See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
15.03.1958
+3727313571
+3725084542
ain.jarvalt@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2006–...   
Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Teadur
2006–...   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Teadur (1,00)
Zooloogia ja Botaanika Instituut: 1981-86 insener, 1986-90 nooremteadur, 1990-99 Võrtsjärve limnoloogiajaama majandusjuhataja Alates 1999. a. teadur.
Täiendamine:
2000-2004 EPMÜ doktoriõpe hüdrobioloogia erialal.
1983-1985 (kokku 2 kuud) Boroki Sisevete Instituudis kalade populatsioonidünaamika määramise meetodid, 1986-1989 (kokku 2 kuud) Moskvas Kõrgemate Loomade Morfoloogia ja Evolutsiooni instituudis virtuaalpopulatsioonide meetodi (VPA) rakendamine kalavarude hindamisel, 2000. A. kuu aega Sttutgartis Hohenheimi Ülikoolis veekogude majandamine.
Muu ...
 
 
Haridustee
kõrgem, Tartu Riiklik Ülikool (1981), bioloog-ihtüoloog
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2009−...   
Angerja staatus Eestis ja riiklik tegevusplaan Euroopa Komisjonile, vastutav täitja
2019−2022   
Rännete mõju kohavarudele Võrtsjärve - Emajõe - Peipsi süsteemis (EMKF kalapüügi innovatsioonitoetuse projekt), projektijuht
2017−2017   
Harku järve biomanipulatsiooniks ettevalmistav kalastiku uuring, projektijuht
2017−2018   
Angerja arvukuse hindamine Peipsi järve vesikonna väikejärvedel
2017−2020   
Mõrrapüügi selektiivsuse ja kulutõhususe (EMKF kalapüügi innovatsioonitoetuse projekt), projektijuht
2016−2017   
Uudse angerjamõrrasüsteemi katsetamine Võrtsjärvel
2015−2015   
Angerja keemiline massmärgistamine
2015−2015   
Kalastiku seire teostamine 2015. aastal seoses Rohuküla sadama süvendustöödega, projektijuht
2015−2015   
Ülemiste järve angerjate märgistamine ja ümberasustamine merre, projektijuht
2013−2015   
Kalade kude- ja kasvualade taastamise ning rajamise eel-, jooksev- ja järelseire, projektijuht
2009−2010   
Ülemiste järve biomanipulatsioonist tulenevad kalastiku ja põhjaloomastiku uuringud 2009. aastal, vastutav täitja
2008−2008   
Röövkalade Ülemiste järve asustamise uuring, vastutav täitja
2007−2007   
Ülemiste järve biomanipulatsiooni tulemuste hindamine kalastiku ja põhjaloomastiku alusel, vasttav täitja
2007−2007   
Ülemiste järve boimanipulatsioon (Masspüükide mõju ihtüotsenoosile ja röövkalade osatähtsusele Ülemiste järves 2002-2006), projektijuht
2006−2007   
INTERREG IIIA projekt Narva HEJ paisu ja turbiinide mõju angerja väljarändele Peipsi vesikonnast, projektijuht
2002−2005   
“Väikejärvedesse asustatud angerja kasvu, leviku ulatuse ja tagasipüügi hindamine mudelveekogudel” 2002-2005; vastutav täitja
2002−2003   
" Angerja toidubaasi hindamine asustamiseks sobivates veekogudes". 2002-2003; vastutav täitja
2002−2009   
Biomanipulatsiooni teostatavuse uuringud Ülemiste järves 2002-2009; vastutav täitja
2001−2017   
Alates 2001. a. juhtisin Võrtsjärve limnoloogiajaama, aastast 2005-2017 Limnoloogiakeskust.
2001−2002   
"Koha asustusmaterjali kvaliteedi ja asustamise tulemuslikkuse hindamine". 2001-2002; vastutav täitja
1997−1999   
Eesti väikejärvede kalastik1997-1999; vastutav täitja
1992−2018   
“Võrtsjärve kalavarude seisund ja prognoos” 1992-2018; vastutav täitja
1991−2020   
Võrtsjärve Nõukogu liige 2000-2008, Riikliku kalanduse arengukava koostamise töögrupi liige, Maaeluministeeriumi Kalandusnõukogu liige alates 2007, Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava seirekomisjoni liige, Kutselise kalapüügi arendamise ja korraldamise komisjoni liige alates 2008; Eesti kalanduse strateegia 2007-2013 ettevalmistava ekspertkomisjoni liige Eesti kalanduse strateegia 2014-2020 ettevalmistava ekspertkomisjoni liige Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava seirekomisjoni liige, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2021-2027 rakenduskava ettevalmistava ekspertkomisjoni liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia
 
