andres.uueni@artun.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
19.11.2015–...   
Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teaduskond, Muinsuskaitse ja konserveerimise osakond, Nooremteadur (0,50)
01.01.2015–...   
Archaeovision OÜ
2014–...   
Eesti Kunstiakadeemia, Doktorant (1,00)
2014–...   
Arheovisioon MTÜ, lihtliige (0,10)
01.01.2014–01.08.2014   
SA Eesti Vabaõhumuuseum, Dokumenteerimise ja digiteerimise osakonna juhataja (1,00)
01.06.2012–31.08.2012   
Euroopa Komisjon, ekspert (1,00)
01.06.2011–31.08.2011   
Euroopa Komisjon, ekspert (1,00)
2008–2013   
Ennistuskoda Kanut, Dokumenteerimise ja digiteerimise osakonna juhataja (1,00)
01.09.2003–31.12.2007   
Ennistuskoda Kanut, infotehnoloog (1,00)
01.01.1999–31.10.2003   
Eesti Ajaloomuuseum, infotehnoloog (1,00)
 
 
Haridustee
1995–2002   
Tallinna Pedagoogikaülikool, infoteadused
1992–1995   
Tallinna Majanduskool, hotellimajandus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
Society for Imaging Sciences and Technology, lihtliige
2016−...   
Teaduskomitee liige, väljaanne: Digital Heritage Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection
2014−...   
Arheovisioon MTÜ, liige
2008−...   
Eesti Muuseumiühing
2003−...   
Keskaegne Lihula MTÜ
2009−2014   
Veebi arhiveerimise töörühm, Eesti Rahvusraamatukogu
 
 
Loometöö
Dokumenteerimise ja digiteerimise projektid:

2018 november - 2019 jaanuar Seinapannoo "Hommik" (D. Hoffmann) dokumenteerimine

2018 sept-nov Arheoloogilised mõõdistustööd Reidi teel

2018 okt Tallinna Linnaarhiivi dagrrotüübi RTI

2018 juuni - september Valjalka kiriku apsiidi dokumenteerimine

2017-... Gerhard von Kügelgeni tööde dokumenteerimine (VIS, NIR)

2017 veebruar, Haapsalu toomkiriku ristimisvaagna mudeldamine (fotogramm-meetria)

2017 jaanuar-aprill Haapsalu toomkiriku dokumenteerimine

2016-... Projekti 'Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas' dokumenteerimistööd (fotogramm-meetria, 3D mudeldamine)

2016-... Erinevaid pildindustehnikaid kasutades Kannatuse altari tiibade dokumenteerimine (külgvalgus, UV-A, NIR, InGaAs, röngten)

2016 oktoober-detsember Tallinna Toomkiriku 'Kunigakabeli' lasermõõdistamine, lõiked ja plaan

2016 aprill Nikolai kiriku ikooni röntgenuuringud

2016 märts Maarjamäe lossi E. Okka panno NIR uuring

2016 veebr-juuni Kadrioru lossi välisilme dokumenteerimine

2015 juuli-oktoober Haapsalu linnuse pealinnuse dokumenteerimine

2015 juuni-august Eesti dagerrotüüpide kaardistamine, RTI tehnoloogia

2015 jaanuar-mai Kaasani kiriku dokumenteerimine

2014 november H. Rode altari dokumenteerimine St. Anne muuseum, Lüübek, Saksamaal

2011-2014 Viljandi muuseum: Haruldase Viljandimaad käsitleva fotokogu (nn Bendi kogu) digiteerimine
Project planning, Project managing, Technical supervisor, Digital archiving

2010-2012 Rahvusarhiiv, Tallinna Linnaarhiiv ja Eesti Ajaloomuuseum:
Eesti vanima dokumentaalse kultuuripärandi (Rahvusarhiivi, Tallinna Linnaarhiivi ja Eesti Ajaloomuuseumi pärgamendikollektsioonide) konserveerimine, digiteerimine ja online juurdepääsu loomine.
Project planning, Co-managing the project, Quality controlling, Technical supervisor, Digital archiving

2009-2011 Eesti Ajaloomuuseum, Tallinna Linnamuuseumi filiaalid Ed. Vilde muuseum ja A.H. Tammsaare muuseum ning Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum: pilootprojekt muuseumitele kuuluvatest kultuurilooliselt olulistest ja avalikkusele huvipakkuvatest kogudest (klaasnegatiivid, fotod, käsikirjad, plaanid, graafika, maalid, plakatid) kõrgekvaliteediliste digitaalsete kujutiste loomiseks.

