6.01.1957
6204052
5040476
ants.aasma@taltech.ee
Perioodi 2010-2017 õppe- ja teadustegevus:

1. Nendel aastatel on õpetanud bakalaureuseõppes õppeaineid: TEM0220 Majandusmatematika I, TEM0320 Majandusmatemaatika;
magistriõppes õppeaineid: TEM1260 Kvantitatiivne majandusteooria, TEM8300 Operations research,
doktoriõppes õppeaineid: TEM9071 Dünaamilised ja stohhastilised protsessid majanduses, TEM9080 Matemaatilised meetodid majanduses.

Aastal 2011 ette valmistatud ja läbi viddud lühikursus (24 tundi) "Operations Research" Stokholmi KTH-s.

2. Õppevahendite koostamine ja kirjutamine:

1) Aastal 2017 on trükis ilmunud
Aasma, A.; Dutta, H.; Natarajan, P.N. An Introductory Course in Summability Theory. Hoboken, NJ , USA: JOHN WILEY & SONS, INC.

2) Aastal 2015 on trükis ilmunud õppevahend "Majandusmatemaatika ülesannete kogu." Tallinn: Argo Kirjastus (koostöös A. Leviniga).

3) Aastal 2015 on trükis ilmunud õppevahend "Investeeringute matemaatika alused" Tallinn: Argo Kirjastus (koostöös J. Kurvitsa ja M. Zeltseriga).


4) Aastal 2013 on trükis ilmunud õppevahend "Matemaatilised meetodid majanduses." Tallinn: Argo Kirjastus (koostöös A. Leviniga).

5) Aastatel 2010-2015 on koostatud materjalid Moodles doktoriõppe ainele TEM9071 Dünaamilised ja stohhastilised meetodid majanduses ning täiendatud varem koostatud loengukonspekte Moodles doktoriõppe ainele TEM9080 Matemaatilised meetodid majanduses, magistriõppe ainele TEM8300 Operations research ja bakalaureuseõppe ainetele TEM0220, TEM0320.

3. Nendel aastatel on osaletud uute ainekavade koostamisel ECTS-i järgi.

4. Üliõpilastööde kaitsmiskomisjonides osalemine ja üliõpilastööde retsenseerimine:

1) Kahe doktoriväitekirja oponeneerimine Tallinna Ülikoolis aastatel 2011 ja 2015.

2) Kahe doktoriväitekirja kaitsmiskomisjonis osalemine TTÜ Matemaatikainstituudis (aastatel 2015 ja 2016).

3) TTÜ Majandusteaduskonna magistri- ja bakalaureusetööde kaitsmiskomisjonides ning äriinfotenoloogia eriala magistritööde kaitsmise komisjonis osalemine.

4) Aastatel 2016-2017 TTÜ Majandusteaduskonna uurimistööde komisjonis osalemine; aastal 2017 komisjoni esimehena.

5) Aastatel 2015-2017 on retsenseeritud mitmeid TTÜ Majandusteaduskonnas kaitstud bakalaureuse- ja magistritöid.

5. Osalemine projektijuhina ja põhiautorina loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonna
gümnaasiumi valikkursuse õppekomplekti „Majandusmatemaatika
elemendid“ (eelarvega 76 749.60 eurot) loomisel, lisaks õpetajate täiendkursuse läbiviimine nimetatud õppekomplekti kohta.

6. Osalemine projektijuhina ja ühe autorina gümnaasiumi õppekursuse „Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine“ õppe- ja metoodiliste materjalide komplekti (eelarve 47 652 eurot) loomisel.

7. Grantid ja osalemine rahvusvaheliste konverentside teadus- ja orgkomiteedes:

1) ETF granti G8627 "Aproksimeerimisega seotud funktsiooni- ja jadaruumid ning nende rakendused" (2011-2014) (eelarve 44 160 eurot) põhitäitja.

2) "Conference on Summability and Applications" May 12-13, 2011. Istanbul, teaduskomitee liige.

