This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
17.03.1972
+3727313450
alo.tanavots@emu.ee

Career

Institutions and positions
2004–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Animal Genetics and Breeding, animal breeding (1,00)
01.01.2002–31.12.2002   
01.01-31.12.02 EAU IAS Dep. of Animal Breeding, senior laboratorian.
01.01.1998–31.12.2004   
01.01.98-31.08.04 EAU IAS Dep. of Animal Breeding, researcher.
01.01.1998–31.12.2004   
01.09.98-31.08.04 EAU IAS, administration IT engineer.
01.01.1997–31.12.1997   
01.02-31.08.97 EAU IAS Dep. of Animal Breeding, laboratorian.
01.01.1997–31.12.1997   
01.09-30.09.97 EAU IAS Dep. of Animal Breeding, senior laboratorian.
01.01.1997–31.12.1998   
01.10.97-31.08.98 EAU IAS, senior laboratorian in committment of administration IT specialist.
01.01.1994–31.12.1996   
01.09.94-31.08.96 EAU IAS Dep. of Animal Breeding, laboratorian.
 
 
Education
01.09.1998–01.04.2005   
Estonian Agricultural University, Dr.Agr.Sci, Pork Quality Estimation and on Factors Affecting Fertility of Sows.
01.09.1994–07.11.1997   
Estonian Agricultural University, Fertility and Lactation Yield of Estonina Large White Sows.
01.09.1990–17.06.1994   
Estonian Agricultural University, Animal Husbandry.
01.09.1987–23.06.1990   
Luunja Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2020−...   
Estonian Chamber of Agriculture and Commerce, Meat Working Group invited member
2018−...   
Estonian University of Life Sciences IT Commission, member
2017−...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Science. Member of Master theses (VL.1098) defence committee. Curriculum Meat and dairy technology (455)
2016−...   
European Association of Animal Production, member
2016−...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Science, Member of Animal Science (396 and 449) curriculum board
2015−...   
Estonian Academic Agricultural Society, member of managing committee
2015−...   
Agraarteadus / Journal of Agricultural Science editor in chief
2014−...   
Estonian Academic Agricultural Society, Terminology board, Member
2013−...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Science, Member of Bachelor theses defence committee (VL.1091 animal science)
2006−...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary medicine and Animal Science, Basic, performance-based study allowance and specialty scholarship board, Head
2016−2017   
European Association of Animal Production (EAAP), 68th annual conference 2017, Member of local scientific commission

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Alo Tänavots, For contribution to international education. Estonian University of Life Sciences.
2009, Alo Tänavots, For innovative and an active activities in e-learning field. Estonian University of Life Sciences.
2002, Alo Tänavots, Justus von Liebig Research Scholarship, Alfred Toepfer Stiftung F.V.S., Hamburg, Germany, 2002
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; CERCS CLASSIFICATION: B400 Zootechny, animal husbandry, breeding ; SPECIFICATION: pig breeding, dairy farming, meat quality
 
 
Additional information
Peer-reviewer for:
Journal of Agricultural Science and Technology (jast) 2020 (1)
MDPI Sensors 2020 (1);
MDPI AgriEngineering 2019 (1);
Agronomy Research 2015 (2), 2016 (2), 2019 (1);
Conference Proceedings „Terve loom ja tervislik toit“ 2016 (2), 2017 (1), 2018 (1), 2019 (1), 2020 (1);
Archiv Tierzucht 2010 (1).

