19.06.1962
5531152
ants.tammepuu@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2018–...   
Eesti Maaülikool, Dotsent (0,50)
01.09.2017–31.08.2018   
Eesti Maaülikool, Lektor (0,75)
01.07.2017–25.07.2018   
Sisekaitseakadeemia, Dotsent (0,25)
01.09.2016–30.06.2017   
Sisekaitseakadeemia, Dotsent (0,20)
01.09.2016–31.08.2017   
Eesti Maaülikool, Lektor (1,00)
2014–31.08.2016   
Sisekaitseakadeemia, Dotsent (1,00)
2010–2014   
Sisekaitseakadeemia, Lektor (1,00)
2002–31.08.2016   
Eesti Maaülikool, Külalislektor (0,20)
2002–2005   
Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Õpetaja (0,25)
01.01.1998–31.12.1999   
Tartumaa Päästeteenistus; häirekeskuse juhataja
01.01.1995–31.12.1997   
Tartumaa Häirekeskus; juhataja
01.01.1993–31.12.1994   
Tartu Tuletõrje- ja Päästeamet; kodanikukaitse juhtivinspektor
1991–1992   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, Assistent (1,00)
01.01.1986–31.12.1990   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, hügieeni ja tervishoiuorganisatsiooni kateeder; nooremteadur (1,00)
 
 
Haridustee
01.09.2018–...   
Tartu Ülikool, residendiõpe
2002–2014   
Eesti Maaülikool; doktoriõpe
1992–1992   
TÜ ökoloogiamagister
1980–1986   
Arsti eriala TRÜ-s
1969–1980   
Tallinna 44. Keskkool
 
 
Lisainfo
Täienduskoolitused:
2018 Projekt "Arstid tervishoidu tagasi" Tartu Ülikool, Eesti
2017-2018 GeoSKA - GIS kompetentsi arendamine ja lõimimine tasemeõppesse, AlphaGIS, Eesti
2015 Kvaliteedijuhtimise ABC lühikoolitused, Eesti Kvaliteediühing, Eesti
2009 keskkonnajuhtimise konsultantide ja keskkonnajuhtide täiendõppe koolitus BE-SMARTER, Säästva Eesti Instituut, Eesti
2006 NOVA doktorikursus “Reproduktsioonitoksikoloogia” , Norra
2006 Euroopa Ühenduse keskkonnajuhtimise ja-auditeerimise süsteemi (EMAS) tõendajate koolitus, Keskkonnaministeerium, Eesti
2005 doktorikursus “Tehnoloogia ja risk”Oslo Ülikool, Norra
2004 kursus “Ökokaardistamine” Säästva Eesti Instituut, Eesti
2003–2004 kutsepedagoogika täienduskursus, Tartu Ülikool, Eesti
2003 - 2004 EL struktuurifondide nõustajate koolitus, EV Rahandusministeerium, Eesti
2003 kursus “Katastroofid ja globaliseerumine” Kesk-Euroopa Ülikool, Ungari
2003 MATRA (Holland) koolitusprojekt “Riski hindamine ja riskijuhtimine” Eesti
2002 kursus “Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnajuhtimine” Kesk-Euroopa Ülikool, Ungari
2002 kõrgkoolipedagoogika täienduskursus, Tartu Ülikool, Eesti
1997 tuletõrjejärelevalve alane kvalifikatsioonikursus, Eesti Kodanikukaitse Koolituskeskus, Eesti
1996 katastroofiabi alane koolitus, Heyrothsberge Tuletõrje ja Katastroofikaitse Kool ja Saksamaa Liitvabariigi Kodanikukaitse Akadeemia;
1994 Põhjamaade Ministrite Nõukogu stipendiaadina stažeerimine Soome ja Rootsi päästeteenistustes ametnike vahetuse projekti raames
1993 kursus “Keskkonnajuhtimine” Göteborgi Ülikool, Rootsi
1992 kursus “Keskkonnabioloogia ja –keemia” Jyväskylä Ülikool, Soome
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, Ants Tammepuu, SA Archimedese ESF DoRA8 stipendium konverentsil osalemiseks (Disaster Management 2011, USA)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; TÄPSUSTUS: Keskkonnajuhtimine, keskkonnariskid, elanikkonnakaitse ja hädaolukorraks valmisolek

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
3.2.
2015
6.2.
2015
6.7.
2015
2.5.
2014
1.1.
2013
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2009
3.1.
2008
3.1.
2007
6.3.
2003
6.3.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
1.2.
1993
6.6.
1993
6.7.
1992
1.3.
1990
23.04.2019
19.06.1962
5531152
ants.tammepuu@emu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2018–...   
Estonian University of Life Sciences, Associate Professor (0,50)
01.09.2017–31.08.2018   
Estonian University of Life Sciences, Lecturer (0,75)
01.07.2017–25.07.2018   
Estonian Academy of Security Sciences, Associate Professor (0,25)
01.09.2016–30.06.2017   
Estonian Academy of Security Sciences, Associate Professor (0,20)
01.09.2016–31.08.2017   
Estonian University of Life Sciences, Lecturer (1,00)
2014–31.08.2016   
Estonian Academy of Security Sciences, Associate Professor (1,00)
2010–2014   
Estonian Academy of Security Sciences, Lecturer (1,00)
2002–31.08.2016   
Estonian University of Life Sciences, Part Time Lecturer (0,20)
2002–2005   
Tartu Health Care College, Teacher (0,25)
01.01.1998–31.12.1999   
Tartu County Rescue Service; head of emergency centre
01.01.1995–31.12.1997   
Tartu County Emergency Centre; director
01.01.1993–31.12.1994   
Tartu Fire and Rescue Department; senior inspector of civil protection
1991–1992   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Molecular and Cell Biology, Assistant (1,00)
01.01.1986–31.12.1990   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Hygiene and Health Organisation; junior researcher (1,00)
 
