This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
16.07.1962
53021243
alange@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2015–...   
Tallinn University, School of Humanities, Associate Professor (1,00)
2010–2015   
Tallinn University, Institute of Germanic and Romance Languages and Cultures, Researcher (0,50)
2007–2009   
Tallinn University, Institute of Germanic and Romance Languages and Cultures, Associate Professor (0,50)
2006–2008   
Estonian Literary Museum, Researcher (0,50)
2001–2005   
Tallinn pedagogical University, Lecturer (0,50)
01.01.1996–31.12.2002   
Estonian Drama Theatre, translator
01.01.1995–31.12.1996   
Office of the President of the Republic of Estonia, counsellor
01.01.1994–31.12.1995   
Estonian Telephone, secretary
01.01.1992–31.12.1994   
Tallinn Secondary School No 44, teacher
01.01.1990–31.12.1992   
Estonian Archives Department, translator
1985–1990   
Institute of the Estonian Language, Other staff (1,00)
 
 
Education
2003–2007   
Tallinn University, doctoral studies
1980–1985   
Tartu University
1977–1980   
Tallinn English College
1969–1977   
Tallinn Elementary school No 28
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Organisation of the 4th international conference Itineraries in Translation History
2021−2022   
Editing The Routledge Handbook on the History of Translation Studies
2021−2022   
Co-organizing international conference "History and Translation: Multidisciplinary Perspectives
2018−2021   
Submitting proposal to Routledge to compile and edit a Handbook on the History of Translation Studies
2017−2019   
Co-editing for Palgrave Macmillan the collection Translation Under Communism
2013−2014   
Organisation of the 3rd international conferences on translation history: Between Policies and Poetics: Itineraries in Translation History
2013−2013   
Organisation of international seminar Translation Process: Intergrating Perspectives for doctoral students
2011−2012   
Organisation of the interantional conference Translating Power, Empowering Translation: Itineraries in Translation History,
2009−2010   
Organization of the international conference Between Cultures and Texts: Itineraries in Translation History
2008−2009   
Member of the board of the Institute of Germanic and Romance Languages and Cultures
2007−2007   
Organisation of the international symposium The cosmopolitan message of Ants Oras
 
 
Creative work
About 30 book-length translations of fiction and 30 translations of plays staged in Estonian theatres.
Annual prize of the literary monthly "Looming", 2001.
A nominee of the annual translation prize for the translation of Ian McEwan's "Atonement", 2003.
Aleksander Kurtna Translation Prize in 1997, 2003.
Member of the Estonian Writers Union, since 2004.
Annual prize of the literary weekly "Sirp", 1999.
A nominee of the annual article prize (for essays on Ants Oras), 2004.
Nominee of the 2015 prize for the best article of the year.
Winner of the 2015 prize for the best essays of the year (Towards a Pragmatic Understanding of Translation in History: Three Case Studies from the Estonian History of Translation).
 
 
Additional information
Supervion of the Master-Apprentice programme for novice translators (Liisi Rünkla and Don DeLillo, published in 2020; Hiie Tammann and Jessie Greengrass, in progress)
Charing the jury of Aleksander Kurtna translation Prize in 2009, 2010, 2011, 2012
Training: translators of Estonian fiction in Budapest (organized by the Estonian Institute), 2010
Estonian translators in Luxemburg (organized by the Directorate General for translation of the Europen Commission), 2011
Workshop for the translators of Estonian drama into foreign languages organized by the Estonian Theatre Agency, May 2016
Paper for the Estonian Writers' Union on translation studies at Tallinn University, February 2014
Participant in the panel discussion on drama translation at the Estonian Drama Theatre organized by the Estonian Writers' Union, March 2016
Paper on the history of translation in Estonia and seminar on retranslations at the Autumn School of the translators of the Estonian Writers' Union, September 2015
Member of the 2017 Book Award jury of the Estonian Writers' Union
Chairing the 2017 essay jury of the Cultural Endowment of Estonia

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS RESEARCH FIELD: H365 Translation ; SPECIFICATION: Translation studies, cultural history, Estonian cultural history
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research
 
 

