This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
19.04.1983
888 7466
ounpuu@ut.ee

Career

Institutions and positions
2011–...   
University of Tartu, Faculty of Law, PhD student (1,00)
2008–...   
Swedbank AS, Head of Credit Relations Legal Department (1,00)
 
 
Education
2011–...   
Tartu University, Faculty of Law, PhD studies
2007–...   
Tartu University, Faculty of Philosophy, English Language and Literature, BA
2001–2005   
Tartu University, Faculty of Law, BA
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
Ühinguõiguse revisjoni komisjoni liige
2018−...   
Maksejõuetusõiguse revisjoni komisjoni liige
2018−...   
The Conference of European Restructuring and Insolvency Law (CERIL). Working party: Rights in rem; chaired by prof Irene Lynch Fannon and Annemari Õunpuu.
2017−...   
International Exchange of Experience on Insolvency Law (IEEI).
2010−...   
Insol Europe
2017−2018   
Tartu ülikool, õppeaine „Krediidi- ja tagatislepingud“ lektor
2017−2017   
Rahandusministeeriumi koosseisuväline ekspert Eesti EL Nõukogu eesistumise ajal Bank Recovery and Resolution Directive küsimustes
2017−2017   
Justiitsministeeriumi nõunik Eesti EL Nõukogu eesistumise ajal Directive on preventive restructuring frameworks, on discharge of debt and disqualifications küsimustes
2011−2016   
Nordic-Baltic Insolvency Network
 
 
Creative work
.
 
 
Additional information

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS CLASSIFICATION: S130 Civil law: persons, family, marriage contract, successions, gifts, property, obligations, guarantees

Publications

22.03.2021
19.04.1983
888 7466
ounpuu@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2011–...   
Tartu Ülikool, TÜ õigusteaduskonna doktorant (1,00)
2008–...   
Swedbank AS, Krediidisuhete juriidilise osakonna juhataja (1,00)
 
 
Haridustee
2011–...   
Tartu Ülikooli õigusteaduskond, doktorantuur
2007–...   
Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, inglise keele ja kirjanduse BA
2001–2005   
Tartu Ülikooli õigusteaduskond, BA
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
Ühinguõiguse revisjoni komisjoni liige
2018−...   
Maksejõuetusõiguse revisjoni komisjoni liige
2018−...   
The Conference of European Restructuring and Insolvency Law (CERIL). Working party: Rights in rem; chaired by prof Irene Lynch Fannon and Annemari Õunpuu.
2017−...   
International Exchange of Experience on Insolvency Law (IEEI).
2010−...   
Insol Europe
2017−2018   
Tartu ülikool, õppeaine „Krediidi- ja tagatislepingud“ lektor
2017−2017   
Rahandusministeeriumi koosseisuväline ekspert Eesti EL Nõukogu eesistumise ajal Bank Recovery and Resolution Directive küsimustes
2017−2017   
Justiitsministeeriumi nõunik Eesti EL Nõukogu eesistumise ajal Directive on preventive restructuring frameworks, on discharge of debt and disqualifications küsimustes
2011−2016   
Nordic-Baltic Insolvency Network
 
 
Loometöö
Õunpuu, Annemari; Peterson, Tarmo; Saarma, Toomas; Kerstna-Vaks, Kersti; Viirsalu, Peeter; Kasak, Anto (2020). Eesti maksejõuetusmenetluste efektiivsemaks muutmise võimaluste analüüs. Analüüs viidi läbi Riigikantselei strateegiabüroo tellimusel ja seda rahastati ühtekuuluvusfondide 2014-2020 rakenduskava prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetmest 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“. Projekti algataja oli Justiitsministeerium.
Õunpuu, Annemari; Käerdi, Martin (2019). Võlaõigusseaduse kommentaarid 17.ptk (Liisinguleping) ja 22.ptk (Laenuleping ja krediidilepingud). Varul, Paul; Kull, Irene; Kõve, Villu; Käerdi, Martin; Sein, Karin (Toim.). Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne. Kirjastus Juura.
Õunpuu, Annemari (2014). Saneerimisseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ja seletuskiri.
 
 
Lisainfo

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: S130 Tsiviilõigus: era-, perekonna-, abielu-, pärimis-, pärandus-, omandi-, pandi-, võlaõigus

Publikatsioonid

22.03.2021

Search publication

  • {{item.Name}}
 until 
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 6 results
PublicationAuthorsYearEdition titleClassificationFileR&D institutions
The Shortcomings of Commercial Pledge Regulation and Need for ReformÕunpuu, Annemari2015Juridica International1.2.
Intressilt ja viiviselt viivise arvestamise keeld, selle arengusuunad kohtupraktikas ja seadusloomesÕunpuu, Annemari; Sink, Kadi2015Juridica1.3.
Pankade tegevuse, krediidi kättesaadavuse ja hinna piirangudÕunpuu, Annemari2015Juridica1.3.
Riigilõivu määrad tsiviilkohtumenetlusesÕunpuu, Annemari2011Juridica1.3.
Põhimaksejõuetusmenetluse algatamise probleemeÕunpuu, Annemari2005Juridica1.3.
Juriidilisest isikust võlgniku põhihuvide kese piireületavas pankrotimenetluses : [bakalaureusetöö]Õunpuu, Annemari20056.7.