019, Tallinn
2019−2019   
Presenation at Estonian Club of Rome "The preconditions, norms, situation and future challenges of the regulatory impact assessment of Estonian draft legislation" (Tallinn, 8.X.2019)
2017−2020   
Training programme "The Quality of Education, Professional Integrity and Prevention of Corruption Risks in the Management of Upper Secondary Schools and Vocational Education Schools"
2017−2020   
Society Corruption-Free Estonia (TI-Estonia)
2015−2015   
Estonian Opinion Festival 2015 area "Risk society and safety of communities" (idea / organisation)
2015−2016   
CEPOL research & science correspondent
2015−2016   
Estonian Internal Security Strategy 2015-20 indicators project (e.g. theories, impact assessment methodology, Ch.1 ''Secure communities' analysis)
2014−2015   
WG for Estonian Internal Security Development Plan 2015-2020, programme "Safe Communities" (coordinated by the Ministry of the Interior) - expert
2014−2014   
ERASMUS Mobility Programme (lectures, R&D co-operation) - Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin
2013−2017   
COST Action IS1304: Expert Judgment Network: Bridging the Gap Between Scientific Uncertainty and Evidence-Based Decision Making
2013−2013   
The Ministry of Justice, WG for the preparation of Estonian Anti-Corruption Strategy "Honest State" from 2013 to 2020
2012−2014   
International Political Science Association Research Committee on Administrative Culture (IPSA RC 48)
2012−2013   
Training & development project "Internal security policy and development support for the top and mid level managers" (Ministry of Interior / EASS expert)
2012−2020   
International Political Science Association Research Committee 34 “Quality of Democracy” (IPSA RC 34)
2010−2010   
Day of Social Sciences at The National Library of Estonia - key speaker and moderator
2008−2009   
Commission of better regulation programme (Estonian Ministry of Justice)
2008−2011   
Expert council for impact assessment system of strategic developmental plans (by Estonian Cabinet Office)
2008−2009   
Working group for Estonian Civil Society Action Plan (by Estonian Ministry of Interior)
2008−2011   
The Estonian Civic Society Foundation, expert (evaluation of project applications)
2006−2006   
Training programme "Strategic management for the authorities of executive power" (member of team)
2003−2007   
European Sociological Association - ESA
2000−2014   
Ajakiri Riigikogu Toimetised (The Journal of Estonian Parliament), Editor in Chief 2000-2001, Member of Editorial Board 2000-2014
2000−2014   
Annual Conferences of Estonian Social Scientists, coordinator of sociology of law' sections 2000, 2003, 2005, 2014
1996−2003   
European Centre for Parliamentary Research and Dokumentation (www.ECPRD.org), Estonian correspondent
1996−2008   
Member of governmental etc committees and working groups dealing wth social studies, better regulation, impact assessment, green public procurement and civic engagement issues (ca 12)
 
 
Creative work
Studies, projects, articles and lectures are related mainly to the implementation problems of social sciences in policy- and law-making, e.g. institutional preconditions for knowledege-based policy, regulatory impact assessment methods etc.
Estonian Academy of Internal Security R&D project 'Implementation of sociological and criminological studies in decions-making process of internal security organisations'. Research group: leading researcher Aare Kasemets (Period: 2013-2014).
Good governance and social control of corruption studies (projects ANTICORRP 2012-2015; EUROVISION 2012-2018, Finnish-Estonian PADOS project 2015-2016, Corruption risks in Estonian education 2016-2017, etc).
 
