See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
27.07.1955
+3726199719
uusen@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
16.10.2017–...   
SA Innove, e-hindamise ekspert (keel ja kirjandus) (0,50)
01.09.2016–...   
Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Dotsent (0,50)
01.09.2013–31.12.2017   
Laulasmaa kool, Eesti keel ja kirjandus (0,50)
01.09.2011–31.08.2016   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Dotsent (1,00)
01.09.2010–31.08.2011   
Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Nimetatud dotsent (1,00)
2006–2010   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Dotsent (1,00)
01.09.2001–31.08.2005   
Rocca Al Mare Kool, asendusõpetaja (0,25)
1991–2006   
Tallinna Ülikool, Lektor (1,00)
01.10.1989–01.09.1992   
Eesti Hariduse Arenduskeskus, vanemmetoodik (1,00)
31.08.1979–31.08.1992   
Tallinna 13. Keskkool (praegu Laagna gümnaasium), õpetaja (1,00)
 
 
Haridustee
2000–2005   
Tallinna Pedagoogikaülikool, kasvatusteaduste doktorantuur
1991–1993   
Tallinna Pedagoogigaülikool, magistrantuur
1975–1979   
E. Vilde nim Tallinna Pedagoogiline Instituut, pedagoogika ja algõpetuse metoodika eriala
1962–1973   
Tamsalu Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
TLÜ haridusteaduste instituudi klassiõpetaja õppekava kuraator
2019−...   
Tallinna ülikooli Haridusteaduste Instituudi õppe-kolleegiumi liige
2016−...   
International Association for Research in L1 Education (ARLE), Advisory Board'i ehk nõukogu liige
2015−...   
ARLE 2017. aasta konverentsi organiseerimiskomitee liige
2014−...   
Emakeele Seltsi liige
2011−...   
Eesti Akadeemilise Pedagoogikaseltsi liige
2011−...   
Rahvusvahelise emakeele õpetamise arendamise ühinu liige (IAIMTE)
2010−...   
Organisatsiooni Association for Study of Primary Education liige
2010−...   
Eesti Lugemisühingu liige
2009−...   
Eesti Rakenduslingivistika Ühingu liige
2005−...   
Eesti keele ainenõukogu liige
2000−...   
NordPlus programmi liige
1999−...   
International Reading Association (rahvusvaheline lugemisühing) liige
 
 
Loometöö
Emakeeleõpikute koostamine (vt publikatsioonid).
 
 
Lisainfo
Osalemine TLÜ õpetajahariduse õppekavade magistritööde kaitsmiskomisjonides (sh alates 2016 õpetaja kutse omistamise protsessis)

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2018, Anne Uusen, TLÜ Aasta Koolitustegu täienduskursus "Klassiõpetaja I kooliastmes" (meeskonna liige)
2016, Anne Uusen, Haridusteaduste Instituudi Üliõpilasnõukogu KÜN tunnustus
2010, Anne Uusen, Haridusministri tänukiri panuse eest põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade uuendamisel
2007, Anne Uusen, Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi preemia didaktilis-rakenduslike tööde kategoorias
2004, Anne Uusen, TLÜ e-kursuste konkurss, preemia e-kursuse eest
2003, Anne Uusen, Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi preemia didaktilis-rakenduslike tööde kategoorias
2001, Anne Uusen, Tallinna Pedagoogikaülikooli autasu parima üldhariduskooli õpiku eest ja Haridusministeeriumi tänukiri õppekirjanduse arendamise eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S270 Pedagoogika ja didaktika; TÄPSUSTUS: Emakeeleoskus ja emakeele õpetamine, Ülddidaktika valdkond, Emakeeleoskus ja emakeele õpetamine, Ülddidaktika valdkond
 
