This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
6.01.1957
6204052
5040476
ants.aasma@taltech.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2022–...   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Economics and Finance, Senior Lecturer (1,00)
01.01.2017–31.12.2021   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Economics and Finance, Associate Professor (1,00)
2013–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Business Mathematics, Statistics and Econometrics, Associate Professor (1,00)
01.09.2010–2013   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Business Mathematics, Statistics and Econometrics, Chair of Business Mathematics, Associate Professor (1,00)
01.09.2002–31.08.2010   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Business Mathematics, Statistics and Econometrics, Chair of Business Mathematics, Professor (1,00)
01.01.1993–31.12.2002   
Tallinn Pedagogical University, Associate Professor
01.01.1991–31.12.1993   
Tallinn Pedagogical University, Lecturer
01.01.1986–31.12.1991   
Tallinn Pedagogical University, Teacher
 
 
Education
1983–1986   
Tartu University, Chair of Math. Analysis, master studies.
1975–1980   
Tartu University, Dept. of Math.; diploma
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...   
member of Board of the journal "Journal of Advances in Applied & Computational Mathematics"
2013−...   
reviewer of "FILOMAT"
2011−...   
Applied Mathematics Letters; reviewer
2011−...   
„.Advances in Difference Equations”; reviewer
2009−...   
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Mathematics.; reviewer
2008−...   
Reviewer of "Mathematical Reviews"
2008−...   
reviewer of "Journal of Computational and Applied Mathematics"
2007−...   
Member of Review Board of "Scientific Journals International" (SJI)
2006−...   
Journal of Mathematical Analysis and Applications; reviewer
2003−...   
Member of Council of Department of Mathematics
2019−2019   
Preevaluation of the book "Contemporary Mathematical Analysis: Problems, Methods and Application" for WILEYs publishing company
2018−2019   
Preevaluation of the books "Mathematical Methods in Engineering and Applied Sciences" and "A Succinct Foundation to Discrete Mathematical Structures" for Taylor and Francis Group Applied Sciences" for
2017−2019   
member of the Council of Department of Economics and Finance
2017−2017   
Evalvation of bachelor and master programs of applied mathematics of Lithuanian Universities (Kaunas Universitry of Technology,Vytautas Magnus University and Lithuanian University of Educational Sciences) (the member of expert team)
2014−2014   
Int. conf. "Recent Advances in Pure and Applied Mathematics", Nov. 6-9, 2014 Antalya; member of scientific committee
2011−2011   
member of the scientific committee of int. conference "Conference on Summability and Applications" May 12-13, 2011. Istanbul.
2007−2009   
Member of Council of School of Economics and Business Administration
2002−2013   
Head of Chair of Business Mathematics
2002−2013   
Member of Council of Department of Economics of TTU
 
 
Additional information
member of Estonian Society of Operational Research;
member of Estonian Mathematical Society from 1993.;
Short course: "Operations Research" (24 hours) at Stochholm KTH in 2011.;
Opponent of two doctoral thesis at Tallinn University in 2011 and 2015.;
The member of defence commission for two doctoral thesis at Institute of Mathematics of TTU (2015 and 2016).;
The member of defence commission of master and bachelor thesis in Economic Faculty of TTU in 2017-2019.;
The member of defence commission of master thesis of business infotechnology in TTU.;
Participating in the defence commission of student's research works in Economic Faculty of TTU in 2016-2017, in 2017 as the chairman of commission.;
The reviewer of several bachelor and master thesis, defended in Faculty of Economics of TTU.;
The member of organizing commitee of mathematical olympiad, organized by Taltech in 2019.;
The member of the jury of economic competition for High School students organized by TalTech in 2020. ;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Ants Aasma, Best lecturer of Faculty of Economics of TTU
2017, Ants Aasma, Letter of thanks for successful scientific and teaching activity
2013, Ants Aasma, Honour certificate of faculty of economics of TTU for successful scientific activity
2007, Ants Aasma, Letter of thanks for successful scientific and teaching activity
2003, Ants Aasma, Letter of thanks of Tallinn University for successful supervising of student's scientific works
2000, Ants Aasma, Letter of thanks of Tallinn University for successful supervising of student's scientific works
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics; SPECIFICATION: Theory of summability, approximation theory, dynamical systems
 
 
Additional information
PhD in mathematics
Tartu University, 1993.

