31.05.1970
+3725020210
alar.kuusik@taltech.ee

Career

Institutions and positions
01.08.2018–30.04.2019   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Senior Researcher (0,50)
01.01.2017–31.07.2018   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Senior Researcher (1,00)
01.04.2013–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Baselab for Electronics and Communication Research, Senior Researcher (0,20)
01.01.2005–31.12.2016   
ELIKO Competence Centre in Electronics-, Info- and Communication Technologies, R&D project manager of ELIKO Competence Centre (0,60)
01.01.2003–31.12.2004   
Postdoctoral research program at Tokyo Denki University
2002–31.03.2013   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Chair of Applied Electronics, Senior Researcher (1,00)
01.01.1999–31.12.2003   
Hardware engineer at Artec Design OÜ, Tallinn
01.01.1997–31.12.1997   
Five months training programs at Munich University of Technology and company Scientronix, USA
1995–2002   
Tallinn University of Technology , Researcher (0,50)
1992–1995   
Tallinn University of Technology , engineer (0,50)
01.01.1990–31.12.1992   
Hardware technician at Institute of Cybernetics, Estonian Academy of Sciences
 
 
Education
1995–2001   
PhD studies at Tallinn University of Technology
1992–1995   
Master studies at Tallinn University of Technology
1988–1992   
Diploma studies at Tallinn University of Technology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Chair of Estonian IEEE C16/COM19/IT12 joint chapter
2012−...   
Evaluator of European Eurostars/Eureka R&D projects
2011−...   
Project principal executor: Research of the adaptively oversampled and modulated conversion and processing algorithms of signals
2010−...   
TPC membership: WISHWell, ICIEA, CHESS, COMPSAC, etc
2013−2014   
Telemedicine in Estonia 2020 - strategy development workgroup member of Government Office of Estonia
2012−2014   
Steering commitee member of eMedic Interreg IVa project, http://www.emedicproject.eu/
2009−2011   
Principal performer of project BF99: Formal Methods in Distributed systems
2008−2010   
Scientific coordinator of FP7 STREP project Smartmuseum, http://smartmuseum.eu/
2004−2006   
Participance in project ETF5897: Research of Measurement Methods for Electrical Bioimpedance Spectroscopy and Application of them for Development of Means for Organ Monitoring
2000−2003   
Project G4156 principal executor: Formal methods for verification of hybrid dynamical systems
1998−2002   
Principal performer of project: Methods and tools for designing control and software systems in computer integrated systems
 
 
Additional information
Member of IEEE since 2006.;
TEACHING ACTIVITIES:
* 2018, 2017 Visiting lecturer at Univ. of Information Science and Technology “St. Paul the Apostle” in Macedonia(ERASMUS+ Staff Exchange Program)
* 2014 - ... Networks of Smart Things (IoT), ICT masters' program at TUT
* 2012 - 2013 Sensor networks, masters' ICT progrmam at TUT;
STARTUP ACTIVITIES:
* 2017 Winning team member of TUT Prototron competition in the topics of marine sensorics
* 2016 Launching company Motionmon on the results of R&D program of Norwegian Green-ICT, biosensorics;
TPC MEMBERSHIP of CONFERENCES, JOURNALS:
Elsevier (Big Data Research), BSN, BEC, RTUWO, WISHWell, ICIEA, CHESS, COMPSAC, etc.;
SUPERVISION of STUDENTS EXCEPT THE STUDY PROGRAMS:
* Industrial supervision of students: D. Pistone - Italy, T. Destouches - I.U.T. de Tours, France; H. R. F. Macario - Guatemala;
OTHER SHORT VISITS:
* June 2012, Research partnering visit to National Taiwan University;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Alar Kuusik, Semifinalist of IPSO world challenge of Internet Protocol Smart Objects http://challenge.ipso-alliance.org/ipso-alliance-announces-semi-finalists-in-iot-competition/
2012, Alar Kuusik, Finalist of the European SME Competition to Reward the Best eHealth Solution (eHealthcompetition.eu 2012)
2009, Alar Kuusik, Best paper award of SEMAPRO2009 (IARIA) conference
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.7. Telecommunications; CERCS CLASSIFICATION: T121 Signal processing
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2017
3.1.
2016
3.5.
2016
3.1.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
3.1.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.1.
2005
3.1.
2005
3.4.
2005
3.1.
2004
3.1.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2002
2.2.
2001
3.4.
2001
3.1.
1999
3.4.
1999
3.4.
1999
3.4.
1998

