Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.08.2013–30.06.2014   
Sisekaitseakadeemia, Tippspetsialist (1,00)
01.03.2011–01.08.2012   
Estonian Internal Security Service, Vanemspetsialist (1,00)
01.01.2010–01.03.2011   
Police and Border Guard Board, Strateeg (1,00)
 
 
Haridustee
01.09.2013–30.06.2014   
Kutseõpetaja kohanemisaasta
01.03.2013–01.05.2013   
Sheffield Hallami ülikool - Uuringute magistriõpe
01.09.2010–06.06.2016   
Tallinna Ülikool - kursuse vanem
01.09.2006–25.06.2010   
Sisekaitseakadeemia/ parim lõpetaja/ summa cum laude
01.09.2005–24.06.2006   
Muraste Piirivalvekool/ parim lõpetaja
01.11.2002–31.01.2003   
Kaitseväe lahingukool
01.09.1999–24.06.2002   
Pärnu Ühisgümnaasium
 
 
Loometöö
Arenguvestlused, kui juhtimise tähtis element. Piirivalve valdkonna juhtide arvamused. Sisekaitseakadeemia parim lõputöö..
Teenusepõhise juhtimise ja eelarvestamise meetodite seostamine Politsei- ja Piirivalveameti näitel.
eRaamat: Karjääri planeerimine ja eneseareng.
26.06.2018

Career

Institution(s) and position(s)
01.08.2013–30.06.2014   
Estonian Academy of Security Sciences, Top Specialist (1,00)
01.03.2011–01.08.2012   
Estonian Internal Security Service, Senior Specialist (1,00)
01.01.2010–01.03.2011   
Police and Border Guard Board, Strategist (1,00)
 
 
Education
01.09.2013–30.06.2014   
Vocational teachers training
01.03.2013–01.05.2013   
Sheffield Hallam Univeristy - Master of Research
01.09.2010–06.06.2016   
Tallinn University - course leader
01.09.2006–25.06.2010   
Estonian Academy of Security Science/ best graduate/ summa cum laude
01.09.2005–24.06.2006   
Muraste Border Guard School/ Best graduator
01.11.2002–31.01.2003   
Estonian Defence School
01.09.1999–24.06.2002   
Pärnu Go-Education gymnasium
 
 
Creative work
Performance appraisals as an important leading instrument. Border Guard leaders thoughts about it. Academy of Security Sciences best diploma work.
Service-based management and budgeting methods at Police and Border Guard Board.
eBook: Career Planning and Self-Development.
26.06.2018