This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
30.09.1982
agne.velthut@taltech.ee
30.09.1982−14.12.2012 Velthut, Agne

Career

Institutions and positions
01.02.2019–...   
Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Chemistry and Biotechnology, Associate Professor (1,00)
01.01.2019–31.01.2019   
Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Chemistry and Biotechnology, Associate Professor (0,40)
01.03.2018–31.12.2018   
National Institute for Health Development, Project leader (0,40)
10.02.2017–30.06.2017   
Tallinn University of Technology , Maternity leave (1,00)
01.01.2017–31.12.2018   
Tallinn University of Technology , Associate Professor (0,20)
17.08.2016–31.03.2017   
Competence Center on Health Technologies, Researcher (1,00)
01.01.2015–16.08.2016   
Competence Centre on Health Technologies, Maternal leave (1,00)
16.08.2010–19.12.2011   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Gene Technology, Chair of Genomics and Proteomics, Researcher (1,00)
2010–01.01.2015   
Competence Center on Reproductive Medicine and Biology, Researcher (1,00)
01.03.2009–01.09.2010   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Chair of Obstetrics and Gynaecology, Researcher (0,40)
01.02.2009–31.08.2010   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Research Fellow (0,40)
01.10.2008–31.12.2008   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu, Specialist (0,40)
01.09.2008–31.12.2008   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Other staff (0,40)
01.01.2007–31.12.2010   
AS Nova Vita Clinic; biologist
 
 
Education
2010–2014   
Tallinn University of Technology, PhD studies in chemistry and gene technology
2005–2007   
University of Tartu, Faculty of Medicine, MSc in biomedicine
2001–2005   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, BSc in molecular diagnostics, gene technology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
Member of the Estonian Council of Bioethics and Human Research, representing Tallinn University of Technology
2018−...   
Member of the European Society of Human Reproduction and Embryology
2014−...   
Member of the Baltic Fertility Society
2012−...   
Reviewer of scientific manuscripts in journals Molecular Human Reproduction, Reproductive Sciences, Reproductive BioMedicine Online, European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, Livestock Science
2010−...   
Member of the Estonian Society of Human Genetics
2007−...   
Member of Estonian Biochemical Society
 
 
Additional information
Financed projects outside of ERIS:
2019 EASI-Genomics project "The role of follicular fluid cell population diversity in infertility of ovarian etiology" (PID:7712)

International scientific experience:
2005-2007 - MSc studies at the University of Helsinki, Institute of Biotechnology, neuroscience research group as a visiting student.
2010 - visiting researcher at the University of Henri Poincare (Nancy, France), under the Estonian-French joint program PARROT
2011-2014 The scientific coordinator of international project NOTED (Non-invasive Tests for Endometrial Dysfunction - NOVEL CLINICAL PERSPECTIVES FOR INFERTILITY AND ENDOMETRIOSIS DIAGNOSTICS, EU41564).

Pedagogical experience:
Lecturing in the following courses:
2011-2013 - Clinical Laboratory Methods (Tallinn University of Technology, course code YTD0016, guest lecturer)
2012 - Reproductive immunology and genetics (University of Tartu, guest lecturer)
2013 and 2014 - Reproductive Biology and Medicine (University of Tartu, guest lecturer)

Principal lecturer in the following courses:
2017-18 - ... practical course "Bioinformatics I" (Tallinn University of Technology)
2018-19 - ... lecture course "The Fundamentals of Science-based Health Behaviour" (Tallinn University of Technology)
2019/20 - ... lecture course "High throughput biology and biostatistics" (Tallinn University of Technology)

Supervised BSc students:
2011 - Anu Ruusmann "Detection of metallothioneins from Hep3B cell lysate". Supervisors: Agne Velthut-Meikas and prof Peep Palumaa. Tallinn University of Technology, Institute of Gene Technology.
2014 - Ilmatar Rooda "The gene expression profile of human granulosa cell-lines KGN and COV434 compared to primary luteinized granulosa cells". Supervisors: Agne Velthut-Meikas, Anu Aaspõllu, prof Andres Salumets. Tallinn University of Technology, Center for the Biology of Integrated Systems.
2018 - Birgitta Kaselt "The identification of targets for miRNAs expressed from follicle stimulating hormone receptor and aromatase gene introns"