Industrial property

15.08.2019
31.05.1970
+3725020210
alar.kuusik@taltech.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.08.2018–30.04.2019   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Vanemteadur (0,50)
01.01.2017–31.07.2018   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Vanemteadur (1,00)
01.04.2013–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Siduselektroonika teaduslabor , Vanemteadur (0,20)
01.01.2005–31.12.2016   
ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ, ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskuse TA projektijuht (0,60)
01.01.2003–31.12.2004   
Järeldoktoriprogramm Tokyo Denki Ülikoolis
2002–31.03.2013   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Rakenduselektroonika õppetool, Vanemteadur (1,00)
01.01.1999–31.12.2003   
Artec Design OÜ riistvarainsener
01.01.1997–31.12.1997   
Täiendusprogrammid Müncheni Tehnikaülikoolis ja USAs firmas Scientronix
1995–2002   
Tallinna Tehnikaülikool, Teadur (0,50)
1992–1995   
Tallinna Tehnikaülikool, insener (0,50)
01.01.1990–31.12.1992   
Eesti Teaduste Akadeemia Küberneetikainstituudi tehnik
 
 
Haridustee
1995–2001   
Doktorantuur Tallinna Tehnikaülikoolis
1992–1995   
Magistriõpe Tallinna Tehnikaülikoolis
1988–1992   
Inseneriõpe Tallinna Tehnikaülikoolis
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Eesti IEEE C16/COM19/IT12 ühendsektsiooni esimees
2012−...   
Üleeuroopaliste Eurostars/Eureka teadusarendusprojektide hindaja
2011−...   
Põhitäitja projektis: Adaptiivselt ülevõendatud ja moduleeritud signaalide muundamise ja töötlemise algoritmide uurimine
2010−...   
Osalus programmikomiteedes: WISHWell, ICIEA, CHESS, COMPSAC, etc
2013−2014   
Osalus Eesti telemeditsiin 2020 rakenduskava välja töötamisel Riigikantselei tellimusel
2012−2014   
eMedic Interreg IVa projekti juhtkomitee liige, http://www.emedicproject.eu/
2009−2011   
Projekti BF99 põhitäitja: Formaalsed meetodid hajussüsteemides
2008−2010   
Euroopa Liidu 7. raamprogrammi FP7 STREP projekti Smartmuseum treaduslik koordinaator, http://smartmuseum.eu/
2004−2006   
Osalus projektis ETF5897: Impedants-spektromeetriliste mõõtmiste meetodite uurimine ja rakendamine organite monitooringu vahendite väljaarendmiseks
2000−2003   
Põhitäitja projektis G4156: Formaalsed meetodid hübriidsete dünaamiliste süsteemide verifitseerimiseks
1998−2002   
Põhitäitja projektis SF140221Bs98: Juhtimis- ja tarkvarasüsteemide projekteerimise meetodid ja vahendid raalintegreeritud süsteemides
 
 
Lisainfo
IEEE liige alates 2006.;
ÕPETAMISTEGEVUS:
* 2018, 2017 Külalisõppejõud ülikoolis Univ. of Information Science and Technology “St. Paul the Apostle” Makedoonias(ERASMUS+ vahetusprogramm)
* 2014 - ... Tarkade asjade võrgud (IoT), TTÜ magistriõpe
* 2012 - 2013 Sensorvõrgud, TTÜ magistriõpe;
IDUETTEVÕTLUS:
* 2017 Prototroni TTÜ võistluse vooru võit meresensoorika alal
* 2016 Ettevõte Motionmon käivitamine, mis baseerub Norra-Eesti Green-ICT projekti tulemustel, biosensoorika;
KONVERENTSIDE, AJAKIRJADE TEHNILISE KOMITEE LIIKMELISUS, :
Elsevier (Big Data Research), BSN, BEC, RTUWO, WISHWell, ICIEA, CHESS, COMPSAC, etc.;
ÜLIÕPILASTE JUHENDAMINE VÄLJASPOOL ÕPPETÖÖD:
* Tööstuspraktika juhendamine: D. Pistone - itaalia, T. Destouches - I.U.T. de Tours, Prantsusmaa; H. R. F. Macario - Guatemala;
MUUD LÜHIVISIIDID:
* Juuni 2012 teaduskoostöö visiit National Taiwan University;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Alar Kuusik, Poolfinalist rahvusvahelisel IPSO IP-ühilduvate tarkade asjade võistlusel http://challenge.ipso-alliance.org/ipso-alliance-announces-semi-finalists-in-iot-competition/
2012, Alar Kuusik, Euroopa parima VKEde eTervise lahenduse võistluse finalist (eHealthcompetition.eu 2012)
2009, Alar Kuusik, Parima artikli auhind SEMAPRO2009 (IARIA) konverentsil
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: T121 Signaalitöötlus

