12.07.1978
7313152
58043513
ahto.kangur@emu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2017–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Chair of Forest Management and Wood Processing Technologies, associate professor in forest mensuration (Interim Chair) (1,00)
2012–31.08.2017   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Forest Management, Associated Professor in forest mensuration (1,00)
01.01.2012–31.12.2012   
US Forest Service, Southern Research Station, Center for Forest Disturbance Science, Postdoctor
2010–2011   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Senior Researcher (1,00)
2004–2009   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, engineer (1,00)
2003–2004   
Estonian University of Life Sciences, senior laboratory assistant (1,00)
01.01.2001–31.12.2001   
OÜ Eesti Metsakeskus; specialist
 
 
Education
2005–2009   
Estonian University of Life Sciences, forestry, Post graduate study
2003–2005   
Estonian Agricultural University, forest management, master degree
2002–2003   
Swedish University of Agricultural Scienses, master study, forest management
1997–2002   
Estonian Agricultural University, bachelor degree, forest management
1994–1997   
C.R. Jakobson Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
Journal "Forestry Studies", member of the editorial advisory board
2019−...   
Estonian University of Life Sciences, member of the council
2018−...   
Journal "Baltic Forestry", member of the editorial advisory board
2018−...   
Järvselja Training and Experimental Forest Centre, Chairman of the council
2018−...   
EMÜ Institute of Forestry and Rural Engineering, member of council
2007−...   
Foundation for Forest Conservation, member of council
2004−...   
SNS network "Natural Disturbance Dynamics Analysis for Forest Ecosystem Management" coordinator
2018−2018   
EMÜ Institute of Forestry and Rural Engineering, member of the B.Sc and MSc. thesis evaluation committee in Forestry
2017−2017   
EMÜ Institute of Forestry and Rural Engineering, chairman of the B.Sc and MSc. thesis evaluation committee in Forestry
2016−2016   
EMÜ Institute of Forestry and Rural Engineering, chairman of the B.Sc thesis evaluation committee in Forestry
2015−2015   
Guest Co-Editor for journal Forestry Studies special issue " Järvselja nature conservation area – history, studies and values"
2015−2015   
EMÜ Institute of Forestry and Rural Engineering, chairman of the B.Sc. thesis evaluation committee in Forestry and Natural resource management study programs
2014−2018   
MC member of COST Action FP1304:Towards robust PROjections of European FOrests UNDer climate change (PROFOUND)
2013−2017   
MC member of COST Action FP1206:European mixed forests. Integrating Scientific Knowledge in Sustainable Forest Management. (EuMIXFOR)
2013−2013   
Annual LVM Forest management and Stump-to-Forest Gate Chain-of-Custody Surveillance Evaluation, external expert for Scientific Certification Systems Latvia
2013−2013   
EMÜ Institute of Forestry and Rural Engineering, chairman of the B.Sc. thesis evaluation committee in Forestry
2011−2017   
Järvselja Training and Experimental Forest Centre, member of council
2011−2011   
EMÜ Institute of Forestry and Rural Engineering, member of the B.Sc. thesis evaluation committee in Forestry
2010−2011   
Guest Co-Editor for Journal of Forest Research special feature "Approaches for forest disturbance studies: natural variability and tree regeneration"
2010−2011   
Guest Co-Editor for journal Foresry Studies special issue "Temporal and spatial validation of forest models"
2008−2009   
Guest Co-Editor for Baltic Forestry special issue "Contrasting Factors Causing Disturbances in Forest Ecosystems: Observations and Experiments"
2007−2010   
Järvselja Training and Experimental Forest Centre, board member
2006−2007   
Guest Co-Editor, Forest Ecology and Management special issue "Disturbances at multiple scales as the basis of forest ecosystem restoration and management"
1999−2000   
EPMÜ Student Union
1999−2000   
Estonian Agriculturl University, member of council
 