 
Lisainfo
Magistrikraad
Eesti Põllumajandusülikool, 2000

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
2.4.
2020
2.5.
2019
3.3.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
6.4.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
6.6.
2016
5.2.
2015
6.2.
2015
1.1.
2014
3.1.
2013
3.4.
2012
5.2.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
3.4.
2009
1.1.
2008
3.2.
2007
5.1.
2007
1.2.
2006
2.2.
2006
2.2.
2006
3.2.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
2.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
3.3.
2002
3.4.
2002
1.2.
2001
3.3.
2001
3.4.
2001
3.5.
2000
3.4.
1999
6.4.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
3.2.
1996
1.2.
1993
1.2.
1993
3.2.
1991
3.5.
1988
3.2.
1987
5.11.2021
15.03.1958
+3727313571
+3725084542
ain.jarvalt@emu.ee

Career

Institutions and positions
2006–...   
Estonian University of Life Sciences, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Researcher
2006–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Researcher (1,00)
Institute of Zoology and Botany: 1981-86 engineer, 1986-1990 junior researcher, 1990-1999 managing director of Limnological Station.
Other staff
Other staff
Other staff
Since 1999 - researher
 
 
Education
higher, Tartu State University 1981, biologist-ichtyologist
 
 
R&D related managerial and administrative work
2009−...   
Eel status in Estonia and national management plan for the European Commission, project leader
2019−2022   
Impact of migrations on stocks of pikeperch in the L.Võrtsjärv - R.Emajõgi - L.Peipus system, (EMFF Fisheries Innovation Support Project), project leader
2017−2017   
Preparatory fish survey for biomanipulation of Lake Harku, project leader
2017−2018   
Estimation of eel abundance in small lakes of the Lake Peipsi river basin
2017−2020   
Increasing the selectivity and cost - effectiveness of fykenet fishing (EMFF Fisheries Innovation Support Project), project leader
2016−2017   
Testing of a new eel fykenet system in Lake Võrtsjärv
2015−2015   
Chemical mass-marking of eel
2015−2015   
Monitoring of fish stocks in 2015 in connection with dredging works in Rohuküla port, project leader
2015−2015   
Tagging and translocation of eel from Lake Ülemiste to the sea, project leader
2013−2015   
Preliminary, ongoing and post-monitoring of the restoration and establishment spawning and growth areas of fish, project leader
2009−2010   
Studies of fish and benthic fauna in 2009 after biomanipulation of Lake Ülemiste, project leader
2008−2008   
Study of the stocking of predatory fish into Lake Ülemiste, project leader
2007−2007   
Evaluation of the results of biomanipulation in Lake Ülemiste on the basis of fish and benthic fauna, project leader
2007−2007   
Biomanipulation of Lake Ülemiste (Impact of mass-removal on ichthyocenosis and the share of predatory fish in Lake Ülemiste 2002-2006), project leader
2006−2007   
Influence of dam and turbines of Narva hydropower station on the migration of European eel from Lake Peipsi basin, project leader
2002−2005   
Assessment of eel growth, distribution and catch in model lakes in small lakes 2002-2005; project leader
2002−2003   
Assessment of the eel food base in water bodies suitable for stocking, project leader
2002−2009   
Feasibility studies of biomanipulation in Lake Ülemiste 2002-2009; project leader
2001−2017   
In 2001-2005 head of Võrtsjärv Limnological Station, in 2005-2017 head of Centre for Limnology
2001−2002   
Assessment of the quality of stocking material and the effectiveness of the stocking of pikeperch, project leader
1997−1999   
Fish composition of Estonian small lakes 1997-1999, project leader
1992−2018   
Status and prognoses of Lake Võrtsjärv fish stocks, project leader
1991−2020   
Member of the Võrtsjärv Council 2000-2008, Member of the working group for the preparation of the National Fisheries Development Plan, Member of the Fisheries Council of the Ministry of Rural Affairs since 2007, Member of the Monitoring Committee of the European Fisheries Fund Operational Program 2007-2013, Member of the Committee for the Development and Management of Professional Fisheries since 2008; Member of the expert committee preparing the Estonian Fisheries Strategy 2007-2013 Member of the expert committee preparing the Estonian Fisheries Strategy 2014-2020 Member of the Monitoring Committee of the European Maritime and Fisheries Fund Operational Program 2014-2020, Member of the expert committee preparing the operational program of the European Maritime and Fisheries Fund 2021-2027