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2017
3.1.
2016
3.5.
2016
3.1.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
3.1.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.1.
2005
3.1.
2005
3.4.
2005
3.1.
2004
3.1.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2002
2.2.
2001
3.4.
2001
3.1.
1999
3.4.
1999
3.4.
1999
3.4.
1998

Tööstusomand

15.08.2019
  • Found 18 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
ETFETF8905Research of the adaptively oversampled and modulated conversion and processing algorithms of signals01.01.201131.12.2013Olev MärtensTallinn University of Technology , School of Information Technologies33 120,00 EUR
SFSF0140061s12Energy efficient electronic systems01.01.201231.12.2013Mart MinTallinn University of Technology , School of Information Technologies468 120,00 EUR
MUUBF99Formal Methods in Distributed systems01.01.200931.12.2011Jüri VainTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Computer Science, Chair of General Informatics40 176,14 EUR
MUUG4156 (ETF4156)Formal methods for verification of hybrid dynamical systems01.01.200031.12.2003Jüri VainTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT20 004,35 EUR
ETFETF5897Research of Measurement Methods for Electrical Bioimpedance Spectroscopy and Application of them for Development of Means for Organ Monitoring01.01.200431.12.2006Toomas ParveTallinn University of Technology , School of Information Technologies14 833,51 EUR
IUTIUT19-11Impedance spectroscopy based identification and control of objects: signals, algorithms, energy efficient solutions01.01.201431.12.2019Toomas RangTallinn University of Technology , School of Information Technologies; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics1 446 000,00 EUR
MUUVFP567Innovative, Highly Efficient Road Surface Measurement and Control System01.08.201231.07.2014Olev MärtensTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Chair of the Sensor Signal Processing279 000,00 EUR
MUUSF0140221Bs98Methods and tools for designing control and software systems in computer integrated systems01.01.199831.12.2002Jüri VainTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT45 121,62 EUR
EMPEE07-0053Home monitoring system for neurodegenerative disease patients01.07.201430.04.2016Alar Kuusik; Katrin Gross-Paju; Enar ReilentELIKO Competence Centre in Electronics-, Info- and Communication Technologies379 201,00 EUR
SFSF0142737s06Electronic components and subsystems for mission critical embedded systems01.01.200631.12.2011Mart MinTallinn University of Technology , School of Information Technologies1 187 937,80 EUR
MUUF8079ORPHEUS20.07.200827.11.2008Jüri VainTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Computer Science, Chair of General Informatics9 729,78 EUR
MUULep7116Analysis of potential RFID usage in the context of extending Estonian ID-card28.11.200712.12.2007Tanel TammetTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Computer Science, Chair of Network Software2 684,29 EUR
MUUB38Hardware and Software Solutions for cognitive Embedded Networks Systems01.07.201430.06.2017Yannick Le MoullecTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Baselab for Electronics and Communication Research72 450,00 EUR
SFSF0141754s01Surveillance and data acquisition systems: electronic components, technology, circuits; models, algorithms, methods for systems integration01.01.200131.12.2005Mart MinTallinn University of Technology , School of Information Technologies387 847,83 EUR
ETFETF7212Cardiac volume related energy consumption01.01.200731.12.2009Mart MinTallinn University of Technology , School of Information Technologies36 889,80 EUR
PRGPRG424 Closed-loop communication system to support highly responsive neuromuscular assistive stimulation01.01.201931.12.2023Muhammad Mahtab AlamTallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics325 750,00 EUR
1.1.5.3.LEP17101Technical Feasibility Study of Smart Pedestrian Crossing Solution 16.10.201720.12.2017Dago AntovTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Mechanical and Industrial Engineering ; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics28 700,00 EUR
1.2.2.1.F18016Road surface condition monitoring, forecasting and notification system prototype development to inprove traffic safety in Estonia and Nordic countries01.04.201830.11.2018Alar KuusikTallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics7 954,00 EUR