This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
19.09.1988
ann.siiman@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.10.2019–31.01.2021   
University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics, Project Manager of Digital Humanities (0,30)
20.03.2019–31.12.2019   
University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics, Specialist of Digital Education (0,30)
15.02.2018–31.12.2018   
University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics, Specialist of Digital Education (0,45)
2013–31.12.2017   
University of Tartu, annotator of the Corpus of Estonian spontaneous speech (1,00)
2013–2014   
AS Postimees, proof-reader (1,00)
2012–2013   
AS PR Põhjarannik, proof-reader (1,00)
 
 
Education
01.09.2014–31.01.2015   
Visiting PhD student at the University of Helsinki, Finland
2012–2019   
University of Tartu, Doctoral studies (Estonian language)
2010–2012   
University of Tartu, Master's studies (Estonian language), cum laude
2007–2010   
University of Tartu, Bachelor's studies, Estonian and Finno-Ugric Linguistics (Estonian language; General Linguistics; Literature)
2004–2007   
Hugo Treffner Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...   
member of Estonian Copy Editors' Association
2012−...   
member of Mother Tongue Society
 
 
Additional information
Professional development
2013 July: LSA Linguistic Summer Institute, University of Michigan, USA;
2013 January: LOT Winter School, Leiden University, Netherlands
2011 July: Debrecen Summer University of Hungarian language and culture, University of Debrecen, Hungary; ;

Publications

Category
Year
Publication
 
6.3.
2020
6.6.
2020
2.3.
2019
6.6.
2019
1.1.
2018
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2013
6.3.
2013
25.07.2020
19.09.1988
ann.siiman@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.10.2019–31.01.2021   
Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, digihumanitaaria projektijuht (0,30)
20.03.2019–31.12.2019   
Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, digihariduse spetsialist (0,30)
15.02.2018–31.12.2018   
Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, digihariduse spetsialist (0,45)
2013–31.12.2017   
Tartu Ülikool, eesti keele spontaanse kõne foneetilise korpuse märgendaja (1,00)
2013–2014   
AS Postimees, keeletoimetaja-korrektor (1,00)
2012–2013   
AS PR Põhjarannik, keeletoimetaja-korrektor (1,00)
 
 
Haridustee
01.09.2014–31.01.2015   
külalisdoktorant Helsingi ülikoolis
2012–2019   
Tartu ülikool, doktorantuur (eesti keel)
2010–2012   
Tartu ülikool, magistriõpe, eesti ja soome-ugri keeleteadus (eesti keel), cum laude
2007–2010   
Tartu ülikool, bakalaureuseõpe, eesti ja soome-ugri keeleteadus (eesti keel; üldkeeleteadus; kirjandus)
2004–2007   
Hugo Treffneri Gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...   
Eesti Keeletoimetajate Liidu liige, alates 2019 juhatuse liige
2012−...   
Emakeele Seltsi liige
 
 
Lisainfo
Erialane enesetäiendus
2013 juuli: LSA keeleteaduse suvekool, Michigani ülikool, USA
2013 jaanuar: LOT keeleteaduse talvekool, Leideni ülikool, Holland
2011 juuli: ungari keele ja kultuuri suvekool, Debreceni ülikool, Ungari;

Kvalifikatsioon

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.3.
2020
6.6.
2020
2.3.
2019
6.6.
2019
1.1.
2018
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2013
6.3.
2013
25.07.2020

Search publication

  • {{item.Name}}
 until 
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 15 results
PublicationAuthorsYearEdition titleClassificationFileR&D institutions
Osastava käände vormikasutuse varieerumisestSiiman, Ann2020Oma Keel6.3.University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics
Teised Vikipeedia keeletoimetamistalgudSiiman, Ann2020Eesti Keeletoimetajate Liidu aastaraamat6.6.
Vormikasutuse varieerumine ning selle põhjused osastava ja sisseütleva käände näitelSiiman, Ann20192.3.University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics;
University of Tartu
Mis vahe on vaatmikul ja postril?Siiman, Ann; Reinsalu, Riina; Zupping, Sirli2019Universitas Tartuensis6.6.University of Tartu
Vikipeedia keeletoimetamistalgute algusestSiiman, Ann2019Eesti Keeletoimetajate Liidu aastaraamat6.6.University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics
Variation of the Estonian singular long and short illative form: A multivariate analysisSiiman, Ann2018SKY Journal of Linguistics1.1.University of Tartu
"Kuvakahur" – "videoprojektori" sõjakas sünonüüm Siiman, Ann; Reinsalu, Riina; Zupping, Sirli2018Universitas Tartuensis6.6.University of Tartu;
University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics
E nagu e-õpeReinsalu, Riina; Siiman, Ann; Zupping, Sirli2018Universitas Tartuensis6.6.University of Tartu;
University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics
Inglispärasest "presentatsioonist" koduse "esitluseni"Siiman, Ann; Reinsalu, Riina; Zupping, Sirli2018Universitas Tartuensis6.6.University of Tartu;
University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics
Muukides lahti lühendit MOOCReinsalu, Riina; Siiman, Ann; Zupping, Sirli2018Universitas Tartuensis6.6.University of Tartu;
University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics
Ainsuse sisseütleva vormi valiku seos morfosüntaktiliste ja semantiliste tunnustega – materjali ning meetodi sobivus korpusanalüüsiksSiiman, Ann2016Emakeele Seltsi aastaraamat1.1.
Ainsuse pika ja lühikese sisseütleva valiku olenemine morfofonoloogilistest tunnustest - korpusanalüüsMetslang, Ann2015Emakeele Seltsi aastaraamat1.1.
Mitmuse osastava sid- ja si-lõpu varieerumise kasutuspõhine analüüsMetslang, Ann2015Keel ja Kirjandus1.1.
Osastava käände vormide kasutamisest eesti kirjakeelesMetslang, Ann2013Keel ja Kirjandus1.1.
Mitmuse osastava vormidest toimetamata kirjakeelesMetslang, Ann2013Oma Keel6.3.