3) "Recent Advances in Pure and Applied Mathematics"
(ICRAPAM 2014), 6-9 November, Antalya-Turkey, teaduskomitee liige.Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut, Dotsent (1,00)
2013–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahanduse ja majandusteooria instituut, Majandusmatemaatika, statistika ja ökonomeetria õppetool, Dotsent (1,00)
01.09.2010–2013   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahanduse ja majandusteooria instituut, Majandusmatemaatika, statistika ja ökonomeetria õppetool, Majandusmatemaatika õppetool, Dotsent (1,00)
01.09.2002–31.08.2010   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahanduse ja majandusteooria instituut, Majandusmatemaatika, statistika ja ökonomeetria õppetool, Majandusmatemaatika õppetool, Professor (1,00)
01.01.1993–31.12.2002   
Tallinna Pedagoogikaülikool, dotsent
01.01.1991–31.12.1993   
Tallinna Pedagoogikaülikool, lektor
01.01.1986–31.12.1991   
Tallinna Pedagoogikaülikool, õpetaja
 
 
Haridustee
1983–1986   
Magistrantuur, Tartu Ülikooli matemaatilise analüüsi kateedri juures
1975–1980   
Tartu Ülikool, matemaatikateaduskond, diplom kiitusega.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
TTÜ majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi nõukogu liige
2014−...   
Ajakirja "Journal of Advances in Applied & Computational Mathematics" toimetuse liige
2013−...   
ajakirja "FILOMAT" retsensent
2011−...   
ajakirja "Applied Mathematics Letters" retsensent
2011−...   
ajakirja „.Advances in Difference Equations” retsensent
2009−...   
ajakirja "Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Mathematics." retsensent
2008−...   
Referatiivajakirja "Mathematical Reviews" referent
2008−...   
ajakirja "Journal of Computational and Applied Mathematics" retsensent
2007−...   
Rahvusvahelise ajakirjade ühenduse "Scientific Journals International" (SJI) referii
2006−...   
ajakirja "Journal of Mathematical Analysis and Applications" retsensent
2003−...   
TTÜ Matemaatikainstituudi nõukogu liige
2019−2019   
raamatu "Mathematical Methods in Engineering and Applied Sciences" eelretsenseerimine kirjastusele Taylor and Francis Group
2017−2017   
Leedu Ülikoolide (Kaunase Tehnoloogiaülikooli, Vilniuse Vytautas Magnuse Ülikooli ja Leedu haridusteaduste Ülikooli) rakendusmatemaatika bakalaureuse ja magistriõppe programmide evalveerimine (evalveerimismeeskonna liige)
2014−2014   
Rahvusvahelise konverentsi "Recent Advances in Pure and Applied Mathematics", Nov. 6-9, 2014 Antalya; teaduskomitee liige
2011−2011   
Rahvusvahelise konverentsi "Conference on Summability and Applications" May 12-13, 2011. Istanbul. teaduskomitee liige
2007−2009   
TTÜ Majandusteaduskonna nõukogu löiige
2002−2013   
Tallinna Tehnikaülikooli majandusmatemaatika õppetooli juhataja
2002−2013   
TTÜ Rahvamajanduse Instituudi nõukogu liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Eesti Operatsioonianalüüsi Seltsi asutajaliige alates 2010;
Eesti Matemaatika Seltsi liige;
Aastal 2011 ette valmistatud ja läbi viddud lühikursus (24 tundi) "Operations Research" Stokholmi KTH-s.;
Kahe doktoriväitekirja oponent Tallinna Ülikoolis aastatel 2011 ja 2015.;
Osalemine kahe doktriväitekirja kaitsmiskomisjonis TTÜ Matemaatikainstituudis (2015 ja 2016).;
TTÜ Majandusteaduskonna magistri- ja bakalaureusetööde kaitsmiskomisjonides osalemine aastatel 2017-2019;
Äriinfotenoloogia eriala magistritööde kaitsmise komisjoni liige 2017. a.;
Aastatel 2016-2017 osalemine TTÜ Majandusteaduskonna uurimistööde komisjonis; aastal 2017 komisjoni esimehena.;
Mitmete TTÜ Majandusteaduskonnas kaitstud bakalaureuse- ja magistritööde retsenseerimine aastatel 2015-2019. ;
Taltech-i poolt kooliõpilastele korraldatud matemaatikaolümpiaadi orgkomitee liige 2019.a.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Ants Aasma, TTÜ Majandusteaduskonna parim õppejõud.
2017, Ants Aasma, TTÜ tänukiri eduka teadus- ja õppetöö eest
2013, Ants Aasma, TTÜ majandusteaduskonna aukiri tulemusliku teadustegevuse eest
2007, Ants Aasma, TTÜ tänukiri eduka teadus- ja õppetöö eest
2003, Ants Aasma, Tallinna Ülikooli tänukiri üliõpilaste teadustööde eduka juhendamise eest
2000, Ants Aasma, Tallinna Ülikooli tänukiri üliõpilaste teadustööde eduka juhendamise eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika; PÕHISUUND: summeruvusteooria, lähendusteooria
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika; PÕHISUUND: summeeruvusteooria, lähendusteooria, dünaamilised süsteemid
 