Project planning, Project managing, Quality controlling, Technical supervisor, Digital archiving

2009-2010 Eesti Siseturvalisuse Muuseum: Muuseumi fotokogu massdigiteerimine
Project planning, Project managing, Quality controlling, Technical supervisor, Digital archiving

2005, 2009 Tartu Kunstimuuseum: Digiteeritud on Eesti kultuurilooga seotud maalid, skulptuurid ja graafika.
Project planning, Quality controlling, Project managing, Technical supervisor, Digital archiving

2005, 2009 Järvakandi Klaasimuuseum: Projektid erilaadiliste esemete digiteerimiseks
Project planning, Quality controlling, Project managing, Technical supervisor, Digital archiving

2008 Kasepää Vallavalitsus: Raja eeskujujoonistest Raja vanausuliste kogudusele kuuluva Gavriil Frolovi ikoonitöökoja kavandite kogu, ikoonide eeskujujooniste konserveerimine, säilitusümbristesse pakendamine, digiteerimine ja reprode valmistamine
Project planning, Quality controlling, Project managing, Technical supervisor, Digital archiving


Pan-European projects

2014-2016 EuropeanaSpace, muuseumikülastaja ja Rode õppeprogrammi piloot
2015 AthenaPlus, tehniline TG
2014, 2015 Carare, Google Field Trip, tehniline TG
2013-2015 DCH-RP, tehniline TG
2012-2013 SMC Project, Dokumenteerimise TG juht
2011-2013 Linked Heritage, tehniline TG
2011-2013 Carare, tehniline TG
2010-2012 DC-NET, tehniline TG
2010-2012 3D Coform, juhatuse asendusliige, konsultant
2009-2011 ATHENA Project, tehniline TG
2007-2009 Micheal Plus, tehniline TG
2004 MINERVA Europe, haldus TG
.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2019
3.2.
2018
3.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
3.2.
2016
3.2.
2015
6.3.
2015
3.4.
2014
6.6.
2014
6.2.
2013
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.2.
2006
3.2.
2006
6.2.
2002
16.11.2019
andres.uueni@artun.ee

Career

Institutions and positions
19.11.2015–...   
Estonian Academy of Arts, Faculty of Art and Culture, Department of Cultural Heritage and Conservation , Junior Researcher (0,50)
01.01.2015–...   
Archaeovision LLC
2014–...   
Estonian Academy of Arts, Other staff (1,00)
2014–...   
Archaeovision R&D NGO, member (0,10)
01.01.2014–01.08.2014   
Estonian Open Air Museum Foundation, Documentation and Digitisation Department Head (1,00)
01.06.2012–31.08.2012   
Commission of the European Communities, expert (1,00)
01.06.2011–31.08.2011   
Commission of the European Communities, expert (1,00)
2008–2013   
Conservation Centre Kanut, Documentation and Digitisation Department Head (1,00)
01.09.2003–31.12.2007   
Conservation Centre Kanut, ICT (1,00)
01.01.1999–31.10.2003   
History Museum of Estonia, ICT (1,00)
 
 
Education
1995–2002   
Tallinn Pedagogical University, information science and informatics
1992–1995   
Tallinn Scool of Economics, hotel management
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
Society for Imaging Sciences and Technology, member
2016−...   
Member of Scientific Committee, journal: Digital Heritage Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection
2014−...   
Arheovisioon NGO, member
2008−...   
Estonian Museum Association
2003−...   
Keskaegne Lihula NGO
2009−2014   
Web archiving workgroup, Estonian National Library
 
 
Creative work
Digitisation and documentation projects:

2018 November - 2019 Jannuary Documentation of the fresco "Hommik" (D. Hoffmann) (survey, ortographic image)

2018 September - November Archaeological survey, Reidi road, Tallinn (3D survey)

2018 October Tallinna City Archive, documentation of daguerreotype documentation (RTI)

2018 June - September Valjala church apse, documentation works (3D survey)

2017-... Gerhard von Kügelgen, documentation works (VIS, NIR)

2017 February, Haapsalu Bishop’s Castle Cathedral's Medieval Baptismal (photogrammetry)

2017 January-April Haapsalu Bishop’s Castle Cathedral's documentation works

2016-... Project: 'Christian Ackermann – Tallinn’s Pheidias, Arrogant and Talented' documentation works (photogrammetry, 3D modelling)

2016 October-December The 3D survey works in Cathedral of Sant Mary the Virgin' (Tallinn) 'Kings Chapel'

2016-... Passion altar documentation - using different imaging techniques (ranking light, UV-A, NIR, InGaAs, X-ray)

2016 April X-ray research of the Nicholas Russian orthodox church icon

2016 March Maarjamäe castle, NIR research, wall painting, author E. Okas

2016 February-June, Kadriorg Art Museum, outdoor documentation project

2015 July-October Haapsalu castle documentation project

2015 June-August Estonian daguerreotypes documentation project, RTI technology

2015 January-May Kaasani church documentation project

2014 November H. Rode altar documentation project, St. Anne Museum, Lübeck, Germany

2011-2014 Viljandi muuseum: Haruldase Viljandimaad käsitleva fotokogu (nn Bendi kogu) digiteerimine
Project planning, Project managing, Technical supervisor, Digital archiving