Publications

Category
Year
Publication
 
2.4.
2020
1.2.
2018
1.2.
2018
2.1.
2017
3.1.
2016
3.1.
2016
2.4.
2015
2.4.
2015
1.2.
2014
1.1.
2013
2.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
5.2.
2012
1.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2007
6.2.
2007
1.2.
2006
3.1.
2006
5.2.
2006
3.4.
2005
5.2.
2005
6.2.
2005
6.2.
2004
3.5.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.3.
2002
3.4.
2002
1.1.
1999
1.3.
1998
1.2.
1997
1.1.
1994
1.3.
1994
3.2.
1994
1.3.
1991
1.2.
1987
10.06.2020
6.01.1957
6204052
5040476
ants.aasma@taltech.ee
Perioodi 2015-2020 õppetegevus:

1. Nendel aastatel on õpetanud bakalaureuseõppes õppeaineid: TEM0240 Majandusmatematika I, TEM0250 Majandusmatemaatika II;
magistriõppes õppeaineid: MEM5260 Operatsioonianalüüs, TEM8300 Operations research,
doktoriõppes õppeaineid: TEM9071 Dünaamilised ja stohhastilised protsessid majanduses, TEM9080 Matemaatilised meetodid majanduses, MEC9010 Mathematical methods in economics.


2. Õppevahendite koostamine ja kirjutamine:

1) Aastal 2017 on trükis ilmunud
Aasma, A.; Dutta, H.; Natarajan, P.N. An Introductory Course in Summability Theory. Hoboken, NJ , USA: JOHN WILEY & SONS, INC.

2) Aastal 2015 on trükis ilmunud õppevahend "Majandusmatemaatika ülesannete kogu." Tallinn: Argo Kirjastus (koostöös A. Leviniga).

3) Aastal 2015 on trükis ilmunud õppevahend "Investeeringute matemaatika alused" Tallinn: Argo Kirjastus (koostöös J. Kurvitsa ja M. Zeltseriga).
Aastal 2020 ilmus selle raamatu parandatud ja täiendatud trükk.4) Aastatel 2015-2019 on täiendatud varem koostatud loengukonspekte Moodles doktoriõppe ainele MEC9010 Mathematical methods in Economics magistriõppe ainele TEM8300 Operations research ja koostatud uus materjal ainele MEM5260 Operatsioonianalüüs, täiendatud bakalaureuseõppe materjale ainele TEM0240, loodud uus materjal ainele TEM0250.

3. Nendel aastatel on osaletud uute ainekavade koostamisel ECTS-i järgi.

4. Üliõpilastööde kaitsmiskomisjonides osalemine ja üliõpilastööde retsenseerimine:

1) doktoriväitekirja oponeneerimine Tallinna Ülikoolis aastal 2015.

2) Kahe doktoriväitekirja kaitsmiskomisjonis osalemine TTÜ Matemaatikainstituudis (aastatel 2015 ja 2016).

3) TTÜ Majandusteaduskonna magistri- ja bakalaureusetööde kaitsmiskomisjonides ning äriinfotenoloogia eriala magistritööde kaitsmise komisjonis osalemine (2018. a. bakalaureusetööde kaitsmiskomisjoni esimees).

4) Aastatel 2016-2019 TTÜ Majandusteaduskonna uurimistööde komisjonis osalemine; aastal 2017 komisjoni esimehena.

5) Aastatel 2015-2019 on retsenseeritud mitmeid TTÜ Majandusteaduskonnas kaitstud bakalaureuse- ja magistritöid.Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2022–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut, Vanemlektor (1,00)
01.01.2017–31.12.2021   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut, Dotsent (1,00)
2013–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahanduse ja majandusteooria instituut, Majandusmatemaatika, statistika ja ökonomeetria õppetool, Dotsent (1,00)
01.09.2010–2013   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahanduse ja majandusteooria instituut, Majandusmatemaatika, statistika ja ökonomeetria õppetool, Majandusmatemaatika õppetool, Dotsent (1,00)
01.09.2002–31.08.2010   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahanduse ja majandusteooria instituut, Majandusmatemaatika, statistika ja ökonomeetria õppetool, Majandusmatemaatika õppetool, Professor (1,00)
01.01.1993–31.12.2002   
Tallinna Pedagoogikaülikool, dotsent
01.01.1991–31.12.1993   
Tallinna Pedagoogikaülikool, lektor
01.01.1986–31.12.1991   
Tallinna Pedagoogikaülikool, õpetaja
 