 
Creative work
Nature photographs for "Metsakalender 2015".
Nature photos for conference "Sustaining ecosystem services in forest landscapes, August 23.–29. 2015 in Tartu, Estonia"..
Nature photographs for "Metsakalender 2014".
Nature photos for conference "Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change, August 11.–14. 2014 in Tartu, Estonia". file:///Users/ahtokangur/Downloads/FORDISMAN2014_Book-of-abstracts-1.pdf.
Nature photos: Bobrow, A.; Holtsmann, J.; Kaljurand, H.; Kangur, T.; Käiss, E.; Leben, M.; Molodov, A.; Mägi, T.; Oras, K.; Paas, M.; Torn, D.; Välk, A; Holtsmann, J.; Kaljurand, H.; Kangur, A.; Kangur, T.; Kusmin, J.; Käiss, E.; Leben, M.; Molodov, A.; Mägi, T.; Paas, M.; Penek, O.; Pere, J.; Torn, D.; Välk, A. (2010). Ida-Virumaa parandkultuurist [Vorguteavik]. Narva: Eesti Loodusfoto .

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Ahto Kangur, Raefond Award of Estonian University of Life Sciences (Tartu City Government and Estonian University of Life Sciences)
2014, Ahto Kangur, Society of Estonian Areal Studies annual Prize for the book "Cultural heritage in Järvselja"
2012, Ahto Kangur, Certificate of Appreciation, Center of Forest Disturbance Science, US Depertment of Agriculture
2009, Ahto Kangur, Diploma of the Estonian Ministry of Education and Research for PhD thesis
2002, Ahto Kangur, Scholarship for MSc programme "Sustainable forestry around the Southern Baltic Sea Region"
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences
 
 
Additional information
My research interests are focussed to analysis of long-term forest ecosystem dynamics and to the role of natural and anthropogenic disturbances to forest succession. Incorporation of natural disturbance patterns into forest management and nature conservation and renewable resource management planning.

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.4.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
4.2.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.3.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.3.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
2.3.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
3.1.
2008
4.2.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
4.1.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
1.1.
2005
6.3.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
3.1.
2004
4.1.
2004
3.2.
2002
6.3.
2002
15.01.2020
12.07.1978
7313152
58043513
ahto.kangur@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Metsakorralduse ja metsatööstuse õppetool, metsatakseerimise dotsent (õppetooli hoidja) (1,00)
2012–31.08.2017   
Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond, metsatakseerimise dotsent (1,00)
01.01.2012–31.12.2012   
Ameerika Ühendriikide Metsateenistus, Metsahäiringute Uurimiskeskus, Järeldoktor
2010–2011   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Vanemteadur (1,00)
2004–2009   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, insener (1,00)
2003–2004   
Eesti Maaülikool, vanemlaborant (1,00)
01.01.2001–31.12.2001   
OÜ Eesti Metsakeskus; spetsialist
 