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Agne Velthut-Meikas, Gene technology stipend of Artur Lind
2010, Agne Velthut-Meikas, Stipend from the World Federation of Scientists
2006, Agne Velthut-Meikas, Scholarship from Archimedes Foundation for funding the MSc studies as a visiting student at University of Helsinki, Finland.
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 3. Health; 3.11. Biochemistry, Genetics, Microbiology, Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics relating to Health Studies; CERCS CLASSIFICATION: B110 Bioinformatics, medical informatics, biomathematics, biometrics ; SPECIFICATION: The investigation of the genetic markers influencing female and male infertility.
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.3. Genetics; CERCS CLASSIFICATION: B220 Genetics, cytogenetics ; SPECIFICATION: Genetic markers of female infertility
 
 

Projects in progress

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.3.
2008
1.1.
2007
16.09.2021
30.09.1982
agne.velthut@taltech.ee
30.09.1982−14.12.2012 Velthut, Agne

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.02.2019–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Keemia ja biotehnoloogia instituut, Dotsent (1,00)
01.01.2019–31.01.2019   
Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Keemia ja biotehnoloogia instituut, Dotsent (0,40)
01.03.2018–31.12.2018   
Tervise Arengu Instituut, Projektijuht (0,40)
10.02.2017–30.06.2017   
Tallinna Tehnikaülikool, Lapsepuhkus (1,00)
01.01.2017–31.12.2018   
Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskonna keemia ja biotehnoloogia instituudi dotsent (0,20)
17.08.2016–31.03.2017   
Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus, Teadur (1,00)
01.01.2015–16.08.2016   
Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS (endine Reproduktiivmeditsiini TAK AS) , Lapsepuhkus (1,00)
16.08.2010–19.12.2011   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Genoomika ja proteoomika õppetool, Teadur (1,00)
2010–01.01.2015   
Reproduktiivmeditsiini ja -bioloogia TAK AS, Teadur (1,00)
01.03.2009–01.09.2010   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Naistekliinik, Sünnitusabi ja günekoloogia õppetool, Teadur (0,40)
01.02.2009–31.08.2010   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Naistekliinik, teadur (0,40)
01.10.2008–31.12.2008   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut, spetsialist (0,40)
01.09.2008–31.12.2008   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Naistekliinik, spetsialist (0,40)
01.01.2007–31.12.2010   
AS Nova Vita Kliinik; bioloog
 
 
Haridustee
2010–2014   
Tallinna Tehnikaülikool, keemia ja geenitehnolooia doktorantuur
2005–2007   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, biomeditsiini teadusmagister, MSc
2001–2005   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, geenitehnoloogia õppekava, molekulaardiagnostika eriala bakalaureusekraad, BSc
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu liige, Tallinna Tehnikaülikooli esindaja
2018−...   
Euroopa Inimreproduktsiooni Ja Embrüoloogia Seltsi liige
2014−...   
Balti Fertiilsusseltsi liige
2012−...   
Teadusartiklite refereerija ajakirjades Molecular Human Reproduction, Reproductive Sciences, Reproductive BioMedicine Online, European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology ja Livestock Science
2010−...   
Eesti Inimesegeneetika Ühingu liige
2007−...   
Eesti Biokeemia Seltsi liige
 
 
Lisainfo
Rahastatud projektid väljaspool ETIS-t:
2019 EASI-Genomics projekt "The role of follicular fluid cell population diversity in infertility of ovarian etiology" (PID:7712)

Rahvusvaheline teaduskogemus:
2005-2007 magistriõpingud külalisüliõpilasena Helsingi Ülikooli biotehnoloogia instituudis neurobioloogia uurimisgrupis.
2010 - külalisteadur Henri Poincare Ülikoolis (Nancy, Prantsusmaa) Eesti-Prantsuse ühisprogrammi PARROT raames.
2011-2014 Rahvusvahselise projekti NOTED (Non-invasive Tests for Endometrial Dysfunction - NOVEL CLINICAL PERSPECTIVES FOR INFERTILITY AND ENDOMETRIOSIS DIAGNOSTICS, EU41564) teadusuuringute koordinaator.