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2022
3.1.
2022
3.1.
2022
3.1.
2022
3.1.
2022
4.1.
2022
3.1.
2021
4.1.
2021
6.7.
2019
6.7.
2018
1.2.
2017
3.1.
2017
1.1.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
2.1.
2015
1.1.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
4.1.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.3.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
6.4.
2008
2.3.
2007
5.2.
2007
6.6.
2007
6.7.
2007
3.2.
2006
3.2.
2006
6.7.
2006
6.7.
2006
1.2.
2004
1.3.
2004
1.3.
2004
2.2.
2004
6.3.
2004
6.5.
2004
6.7.
2004
6.2.
2002
6.5.
2002
6.6.
2002
6.7.
2002
6.7.
2001
6.7.
2000
6.7.
1999
6.7.
1990
4.2.
0
5.2.
0
22.03.2022
16.07.1962
53021243
alange@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Dotsent (1,00)
2010–2015   
Tallinna Ülikool, Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituut, Teadur (0,50)
2007–2009   
Tallinna Ülikool, Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituut, Dotsent (0,50)
2006–2008   
Eesti Kirjandusmuuseum, Teadur (0,50)
2001–2005   
Tallinna pedagoogikaülikool, Lektor (0,50)
01.01.1996–31.12.2002   
Eesti Draamateater, tõlkija
01.01.1995–31.12.1996   
Vabariigi Presidendi Kantselei, konsultant
01.01.1994–31.12.1995   
Eesti Telefon, sekretär
01.01.1992–31.12.1994   
Tallinna 44. keskkool, õpetaja
01.01.1990–31.12.1992   
Eesti Arhiiviamet, tõlkija
1985–1990   
Eesti Keele Instituut, tõlkija (1,00)
 
 
Haridustee
2003–2007   
Tallinna Ülikool, doktoriõpe
1980–1985   
Tartu Ülikool
1977–1980   
Tallinna 7. keskkool
1969–1977   
Tallinna 28. 8-klassiline kool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Rahvusvahelise konverentsi Translation and Performative Practices: Itineraries in Translation History korraldamine
2021−2022   
Routledge Handbook on the History of Translation Studies toimetamine
2021−2022   
Rahvusvahelise konverentsi "Ajalugu ja tõlge: multidistsiplinaarsed perspektiivid" kaaskorraldamine
2018−2021   
Projektitaotluse esitamine Routledge Handbook on the History of Translation Studies koostamiseks ja toimetamiseks
2017−2019   
Kogumiku Translation under Communism kaastoimetamine kirjastusele Palgrave Macmillan
2013−2014   
Rahvusvahelise konverentsi Between Policies and Poetics: Itineraries in Translation History korraldamine
2013−2013   
Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli intensiivseminari Translation Process: Intergrating Perspectives korraldamine
2011−2012   
Rahvusvahelise konverentsi Translating Power, Empowering Translation: Itineraries in Translation History korraldamine
2009−2010   
Between Cultures and Texts: Itineraries in Translation History. International conference. Korraldamine
2008−2009   
Tallinna Ülikooli Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituudi kolleegiumi liige
2007−2007   
The cosmopolitan message of Ants Oras. International symposium. Korraldamine
 
 
Loometöö
Avaldanud ilukirjanduse ja tarbetekstide tõlkeid (u 30 nimetust), tõlkinud näidendeid (u 30 nimetust). .
“Loomingu” aastapreemia 2001 (Katherine Mansfieldi novellide tõlked).
Eesti Kultuurkapitali tõlke aastapreemia nominent 2003 (Ian McEwani “Lepitus”).
Aleksander Kurtna tõlkeauhind 1997 ja 2003.
Eesti Kirjanike Liit, 2004.
“Sirbi” aastapreemia 1999.
Eesti Kultuurkapitali artikli aastapreemia nominent 2004 (artiklid Ants Orasest) .
Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 2015. aasta artikliauhinna nominent (Milton Eestis).
Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 2015. aasta esseistikaauhinna võitja (Tõlkimine omas ajas. Kolm juhtumiuuringut Eesti tõlkeloost).
 
