This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
11.07.1962
699 6683
berestovski@hot.ee
I am working currently and continuously as an interpreter completing the tasks of the government as well as the President's office of the Republic of Estonia.

Career

Institutions and positions
01.01.1998–...   
Estonian Interpreter and Translator, German, Russian, Estonian and Ukrainian language intepreter
01.07.2009–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of International Relations, Chair of Communication and Culture, Teacher (1,00)
01.07.2008–30.06.2009   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of International Relations, Teacher (1,00)
1998–2008   
Audentes Ltd, International University Audentes, German and Russian language teacher (1,00)
01.01.1995–31.12.1997   
Tallinn University of Technology, German language assistant
01.01.1995–31.12.1997   
Estonian Institute for Humanities, old german language and literature lecturer
01.01.1994–31.12.1995   
Moritz-Arndt-University of Greifswald, Estonian language teacher
01.01.1991–31.12.1995   
Tallinn Pedagogical University, German language teacher
01.01.1989–31.12.1990   
Humanistic Secondary School of Õismäe, German language teacher
01.01.1987–31.12.1989   
Tallinn 45th Secondary School, German and Estonian language teacher
01.01.1984–31.12.1987   
Tourist office "Intourist", German language intepreter
 
 
Education
1993–1995   
Doctorate, on the topic of "Problemfälle der deutschen Sprachgeschichte- Zum Stand der neueren und neuesten Forschung und den derzeitig möglichen Lösungsangeboten" (supervisor Prof.Dr.habil Rolf Bräuer), Moritz-Arndt-University of Greifswald
1988–1988   
Tallinn Pedagogical Institute (later Tallinn Pedagogical University), Estonian language methodical cource
1984–1985   
Moscow Intourist Institute, intepreter methodical course
1979–1984   
Kiev State University, German and English language, cum laude
1979–1984   
MA, Kiev State University, Ukraine
1977–1979   
Kiev 54th Secondary School
1969–1977   
Kiev 182th Secondary School
 
 
Additional information
participation in conference "Different memories, common interests" organized by Estonian Cooperation Assembly, Tallinn, 21.11.2008

participation in common 8th and 9th international conferences organized by IG Metal and Friedrich Ebert Foundation, Dresden, Germany (in Oct 2008 and Oct 2009)

participation several seminars organized by IG Metal and FEF in Tallinn and Dresden (altogether 5 seminars) in 2009-2012

Constantly cooperating with German-Baltic Chamber of Commerce

Qualifications

 
 
Honours & awards
2001, Andrei Berestovski, The diploma of an excellent teacher by Tallinn City govermnent 2001
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS CLASSIFICATION: H365 Translation
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS CLASSIFICATION: H520 Germanic philology
8.05.2018
11.07.1962
699 6683
berestovski@hot.ee
Olen töötanud ja töötan pidevalt sünkroon-ja järeltõlgina Eesti Vabariigi valitsuse ja Presidendi Kantselei ülesannetel.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.1998–...   
Eesti Tõlkide ja Tõlkijate Liit, saksa, vene eesti ja ukraina keele suuline tõlk
01.07.2009–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Kommunikatsiooni ja kultuuri õppetool, Õpetaja (1,00)
01.07.2008–30.06.2009   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Õpetaja (1,00)
1998–2008   
Audentes AS, Rahvusvaheline Ülikool Audentes / International University Audentes, saksa ja vene keele õpetaja (1,00)
01.01.1995–31.12.1997   
Tallinna Tehnikaülikool, saksa keele õpetaja
01.01.1995–31.12.1997   
Eesti Humanitaarinstituut, vana saksa keele ja kirjanduse lektor
01.01.1994–31.12.1995   
Moritz-Arndt-Universität Greifswald, eesti keele õpetaja
01.01.1991–31.12.1995   
Tallinna Pedagoogikaülikool, saksa keele õpetaja
01.01.1989–31.12.1990   
Õismäe Humanitaargümnaasium, saksa keele õpetaja
01.01.1987–31.12.1989   
Tallinna 45. Keskkool, eesti ja saksa keele õpetaja
01.01.1984–31.12.1987   
Turismifirma "Intourist", saksa keele tõlk
 
 
Haridustee
1993–1995   
Doktorantuur, teemal "Problemfälle der deutschen Sprachgeschichte- Zum Stand der neueren und neuesten Forschung und den derzeitig möglichen Lösungsangeboten" (juhendaja Prof.Dr.habil Rolf Bräuer) Moritz-Arndt-Universität Greifswald
1988–1988   
Tallinna Pedagoogiline Institute (hiljem Tallinna Pedagoogikaülikool), eesti keele metoodiline kursus
1984–1985   
Moskva Intouristi Instituut, tõlkide metoodiline kursus
1979–1984   
Kiievi Riiklik Ülikool, saksa ja inglise keel, cum laude
1979–1984   
MA, Kiievi Riiklik Ülikool, Ukraina
1977–1979   
Kiievi 54. Keskkool
1969–1977   
Kiievi 182. Keskkool
 
 
Lisainfo
osavõtt Eesti Koostöö Kogu rahvusvahelisest konverentsist "Erinevad mälud, ühised huvid" Tallinn, 21.11.2008

osavõtt 8. ja 9.Rahvusvahelisest IG Metalli ja Friedrich Ebert Fondi ühisest konverentsist Dresden (okt. 2008, okt. 2009)

osavõtt IG Metalli ja FEF seminaridest Tallinnas ja Dresdenis (kokku 5 seminari) aastatel 2009-2012

Pidev koostöö Saksa-Balti Kaubanduskojaga

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2001, Andrei Berestovski, Tallinna Linnavalitsuse väljapaistva õpetaja aukiri 2001
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS KLASSIFIKAATOR: H365 Tõlkimine
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS KLASSIFIKAATOR: H520 Germaani filoloogia
8.05.2018

Search publication

  • {{item.Name}}
 until 
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 1 results
PublicationAuthorsYearEdition titleClassificationFileR&D institutions
Vana-saksa keelematerjali kasutamise võimalustest saksa keele õpetamises algajatele ja edasijõudnutele. Audentese Ülikooli kogemusBerestovski, Andrei2005Audentese Ülikooli toimetised3.4.Audentes Ltd