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.5.
2020
4.1.
2020
6.8.
2020
1.1.
2019
3.3.
2019
3.5.
2019
3.5.
2019
4.1.
2019
4.1.
2019
4.1.
2019
4.1.
2019
6.3.
2019
6.8.
2019
6.8.
2019
1.1.
2018
3.5.
2018
4.1.
2018
4.1.
2018
6.3.
2018
3.3.
2017
3.4.
2017
3.4.
2017
4.1.
2017
4.1.
2017
6.3.
2017
6.8.
2017
1.1.
2016
3.4.
2016
3.5.
2016
4.1.
2016
4.1.
2016
4.1.
2016
6.3.
2016
6.8.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.5.
2015
4.1.
2015
4.1.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
3.5.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
3.4.
2010
1.2.
2008
3.4.
2007
3.4.
2006
2.3.
2005
3.4.
2004
3.5.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.2.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
5.1.
2001
1.3.
2000
3.4.
2000
1.3.
1999
3.4.
1998
3.4.
1997
3.4.
1996
24.10.2020
17.03.1972
+3727313450
alo.tanavots@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2004–...   
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, loomageneetika ja tõuaretuse osakond, aretusõpetus (1,00)
01.01.2002–31.12.2002   
01.01-31.12.02 EPMÜ LKI aretusosakonna vanemlaborant
01.01.1998–31.12.2004   
01.01.98-31.08.04 EPMÜ LKI aretusosakonna teadur
01.01.1998–31.12.2004   
01.09.98-31.08.04 EPMÜ LKI juhtkonna arvutiinsener
01.01.1997–31.12.1997   
01.02-31.08.97 EPMÜ LKI aretusosakonna laborant
01.01.1997–31.12.1997   
01.09-30.09.97 EPMÜ LKI aretusosakonna vanemlaborant
01.01.1997–31.12.1998   
01.10.97-31.08.98 EPMÜ LKI vanemlaborant juhtkonna arvutispetsialisti kohustused
01.01.1994–31.12.1996   
01.09.94-31.08.96 EPMÜ LKI aretusosakonna laborant
 
 
Haridustee
01.09.1998–01.04.2005   
Eesti Põllumajandusülikool, põllumajandusteaduse doktor, Sealiha kvaliteedi hindamine ja emiste viljakust mõjutavaid tegureid.
01.09.1994–07.11.1997   
Eesti Põllumajandusülikool, põllumajandusteaduse magister, Eesti suurt valget tõugu sigade viljakus ja piimakus.
01.09.1990–17.06.1994   
Eesti Põllumajandusülikool, loomakasvatus.
01.09.1987–23.06.1990   
Luunja Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2020−...   
Eesti Põllumajandus ja Kaubanduskoda, Lihatoimkonna kutsutud liige
2018−...   
Eesti Maaülikooli IT komisjoni liige
2017−...   
Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut VL.1098 Magistritöö. Liha-ja piimatehnoloogia õppekava (455) kaitsmiskomisjoni liige
2016−...   
Euroopa Loomakasvatuse Assotsiatsioon, liige
2016−...   
Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, õppekavakomisjon "Loomakasvatus (396 ja 449)" liige
2015−...   
Akadeemiline Põllumajanduse Selts, eestseisuse liige
2015−...   
Ajakirja Agraarteadus peatoimetaja
2014−...   
Akadeemiline Põllumajanduse Selts, terminoloogiakomisjon, liige
2013−...   
Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, VL.1091 Bakalaureusetöö (loomakasvatuse eriala) kaitsmiskomisjoni liige
2006−...   
Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, õppetoetuste, tulemusstipendiumi ja erialastipendiumi määramise komisjon, esimees
2016−2017   
Euroopa Loomakasvatuse Assotsiatsiooni (EAAP), 68. aastakonverents 2017, teaduskomisjoni liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Alo Tänavots, Panuse eest rahvusvahelisse õppesse. Eesti Maaülikool.
2009, Alo Tänavots, Innovaatilisuse ning aktiivse tegevuse eest e-õppe valdkonnas. Eesti Maaülikool.
2002, Alo Tänavots, Justus von Liebig uurimisstipendium, Alfred Toepfer Stiftung F.V.S., Hamburg, Saksamaa, 2002
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: B400 Zootehnika, loomakasvatus, aretustegevus; TÄPSUSTUS: seakasvatus, piimakarjakasvatus, liha kvaliteet
 
 
Lisainfo
Retsensent kogumikele:
Journal of Agricultural Science and Technology (jast) 2020 (1)
MDPI Sensors 2020 (1);
MDPI AgriEngineering 2019 (1);
Agronomy Research 2015 (2), 2016 (2), 2019 (1);
Konverentsikogumik „Terve loom ja tervislik toit“ 2016 (2), 2017 (1), 2018 (1), 2019 (1), 2020 (1);
Archiv Tierzucht 2010 (1).

