This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
29.05.1948
6409427
andik@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2019–...   
Tallinn University, Professor emeritus (1,00)
01.09.2016–31.12.2018   
Tallinn University, School of Digital Technologies, Professor (1,00)
01.09.2013–2016   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Research Professor (1,00)
01.01.1998–31.12.1998   
Odense University, research assistant 1998 (2 months);
1993–31.08.2013   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Professor (1,00)
01.01.1993–31.12.1993   
Darmstadt Technical University, research assistant 1993 (3 months);
01.01.1978–31.12.1979   
Budapest Technical University, research assistant 1978/79 academic year
01.01.1974–31.12.1993   
Tallinn Technical University, Associate Professor 1978-93, lecturer 1975-78, Assistant Professor 1974-75, research assistant 1984-86
 
 
Education
1966–1974   
University of Tartu (Estonia), student of Dept. of Mathematics 1966-71; post-graduate student 1971-74
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
2016−...   
2012−...   
Member of the Thesis Defence Committee of the Faculty of Information Technology of TTU
1987−...   
Estonian Mathematical Society: member of the council (1987-1996); vicepresident (2000-2006), vicepresident since 2015
2018−2019   
2018−2019   
2017−2018   
Sampling Theory in Signal and Image Processing: Special Issue SampTA 2017 (http://stsip.org/). Guest Editor
2017−2018   
2015−2017   
Chairman of the Local Organizing Committee for Intern. Conf. SampTA (Sampling Theory and Applications), Tallinn 2017
2008−2011   
Head of Dept. of Mathematics of Tallinn University
2005−2007   
Dean of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences of the Tallinn University
2002−2002   
1st Finnish-Estonian colloquium FinEst Math 2002, Tallinn, Estonia, May 27-29, 2002; Chairman of the Org. Committee
1996−2000   
member of the editorial board of "Heuristics and Didactics of Exact Sciences" (Donetsk, Ukraine)
1991−1997   
SEFI (European Soc. of Engineering Education) Math. Working Group: correspondent
1991−1996   
Estonian Science Foundation: member of the expert committee of exact sciences
 
 
Creative work
.
 
 
Additional information
None;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Andi Kivinukk, Gerhard Rägo Award
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics; SPECIFICATION: Approximation theory, sampling series, wavelets theory, numerical methods (approximation of functions, quadrature formulas, integral equations).
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics; CERCS CLASSIFICATION: P140 Series, Fourier analysis, functional analysis ; SPECIFICATION: Approximation theory of functions, Shannon sampling series, numerical integration, finance mathematics, approximation by positive operators
 
 
Additional information
Ph.D. thesis "The order of approximation of functions of one and several variables", 1975.
University of Tartu, 1975

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
3.1.
2019
4.1.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
4.1.
2017
4.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
3.1.
2015
5.2.
2015
1.2.
2014
3.1.
2014
3.4.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.4.
2011
3.2.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
1.1.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
3.4.
2008
4.1.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
6.6.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
5.2.
2005
3.4.
2004
5.2.
2004
6.7.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
1.2.
2002
2.2.
2002
1.2.
2001
3.1.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
3.2.
2000
3.4.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1998
5.2.
1998
1.1.
1997
3.4.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.6.
1997
3.1.
1996
5.2.
1996
5.2.
1996
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
1.2.
1994
26.05.2019
29.05.1948
6409427
andik@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2019–...   
Tallinna Ülikool, Emeriitprofessor (1,00)
01.09.2016–31.12.2018   
Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Rakendusmatemaatika professor (1,00)
01.09.2013–2016   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Juhtivteadur (1,00)
01.01.1998–31.12.1998   
Odense Ülikool (Taani) - külalisteadur (2 kuud)
1993–31.08.2013   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Professor (1,00)
01.01.1993–31.12.1993   
Darmstadti Tehnikaülikool (Saksamaa) - külalisteadur (3 kuud);
01.01.1978–31.12.1979   
Budapesti Tehnikaülikool - külalisteadur 1978/79 õppeaasta
01.01.1974–31.12.1993   
Tallinna Tehnikaülikool - dotsent 1978-93, vanemõpetaja 1975-78, assistent 1974-75, vanemteadur 1984-86;
 