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology
 
 
Additional information
Msc
Estonian Agricultural University, 2000

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
2.4.
2020
2.5.
2019
3.3.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
6.4.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
6.6.
2016
5.2.
2015
6.2.
2015
1.1.
2014
3.1.
2013
3.4.
2012
5.2.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
3.4.
2009
1.1.
2008
3.2.
2007
5.1.
2007
1.2.
2006
2.2.
2006
2.2.
2006
3.2.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
2.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
3.3.
2002
3.4.
2002
1.2.
2001
3.3.
2001
3.4.
2001
3.5.
2000
3.4.
1999
6.4.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
3.2.
1996
1.2.
1993
1.2.
1993
3.2.
1991
3.5.
1988
3.2.
1987
5.11.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 53 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUU8-2/T0114ZBHB04Angerja asustamise tulemuslikkuse hindamine väikejärvedes01.08.200431.12.2004Ain JärvaltEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut5 752,05 EUR
MUU8-2/T14025PKLJAngerja keemiline märgistamine01.03.201430.06.2015Maidu SilmEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut71 310,00 EUR
MUU8-2/T8172PKPKAngerja staatus Eestis ja riiklik tegevusplaan Euroopa Komisjonile01.06.200831.12.2008Ain JärvaltEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut9 586,75 EUR
MUU8-2/T10172PKPKAngerjavaru ja rännete hindamine, varu hindamise metoodika tõhustamine siseveekogudel01.11.201030.10.2013Ain JärvaltEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut53 685,78 EUR
1.2.3.1.V038ZBHB02 (EVK1-CT-2002-00121)Climate and Lakes Impact in Europe01.01.200331.12.2005Tiina NõgesEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut128 847,00 EUR
1.1.8-2/T0058ZBHB04 (K-9-1-2004/349)Eesti väikejärvede kalastiku uuringud ja koha ning haugi asustamise tulemuslikkuse hindamine12.05.200420.11.2004Teet KrauseEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut13 421,45 EUR
1.1.9.L170206PKLJHarku järve biomanipulatsiooniks ettevalmistav kalastiku uuring 15.07.201731.08.2017Ain JärvaltEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus3 600,00 EUR
IUTIUT21-2Järvede toiduahelad ja süsiniku metabolism valgala karbonaatsuse ja kliima gradiendis 01.01.201431.12.2019Tiina NõgesEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus2 436 000,00 EUR
MUU8-2/T14005PKLJKalade kude- ja kasvualade taastamise ning rajamise eel-, jooksev- ja järelseire ning aruannete koostamine18.01.201430.04.2015Ain JärvaltEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut7 500,00 EUR
ETFETF5425Kalade noorjärkude mõju zoo- ja fütoplanktonile Eesti suurjärvedes ja selle sõltuvus sesoonsest ja pikaajalisest temperatuuri dünaamikast01.01.200331.12.2006Peeter NõgesEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut34 906,29 EUR
MUU8-2/T15038PKLJKalastiku seire teostamine 2015. aastal seoses Rohuküla sadama süvendustöödega ja kalastiku seire aruande koostamine01.04.201515.11.2015Ain JärvaltEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut3 800,00 EUR