 
Additional information
Background: the applied approach of socio-legal studies is related to the work in civil service 1993-2008, 2010-. Most of applied studies are published in the Journal of Estonian Parliament (ET: Riigikogu Toimetised 2000-) and in the Proceedings of Annual Conferences of Estonian Social Scientists (ET: 2001-);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2004, Aare Kasemets, Kristjan Jaak grant
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS CLASSIFICATION: S210 Sociology ; SPECIFICATION: Implementation problems of social science studies in the policy planning, legislation and public administration. Analysis of institutional preconditions for knowledge-based public policy. , Implementation problems of social science studies in the policy planning, legislation and public administration. Analysis of institutional preconditions for knowledge-based public policy. 2010+ risk society and internal security related applied studies
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2020
5.2.
2019
1.1.
2018
2.3.
2018
2.5.
2017
2.5.
2017
5.2.
2017
1.3.
2016
3.2.
2016
3.4.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
1.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
3.2.
2013
6.3.
2013
6.7.
2013
1.3.
2012
5.1.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
6.2.
2011
3.4.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.7.
2010
6.3.
2009
1.2.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
6.6.
2007
6.7.
2007
3.2.
2006
6.3.
2006
6.7.
2006
3.2.
2005
6.7.
2005
3.2.
2004
3.3.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
6.7.
2004
6.7.
2004
5.2.
2003
5.2.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
3.4.
2002
3.5.
2002
6.3.
2002
3.4.
2001
3.5.
2001
4.2.
2001
5.2.
2001
6.3.
2001
6.7.
2001
3.4.
2000
3.4.
2000
3.5.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.7.
2000
3.1.
1999
3.4.
1999
3.5.
1999
4.2.
1999
6.6.
1999
6.6.
1999
3.1.
1998
3.4.
1998
3.5.
1998
3.5.
1998
3.5.
1998
6.6.
1998
6.3.
1996
6.6.
1995
6.7.
1995
6.7.
1995
4.2.
1994
6.6.
1994
3.2.
1993
6.3.
1993
11.03.2020

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 13 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUHOME/2011/ISEC/PR/029-A2EUROVISION – Tehniline tugi korruptsiooni uurimise korrespondentide võrgustiku loomiseks 12.07.201231.12.2016Aare KasemetsSisekaitseakadeemia8 000,00 EUR
1.1.7.1.LSVJS16275Hariduse valdkonna korruptsiooniriskide ja pettuste uuringu läbiviimine01.06.201628.02.2017Elvo ThemasTartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, Johan Skytte poliitikauuringute instituut33 000,00 EUR
RITA2RITA2/005Hariduse valdkonna korruptsiooniriskide ja pettuste uuringu läbiviimine01.06.201628.02.2017Elvo ThemasTartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, Johan Skytte poliitikauuringute instituut39 600,00 EUR
MUUUU10-11-EYL-KYPO Kodanikeühiskonna portree12.02.201115.02.2012Aare KasemetsSisekaitseakadeemia19 088,00 EUR
MUULP2EC10023Konsultatsioon “Eesti Üliõpilaskondade Liidu eestkoste- ja kaasamispõhimõtete ning rakenduskavade väljatöötamine.“23.02.201023.04.2010Aare KasemetsTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž, Rakendusuuringute keskus Socialia1 431,62 EUR
MUU290529Korruptsiooni vastaste poliitikate ülevaatus. Ülemaailmsed suundumused ja Euroopa vastused korruptsiooniga seotud väljakutsetele 31.01.201221.07.2015Aare KasemetsSisekaitseakadeemia4 500,00 EUR
MUU02.03.2015 nr 6.5-7/6Osalusdemokraatia, avatud valitsemine ja tõhusad eValitsuse teenused – Soome ja Eesti poolne võimekuse toetus EL-i Idapartnerluse riikidele (Armeenia, Aserbaidžaan, Georgia, Moldaavia ja Valgevene)31.03.201521.02.2016Aare KasemetsSisekaitseakadeemia21 499,00 EUR
MUU10-9/P2-9579Parem õigusloome ja õigusaktide mõjude hindamise meetodid 16.10.201031.10.2011Aare KasemetsSisekaitseakadeemia12 600,00 EUR
MUU6.1-5/282Parema õigusloome ja sisejulgeoleku vahelised seosed01.09.201001.07.2011Aare KasemetsSisekaitseakadeemia5 926,91 EUR
MUULP2EC09122Puuetega inimeste ja nende pereliikmete hoolduskoormuse uuring.10.08.200915.12.2009Aare KasemetsTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž14 682,68 EUR
MUU9.1-7/15 (19.03.2012)Põllumajandusameti avalike teenuste kujundamine19.03.201201.10.2012Aare KasemetsSisekaitseakadeemia3 000,00 EUR
MUUECRIHU09Rakenduslikud interdistsiplinaarsed kõrgharidusuuringud ja andmebaasid teadmistepõhise hariduspoliitika ning majanduse teenistuses10.02.200930.12.2009Aare KasemetsTartu Ülikool18 956,64 EUR
MUU6.5-7/124 (04.10.2012)Saku valla süsteemne ja kvaliteetne juhtimine16.11.201215.02.2013Aare KasemetsSisekaitseakadeemia8 910,00 EUR