 
Lisainfo
Rahvusvahelise Comenius projekti "Teachers Intercultural Competences as Keystoners for Learning in Europe" (Õpetaja interkultuurilised kompetentsused kui õppimise võtmekivid Euroopas) põhitäitja (ÕA,25007 Comenius Multilateral Projects 01.11.07 - 31.12.09) (http://www.tickle-project.eu/partners/estonia.htm)
Rahvusvahelise projekti "ADORE: Teaching Struggling Adolecent Readers. A Comparative Study of Good Pracices in European Countries" Eestipoolne põhitäitja (01.09.2006-30.09.2008)
The 11th ARLE world conference Cultures, Arts & Verbal Communication in L1 Education (Tallinna Ülikool, 15.-17. juuni, 2017) organiseerimiskomitee liige

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
5.2.
2019
6.6.
2019
5.2.
2017
2.5.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
6.3.
2016
3.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
5.2.
2013
6.3.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
6.3.
2012
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
5.1.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
6.2.
2009
6.6.
2009
5.2.
2008
6.2.
2008
6.6.
2008
3.2.
2007
4.1.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
6.3.
2007
2.3.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.6.
2006
6.7.
2006
3.2.
2005
6.2.
2005
3.5.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
3.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
5.2.
2003
6.3.
2003
3.2.
2002
5.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
3.2.
2001
3.2.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.6.
2000
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.6.
1998
6.7.
1998
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.6.
1997
6.2.
1995
5.2.
1994
4.09.2020
27.07.1955
+3726199719
uusen@tlu.ee
Married, three children

Career

Institutions and positions
16.10.2017–...   
Foundation Innove, Expert of E-assessment (native language end literature) (0,50)
01.09.2016–...   
Tallinn University, School of Educational Sciences, Associate Professor (0,50)
01.09.2013–31.12.2017   
Laulasmaa kool, Laulasmaa School, teacher (0,50)
01.09.2011–31.08.2016   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Associate Professor (1,00)
01.09.2010–31.08.2011   
Tallinn University, School of Educational Sciences, Named Associate Professor (1,00)
2006–2010   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Associate Professor (1,00)
01.09.2001–31.08.2005   
Rocca Al Mare Kool, The School of Rocca Al Mare, substitute teacher (0,25)
1991–2006   
Tallinn University, Lecturer (1,00)
01.10.1989–01.09.1992   
Center of Development of Estoninan Education, older methodologist (1,00)
31.08.1979–31.08.1992   
Tallinn Secondary School nr 13 (Laagna Gymnasium), teacher (1,00)
 
 
Education
2000–2005   
Tallinn University, doctoral studies
1991–1993   
Tallinn Pedagogical University, MA studies
1975–1979   
Tallinn Pedagogical Institute, pedagogy and primary school methodology, BA studies
1962–1973   
Tamsalu Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
Curator of the class teacher curriculum at the Institute of Educational Sciences, Tallinn University
2019−...   
Member of the Collegium of Learning, Tallinn University Institute of Educational Sciences
2016−...   
International Association for Research in L1 Education (ARLE), Advisory Board member
2015−...   
ARLE 2017 world conference organizing commitee member
2014−...   
The member of Association of Mother Tongue
2011−...   
The member of Association of Estonian Academic Pedagogy
2011−...   
The member of International Association for the Improvement of Mother Tongue Education
2010−...   
The member of the Association of Study for the Primary Education
2010−...   
The member of Estonian Reading Association
2009−...   
The member of Estonian Association Applied Linguistics
2005−...   
The member of the Board of Estonian Language Teaching
2000−...   
The member of NordPlus NNTE Program
1999−...   
The member of International Reading Association
 
 
Creative work
.
 
