This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
13.06.1975
+3727313173
alexander.ryabchikov@emu.ee

Career

Institutions and positions
2006–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Associate Professor (1,00)
07.10.2019–06.04.2020   
Latvian University of Life Sciences and Technologies, Visiting professor (0,20)
01.01.2002–31.12.2006   
Estonian Agricultural University; Assistant (1.0)
01.01.2001–31.12.2002   
Estonian Agricultural University; Assistant (0.5)
01.01.2000–31.12.2000   
Estonian Agricultural University; Researcher (0.5)
01.01.1997–31.12.1999   
Estonian Agricultural University; Laboratory Assistant (0.5)
 
 
Education
1999–2005   
Estonian Agricultural University; Doctoral study, Ph.D(Eng)
1997–1999   
Estonian Agricultural University; Rural Building, Master's study, M.Sc(Eng)
1993–1997   
Estonian Agricultural University; Diploma study, diploma in agricultural engineering
1992–1993   
Estonian Agricultural University; Study of the Estonian language
1982–1992   
Mari El Republic, Orshanka district, Secondary school of Chirki
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...   
Estonian National Committee for Mechanics, member
2013−...   
The member and secretary of the defence board of doctoral theses in engineering sciences
2009−...   
The member of the certifying commission of PhD students
2019−2019   
Ekspert for evaluation of Master's and PhD study programs at Latvia University of Life Sciences and Technologies.
2012−2017   
Head of of the Department of Rural Building at Estonian University of Life Sciences
2011−2012   
Manager of study of the Department of Rural Building at Estonian University of Life Sciences
2010−2012   
Principal investigator of the project ETF8459 "Investigation of residual stresses in thermally sprayed and deposited coatings"
2006−2006   
Chairman of the defence komission of speciality of rural building at Estonian University of Life Sciences
 
 
Additional information
Subjects:

MI.0112 Structural Mechanics I (5.0 EAP); MI.0113 Structural Mechanics II (5.0 EAP); MI.1059 Structural Mechanics III (4.0 EAP); MI.1886 Strength of Materials I (4.0 EAP); MI.1887 Strength of Materials II (4.0 EAP) MI.1788 Short course of strength of materials (4.0 EAP); MI.0943 Mechanics of materials and structures (8 EAP); MI.1774 Scientific research and experiments in civil engineering (3.0 EAP).
;

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.12. Process Technology and Materials Science; SPECIFICATION: Experimental mechanics of residual stresses
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.12. Process Technology and Materials Science; CERCS CLASSIFICATION: T152 Composite materials
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.12. Process Technology and Materials Science; CERCS CLASSIFICATION: T155 Coatings and surface treatment ; SPECIFICATION: Experimental mechanics of residual stresses
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.15. Construction and Municipal Engineering; CERCS CLASSIFICATION: T230 Building construction ; SPECIFICATION: Investigation of fibre reinforced concrete
 
 
Additional information


Self-education courses:

1) Learning and teaching in higher education (4.0 AP). University of Tartu, Open University, 17.10.2005.-28.02.2006.

2) Estonian language: teaching of text writing and speeking (1.0 AP) Estonian University of Life Sciences, open University, 02.02.-06.04.2006.

3) Supervising and giving feedback to research works of students (0.5 AP). University of Tartu, Faculty of Education, 7.10.-3.12.2008.

4) New approaches to supervision of scientific works (1.0 AP). University of Tartu, Faculty of Education, 13.01.-15.01.2009.

5) Conflict solving (0.25 EAP). University of Tartu, 18.11.2010.

6) Wise management of time (0.25 EAP). University of Tartu, 24.11.2010.

7) Training of middle manager (6 EAP). University of Tartu. 12.01.2012-04.05.2012.

8) How to unify the principles of leading and knowledge in Estonian University of Life Sciences. Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ, 06.-07.11.2013.

9) English in academic studies, level B1 (3 EAP). Estonian University of Life Sciences, 27.02.2014-22.05.2014.

10) Supervision of students in writing of academic text (1 EAP). University of Tartu, 12.03.2015-02.04.2015.

11) English for lecturers intensive course (2 EAP). SpainBcn-Programs, Barcelona; 20.04.2015-24.04.2015.

12) Appear for lecturers. University of Tartu (0.5 EAP), 21.04.2016-22.04.2016.

13) From lecturer to lecturer (1.0 EAP), University of Tartu, 30.08.2016-06.12.2016.

14) Media training (1.0 EAP), Märt Treier, 01.11.-02.11.2016.
15) Webinars in teaching (2 hours). Webinar. Veronika Tuul, 14.04.2020.

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
3.1.
2019
3.1.
2018
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2010
3.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2006
1.1.
2006
3.1.
2006
2.3.
2005
3.1.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
3.4.
1999
4.06.2020
13.06.1975
+3727313173
alexander.ryabchikov@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2006–...   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Dotsent (1,00)
07.10.2019–06.04.2020   
Läti Põllumajandusülikool, Külalisdotsent (0,20)
01.01.2002–31.12.2006   
Eesti Põllumajandusülikool; Assistent (1.0)
01.01.2001–31.12.2002   
Eesti Põllumajandusülikool; Assistent (0.5)
01.01.2000–31.12.2000   
Eesti Põllumajandusülikool; Teadur (0.5)
01.01.1997–31.12.1999   
Eesti Põllumajandusülikool; Laborant (0.5)
 