 
Haridustee
1983–1986   
Magistrantuur, Tartu Ülikooli matemaatilise analüüsi kateedri juures
1975–1980   
Tartu Ülikool, matemaatikateaduskond, diplom kiitusega.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...   
Ajakirja "Journal of Advances in Applied & Computational Mathematics" toimetuse liige
2013−...   
ajakirja "FILOMAT" retsensent
2011−...   
ajakirja "Applied Mathematics Letters" retsensent
2011−...   
ajakirja „.Advances in Difference Equations” retsensent
2009−...   
ajakirja "Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Mathematics." retsensent
2008−...   
Referatiivajakirja "Mathematical Reviews" referent
2008−...   
ajakirja "Journal of Computational and Applied Mathematics" retsensent
2007−...   
Rahvusvahelise ajakirjade ühenduse "Scientific Journals International" (SJI) referii
2006−...   
ajakirja "Journal of Mathematical Analysis and Applications" retsensent
2003−...   
TTÜ Matemaatikainstituudi nõukogu liige
2019−2019   
Raamatu "Contemporary Mathematical Analysis: Problems, Methods and Applications" eelretsenseerimine WILEY kirjastusele
2018−2019   
raamatute "Mathematical Methods in Engineering and Applied Sciences" ja "A Succinct Foundation to Discrete Mathematical Structures" eelretsenseerimine kirjastusele Taylor and Francis Group
2017−2019   
TTÜ majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi nõukogu liige
2017−2017   
Leedu Ülikoolide (Kaunase Tehnoloogiaülikooli, Vilniuse Vytautas Magnuse Ülikooli ja Leedu haridusteaduste Ülikooli) rakendusmatemaatika bakalaureuse ja magistriõppe programmide evalveerimine (evalveerimismeeskonna liige)
2014−2014   
Rahvusvahelise konverentsi "Recent Advances in Pure and Applied Mathematics", Nov. 6-9, 2014 Antalya; teaduskomitee liige
2011−2011   
Rahvusvahelise konverentsi "Conference on Summability and Applications" May 12-13, 2011. Istanbul. teaduskomitee liige
2007−2009   
TTÜ Majandusteaduskonna nõukogu löiige
2002−2013   
Tallinna Tehnikaülikooli majandusmatemaatika õppetooli juhataja
2002−2013   
TTÜ Rahvamajanduse Instituudi nõukogu liige
 
 
Lisainfo
Eesti Operatsioonianalüüsi Seltsi asutajaliige alates 2010;
Eesti Matemaatika Seltsi liige;
Aastal 2011 ette valmistatud ja läbi viddud lühikursus (24 tundi) "Operations Research" Stokholmi KTH-s.;
Kahe doktoriväitekirja oponent Tallinna Ülikoolis aastatel 2011 ja 2015.;
Osalemine kahe doktriväitekirja kaitsmiskomisjonis TTÜ Matemaatikainstituudis (2015 ja 2016).;
TTÜ Majandusteaduskonna magistri- ja bakalaureusetööde kaitsmiskomisjonides osalemine aastatel 2017-2019;
Äriinfotenoloogia eriala magistritööde kaitsmise komisjoni liige 2017. a.;
Aastatel 2016-2017 osalemine TTÜ Majandusteaduskonna uurimistööde komisjonis; aastal 2017 komisjoni esimehena.;
Mitmete TTÜ Majandusteaduskonnas kaitstud bakalaureuse- ja magistritööde retsenseerimine aastatel 2015-2019. ;
Taltech-i poolt kooliõpilastele korraldatud matemaatikaolümpiaadi orgkomitee liige 2019.a.;
TalTeci majandusvõistluse gümnasistidele 2020 žürii liige.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Ants Aasma, TTÜ Majandusteaduskonna parim õppejõud.
2017, Ants Aasma, TTÜ tänukiri eduka teadus- ja õppetöö eest
2013, Ants Aasma, TTÜ majandusteaduskonna aukiri tulemusliku teadustegevuse eest
2007, Ants Aasma, TTÜ tänukiri eduka teadus- ja õppetöö eest
2003, Ants Aasma, Tallinna Ülikooli tänukiri üliõpilaste teadustööde eduka juhendamise eest
2000, Ants Aasma, Tallinna Ülikooli tänukiri üliõpilaste teadustööde eduka juhendamise eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika; TÄPSUSTUS: summeruvusteooria, lähendusteooria
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika; TÄPSUSTUS: summeeruvusteooria, lähendusteooria, dünaamilised süsteemid
 
 
Lisainfo
matemaatikadoktor
Tartu Ülikool, 1993.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.4.
2020
1.2.
2018
1.2.
2018
2.1.
2017
3.1.
2016
3.1.
2016
2.4.
2015
2.4.
2015
1.2.
2014
1.1.
2013
2.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
5.2.
2012
1.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2007
6.2.
2007
1.2.
2006
3.1.
2006
5.2.
2006
3.4.
2005
5.2.
2005
6.2.
2005
6.2.
2004
3.5.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.3.
2002
3.4.
2002
1.1.
1999
1.3.
1998
1.2.
1997
1.1.
1994
1.3.
1994
3.2.
1994
1.3.
1991
1.2.
1987
10.06.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 4 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
ETFETF8627Function and sequence spaces in approximations and their applications01.01.201131.12.2015Maria ZeltserTallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences44 160,00 EUR
MUUB608Economics of Estonian Nature Capital Utilization01.07.200731.12.2009Üllas EhrlichTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Centre for Economic Research86 657,80 EUR
ETFG02/3 (ETF5070)Integral (Fourier, Mellin) and matrix transformations for approximation of functions01.01.200231.12.2005Andi KivinukkTallinn University; Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Matemaatika osakond28 121,13 EUR
MUUK103Foundations of Mathematical Economics (part 8)18.04.201131.05.2013Ants AasmaTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Business Mathematics, Statistics and Econometrics, Chair of Business Mathematics76 749,60 EUR