2010-2012 Rahvusarhiiv, Tallinna Linnaarhiiv ja Eesti Ajaloomuuseum:
Eesti vanima dokumentaalse kultuuripärandi (Rahvusarhiivi, Tallinna Linnaarhiivi ja Eesti Ajaloomuuseumi pärgamendikollektsioonide) konserveerimine, digiteerimine ja online juurdepääsu loomine.
Project planning, Co-managing the project, Quality controlling, Technical supervisor, Digital archiving

2009-2011 Eesti Ajaloomuuseum, Tallinna Linnamuuseumi filiaalid Ed. Vilde muuseum ja A.H. Tammsaare muuseum ning Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum: pilootprojekt muuseumitele kuuluvatest kultuurilooliselt olulistest ja avalikkusele huvipakkuvatest kogudest (klaasnegatiivid, fotod, käsikirjad, plaanid, graafika, maalid, plakatid) kõrgekvaliteediliste digitaalsete kujutiste loomiseks.

Project planning, Project managing, Quality controlling, Technical supervisor, Digital archiving

2009-2010 Eesti Siseturvalisuse Muuseum: Muuseumi fotokogu massdigiteerimine
Project planning, Project managing, Quality controlling, Technical supervisor, Digital archiving

2005, 2009 Tartu Kunstimuuseum: Digiteeritud on Eesti kultuurilooga seotud maalid, skulptuurid ja graafika.
Project planning, Quality controlling, Project managing, Technical supervisor, Digital archiving

2005, 2009 Järvakandi Klaasimuuseum: Projektid erilaadiliste esemete digiteerimiseks
Project planning, Quality controlling, Project managing, Technical supervisor, Digital archiving

2008 Kasepää Vallavalitsus: Raja eeskujujoonistest Raja vanausuliste kogudusele kuuluva Gavriil Frolovi ikoonitöökoja kavandite kogu, ikoonide eeskujujooniste konserveerimine, säilitusümbristesse pakendamine, digiteerimine ja reprode valmistamine
Project planning, Quality controlling, Project managing, Technical supervisor, Digital archiving


Pan-European projects

2014-2016 EuropeanaSpace, Museum visitor edutainment pilot solution, Rode educational project
2015 AthenaPlus, Technical WP
2014, 2015 Carare, Google Field Trip, Technical WP
2013-2015 DCH-RP, Technical WP, test solutions
2012-2013 SMC Project, Leader of Documentation WP
2011-2013 Linked Heritage, Technical WG
2011-2013 Carare, Technical WG
2010-2012 DC-NET, Technical WG
2010-2012 3D Coform, Advisory board member, consultant
2009-2011 ATHENA Project, Development tools
2007-2009 Micheal Plus, Technical WG
2004 MINERVA Europe, Managment, Cost reduction WG.

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2019
3.2.
2018
3.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
3.2.
2016
3.2.
2015
6.3.
2015
3.4.
2014
6.6.
2014
6.2.
2013
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.2.
2006
3.2.
2006
6.2.
2002
16.11.2019
  • Leitud 7 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUPR04019Bernt Notke Püha Vaimu kiriku altariretaabli uuringud01.01.201931.12.2024Hilkka HiiopEesti Kunstiakadeemia5 080,00 EUR
MUU PR95024 / PR04014Christian Ackermann - Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas I osa01.10.201631.12.2020Hilkka HiiopEesti Kunstiakadeemia32 166,00 EUR
MUUKügelgenF.G.von Kügelgeni “Kuulsate kaasaegsete galerii” teaduslik-tehnilised võrdlusuuringud01.01.201731.12.2018Hilkka HiiopEesti Kunstiakadeemia2 400,00 EUR
MUURODERode altar lähivaates. Niguliste peaaltari retaabli ajalugu, tehnilised uuringud ja konserveerimine01.09.201331.12.2016Hilkka HiiopSA Eesti Kunstimuuseum72 800,00 EUR
MUURodeRode altar lähivaates. Niguliste peaaltari retaabli ajalugu, tehnilised uuringud ja konserveerimine01.09.201331.12.2016Hilkka HiiopEesti Kunstiakadeemia15 000,00 EUR
MUUKTKDK 13/16Rode altar lähivaates. Rahvusvaheliste interdistsiplinaarsete õpitubade sari.01.09.201331.12.2016Anneli Randla; Hilkka HiiopEesti Kunstiakadeemia; Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teaduskond11 500,00 EUR
MUUTKATehnilise kunstiajaloo kui distsipliini arendamine kultuuripärandi analüüsiks Eestis01.01.201531.12.2020Hilkka HiiopEesti Kunstiakadeemia43 380,00 EUR