This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
5.12.1961
372 7313484
andres.valdmann@emu.ee

Career

Institutions and positions
2008–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Chair of Animal Breeding and Biotechnology, Professor (1,00)
01.01.2007–31.12.2007   
Cornell University, Visiting Fellow, 2 weeks
2006–2008   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Departement of General and Molecular Pathology, Immunoanalüüsi uurimisgrupp, Researcher (0,10)
01.01.2006–31.12.2006   
Norwegian School of Veterinary Science, Visiting Fellow, 3 weeks
01.01.2005–31.12.2008   
Estonian Agricultural University, Faculty of Veterinary Medicine, senior research scientist
01.01.2000–31.12.2004   
Estonian Agricultural University, Faculty of Veterinary Medicine, senior research scientist,
01.01.1996–31.12.1996   
Norwegian School of Veterinary Science, NorFa scholar 3 months
01.01.1995–31.12.1995   
Norwegian School of Veterinary Science, NorFa scholar 6 months
01.01.1991–31.12.2005   
University of Tartu, Institute of General and Molecular Pathology, research scientist (0.5),
01.01.1990–31.12.1999   
Estonian Research Institute of Animal Breeding and Veterinary Science/Estonian Agricultural University, research scientist,
01.01.1985–31.12.1990   
Estonian Research Institute of Animal Breeding and Veterinary Science, junior research scientist
 
 
Education
1980–1985   
Estonian Agricultural Academy, Faculty of Veterinary Medicine cum laude, DVM
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
Board member of the European Society for Domestic Animal Reproduction
2015−...   
Member of the academic commission of the Council of the Estonian University of Life Sciences
2014−...   
Member of the Board of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences of the Estonian University of Life Sciences
2014−...   
Member of the Scientific Committee of the Board of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences of the Estonian University of Life Sciences
2006−...   
Expert for the Estonian Research Council
2005−...   
Chairman of the Committee for the Doctoral Degree in Veterinary Science of the Estonian University of Life Sciences
2005−...   
Member of the Evaluation Committee of PhD Students of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences of the Estonian University of Life Sciences
2004−...   
Expert for the Archimedes Foundation
2002−...   
Member of the Committee for the Doctoral Degree in Veterinary Science of the Estonian Agricultural University,
1998−...   
Member and country representative at the European Society for Domestic Animal Reproduction
1994−...   
Member of the Estonian Academic Society of Agriculture
2018−2019   
Expert for the European Committee of the Regions, Commission for Natural Resources.
2011−2013   
Member of the Board of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences of the Estonian University of Life Sciences
2011−2011   
2005−2007   
Member of the Organizing Committee of the XIII International Congress in Animal Hygiene, June 17-21 2007, Tartu, Estonia,
2003−2008   
Member of Council of the Centre of Agrobiotechnology of the Estonian University of Life Sciences
2003−2006   
Member of Expert Commission of Agricultural Sciences of the Estonian Science Foundation
2002−2005   
Member of the Board of the Faculty of Veterinary Medicine of the Estonian Agricultural University,
1996−2012   
Member of the Standing Committee of the International Congress on Animal Reproduction
 
 
Additional information
EEA/Norway Grants Scholarship programme 2014/2015 research and teaching assignment at the Hedmark University College 04/05/2015-09/05/2015. ;
EEA/Norway Grants Scholarship programme 2014/2015 student and staff training at the Norwegian University of Life sciences 16/03/2015-20/03/2015;
Erasmus Programme teacher at the Latvia University of Agriculture 12/09/2012-14/09/2012.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Andres Valdmann, Best poster presentation in the category "healthy animal" at the conference "Terve loom ja tervislik toit 2017"
2006, Andres Valdmann, National Science Prize
2005, Andres Valdmann, Estonian Academic Agricultural Society Annual Prize
2000, Andres Valdmann, AS De Laval First Science Prize
1996, Andres Valdmann, 13th International Congress on Animal Reproduction Young Scientist Award
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 3. Health; 3.2. Veterinary Medicine
ETIS CLASSIFICATION: 3. Health; 3.2. Veterinary Medicine; CERCS CLASSIFICATION: B750 Veterinary medicine, surgery, physiology, pathology, clinical studies ; SPECIFICATION: Reproductive physiologogy and endocrinology of dairy cows, uterine health, hybridoma technology, immunoassay methodology
 
 
Additional information
Ad Hoc Reviewer Hybridoma; Reproduction, Fertility and Development; Canadian Journal of Veterinary Research; Reproduction in Domestic Animals; Animal Reproduction Science, Veterinary Record; Royal Society Open Science, Journal of Dairy Science.

