5.09.1957
620 4152
salupere@ioc.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Küberneetika instituut, Professor, direktor (1,00)
01.06.2009–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Mehaanikainstituut, Rakendusmehaanika õppetool, Professor, õppetooli juhataja (0,25)
01.06.2009–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut, direktor (0,75)
01.09.2005–31.05.2009   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Mehaanikainstituut, Rakendusmehaanika õppetool, Professor, õppetooli juhataja (1,00)
01.09.2002–31.08.2005   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Mehaanikainstituut, professor, deformeeruva keha mehaaanika õppetooli juhataja (1,00)
01.01.2002–31.12.2002   
Cambridge Ülikool, Magdalene College / DAMTP, külalisteadur (1 kuu, sept. 2002)
01.01.1998–31.12.1998   
Cambridge Ülikool, Jesus College / DAMTP, külalisteadur (1 kuu, sept. 1998)
01.01.1995–31.12.2002   
TTÜ, mehaanikainstituut, rakendusmehaanika õppetool, dotsent
1994–31.05.2009   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut, Vanemteadur (0,50)
01.01.1993–31.12.1994   
Pierre ja Marie Curie nim. Pariisi VI Ülikool, laboratoorium “Modelleerimine mehaanikas”, post doc stipendiaat (9 kuud)
01.01.1992–31.12.1995   
TTÜ, mehaanikainstituut, rakendusmehaanika õppetool, assistent
01.01.1990–31.12.1992   
TTÜ, ehitusmehaanika kateeder, assistent
01.01.1989–31.12.1990   
TTÜ, teoreetilise mehaanika kateeder, assistent
01.01.1986–31.12.1989   
TTÜ, teoreetilise mehaanika kateeder, tunnitasuline õppejõud
01.01.1981–31.12.1983   
Tartu Ülikool, teoreetilise mehaanika kateeder, stažöör-uurija
 
 
Haridustee
1983–1986   
Tartu Ülikool, matemaatikateaduskond, aspirantuur
1976–1981   
Tartu Ülikool, matemaatikateaduskond, rakendusmatemaatika osakond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
TTÜ loodusteaduskonna nõukogu liige
2017−...   
TTÜ küberneetika instituudi nõukogu esimees
2009−...   
TTÜ Nõukogu liige
2009−...   
TTÜ Nõukogu teaduskomisjon, liige
2009−...   
Eesti Mehaanika Rahvusliku Komitee esimees
2009−...   
IUTAMi peaassamblee liige, Eesti esindaja
2015−2016   
TTÜ matemaatika-loodusteaduskonna nõukogu liige
2010−2014   
TTÜ Nõukogu juhataja asetäitja
2009−2016   
TTÜ Küberneetika Instituudi teadusnõukogu esimees
2009−2011   
TTÜ matemaatika-loodusteaduskonna nõukogu liige
2009−2016   
TTÜ Nõukogu majanduskomisjon, liige
2004−2012   
Teaduskompetentsi Nõukogu ekspertide kogu liige
2000−2006   
ETF tehnikateaduste ekspertkomisjoni liige (mehaanika)

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Andrus Salupere, Valgetähe IV järgu teenetemärk
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; CERCS KLASSIFIKAATOR: P190 Matemaatiline ja üldine teoreetiline füüsika, klassikaline mehaanika, kvantmehaanika, relatiivsus, gravitatsioon, statistiline füüsika, termodünaamika; TÄPSUSTUS: Pideva keskkonna mehaanika, mittelineaarne lainelevi, solitonid
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: T150 Materjalitehnoloogia; TÄPSUSTUS: Materjalide mehaanikalised omadused
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika; CERCS KLASSIFIKAATOR: P130 Funktsioonid, diferentsiaalvõrrandid ; TÄPSUSTUS: Arvutusmeetodid, numbrilised eksperimendid

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
3.1.
2019
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
3.4.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
3.4.
2015
4.1.
2015
4.1.
2015
6.8.
2015
6.8.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.4.
2014
4.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.4.
2012
1.1.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
6.8.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.1.
2004
3.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
3.1.
2003
6.3.
2003
1.1.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
1.1.
2001
3.1.
2001
3.1.
2000
3.1.
2000
3.4.
2000
3.1.
1999
3.4.
1999
3.4.
1998
1.2.
1997
1.2.
1997
3.4.
1997
1.1.
1996
1.2.
1995
3.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1992
26.11.2019
5.09.1957
620 4152
salupere@ioc.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Cybernetics, Professor, director (1,00)
01.06.2009–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, Chair of Applied Mechanics, Professor, Head of Chair (0,25)
01.06.2009–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT, Director (0,75)
01.09.2005–31.05.2009   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, Chair of Applied Mechanics, Professor, Head of Chair (1,00)
01.09.2002–31.08.2005   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, Professor, Head of Chair of Solid Mechanics (1,00)
01.01.2002–31.12.2002   
Visiting Fellow, Magdalene College / DAMTP, University of Cambridge, UK (1 month, 2002 Sept. )
01.01.1998–31.12.1998   
Visiting Fellow, Jesus College / DAMTP, University of Cambridge, UK (1 month, 1998 Sept.)
01.01.1995–31.12.2002   
Assosiated Professor, Chair of Applied Mechanics, Department of Mechanics, Tallinn University of Technology
1994–31.05.2009   
Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT, Senior Researcher (0,50)
01.01.1993–31.12.1994   
Post-Doc Fellow, Laboratory of Modelling in Mechanics, University of Paris 6, (9 months).
01.01.1992–31.12.1995   
Assistant, Chair of Applied Mechanics, Department of Mechanics, Tallinn University of Technology
01.01.1990–31.12.1992   
Assistant, Department of Structural Mechanics, Tallinn University of Technology
01.01.1989–31.12.1990   
Assistant, Department of Theoretical Mechanics, Tallinn University of Technology
01.01.1986–31.12.1989   
Other staff
01.01.1981–31.12.1983   
Research Fellow, Department of Theoretical Mechanics, University of Tartu
 