 
Additional information
Participation in the defense committees of Master's theses in TLU Class-teacher education curricula

Qualifications

 
 
Honours & awards
2018, Anne Uusen, TLU Yearly Training Act: Continuing Course "Class Teacher at First School Level" (team member)
2016, Anne Uusen, Gratitude letter from the Board of the Students of the Institute of Educational Sciences
2010, Anne Uusen, Gratitude letter from educational minister for renewing curriculum and estonian language syllabus of basic school and gymnasium
2007, Anne Uusen, Estonian National Contest in Educational Sciences, Prize for Didacical-Practical work
2004, Anne Uusen, TLU Contest of E-courses, Prize for e-course
2003, Anne Uusen, Estonian National Contest in Educational Sciences, Prize for Didacical-Practical work
2001, Anne Uusen, The best text-book for basic school in Tallinn Peadagoical University
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S270 Pedagogy and didactics ; SPECIFICATION: Skills of Mother Tongue and Mother Tongue Teaching, General Didactics
 
 
Additional information
International Comenius project "Teachers Intercultural Competences as Keystoners for Learning in Europe"
Estonian coordinator of Socrates project "ADORE: Teaching Struggling Adolecent Readers. A Comparative Study of Good Pracices in European Countries" (01.09.2006-30.09.2008)
The 11th ARLE world conference Cultures, Arts & Verbal Communication in L1 Education (Tallin University, 15.-17. June, 2017) the member of organizational committee

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
5.2.
2019
6.6.
2019
5.2.
2017
2.5.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
6.3.
2016
3.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
5.2.
2013
6.3.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
6.3.
2012
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
5.1.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
6.2.
2009
6.6.
2009
5.2.
2008
6.2.
2008
6.6.
2008
3.2.
2007
4.1.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
6.3.
2007
2.3.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.6.
2006
6.7.
2006
3.2.
2005
6.2.
2005
3.5.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
3.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
5.2.
2003
6.3.
2003
3.2.
2002
5.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
3.2.
2001
3.2.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.6.
2000
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.6.
1998
6.7.
1998
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.6.
1997
6.2.
1995
5.2.
1994
4.09.2020

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 9 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUURU, 22507 (2006-2810/001-001 So2 61 OBGE)ADORE: Lugemisraskustega noorukite lugemise juhendamine: heade tavade (õpetamisviiside) võrdlev uuring Euroopa riikides01.10.200601.09.2008Anne UusenTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Õpetajahariduse osakond11 899,71 EUR
EKKMEKKM14-365Eesti emakeelehariduse edendamine Emakeeleõpetuse Infokeskuse raames01.01.201431.12.2018Krista KergeTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut5 000,00 EUR
EKKMEKKM10-213Eesti emakeeleõpetuse ja -teadlikkuse arendamine Emakeeleõpetuse Infokeskuse raames01.01.201031.12.2012Krista KergeTallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut18 135,52 EUR
MUUTRU1814ELINET-Euroopa kirjaoskuse poliitika/strateegia võrgustik01.02.201431.03.2016Anne UusenTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut24 290,00 EUR
EKKMEKKM13-278Emakeeleteadlikkuse arendamine Emakeeleõpetuse Infokeskuse kaudu01.01.201331.12.2013Krista KergeTallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut6 000,00 EUR
MUUTÕA16041 Haridusuuenduse kompetentsikeskus Tallinna Ülikoolis 01.04.201630.09.2018Kristi Vinter-NemvaltsTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Haridusinnovatsiooni keskus1 296 270,00 EUR
ETFETF8605KIRJUTAMISE LOOMULIKKUSE MUDEL JA HINDAMINE01.01.201131.12.2014Krista KergeTallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut48 000,00 EUR
1.1.7.2.TÕA19135 Strateegiline partnerlus klassiõpetaja hariduse arendamiseks koolipõhiste uurimuste kaudu 01.09.201928.02.2022Inge TimoštšukTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut80 390,00 EUR
MUUÕA,25007 (No 134217-2007-DE Comenius -CMP subcontract No 1)Õpetajate kultuuridevahelised kompetentsid kui Euroopas õppimise nurgakivid01.11.200731.12.2009Inge TimoštšukTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kasvatusteaduste osakond23 356,51 EUR