 
Lisainfo
EKL-i tõlkijate sektsiooni "Meister-sell" individuaalõppe juhendamine (Liisi Rünkla ja Don DeLillo "Kosmpolis", ilmunud Loomingu Raamatukogus 2020; Hiie Tammann ja Jessie Greengrass "The High House", õpe pooleli)
Aleksander Kurtna auhinna žürii esimees 2009, 2010, 2011, 2012
Täiendkoolitused: eesti tõlkijatele Budapestis (korraldaja Eesti Instituut), 2010
eesti tõlkijatele Luksemburgis (korraldaja Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat), 2011
Eesti Teatri Agentuuri korraldatud eesti dramaturgia võõrkeeltesse tõlkijate koolituse läbiviija 2016. aasta mais
Ettekanne Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioonis tõlkeõpetusest Tallinna Ülikoolis, veebruar 2014
Osalemine vestlusringis Hendrik Toomperega Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni korraldatud teemaseminaril Eesti Draamateatris, märts 2016
Ettekanne Eesti tõlkeloost ja seminar kordustõlgetest Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni Käsmu sügiskoolis 2015. aasta septembris
Eesti Kirjanike Liidu 2017. aasta romaanivõistluse žürii liige
Eesti Kultuurkapitali 2017. aasta artikliauhinna žürii esimees

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS VALDKOND: H365 Tõlkimine ; TÄPSUSTUS: Tõlketeadus, kultuuriajalugu, eesti kultuurilugu
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; TÄPSUSTUS: Tõlkelugu

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2022
3.1.
2022
3.1.
2022
3.1.
2022
3.1.
2022
4.1.
2022
3.1.
2021
4.1.
2021
6.7.
2019
6.7.
2018
1.2.
2017
3.1.
2017
1.1.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
2.1.
2015
1.1.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
4.1.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.3.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
6.4.
2008
2.3.
2007
5.2.
2007
6.6.
2007
6.7.
2007
3.2.
2006
3.2.
2006
6.7.
2006
6.7.
2006
1.2.
2004
1.3.
2004
1.3.
2004
2.2.
2004
6.3.
2004
6.5.
2004
6.7.
2004
6.2.
2002
6.5.
2002
6.6.
2002
6.7.
2002
6.7.
2001
6.7.
2000
6.7.
1999
6.7.
1990
4.2.
0
5.2.
0
22.03.2022

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 11 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
ETFETF5941THE COSMOPOLITAN INDIVIDUALITY OF ANTS ORAS AND HIS TRANSLATION POETICS01.01.200431.12.2007Tiina AuninTallinn University18 097,52 EUR
SFSF0032473s03Cultural History as an Agent in Creating Estonian Literature01.01.200331.12.2007Sirje OleskEstonian Literary Museum353 655,10 EUR
MUUTA, 20107 (TLÜ teadusprorektori käskkiri nr. 58, 15.05.2007)Estonian Translation History01.04.200731.01.2008Anne LangeTallinn University; Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities12 460,85 EUR
EKKMEKKM09-167Humanitaarajakirja METHIS rahvusvahelise taseme tõstmine01.01.200931.12.2013Marin LaakEstonian Literary Museum; University of Tartu, Faculty of Philosophy11 881,88 EUR
EKKMEKKM09-94Interaktiivne teabekeskkond "Kreutzwaldi sajand. Eesti kultuurilooline veeb"01.01.200931.12.2013Marin LaakEstonian Literary Museum39 136,62 EUR
SFSF0030065s08Sources of Cultural History and Contexts of Literarure01.01.200831.12.2013Marin LaakEstonian Literary Museum581 356,98 EUR
ETFETF7162The Problems of Transformation and Reception of Cultural Heritage in the Digital Age01.01.200731.12.2010Marin LaakEstonian Literary Museum37 624,54 EUR
ETFETF5973The antiquities of the Long Barrows Culture in the North Setumaa01.01.200431.12.2007Mare AunTallinn University, Institute of History22 674,43 EUR
ETFETF8982Towards a Pragmatic Understanding of Translations in History01.01.201231.12.2014Anne LangeTallinn University, Institute of Germanic and Romance Languages and Cultures36 000,00 EUR
ETFETF8152Translators (Re)shaping Culture Repertoire01.01.201031.12.2012Daniele MonticelliTallinn University, Institute of Germanic and Romance Languages and Cultures41 414,52 EUR
PRGPRG1206Translation in History, Estonia 1850-2010: Texts, Agents, Institutions and Practices01.01.202131.12.2025Daniele MonticelliTallinn University, School of Humanities337 500,00 EUR