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.04.2020
5.12.1961
372 7313484
andres.valdmann@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2008–...   
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetool, Professor (1,00)
01.01.2007–31.12.2007   
Külalisteadur Cornelli Ülikoolis, 2 nädalat
2006–2008   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Üld- ja molekulaarpatoloogia instituut, Immunoanalüüsi uurimisgrupp, Teadur (0,10)
01.01.2006–31.12.2006   
Külalisteadur Norra Veterinaarteaduste kõrgkoolis 3 nädalat
01.01.2005–31.12.2008   
Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Vanemteadur (1.00)
01.01.2000–31.12.2004   
EPMÜ loomaarstiteaduskonna sigimisbioloogia osakonna vanemteadur,
01.01.1996–31.12.1996   
NorFa stipendiaat Norra Veterinaarteaduste Kõrgkoolis 3 kuud,
01.01.1995–31.12.1995   
NorFa stipendiaat Norra Veterinaarteaduste Kõrgkoolis 6 kuud,
01.01.1991–31.12.2005   
TÜ ÜMPI teadur (0,5),
01.01.1990–31.12.1999   
ELVI/EPMÜ sigimisbioloogia osakonna teadur,
01.01.1985–31.12.1990   
ELVI sigimisbioloogia osakonna nooremteadur,
 
 
Haridustee
1985–1990   
1980–1985   
Eesti Põllumajanduse Akadeemia, veterinaarmeditsiini eriala cum laude
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
Euroopa Koduloomade Reproduktsiooniühingu (European Society for Domestic Animal Reproduction) juhatuse liige
2015−...   
EMÜ nõukogu akadeemilise komisjoni liige
2014−...   
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusi instituudi teadusnõukogu liige
2014−...   
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi nõukogu teaduskomisjoni liige
2006−...   
Teaduskompetentsi Nõukogu ekspert
2005−...   
EMÜ loomaarstiteadusalaste doktoritööde kaitsmiskomisjoni esimees
2005−...   
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorantide atesteerimiskomisjoni liige,
2004−...   
Sihtasutus Archimedes ekspert
2002−...   
EPMÜ/EMÜ loomaarstiteaduste doktorinõukogu liige,
1998−...   
Euroopa Koduloomade Reproduktsiooniühingu (European Society for Domestic Animal Reproduction) liige ja Eesti esindaja selles organisatsioonis,
1994−...   
Eesti Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi liige
2018−2019   
Euroopa Regioonide Komitee loodusvarade komisjoni ekspert
2011−2013   
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi nõukogu liige
2011−2011   
Eesti Maaülikooli institutsionaalse akrediteerimise piloteerimine, enesehindamismeeskonna liige
2005−2007   
XIII rahvusvahelise loomade hügieenikongressi (XIII International Congress in Animal Hygiene), 17 - 21 juuni 2007, Tartu, organiseerimiskomitee liige,
2003−2008   
EMÜ agrobiotehnoloogia arenduskeskuse nõukogu liige
2003−2006   
ETF põllumajandusteaduste ekspertkomisjoni liige,
2002−2005   
EPMÜ loomaarstiteaduskonna nõukogu liige
1996−2012   
Rahvusvahelise loomade reproduktsioonikongressi (International Congress on Animal Reproduction) alalise komitee liige
 
 
Lisainfo
EEA/Norway Grants Scholarship programme 2014/2015 raames külalisõppejõud Hedmark University College 04.05.2015-09.05.2015. ;
EEA/Norway Grants Scholarship programme 2014/2015 raames külalisõppejõud Norwegian University Of Life Sciences 16.03.2015-20.03.2015;
Erasmus õppejõudude vahetuse raames külalisõppejõud Läti Põllumajandusülikoolis 12.09.2012-14.09.2012.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Andres Valdmann, Parim stendiettekanne kategoorias "terve loom" konverentsil "Terve loom ja tervislik toit 2017"
2006, Andres Valdmann, Riigi Teaduspreemia, aastapreemia põllumajandusteaduste alal (Ü.Jaakma, T.Hallap, J.Kurõkin, A.Valdmann)
2005, Andres Valdmann, Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastapreemia
2000, Andres Valdmann, AS De Laval teadustöö esimene preemia
1996, Andres Valdmann, ‘Noorteadlase auhind’ XIII Rahvusvahelise loomade reproduktsioonikongressi (ICAR 96) orgkomiteelt
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 3. Terviseuuringud; 3.2. Veterinaarmeditsiin
ETIS KLASSIFIKAATOR: 3. Terviseuuringud; 3.2. Veterinaarmeditsiin; CERCS KLASSIFIKAATOR: B750 Veterinaarmeditsiin, kirurgia, füsioloogia, patoloogia, kliinilised uuringud ; TÄPSUSTUS: Piimalehmade sigimisfüsioloogia ja endokrinoloogia, emaka tervis, hübridoomitehnoloogia,hormoonide immunokeemilised analüüsimeetodid,
 