Pedagoogilise töö kogemus:
Loengud alljärgnevate kursuste raames:
2011-2013 - Kliinilis-laboratoorsed meetodid (Tallinna Tehnikaülikool, ainekood YTD0016, külalislektor)
2012 - Reproduktsiooni immunoloogia ja geneetika (Tartu Ülikool, külalislektor)
2013 ja 2014 - Reproduktiivbioloogia ja -meditsiin (Tartu Ülikool, külalislektor)

Vastutav õppejõud järgmistele kursutele:
2017/18 - ... kursus "Bioinformaatika I" (Tallinna Tehnikaülikool, ainekood YSX0010)
2018/19 - ... kursus „Teaduspõhise tervisekäitumise alused“ (Tallinna Tehnikaülikool, ainekood YTD0017)
2019/20 - ... kursus "Suuremahulised andmed ja biostatistika" (Tallinna Tehnikaülikool, ainekood LKG0040)

Juhendatud bakalaureusetööd:
2011 - Anu Ruusmann "Metallotioniinide detekteerimine Hep3B rakulüsaadist". Juhendajad: Agne Velthut ja prof Peep Palumaa. Tallinna Tehnikaülikooli geenitehnoloogia instituut.
2014 - Ilmatar Rooda "Inimese granuloosa rakuliinide KGN ja COV434 geeniekspressiooni profiili võrdlus primaarsete luteiniseerunud granuloosa rakkudega". Juhendajad: Agne Velthut-Meikas, Anu Aaspõllu, prof Andres Salumets. Tallinna Tehnikaülikooli intergreeritud süsteemide bioloogia keskus.
2018 - Birgitta Kaselt "Folliikuleid stimuleeriva hormooni retseptori (FSHR) ja aromataasi geeni intronitest ekspresseeruvate mikroRNAde sihtmärkide tuvastamine"

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Agne Velthut-Meikas, Artur Linnu geenitehnoloogia stipendium
2010, Agne Velthut-Meikas, Maailma Teadlaste Föderatsiooni WFS stipendium
2006, Agne Velthut-Meikas, Kristjan Jaagu stipendium SA Archimedeselt välisõpinguteks Helsinki Ülikooli biotehnoloogia instituudis magistriõpingute raames külalisüliõpilasena.
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 3. Terviseuuringud; 3.11. Terviseuuringutega seotud uuringud, näiteks biokeemia, geneetika, mikrobioloogia, biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika ja bioinformaatika; CERCS KLASSIFIKAATOR: B110 Bioinformaatika, meditsiiniinformaatika, biomatemaatika, biomeetrika ; TÄPSUSTUS: Naise- ja mehepoolse viljatuse geneetiliste markerite uurimine.
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.3. Geneetika; CERCS KLASSIFIKAATOR: B220 Geneetika, tsütogeneetika ; TÄPSUSTUS: Naisepoolse viljatuse geneetiliste markerite uurimine

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.3.
2008
1.1.
2007
16.09.2021

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 10 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUEU825100FREIA01.01.201931.12.2023Andres SalumetsCompetence Centre on Health Technologies311 375,00 EUR (total financing 6 107 832,50 EUR)
PSGPSG433Regulation of gene expression in ovarian granulosa cells and its role in fertility01.01.202031.12.2020Agne Velthut-MeikasTallinn University of Technology , School of Science, Department of Chemistry and Biotechnology94 965,00 EUR
PSGPSG608Regulation of gene expression in ovarian somatic cells and its role in fertility01.01.202131.12.2024Agne Velthut-MeikasTallinn University of Technology , School of Science, Department of Chemistry and Biotechnology104 500,00 EUR
SFSF0180044s09Infertility – epidemiology, diagnostics and treatment01.01.200931.12.2014Helle KarroUniversity of Tartu, Faculty of Medicine518 923,82 EUR
MUUEU41564Non-invasive Tests for Endometrial Dysfunction - NOVEL CLINICAL PERSPECTIVES FOR INFERTILITY AND ENDOMETRIOSIS DIAGNOSTICS01.12.201131.12.2014Andres SalumetsCompetence Centre on Health Technologies847 363,00 EUR
PSGPSG318Identification of genomic factors affecting wood formation – a genomics approach01.01.201931.12.2022Olli-Pekka Aukusti SmolanderTallinn University of Technology , School of Science, Department of Chemistry and Biotechnology180 875,00 EUR
SFSF0140055s08Structural and medical metalloproteomics01.01.200831.12.2013Peep PalumaaTallinn University of Technology , Faculty of Science937 814,19 EUR
IUTIUT34-16Basic and translational approaches for female reproductive medicine: continuum from oocyte maturation to delivery01.01.201531.12.2020Helle KarroUniversity of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine466 800,00 EUR
ETFETF7191Structure and functioning of copper chaperones for cytochrome c oxidase01.01.200731.12.2010Peep PalumaaTallinn University of Technology , Faculty of Science54 053,92 EUR
ETFETF8811Novel mass spectrometry-based approaches for metal-binding studies of cellular copper- and zinc-proteins and their redox regulation01.01.201131.12.2014Peep PalumaaTallinn University of Technology , Faculty of Science77 112,00 EUR