 
Haridustee
2005–2009   
Eesti Maaülikool, metsandus, doktorantuur
2003–2005   
Eesti Põllumajandusülikool, metsamajandus, magistriõpe
2002–2003   
Rootsi Põllumajandusteadusteülikool, osaline magistriõpe, metsamajandus
1997–2002   
Eesti Põllumajandusülikool, bakalaureuse kraad, metsamajandus
1994–1997   
C.R. Jakobsoni nim. Gümnaasium, matemaatika-füüsika eriklass
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
Ajakirja "Metsanduslikud Uurimused" toimetuskolleegiumi liige
2019−...   
Eesti Maaülikool, nõukogu liige
2018−...   
Ajakirja "Baltic Forestry" toimetuskolleegiumi liige
2018−...   
SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskond, nõukogu esimees
2018−...   
Metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu liige, Eesti Maaülikool
2007−...   
Metsahoiu Sihtasutus, nõukogu liige
2004−...   
SNS koostöövõrgustiku "Natural Disturbance Dynamics Analysis for Forest Ecosystem Management" koordinaator
2018−2018   
Metsanduse, loodusvarade ja kasutamise kaitse õppekavade bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmiskomisjoni liige, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Eesti Maaülikool
2017−2017   
Metsanduse, loodusvarade ja kasutamise kaitse õppekavade bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmiskomisjoni esimees, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Eesti Maaülikool
2016−2016   
Metsanduse, loodusvarade ja kasutamise kaitse õppekavade bakalaureusetööde kaitsmiskomisjoni esimees, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Eesti Maaülikool
2015−2015   
Külalistoimetaja ajakirja Metsanduslikud Uurimused erinumbrile "Järvselja looduskaitseala – kujunemine, uuritus ja väärtus"
2015−2015   
Metsanduse ja Loodusvarade kasutamise ja kaitse õppekavade bakalaureusetööde kaitsmiskomisjoni esimees, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Eesti Maaülikool
2014−2018   
MC member of COST Action FP1304:Towards robust PROjections of European FOrests UNDer climate change (PROFOUND)
2013−2017   
MC member of COST Action FP1206:European mixed forests. Integrating Scientific Knowledge in Sustainable Forest Management. (EuMIXFOR)
2013−2013   
Scientific Certification Systems Latvia välisekspert LVM FSC sertifitseerimisel
2013−2013   
Metsanduse õppekava bakalaureusetööde kaitsmiskomisjoni esimees, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Eesti Maaülikool
2011−2017   
SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskond, nõukogu liige
2011−2011   
Metsanduse õppekava bakalaureusetööde kaitsmiskomisjoni liige, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Eesti Maaülikool
2010−2011   
Külalistoimetaja ajakirja Journal of Forest Research erinumbrile "Approaches for forest disturbance studies: natural variability and tree regeneration"
2010−2011   
Külalistoimetaja ajakirja Metsanduslikud Uurimused erinumbrile "Temporal and spatial validation of forest models"
2008−2009   
Külalistoimetaja ajakirja "Baltic Foretsry" eriväljaandele "Contrasting Factors Causing Disturbances in Forest Ecosystems: Observations and Experiments"
2007−2010   
SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskond, juhatuse liige
2006−2007   
Külalistoimetaja ajakirja "Forest Ecology and Management" erinumbrile "Disturbances at multiple scales as the basis of forest ecosystem restoration and management"
1999−2000   
EPMÜ Üliõpilasesindus, kultuuritoimkonna esimees
1999−2000   
Eesti Põllumajandusülikool, nõukogu liige
 
 
Loometöö
Loodusfotod Metsakalender 2015.
Loodusfotod konverentsi "Sustaining ecosystem services in forest landscapes, August 23.–29. 2015 in Tartu, Estonia" materjalides..
Loodusfotod Metsakalender 2014
.
Loodusfotod konverentsi "Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change, August 11.–14. 2014 in Tartu, Estonia" materjalides. file:///Users/ahtokangur/Downloads/FORDISMAN2014_Book-of-abstracts-1.pdf.
Loodusfotod: Bobrow, A.; Holtsmann, J.; Kaljurand, H.; Kangur, T.; Käiss, E.; Leben, M.; Molodov, A.; Mägi, T.; Oras, K.; Paas, M.; Torn, D.; Välk, A; Holtsmann, J.; Kaljurand, H.; Kangur, A.; Kangur, T.; Kusmin, J.; Käiss, E.; Leben, M.; Molodov, A.; Mägi, T.; Paas, M.; Penek, O.; Pere, J.; Torn, D.; Välk, A. (2010). Ida-Virumaa parandkultuurist [Vorguteavik]. Narva: Eesti Loodusfoto .

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Ahto Kangur, Eesti Maaülikooli Raefondi preemia laureaat
2014, Ahto Kangur, Eesti Kodu-uurimise Seltsi aastapreemia raamatu "Järvselja pärandkultuuri radadel" eest
2012, Ahto Kangur, Certificate of Appreciation, Center of Forest Disturbance Science, US Depertment of Agriculture
2009, Ahto Kangur, Diplom doktori väitekirja eest üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil
2002, Ahto Kangur, Stipendiun osalemaks magistriprogrammis "Sustainable forestry around the Southern Baltic Sea Region"
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; TÄPSUSTUS: Metsaökosüsteemide dünaamika, pikaajaliste metsanduslike püsikatsealade uurimine
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus
 