 
Education
01.09.2018–...   
University of Tartu, residency
2002–2014   
Estonian University of Life Sciences; PhD study
1992–1992   
Tartu University; MSc (Ecology)
1980–1986   
Tartu State University; MD
1969–1980   
Tallinn Secondary School No 44
 
 
Additional information
Additional professional training:
2018 Project "Physicians back to healthcare" University of Tartu, Estonia
2017-2018 GeoSKA - development of GIS competence and integration of it into study, AlphaGIS, Estonia
2015 Quality Management ABC brief trainings, Estonian Association for Quality, Estonia
2009 training project of Environmental Management consultants and managers BE-SMARTER, Stockholm Environment Institute Tallinn centre (SEI Tallinn), Estonia
2006 NOVA PhD course “Reproduction Toxicology” , Norway
2006 training of EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) verifiers, Ministry of the Environment, Estonia
2005 PhD course “Technology and Risk” University of Oslo, Norway
2004 course “Eco-mapping” SEI Tallinn, Estonia
2003–2004 Course “Vocational Pedagogy” University of Tartu, Estonia
2003 - 2004 Course for EU Structurel Funds advisere, Ministry of Finance, Estonia
2003 course “Catastrophes and Globalization” Central European University (CEU), Hungary
2003 course “Riski Asessment and Management” MATRA (Netherlands), Estonia
2002 course “Environmental assessment and management” CEU, Hungary
2002 course “Institution of Higher Education Pedagogy” University of Tartu, Estonia
1997 course of fire supervision, Estonian Training Center of Civil Protection, Estonia
1996 Catastrophe aid training , Fire and Disaster School and Academy for Crisis Management, Emergency Planning and Civil Protection, Germany
1994 training in Finnish and Swedish rescue services as a grantee of the Nordic Council of Ministers in the frames of the project of exchange of the civil servants , Finland and Sweden
1993 course “Environmental Management” University of Gothenburg, Sweden
1992 course “Environmental Biology and Chemistry” University of Jyväskylä, Finland
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, Ants Tammepuu, Archimedes Foundation ESF DoRA8 scholarship for conference participation (Disaster Management 2011, USA)
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; SPECIFICATION: Environmental management, environmental risks, emergency preparedness
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
3.2.
2015
6.2.
2015
6.7.
2015
2.5.
2014
1.1.
2013
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2009
3.1.
2008
3.1.
2007
6.3.
2003
6.3.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
1.2.
1993
6.6.
1993
6.7.
1992
1.3.
1990
23.04.2019
  • Leitud 12 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
SFSF1090050s07Antropogeensed mõjud biotoopidele ja maastikele: biootilised ja abiootilised markerid01.01.200731.12.2012Valdo KuusemetsEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut519 555,54 EUR
MUU4.1-11/12/63AS Tallinna Sadam sadamateenuste toimepidevuse riskianalüüs21.06.201220.12.2012Ants TammepuuSisekaitseakadeemia22 000,00 EUR
MUU4.1-11/14/49 AS Tallinna Sadama koosseisu kuuluva Muuga sadama territooriumi modelleerimine evakuatsioonitarkvaraga09.05.201422.02.2015Kadi LuhtSisekaitseakadeemia16 000,00 EUR
MUU4.1-11/13/131Eluhoonete tuleohutuse riskihindamise metoodika ja tuleohutusülevaatuste lahenduse väljatöötamine koos õigusliku analüüsiga05.12.201330.06.2014Alar ValgeSisekaitseakadeemia9 681,91 EUR
MUU4.1-11/14/132Kliimamuutuste mõjude hindamine ja kohanemismeetmete väljatöötamine planeeringute, maakasutuse, inimtervise ja päästevõimekuse teemas01.01.201531.08.2015Ants TammepuuSisekaitseakadeemia24 909,00 EUR
1.2.1.3.2.5.SLOOM15017Kliimamuutuste mõjude hindamine ja kohanemismeetmete väljatöötamine planeeringute, maakasutuse, inimtervise ja päästevõimekuse teemas01.01.201531.08.2015Antti RooseTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut174 711,35 EUR
MUU4.1-11/14/50 Muuga sadamas rakendatud ohutuse tagamise süsteemide integreerimisvõimaluste analüüs09.05.201422.02.2015Ants TammepuuSisekaitseakadeemia16 000,00 EUR
ETFETF6007Põllumajandusliku maakasutuse arengustsenaariumid janende mõju linnustikule01.01.200431.12.2007Kalev SeppEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut37 246,21 EUR
MUUVERT15052Riski ja turvalisuse valitsemise uuringud Balti ja Põhjamaade akadeemilise praktika keskkonnas01.09.201501.03.2018Piia TintTallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, Töökeskkonna ja -ohutuse õppetool32 315,00 EUR
MUU6.1-5/182Sisekaitseakadeemia riskihalduse ja elanikkonnakaitse uurimisgrupp09.06.201101.09.2013Ants TammepuuSisekaitseakadeemia15 805,10 EUR
1.1.8-2/T6074TETE06 (M-050)Tartu linna kriisireguleerimisplaani põhiplaani koostamise nõustamine ja tehniline toimetamine18.04.200630.10.2006Ants TammepuuEesti Maaülikool, Tehnikainstituut11 504,10 EUR
1.1.8-2/T5111TETE05Tartu linna riskianalüüsi täiendamine05.08.200505.10.2005Ants TammepuuEesti Maaülikool, Tehnikainstituut8 308,51 EUR