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.5.
2020
4.1.
2020
6.8.
2020
1.1.
2019
3.3.
2019
3.5.
2019
3.5.
2019
4.1.
2019
4.1.
2019
4.1.
2019
4.1.
2019
6.3.
2019
6.8.
2019
6.8.
2019
1.1.
2018
3.5.
2018
4.1.
2018
4.1.
2018
6.3.
2018
3.3.
2017
3.4.
2017
3.4.
2017
4.1.
2017
4.1.
2017
6.3.
2017
6.8.
2017
1.1.
2016
3.4.
2016
3.5.
2016
4.1.
2016
4.1.
2016
4.1.
2016
6.3.
2016
6.8.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.5.
2015
4.1.
2015
4.1.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
3.5.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
3.4.
2010
1.2.
2008
3.4.
2007
3.4.
2006
2.3.
2005
3.4.
2004
3.5.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.2.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
5.1.
2001
1.3.
2000
3.4.
2000
1.3.
1999
3.4.
1998
3.4.
1997
3.4.
1996
24.10.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 12 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
1.1.5.2.2.8-2/T11131VLLG (Otsus nr 29)Balti riikide aretusalase konverentsi korraldamine ja konverentsi kogumiku ning voldiku väljaandmine15.09.201115.09.2013Haldja ViinalassEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences8 207,00 EUR
MUU8-2/T13092VLLG (1.1.)Sustainable breeding strategies to produce compositionally designed milk to promote biotechnological properties of milk and increase profitability of milk production01.07.201330.06.2015Haldja ViinalassEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences150 000,00 EUR
MUU8-2/T8130VLVL (31)Sustainable breeding strategies to produce compositionally designed milk to promote biotechnological properties of milk, foster human health, and increase profitability of milk production01.07.200810.07.2009Elli PärnaEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences90 498,89 EUR
2.1.8-2/T9083VLVLSustainable breeding strategies to produce compositionally designed milk to promote biotechnological properties of milk, foster human health, and increase profitability of milk production01.07.200930.06.2013Haldja ViinalassEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences285 365,51 EUR
MUU8-2/T15144VLVV (611015780021, 611015780022)Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2016" korraldamine ja konverentsikogumiku väljaandmine14.12.201513.12.2017Riho GrossEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences18 711,60 EUR
MUU8-2/T11004VLTD (265686)Animal WelfAre Research in an enlarged Europe01.03.201128.02.2014Väino Poikalainen; Kristi PraakleEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology52 055,00 EUR
SFSF0422102s02Economical and biological modelling of sustainable strategies of animal breeding and production01.01.200231.12.2006Olev SaveliEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences233 661,00 EUR
1.1.7.4.1.8M160102VLLGLoomakasvatusega seotud vastutusvaldkondade rahvusvahelise nähtavuse suurendamine ning Eesti Maaülikooli rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine läbi EAAP aastakonverentsi korraldamise01.05.201631.10.2017Haldja ViinalassEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences41 296,00 EUR
MUU8-2/T5015VLVLImprovement of Raw Milk Coagulation Properties16.02.200530.06.2008Elli PärnaEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences303 548,37 EUR
IUTIUT8-1Fertility and health in dairy cattle01.01.201331.12.2018Andres ValdmannEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences1 638 000,00 EUR
MUU8-2/T8153VLVL (205079)Unlocking Animal Food Quality Research Potential in Baltic Region by Developing Scientific and Technical Capacities of the Research Institute "Sigra"12.09.200831.01.2011Haldja ViinalassEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences2 134,97 EUR
MUU8-2/T9128VLVLIssuing textbook „Animal Husbandry“03.11.200931.03.2012Haldja ViinalassEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences15 646,27 EUR