 
Lisainfo
Oma teadustöös olen keskendunud metsaökosüsteemide pikaajalise dünaamika uurimisele ja analüüsimisele, eriti seda vahetult mõjutavate looduslike ja inimpõhjuslike häiringute koosmõju uurimisele.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.4.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
4.2.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.3.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.3.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
2.3.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
3.1.
2008
4.2.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
4.1.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
1.1.
2005
6.3.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
3.1.
2004
4.1.
2004
3.2.
2002
6.3.
2002
15.01.2020
  • Found 17 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
2.1.L190039MIMP (8-57/17/3)Accelerating production of forest bioenergy in the Baltic Sea Region 07.05.201905.08.2019Ahto KangurEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Chair of Forest Management and Wood Processing Technologies20 000,00 EUR
MUU8-2/T12010PKTFEstonian Environmental Observatory Biosphere-Atmosphere Science and Development programme: BioAtmos01.01.201231.12.2014Steffen Manfred NoeEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering549 104,94 EUR
MUU8-2/T12023MIKO (2151)Eesti metsanduslike mudelite ja andmestike infosüsteemi ForMIS arendamine01.03.201228.02.2013Ahto KangurEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering30 696,00 EUR
MUU8-2/T8141MIMIEesti pikaajaliste metsanduslike katsealade infosüsteemi väljatöötamine01.09.200830.09.2009Andres KivisteEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering28 072,42 EUR
MUU8-2/T13013MIMBMonitoring of Järvselja nature protection area25.09.201230.11.2013Marek MetslaidEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering23 045,00 EUR
2.1.8T160084MIKORemeasuring and marking of old growth and yield and thinning forest experimetal areas in Järvselja14.03.201630.05.2017Ahto KangurEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering9 015,51 EUR
MUU8-2/T7131MIMIJärvselja vanade puistu kasvukäigu püsiproovitükkide puuanalüüside kogumine ja andmete töötlemine27.08.200731.10.2007Henn KorjusEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering7 801,95 EUR
1.1.7.2.18-2/T5008MIMI05 (05-04-8/94)KIK-i 2004. aasta metsanduse programmi projekt nr 59, Järvselja vanade (prof. Andres Mathieseni) puistu kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku korrastamine, kordusmõõdistamine ja andmebaasi loomine01.06.200531.05.2006Henn KorjusEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering8 868,06 EUR
1.1.7.2.1T180057MIMP (3-2_8/8266-5/2018)KIK-i 2018. aasta metsanduse programmi projekt nr 15205, Metsakorraldusliku mudelala rajamine Järvselja Õppe- ja Katsemetskonda01.07.201831.08.2019Ahto KangurEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering30 498,20 EUR
MUU8-2/T7102MIMIKIKi 2007.a. metsanduse programmi projekt nr 40, Eesti pikaajaliste metsanduslike katsealade inventeerimine ja taastamine01.09.200731.08.2008Andres KivisteEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering23 450,59 EUR
SFSF0432486s03Impact of natural disturbances and anthropogenic factors to dynamics and diversity of forest ecosystems01.01.200331.12.2007Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering387 528,29 EUR
MUU8-2/T8074PKPK (5.6-7.1/23)Metsa puistuandmete kordusseire metsa taastamise 50 püsiseirealal29.04.200812.01.2009Henn KorjusEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering10 181,13 EUR
MUU8-2/T9002MIMIMetsakorralduslikud uuringud01.01.200931.12.2012Andres KivisteEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering294 505,58 EUR
ETFETF8496Microsites and other ecological factors influencing natural regeneration in disturbance areas01.01.201031.12.2012Marek MetslaidEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering36 813,44 EUR
SFSF0170014s08The effect of changing climate on forest disturbance regimes in temperate and boreal zone01.01.200831.12.2013Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering523 048,05 EUR
ETFETF5768An Information System of Tree and Stand Models and Data Sets01.01.200431.12.2007Andres KivisteEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering44 695,44 EUR
MUU8-2/T11091MIKO (614)Researching dynamics of forest ecosystem in reclamed oil shale quarries01.07.201130.09.2012Andres KivisteEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering29 635,00 EUR