alvar.kurrel@ttu.ee

Career

Institutions and positions
01.02.2019–...   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Project Manager (0,80)
01.01.2012–31.01.2019   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Project Manager (0,60)
01.02.2009–31.12.2013   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Project Coordinator (0,50)
01.02.2008–30.09.2011   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Project Manager (0,50)
01.06.2005–31.01.2008   
Tallinn University of Technology , Technology Transfer Coordinator (1,00)
01.01.2004–31.12.2004   
Elistvere Puhkeküla Ltd, executive director
01.01.2001–31.12.2005   
Insight Ltd, Management Consultant
01.01.2000–31.12.2001   
Ideeprofiil Ltd, Sales Manager
01.01.2000–31.12.2000   
ASPI AS
01.01.1997–31.12.1998   
ABB Estonia AS
 
 
Education
2006–...   
Tallinn University of Technology, a Master's studies in economics; Business Administration and Marketing (4-years curriculum, equivalent with Master degree);
1995–2001   
graduated from Tallinn University of Technology, a bachelor’s degree in economics; Business Administration and Marketing;
1987–1994   
Tartu Secondary School No.12
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...   
IT Academy Programme, Project Manager
2016−2019   
Horizon 2020 project COEL
2014−2015   
(Estonian higher education information and communications technology and research and development activities state programme 2011-2015, coordinator
2014−2015   
"Mesosystems - Theory and Applications" (MESO), Project Coordinator
2012−2014   
FP7-SME project HERMES "Innovative, Highly Efficient Road Surface Measurement and Control System", Project Manager
2012−2014   
Archimedes project "OXY-FUEL", Project Coordinator
2012−2014   
Archimedes project „Efficient plasmonic absorbers for solar cells“, Project Manager
2011−2013   
Micro- and nanostructured Embedded Systems and Components (SARS3), Project Manager
2010−2012   
Archimedes Project "Embedded Systems and Components -SARS2", Project Manager
2010−2012   
FP7-SME project SAFEMETAL, Project Manager
2010−2013   
Archimedes project "Optimization of the functioning of the Energy System to balance changeable loads " Project Manager
2009−2011   
Archimedes Project "New master Curriculum "Integrated Electronics Systems (Communicative electronics)"-INTELS", Project Manager
2009−2009   
EAS R&D Project "Development of Foucault' cardiograph", Executer
2008−2010   
Archimedes project "Scientific Library of Tallinn University of Technology"" Project Manager
2008−2008   
EAS R&D Project „Solar Cells are made method of spray pyrolysis“, Executer
2008−2010   
EAS R&D Project"Device for convective heat transfer intenification", Project Manager
2008−2015   
Archimedes project "Centre for Integrated Electronic Systems and Biomedical Engineering-CEBE" Project Coordinator
2007−2008   
INNOVE Project "Development of E-learning laboratory in the field of electrical drives and power electronics at TUT", Executer
2007−2008   
EAS R&D Project "Embedded Systems and Components -SARS" Project Manager
2006−2006   
EAS R&D Project"Device for convective heat transfer intenification", Executer
2005−2006   
KIK R&D Project "Creating online monitoring and regulating systems for the aquatic environment", project manager
2005−2008   
TUT SPINNO Program 3, Technology transfer coordinator
2.09.2019
alvar.kurrel@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.02.2019–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, projektijuht (0,80)
01.01.2012–31.01.2019   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Projektijuht (0,60)
01.02.2009–31.12.2013   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Projekti koordinaator (0,50)
01.02.2008–30.09.2011   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, projektijuht (0,50)
01.06.2005–31.01.2008   
Tallinna Tehnikaülikool, tehnoloogiasiirde spetsialist (1,00)
01.01.2004–31.12.2004   
OÜ Elistvere Puhkeküla, tegevdirektor
01.01.2001–31.12.2005   
Insight OÜ. juhtimiskonsultant
01.01.2000–31.12.2001   
OÜ Ideeprofiil, müügijuht
01.01.2000–31.12.2000   
ASPI AS
01.01.1997–31.12.1998   
ABB Eesti AS
 