 
Lisainfo
Ajakirjede Hybridoma; Reproduction, Fertility and Development; Canadian Journal of Veterinary Research; Reproduction in Domestic Animals; Animal Reproduction Science; Royal Society Open Science; Veterinary Record, Journal of Dairy Science Ad Hoc retsensent

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.04.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 21 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
1.1.3.4.2.8-2/T0045LABS04, 8-2/T0147LABS04Eesti piimalehmade sigimine - analüüs ning strateegiad viljakuse parandamiseks26.04.200401.12.2005Andres ValdmannEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences67 091,90 EUR
MUU8-2/T12158VLBSDevelopment of efficient animal reproduction technologies for the sustainable cattle breeding01.10.201231.08.2015Ülle JaakmaEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences175 108,00 EUR
SFSF0182560s03Genetic and cellular causes of diseases, cell diferentiation and stem cells in therapy01.01.200331.12.2007Aavo-Valdur MikelsaarUniversity of Tartu, Faculty of Medicine477 675,66 EUR
2.1.8-2/T9083VLVLSustainable breeding strategies to produce compositionally designed milk to promote biotechnological properties of milk, foster human health, and increase profitability of milk production01.07.200930.06.2013Haldja ViinalassEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences285 365,51 EUR
MUU8-2/T15144VLVV (611015780021, 611015780022)Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2016" korraldamine ja konverentsikogumiku väljaandmine14.12.201513.12.2017Riho GrossEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences18 711,60 EUR
MUU8-2/T12150VLBSKonverentsi "Terve loom ja tervislik toit" korraldamine ja konverentsikogumiku väljaandmine15.08.201214.08.2014Ülle JaakmaEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences9 540,00 EUR
MUU8-2/T14037VLVVKonverentsi "Terve loom ja tervislik toit" korraldamine ja konverentsikogumiku väljaandmine19.07.201318.07.2015Riho GrossEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences9 540,00 EUR
SFSF1080045s07Physiology, pathology and biotechnology of animal reproduction01.01.200731.12.2012Ülle JaakmaEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences741 123,35 EUR
TAPTAP31-1Modernization and upgrading of scientific equipment for precision animal health research01.05.201201.12.2013Andres ValdmannEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences183 573,00 EUR
MUU8-2/T6042VLVL06New methods for early detection of subfertility in dairy cows22.03.200601.12.2010Andres ValdmannEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences247 018,52 EUR
1.1.7.P180277VLTN (EMÜ nõukogu otsus 20.12.2018 nr 1-4/49)Lüpsilehmade sigivus, tervis ja laktatsiooni edu – mehhanismid ja markerid01.01.201931.12.2020Andres ValdmannEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences100 000,00 EUR
MUU8-2/T11012VLBSRisk assessment of the most frequent diseases and parameters reflecting the health status of dairy cows, their influence on cows’ retention in herds, reasons for culling and successful service. A complex study.26.01.201101.12.2014Andres ValdmannEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences127 823,64 EUR
ETFETF6065Factors affecting ovarian function, luteal function and late embryonic mortality in dairy cows in high input environments01.01.200531.12.2008Andres ValdmannEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences58 001,71 EUR
IUTIUT8-1Fertility and health in dairy cattle01.01.201331.12.2018Andres ValdmannEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences1 638 000,00 EUR
ETFETF7891Reproductive performance and fertility management in dairy cows01.01.200931.12.2012Andres ValdmannEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences73 626,70 EUR
1.2.3.4.8V150050VLBS (692299)Scientific Excellence in Animal Reproductive Medicine and Embryo Technology01.01.201631.12.2018Ülle JaakmaEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences383 750,00 EUR
1.1.3.4.2.8-2/T0146LABS04Application of sexed semen for the production of female offspring and studies on treatment of reproductive disorders of dairy cows22.12.200401.12.2005Ülle JaakmaEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences31 955,82 EUR
MUU8-2/T6053VLVL06Application of sexed semen for the production of female offspring and studies on treatment of reproductive disorders of dairy cows/ Application of sexed semen for the production of female offspring, regulation of estrous cycle and pathology of reprod22.03.200601.12.2010Ülle JaakmaEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences185 343,78 EUR
SFSF0172097s02Bovine and equine reproductive biotechnology and postpartum pathology01.01.200231.12.2006Ülle JaakmaEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences257 372,20 EUR
APIUT8-1AP14Modernising research apparatus and equipment for project IUT8-1 "Fertility and health in dairy cattle"01.01.201431.10.2015Andres ValdmannEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences63 992,00 EUR
APIUT8-1AP13Modernising research apparatus and equipment for project IUT8-1 "Fertility and health in dairy cattle"01.01.201331.12.2014Andres ValdmannEstonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences60 895,00 EUR