 
Haridustee
1999–2005   
Eesti Põllumajandusülikool; Doktoriõpe, filosoofiadoktor (tehnikateadused)
1997–1999   
Eesti Põllumajandusülikool; maaehituse õppekava, magistriõpe, magister (tehnikateadused)
1993–1997   
Eesti Põllumajandusülikool; Diplomiõpe, põllumajanduse mehhaniseerimise diplom
1992–1993   
Eesti Põllumajandusülikool; Eesti keele õppimine
1982–1992   
Mari El Vabariik; Oršanka rajoon, Tširki keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...   
Eesti Rahvuslik Mehaanika Komitee, liige
2013−...   
Tehnikateadusalaste doktoritööde kaitsmiskomisjoni liige ja sekretär
2009−...   
Tehnikateaduse doktorantide atesteerimiskomisjoni liige
2019−2019   
Välisekpert Läti Põllumajandusülikooli ehituseriala magistri- ja doktoriõppekavade hindamisel
2012−2017   
Eesti Maaülikooli maaehituse osakonna juhataja
2011−2012   
Eesti Maaülikooli maaehituse osakonna õppetöö juht
2010−2012   
Projekti ETF8459 "Jääkpingete uurimine termopihustatud ja sadestatud pinnetes" vastutav täitja
2006−2006   
Eesti Maaülikooli maaehituse eriala lõputööde kaitsmiskomisjoni esimees
 
 
Lisainfo
Loetavad ained:

MI.0112 Ehitusmehaanika I (5.0 EAP); MI.0113 Ehitusmehaanika II (5.0 EAP); MI.1059 Ehitusmehaanika III (4.0 EAP); MI.1886 Tugevusõpetus I (4.0 EAP); MI.1887 Tugevusõpetus II (4.0 EAP); MI.1788 Tugevusõpetuse lühikursus (4.0 EAP); MI.0943 Materjalide ja konstruktsioonide mehaanika (8 EAP); MI.1774 Teadustöö ja ehitusalased katsed (3.0 EAP).
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadus; TÄPSUSTUS: Jääkpingete experimentaalmehaanika
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: T152 Komposiitmaterjalid
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: T155 Pinded ja pinnatehnoloogia; TÄPSUSTUS: Jääkpingete eksperimentaalmehaanika
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnika; CERCS KLASSIFIKAATOR: T230 Hooneehitus; TÄPSUSTUS: Kiudbetooni uurimine.
 
 
Lisainfo
Enesetäienduskursused:

1) Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis (4.0 AP). TÜ Avatud Ülikool, 17.10.2005.-28.02.2006.

2) Eesti keel: praktiline teksti ja kõneõpetus (1.0 AP). EMÜ Avatud Ülikool, 02.02.-06.04.2006.

3) Üliõpilaste uurimistööde juhendamine ja tagasiside andmine (0.5 AP). TÜ Haridusteaduskond, 7.10.-3.12.2008.

4) Uued lähenemised teadustööde juhendamisel (1.0 AP). TÜ Haridusteaduskond, 13.01.-15.01.2009.

5) Konfliktide lahendamine (0.25 EAP). Tartu Ülikool, 18.11.2010.

6) Arukas ajajuhtimine (0.25 EAP). Tartu Ülikool, 24.11.2010.

7) Keskastme juhtide koolitus (6 EAP). Tartu Ülikool, 12.01.2012-04.05.2012.

8) Kuidas ühtlustada juhtimisalaseid põhimõtteid ja teadmisi Eesti Maaülikoolis. Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ, 06.-07.11.2013.

9) Inglise keel õppetöös B1 keeleoskustasemel (3 EAP). Eesti Maaülikool, 27.02.2014-22.05.2014.

10) Üliõpilaste juhendamine akadeemilise teksti koostamisel (1 EAP), Tartu Ülikool; 12.03.2015-02.04.2015.

11) Inglise keele intensiivkursus lektoritele (2 EAP). SpainBcn-Programs, Barcelona; 20.04.2015-24.04.2015.

12) Avalik esinemine õppejõududele (0.5 EAP). Tartu Ülikool, 21.04.2016-22.04.2016.

13) Õppejõult õppejõule (1.0 EAP), Tartu Ülikool, 30.08.2016-06.12.2016.

14) Meediakoolitus (1.0 EAP), Märt Treier, 01.11.-02.11.2016.
15) Veebiseminaride läbiviimine õppetöös (2 tundi). Veebikoolitus, Veronika Tuul, 14.04.2020.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
3.1.
2019
3.1.
2018
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2010
3.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2006
1.1.
2006
3.1.
2006
2.3.
2005
3.1.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
3.4.
1999
4.06.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 8 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
ETFETF8459Investigation of residual stresses in thermally sprayed and deposited coatings01.01.201031.12.2012Alexander RyabchikovEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering35 585,84 EUR
ETFETF7227Modelling of wear resistance of composite materials and coatings01.01.200731.12.2009Renno VeinthalTallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering23 382,46 EUR
MUUAR12134Advanced thin hard coatings in tooling.01.09.201230.06.2015Priidu PeetsaluTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Engineering 855 012,84 EUR
SFSF0140091s08Hard coatings and surface engineering01.01.200831.12.2013Priit KuluTallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering705 840,56 EUR
MUUP170064MIMTDevelopment of Combined Methodics for the Testing of Physico-mechanical Properties of Timber and Smart Timber Usage in Construction01.01.201731.12.2018Peeter MuisteEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering70 000,00 EUR
MUU8-2/T7015MIMITeraskiudbetooni tugevusnäitajate uurimine28.02.200701.07.2007Alexander RyabchikovEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering5 279,10 EUR
NSPNSP112DEVELOPMENT OF NEW METHOD FOR DRYING AND STORING OF GRAIN01.04.201831.03.2019Alexander RyabchikovAS TATOLI120 000,00 EUR
2.1.; NSPL180098MIMVTeravilja kuivatamise ja hoidmise uue meetodi arendamine 01.04.201831.03.2019Alexander RyabchikovEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering200 000,00 EUR