 
Haridustee
2006–...   
Tallinna Tehnikaülikool majandusteaduskond, magistriõpe rahvusvaheline turundus ja ärijuhtimine (4-aastane õpe võrdustatud magistrikraadiga)
1995–2001   
Tallinna Tehnikaülikool majandusteaduskond, rahvusvaheline turundus ja ärijuhtimine
1987–1994   
Tartu 12. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...   
IT Akadeemia, projektijuht
2016−2019   
Horisont 2020 ERA-CHAIR programmi projekt COEL
2014−2015   
ERF "Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015 (IKTP)" rakendusprogramm, koordinaator
2014−2015   
Archimedese teadusetippkeskuste projekt "MESO" projekti koordinaator
2012−2014   
FP7-SME projekt HERMES, projektijuht
2012−2014   
CO2 heitme vähendamine põlemisõhu hapnikurikkamaks muutmisega keevkihtkatlas-OXY-FUEL, projekti koordinaator
2012−2014   
Archimedese projekt "Efektiivsed plasmoonilised absorberid päikesepatareidele", projektijuht
2011−2013   
Mikro- ja nanostruktuursed sardsüsteemid ja komponendid (SARS3), projektijuht
2010−2012   
Archimedese aparatuuri uuendamise projekt "Integreeritud elektroonsed süsteemid ja komponendid -SARS2" projektijuht
2010−2012   
FP7-SME projekt SAFEMETAL, projektijuht
2010−2013   
Archimedes energiatehnoloogiaprojekt "Energiasüsteemi talitluse optimeerimine muutuvkoormuste tasakaalustamiseks" projektijuht
2009−2011   
Archimedes õppekava projekt "Uus kompleksne magistriõppekava "Integrated Electronics Systems (Communicative electronics)"-INTELS", projektijuht
2009−2009   
EAS T&A projekt "Foucault' kardiograafi väljaarendamine", täitja
2008−2010   
Archimedese infrastrutuuri rajamise projekt "Tallinna Tehnikaülikooli teadusraamatukogu" projektijuht
2008−2008   
EAS T&A projekti „Pihustuspürolüüsi meetodil valmistatavad päikesepatareid“, täitja
2008−2010   
EAS T&A Projekt"Konvektiivsoojuslevi intensiivistav seade" projektijuht
2008−2015   
Archimedese teadusetippkeskuste projekt "Integreeritud elektroonikasüsteemide ja biomeditsiinitehnika tippkeskus -CEBE" projekti koordinaator
2007−2008   
INNOVE õppeprojekt "E-õppelabori välja arendamine elektriajamite ja jõuelektroonika valdkonnas TTÜ-s ja TTÜ Virumaa ja Kuressaare kolledžis", täitja
2007−2008   
EAS T&A Projekti "Sarsüsteemid ja komponendid-SARS" projektijuht
2006−2006   
EAS T&A Projekt"Konvektiivsoojuslevi intensiivistav seade" täitja
2005−2006   
KIK T&A Projekt "Veekeskkonna saastamise online jälgimis- ja reguleerimissüsteemi loomine", projektijuht
2005−2008   
TTÜ SPINNO programm 3, tehnoloogiasiirde spetsialist
 
 
Lisainfo
EL struktuurfondidest rahastavate T&A projektide (EAS, INNOVE, Interreg, TTA, Archimedes jne) koordinaator TTÜ-s perioodil 06.2005-01.2008. ;
2.09.2019
  • Found 3 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUVFP567Innovative, Highly Efficient Road Surface Measurement and Control System01.08.201231.07.2014Olev MärtensTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Chair of the Sensor Signal Processing279 000,00 EUR
MUUVIR19013Lighting the Baltic Sea Region - Cities accelerate the deployment of sustainable and smart urban lighting solutions01.01.201930.06.2021Alvar Kurrel; Argo RosinTallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics234 094,65 EUR
TAPTAP15-3Mikro- ja nanostruktuursed sardsüsteemid ja komponendid (SARS3) 01.06.201131.05.2013Alvar KurrelTallinn University of Technology , School of Information Technologies467 183,41 EUR