 
Lisainfo
matemaatikadoktor
Tartu Ülikool, 1993.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2018
1.2.
2018
2.1.
2017
3.1.
2016
3.1.
2016
2.4.
2015
2.4.
2015
1.2.
2014
1.1.
2013
2.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
5.2.
2012
1.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2007
6.2.
2007
1.2.
2006
3.1.
2006
5.2.
2006
3.4.
2005
5.2.
2005
6.2.
2005
6.2.
2004
3.5.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.3.
2002
3.4.
2002
1.1.
1999
1.3.
1998
1.2.
1997
1.1.
1994
1.3.
1994
3.2.
1994
1.3.
1991
1.2.
1987
21.08.2019
6.01.1957
6204052
5040476
ants.aasma@taltech.ee
Teaching and scientific activities in 2010-2017:

1. At this period have been teached the following subjects at bachelor level: TEM0220 Business mathematics I, TEM0320 Business mathematics ;

at master level the subjects: TEM1260 Mathematical economics, TEM8300 Operations research,

at doctoral level the subjects: TEM9071 Dynamic and stochastic processes in economics, TEM9080 Mathematical methods in economics.


In 2011 short course (24 hours) "Operations Research" at Stokholmi KTH (at nmaster level).


2. Writing textbooks and other learning materials:
1) In 2017
Aasma, A.; Dutta, H.; Natarajan, P.N. An Introductory Course in Summability Theory. Hoboken, NJ , USA: JOHN WILEY & SONS, INC.

2)At 2015
"Majandusmatemaatika ülesannete kogu." (Engl. "Problems and excercises of mathematical economics"). Tallinn: Argo Kirjastus (co-author: A. Levin).


3) At 2015 "Investeeringute matemaatika alused" (Engl. "Foundations of investment mathematics") Tallinn: Argo Kirjastus (co-authors: J. Kurvits, M. Zeltser).4) At 2013
"Matemaatilised meetodid majanduses." (Engl. "Mathematical methods in economics") Tallinn: Argo Kirjastus (co-author A. Levin).


5) In period 2010-2015 writing Lecture notes and other learning materials in e-study environment Moodle for doctoral subjects TEM9071 Dynamic and stochastic models in economics and TEM9080 Mathematical methods in economics, modifying and improving earlier written Lecture notes and other learning materials in Moodle for master subject TEM8300 Operations research and for bachelor subjects TEM0220, TEM0320.


3. Participating in creation of new subject programs (TEM0220, TEM0221, TEM0320, TEM1260, TEM8300, TEM9071, TEM9080) by ECTS.


4. Participating as a leader of the project K103 "Foundations of Mathematical Economics (part 8) (18.04.2011−31.05.2013)" (with budget 76 749.60 euros) for creation a study complect for the elective course "Elements of mathematical economics" for secondary schools,
after completing this project, supervising the advanced training corses for teachers of secondary schools for teaching this elective course.


5. Participating as a leader of the project „Applications of mathematics, the research of real processes" (with budget 47 652 euros) for creation a study complect for the elective course "Applications of mathematics" for secondary schools.

6. Grants and participating in scientific and organizational committees of international conferences:

1) senior investigator ofthe grant ETF8627 "Function and sequence spaces in approximations and their applications (1.01.2011−31.12.2015)" (with budget 44 160 euros).

2) "Conference on Summability and Applications" May 12-13, 2011. Istanbul, a memmer of scientific committee.

3) "Recent Advances in Pure and Applied Mathematics"
(ICRAPAM 2014), 6-9 November, Antalya-Turkey, a memmer of scientific committee.


Career

Institution(s) and position(s)
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Economics and Finance, Associate Professor (1,00)
2013–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Business Mathematics, Statistics and Econometrics, Associate Professor (1,00)
01.09.2010–2013   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Business Mathematics, Statistics and Econometrics, Chair of Business Mathematics, Associate Professor (1,00)
01.09.2002–31.08.2010   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Business Mathematics, Statistics and Econometrics, Chair of Business Mathematics, Professor (1,00)
01.01.1993–31.12.2002   
Tallinn Pedagogical University, Associate Professor
01.01.1991–31.12.1993   
Tallinn Pedagogical University, Lecturer
01.01.1986–31.12.1991   
Tallinn Pedagogical University, Teacher
 
