30.10.1989
56628523
allarbusch@hot.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.02.2012–...   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, tehnik (0,50)
 
 
Haridustee
2009–...   
Tehniline füüsika

Kvalifikatsioon

Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; CERCS KLASSIFIKAATOR: P260 Tahke aine: elektrooniline struktuur, elektrilised, magneetilised ja optilised omadused, ülijuhtivus, magnetresonants, spektroskoopia; TÄPSUSTUS: PPMS magnetresonants seadme mõõtepea projekteerimine ja testimine.
 
 
Lisainfo
KBFI-sse on tulemas uus PPMS tuuma magnetresonants mõõteseade. Minu ülesanne on arendada mõõtepead, millel on võimalik liigutada katsekeha. Paremateks mõõtmistulemusteks on tarvis täpsemat magnetvälja keskpunkti(võimalikult homogeenset välja).
5.04.2018
30.10.1989
56628523
allarbusch@hot.ee

Career

Institutions and positions
01.02.2012–...   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Other staff (0,50)
 
 
Education
2009–...   
Engineering of Physics

Qualifications

Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; CERCS CLASSIFICATION: P260 Condensed matter: electronic structure, electrical, magnetic and optical properties, supraconductors, magnetic resonance, relaxation, spectroscopy; SPECIFICATION: PPMS magnetic resonance device probe engineering and testing.
 
 
Additional information
New PPMS nuclear magnetic resonance device is coming in KBFI and for precise measuring we are developing movable sample holder for probe. For better results we need precise location of most accurate homogeneous magnetic field.
5.04.2018