 
Education
1983–1986   
University of Tartu, PhD studies
1976–1981   
University of Tartu, Applied Mathematics
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
Council of Faculty of Science, TUT, Member
2017−...   
Department of Cybernetics at TUT, Scientific Council, Chairman
2009−...   
TUT Council, Member
2009−...   
TUT Council, the Research and Development Committee, Member
2009−...   
Estonian National Committee for Mechanics, chairman
2009−...   
IUTAM, member of the General Assembly, representative of Estonia
2015−2016   
Council of Faculty of Science, TUT, Member
2010−2014   
TUT Council, Vice-chairman
2009−2016   
Institute of Cybernetics at TUT, Scientific Council, Chairman
2009−2011   
Council of Faculty of Science, TUT, Member
2009−2016   
TUT Council, the Economics Committee, Member
2004−2012   
Member of Estonian Scientific Competence Council expert goup
2000−2006   
Estonian Science Fondation, Expert Commission for Engineering, member

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Andrus Salupere, The Order of the White Star, 4th class
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; CERCS CLASSIFICATION: P190 Mathematical and general theoretical physics, classical mechanics, quantum mechanics, relativity, gravitation, statistical physics, thermodynamics; SPECIFICATION: Continuum mechanics, nonlinear waves, solitons
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.12. Process Technology and Materials Science; CERCS CLASSIFICATION: T150 Material technology ; SPECIFICATION: Mechanical proprties of materials
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics; CERCS CLASSIFICATION: P130 Functions, differential equations ; SPECIFICATION: Numerical methods, numerical experiments
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
3.1.
2019
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
3.4.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
3.4.
2015
4.1.
2015
4.1.
2015
6.8.
2015
6.8.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.4.
2014
4.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.4.
2012
1.1.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
6.8.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.1.
2004
3.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
3.1.
2003
6.3.
2003
1.1.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
1.1.
2001
3.1.
2001
3.1.
2000
3.1.
2000
3.4.
2000
3.1.
1999
3.4.
1999
3.4.
1998
1.2.
1997
1.2.
1997
3.4.
1997
1.1.
1996
1.2.
1995
3.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1992
26.11.2019
  • Leitud 12 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
ETFETF7035Deformatsioonilained mikrostuktuursetes tahkistes — multimastaapsed mudelid01.01.200731.12.2010Andrus SalupereTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut44 043,82 EUR
MUUNE02 (MTKD-CT-2004-013909)Eesti ja Norra teaduskeskuste koostõõ matemaatika ja selle rakenduste alal CENS-CMA01.05.200530.04.2009Jüri EngelbrechtTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut873 570,10 EUR
ETFETF5883Kiirvalmistamise protsesside, toodete ja materjalide modelleerimine01.01.200431.12.2006Rein KüttnerTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond26 382,72 EUR
ETFETF5565Lainedünaamika ja lainehierarhia mikrostruktuuriga materjalides01.01.200331.12.2006Andrus SalupereTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut31 737,17 EUR
IUTIUT33-24Lainelevi komplekssetes keskkondades ja rakendused01.01.201531.12.2020Andrus SalupereTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Küberneetika instituut400 000,00 EUR
SFSF0140077s08Mittelineaarne dünaamika ja komplekssüsteemid01.01.200831.12.2013Jüri EngelbrechtTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut1 825 683,65 EUR
SFSF0322521s03Mittelineaarne dünaamika ja pingeanalüüs01.01.200331.12.2007Jüri EngelbrechtTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut839 671,24 EUR
MUUSF320200s98Mittelineaarne dünaamika ja pingeanalüüs01.01.199831.12.2002Jüri EngelbrechtTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut241 074,74 EUR
TKTK124Mittelineaarsete protsesside analüüsi keskus01.01.201131.12.2015Jüri EngelbrechtTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut2 729 927,47 EUR
ETFETF8658Solitonilised struktuurid mitteintegreeruvates süsteemides ja diskreetne spektraalanalüüs01.01.201131.12.2014Andrus SalupereTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut44 160,00 EUR
MUUAR12139Targad komposiitmaterjalid: projekteerimine ja valmistamine01.07.201230.06.2015Jüri MajakTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Tootmistehnika õppetool535 253,40 EUR
MUUG4068 (ETF4068)Üksiklainete interaktsioon01.01.200031.12.2002Andrus SalupereTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut17 703,53 EUR