21.03.1972
55657804
anneli.zirkel@reiting.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2002–...   
Reiting PR OÜ, koolitaja, juhatuse liige (1,00)
2004–2010   
Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Vanemassistent (1,00)
1998–2001   
Tartu Maavalitsus, Rahvatervise spetsialist.Tervisedendusliku töö korraldamine Tartu maakonnas. Maakondlike tervisedenduslike projektide hindamine ning järelevalve. Tervisedenduslike koolituste läbiviimine (1,00)
 
 
Haridustee
2016–...   
Tartu Ülikool Psühholoogia magistriõppe eeldusainete programm
1996–2002   
Tartu Ülikool Arstiteaduskond, MSc Rahvatervis
1995–1996   
Tartu Ülikool Bioloogia-geograafia teaduskond. Gümnaasiumi bioloogia ja terviseõpetus õpetaja kutse
1990–1995   
Tartu Ülikool Bioloogia –Geograafia teaduskond, BSc botaanika ja ökoloogia alal
1987–1990   
Tartu 1. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1998−...   
Eesti Tervisedenduse Ühing, Tartu osakonna juht
1998−...   
MTÜ Tartumaa Looduskoolitus
 
 
Loometöö
Publikatsioonid:
I Zirkel A., Harro J. (1997) “Elanike teadmised ravimitest” Tervise edendamine Eestis I. 57-59.
II Zirkel A., Harro J. (1997) “Public Education in Drug Use” Book of Abstracts: Health For All in the Nordic Countries 110.
III Zirkel A., Harro J. (1997) ”Millist ravimitealast informatsiooni vajab elanikkond” Eesti Rohuteadlane lisa 76-77.
V Zirkel A., Harro J. (1998)"Millist ravimitealast informatsiooni soovib elanikkond" Tervise edendamine Eestis II 88-89.
VI Zirkel A., Harro J. (1998) "Public education in drug use: is there any interest and need among the population?" Book of Abstracts: Conference on Public Health Research in the Baltic Countries 27.
VII Zirkel A. 1998 "Õnnetusjuhtumite ja vigastuste vältimine" Seminari töövihik üliõpilastele.
VIII Zirkel A. (koostaja) 2000 kogumik “Tervise edendamine Tartumaal I” Tartumaa Trükikoda.
IX Zirkel A., Harro J. 2001 “Public education in drug use: is there any interest and need for it among the population” Trames No 2, Vol 5(55/50).
X Zirkel A. (koostaja) 2001 “Tervise edendamine Tartumaal II” Tartumaa Trükikoda.
XII M. Talvi Zirkel A. 2010 “Rukkileib meie laual on tervis, metoodilisi näpunäiteid lasteasutustele leivanädala läbiviimiseks” Tartumaa Trükikoda.

.
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2016 Täiskasvanute koolitaja 7. Kutse
2011 -2016 Andragoog III kutse
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.6. Rahvatervishoid; CERCS ERIALA: B680 Rahvatervishoid, epidemioloogia
10.04.2019
21.03.1972
55657804
anneli.zirkel@reiting.ee

Career

Institution(s) and position(s)
2002–...   
Reiting PR OÜ, lecturer, board member (1,00)
2004–2010   
Tartu Health Care College, Senior Assistant (1,00)
1998–2001   
Tartu Maavalitsus, Administrator (1,00)
 
 
Education
2016–...   
1996–2002   
1995–1996   
1990–1995   
1987–1990   
 
 
R&D related managerial and administrative work
1998−...   
1998−...   
 
 
Creative work
.
 
 
Additional career information
;

Qualifications

10.04.2019