SFSF0170011s08Kas kliimamuutus muudab valgala- ja järvesiseste protsesside osakaalu madala järve süsinikubilansis?01.01.200831.12.2013Tiina NõgesEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut2 111 867,83 EUR
MUU8-2/T5019PKPK05 (42)KIK-i 2004. aasta kalanduse programmi projekt nr 42, Võrtsjärve limnoloogiajaama välibasseinide rekonstrueerimine01.03.200530.04.2005Ain JärvaltEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut10 034,13 EUR
MUU8-2/T5108PKPK05 (5)KIK-i 2005. aasta kalandusalaste teadusuuringute programmi projekt nr 5, Angerja asustamise tulemuslikkus ja staatus Eestis01.08.200531.12.2005Ain JärvaltEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut12 143,21 EUR
1.1.7.2.18-2/T6170PKPK06 (324)KIK-i 2006. aasta keskkonnateadlikkuse programmi projekt nr 324, raamatu "Euroopa kalad" avaldamine01.07.200631.12.2006Ain JärvaltEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut9 586,75 EUR
MUU8-2/T7182PKPKKIKi 2007.a. veekaitse programmi projekt nr 39, Humiinainelised muutused Eesti suurjärvede setetes01.03.200731.12.2007Ain JärvaltEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut6 329,55 EUR
SFSF0362480s03Kliimamuutuste mõju madalate järvede ökosüsteemile01.01.200331.12.2007Tiina NõgesEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut522 969,84 EUR
MUU8-2/T8054PKPK (8/MK)Kolme Viljandimaa järve kalastiku uuring KIKi projekti "Viljandimaa väikejärvede kalastik" raames04.04.200815.12.2008Ain JärvaltEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut3 067,76 EUR
MUU8-2/T12001PKLJMonograafia "Peipsi järv" väljaandmine vene keeles03.01.201230.04.2012Ain JärvaltEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut20 451,00 EUR
MUU8-2/T7019PKPK (240)Monograafia "Peipsi" publitseerimine01.01.200731.12.2010Juta HabermanEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut25 564,66 EUR
1.1.5.3.13.T170108PKLJ (811017780002)Mõrrapüügi selektiivsuse ja kulutõhususe tõstmine31.07.201720.07.2020Ain JärvaltEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut686 000,00 EUR
MUU8-2/T6156PKPK06 (7)Narva HEJ tammi ja turbiinide mõju angerja väljarändele Peipsi vesikonnast (projekti 8-2/T6130PKPK06 kaasfinantseering)01.08.200631.08.2007Ain JärvaltEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut12 782,33 EUR
MUU8-2/T6130PKPK06 (NIV-086)Narva Hüdroelektrijaama tammi ja turbiinide mõju angerja väljarändele Peipsi vesikonnast28.06.200631.08.2007Ain JärvaltEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut58 184,65 EUR
1.2.2.1.14.1.8-2/T7001PKPK (2006/131-966)Narva Hüdroelektrijaama tammi ja turbiinide mõju angerja väljarändele Peipsi vesikonnast28.12.200628.03.2008Ain JärvaltEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut70 308,00 EUR
1.1.L180187MSMJPõllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 mõjude eelhindamine 16.07.201815.06.2019Ants-Hannes ViiraEesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut48 800,00 EUR