 
Education
1983–1986   
Tartu University, Chair of Math. Analysis, master studies.
1975–1980   
Tartu University, Dept. of Math.; diploma
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
member of the Council of Department of Economics and Finance
2014−...   
member of Board of the journal "Journal of Advances in Applied & Computational Mathematics"
2013−...   
reviewer of "FILOMAT"
2011−...   
Applied Mathematics Letters; reviewer
2011−...   
„.Advances in Difference Equations”; reviewer
2009−...   
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Mathematics.; reviewer
2008−...   
Reviewer of "Mathematical Reviews"
2008−...   
reviewer of "Journal of Computational and Applied Mathematics"
2007−...   
Member of Review Board of "Scientific Journals International" (SJI)
2006−...   
Journal of Mathematical Analysis and Applications; reviewer
2003−...   
Member of Council of Department of Mathematics
2019−2019   
Preevaluation of the book "Mathematical Methods in Engineering and Applied Sciences" for Taylor and Francis Group Applied Sciences" for
2017−2017   
Evalvation of bachelor and master programs of applied mathematics of Lithuanian Universities (Kaunas Universitry of Technology,Vytautas Magnus University and Lithuanian University of Educational Sciences) (the member of expert team)
2014−2014   
Int. conf. "Recent Advances in Pure and Applied Mathematics", Nov. 6-9, 2014 Antalya; member of scientific committee
2011−2011   
member of the scientific committee of int. conference "Conference on Summability and Applications" May 12-13, 2011. Istanbul.
2007−2009   
Member of Council of School of Economics and Business Administration
2002−2013   
Head of Chair of Business Mathematics
2002−2013   
Member of Council of Department of Economics of TTU
 
 
Additional career information
member of Estonian Society of Operational Research;
member of Estonian Mathematical Society from 1993.;
Short course: "Operations Research" (24 hours) at Stochholm KTH in 2011.;
Opponent of two doctoral thesis at Tallinn University in 2011 and 2015.;
The member of defence commission for two doctoral thesis at Institute of Mathematics of TTU (2015 and 2016).;
The member of defence commission of master and bachelor thesis in Economic Faculty of TTU in 2017-2019.;
The member of defence commission of master thesis of business infotechnology in TTU.;
Participating in the defence commission of student's research works in Economic Faculty of TTU in 2016-2017, in 2017 as the chairman of commission.;
The reviewer of several bachelor and master thesis, defended in Faculty of Economics of TTU.;
The member of organizing commitee of mathematical olympiad, organized by Taltech in 2019.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Ants Aasma, Best lecturer of Faculty of Economics of TTU
2017, Ants Aasma, Letter of thanks for successful scientific and teaching activity
2013, Ants Aasma, Honour certificate of faculty of economics of TTU for successful scientific activity
2007, Ants Aasma, Letter of thanks for successful scientific and teaching activity
2003, Ants Aasma, Letter of thanks of Tallinn University for successful supervising of student's scientific works
2000, Ants Aasma, Letter of thanks of Tallinn University for successful supervising of student's scientific works
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics; SPECIALITY: Theory of summability, approximation theory, dynamical systems
 
 
Additional information
PhD in mathematics
Tartu University, 1993.

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2018
1.2.
2018
2.1.
2017
3.1.
2016
3.1.
2016
2.4.
2015
2.4.
2015
1.2.
2014
1.1.
2013
2.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
5.2.
2012
1.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2007
6.2.
2007
1.2.
2006
3.1.
2006
5.2.
2006
3.4.
2005
5.2.
2005
6.2.
2005
6.2.
2004
3.5.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.3.
2002
3.4.
2002
1.1.
1999
1.3.
1998
1.2.
1997
1.1.
1994
1.3.
1994
3.2.
1994
1.3.
1991
1.2.
1987
21.08.2019
  • Leitud 4 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
ETFETF8627Aproksimeerimisega seotud funktsiooni- ja jadaruumid ning nende rakendused01.01.201131.12.2015Maria ZeltserTallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut44 160,00 EUR
MUUB608Eesti looduskapitali kasutamise ökonoomika01.07.200731.12.2009Üllas EhrlichTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusuuringute teaduskeskus86 657,80 EUR
ETFG02/3 (ETF5070)Integraal- (Fourier, Mellin) ja maatriksteisendused funktsioonide lähendamisel01.01.200231.12.2005Andi KivinukkTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Matemaatika osakond28 121,13 EUR
MUUK103Loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonna gümnaasiumi valikkursuse õppekomplekti "Majandusmatemaatika elemendid" (Osa 8) koostamine18.04.201131.05.2013Ants AasmaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahanduse ja majandusteooria instituut, Majandusmatemaatika, statistika ja ökonomeetria õppetool, Majandusmatemaatika õppetool76 749,60 EUR