 
Haridustee
1966–1974   
Tartu Ülikool, matemaatikateaduskonna üliõpilane 1966-71; aspirant 1971-74;
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Intern. Working Group of Sampling Theory and Applications, founding member
2016−...   
Eesti matemaatika ja statistika doktorikooli nõukogu liige, TLÜ koordinaator
2012−...   
TTÜ Infotehnoloogia teaduskonna doktoritööde kaitsmiskomisjoni liige
1987−...   
Eesti Matemaatika Selts – juhatuse liige (1987-1996), asepresident (2000-2006), asepresident 2015-2017
2018−2019   
Eesti Matemaatika ja Statistika doktorikooli minikursused „ Matemaatika/rakendusmatemaatika doktorantidele“ Veskisillal, 5.-7.10.2018; peakorraldaja
2018−2019   
2018−2019 "24th Intern. Conf. on Mathematical Modelling and Analysis (MMA2019)" May 28 – 31, 2019 ( https://www.ttu.ee/institutes/department-of-cybernetics/conferences-19/mathematical-modelling-and-analysis-2019/); orgkomitee liige
2017−2018   
Sampling Theory in Signal and Image Processing: Special Issue SampTA 2017 (http://stsip.org/). Välistoimetaja
2017−2018   
Eesti Matemaatika Päevad, 26.-28. juuni, 2018, peakorraldaja
2015−2017   
Rahvusvahelise konverentsi SampTA (Sampling Theory and Applications), Tallinn 2017, korralduskomitee esimees
2008−2011   
TLÜ matemaatika osakonna juhataja
2005−2007   
Tallinna Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna dekaan
2002−2002   
1st Finnish-Estonian colloquium FinEst Math 2002, Tallinn, Estonia, May 27-29, 2002 peakorraldaja
1996−2000   
"Heuristics and Didactics of Exact Sciences" (Donetsk, Ukraina) toimetuskolleegiumi liige
1991−1997   
SEFI (European Soc. of Engineering Education) Matemaatika Töörühma korrespondent
1991−1996   
Eesti Teadusfond – täppisteaduste ekspertkomisjoni liige
 
 
Loometöö
Artiklid Eesti Päevalehes, Sõnumilehes, Eesti Matemaatika Seltsi aastaraamatutes jm, esinemised Eesti TV-s ja Eesti Raadios, populaarteaduslikud ettekanded koolides.
 
 
Lisainfo
None;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Andi Kivinukk, Gerhard Rägo medal matemaatika õpetamise eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika; TÄPSUSTUS: funktsioonide lähendusteooria, valimridade teooria, lainekeste teooria, arvutusmeetodid (funktsioonide lähendamine, kvadratuurvalemid, integraalvõrrandid);
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika; CERCS KLASSIFIKAATOR: P140 Jadad, Fourier analüüs, funktsionaalanalüüs ; TÄPSUSTUS: Funktsioonide lähendamisteooria, Shannoni valimread, kvadratuurvalemid, finantsmatemaatika, positiivsete operaatoritega lähendamine
 
 
Lisainfo
füüsika-matem. tead. kand., väitekirja teema "Ühe ja mitme muutuja funktsioonide lähendamise järgust"
Tartu Ülikool, 1975, kinnitatud Moskvas 1975

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
3.1.
2019
4.1.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
4.1.
2017
4.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
3.1.
2015
5.2.
2015
1.2.
2014
3.1.
2014
3.4.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.4.
2011
3.2.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
1.1.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
3.4.
2008
4.1.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
6.6.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
5.2.
2005
3.4.
2004
5.2.
2004
6.7.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
1.2.
2002
2.2.
2002
1.2.
2001
3.1.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
3.2.
2000
3.4.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1998
5.2.
1998
1.1.
1997
3.4.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.6.
1997
3.1.
1996
5.2.
1996
5.2.
1996
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
1.2.
1994
26.05.2019

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 8 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
1.1.5.3.F16056Organization of the 12-th International Conference SampTA2017 (Tallinn)23.09.201620.09.2017Olev MärtensTallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics43 890,00 EUR
ETFETF8627Function and sequence spaces in approximations and their applications01.01.201131.12.2015Maria ZeltserTallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences44 160,00 EUR
ETFG02/3 (ETF5070)Integral (Fourier, Mellin) and matrix transformations for approximation of functions01.01.200231.12.2005Andi KivinukkTallinn University; Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Matemaatika osakond28 121,13 EUR
MUUK103Foundations of Mathematical Economics (part 8)18.04.201131.05.2013Ants AasmaTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Business Mathematics, Statistics and Econometrics, Chair of Business Mathematics76 749,60 EUR
SFSF0132723s06Nonlinear stochastic processes in nano- and eco-systems: Theory and applications in materials sciences and ecology.01.01.200631.12.2011Romi MankinTallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences409 140,81 EUR
ETFETF7033Order of approximation processes by Shannon sampling operators and matrix transformations 01.01.200731.12.2010Andi KivinukkTallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences30 064,04 EUR
MUUAU/8211 (TK114)Estonian Center of Excellence „Mesosystems – Theory and Applications“01.01.201131.12.2015Romi MankinTallinn University; Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences395 469,00 EUR
1.1.7.4.1.TF1017 (TLÜ teadusprorektori väljamakse korraldus nr 2.1-11/2996)XII International Conference Sampling Theory and Applications 23.09.201620.09.2017Andi KivinukkTallinn University, School of Natural Sciences and Health1 500,00 EUR