11.12.1991
aleesment@hot.ee

Teenistuskäik

Haridustee
2016–2018   
M.Sc Tartu Ülikool
2013–2016   
B.Sc Tartu Ülikool

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; CERCS ERIALA: P400 Füüsikaline keemia; PÕHISUUND: Happe-aluse tasakaalude eksperimentaalne uurimine gaasifaasis. Uute eksperimendimetoodikate ja ainete väljatöötamine.
 
 
Lisainfo
Teadustööga seotud teemad: MALDI-FT-ICR-MS ja EI-FT-ICR-MS meetodite väljatöötamine, madala lenduvusega superhapete füsikokeemiliste omaduste (gaasifaasiline happelisus, fragmentatsioon) uurimine, kõrgvaakumsüsteemid kõrglahutusmassispektromeetrias.
Magistritöö: Superhapete gaasifaasiliste happelisuste mõõtmine FT-ICR-MS meetodi abil (2018), juh. Ivari Kaljurand, Ivo Leito.
Bakalaureusetöö: Superhapete gaasifaasiliste happelisuste mõõtmine FT-ICR-MS meetodi abil (2016), juh. Ivari Kaljurand, Ivo Leito.
7.04.2019
11.12.1991
aleesment@hot.ee

Career

Education
2016–2018   
M.Sc University of Tartu
2013–2016   
B.Sc University of Tartu

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; CERCS SPECIALITY: P400 Physical chemistry ; SPECIALITY: Gas-phase acid-base equilibrium measurements. Development of new experimental methods and new compunds
 
 
Additional information
Areas of scientific activities: development of MALDI-FT-ICR-MS and EI-FT-ICR-MS methods, measurements of physico-chemical
properties (gas-phase acidity, fragmentation) of low-volatile
superacids, high-vacuum systems in high-resolution mass-spectrometry.
Bachelor's Thesis: Gas-Phase Acidity Measurements of Superacids using FT-ICR-MS method (2018), sup. Ivari Kaljurand, Ivo Leito.
Bachelor's Thesis: Gas-Phase Acidity Measurements of Superacids using FT-ICR-MS method (2016), sup. Ivari Kaljurand, Ivo Leito.
7.04.2019
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
PRGPRG11Uudsed laserdesorptsiooni-ionisatsiooni kõrglahutus-massispektromeetria lähenemisviisid kompleksete proovide uurimiseks. 01.01.201831.12.2021Ivari KaljurandTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut285 000,00 EUR