See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
antti.roose@trea.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2016–...   
Tartu Regional Energy Agency, Projektijuht (1,00)
01.09.2013–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, inimgeograafia vanemteadur (1,00)
01.09.2010–31.08.2013   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, inimgeograafia teadur (1,00)
01.01.2008–31.08.2010   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, inimgeograafia teadur (1,00)
01.01.2000–31.12.2006   
Tartu Ülikooli teadus- ja arendusosakonna projektijuht
01.01.1998–31.12.1999   
Ordnance Survey / Maa-amet, projektijuht
 
 
Haridustee
2000–2005 Tartu Ülikool, PhD (geoinformaatika)
1993–1994 Manchester Metropolitan University, MPhil
1991–1993 Tartu Ülikool, MSc (geograafia)
1982–1989 Tartu Riiklik Ülikool, Diplom
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...   
Ajakirja Environmental Research, Engineering and Management toimetuskolleegiumi liige
2008−...   
Regionaaluuringute Assotsiatsiooni liige
1987−...   
Eesti Geograafia Seltsi liige
Rahvusvahelise Maastikuökoloogia Assotsiatsiooni liige;
2012−2015   
Tartu Regionaalse Energiaagentuuri juhatuse liige
2008−2016   
ESPON programmi Eesti kontaktisik
2005−2014   
koordinaator, Elukestva Õppe Programmi Eramus IP veegeograafia projekt WATECOR
 
 
Lisainfo
Aastad Kursus
2008 - 2016 Õppeaine "Projektijuhtimine“
2010 - 2016 Õppeaine "Keskkonnaseire ja –kaitse normatiivid"
2011 - 2014 Õppeaine "Euroopa ruumiline planeerimine" Inglise keeles

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.10. Geograafia ja regionaaluuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: P510 Füüsiline geograafia, geomorfoloogia, mullateadus, kartograafia, klimatoloogia ; TÄPSUSTUS: ruumiplaneerimise metodoloogia arendamine; kliimamuutustega kohanemine; linnastumisprotsessid ja -indikaatorid; maapiirkondade arengutegurid;GIS, ruumiandmete haldus ja analüüs, säästev innovatsioon; turismi- ja külastusuuringud; Kirde-Eesti; Võrumaa; Tallinna ja Tartu linnaregioon
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll; TÄPSUSTUS: kliimamuutuste mõjud linnades; keskkonnahindamise meetodid ruumilises planeerimises; keskkonnakasutuse välismõjude hindamine; keskkonnastandardid ja -normatiivid; saaste leviku modelleerimine, sh ohtlikud ained; tehiskeskkonna olelusringi hindamine; maastikuseire meetodid, keskkonnaseire meetodid; keskkonnastandardid ja -normatiivid; saaste leviku modelleerimine, sh ohtlikud ained; tehiskeskkonna olelusringi hindamine; maastikuseire meetodid
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.17. Energeetikaalased uuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: T140 Energeetika ; TÄPSUSTUS: energiamajanduse geograafia, hoonete energiatõhususe uuringud; taastuvenergia sotsiaalmajanduslikud hüved, primaarenergia tarbimise ruumiline analüüs
 
 
Lisainfo
PhD (geoinformaatika)
MPhil (geograafia)
MSc (geograafia)
Tartu Ülikool, 2005
Manchester Metropolitan University,1997
Tartu Ülikool,1993

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
2.5.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
1.3.
2019
3.1.
2019
5.2.
2019
3.2.
2018
6.3.
2018
6.4.
2018
6.4.
2018
2.5.
2017
2.5.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
2.5.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.2.
2015
6.3.
2015
2.5.
2014
2.5.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.3.
2014
5.2.
2014
6.6.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
2.2.
2013
2.5.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.3.
2013
5.2.
2013
6.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
4.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
6.6.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
2.5.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
3.2.
2008
1.1.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
4.2.
2007
3.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
4.2.
2006
4.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
4.2.
2005
5.2.
2005
3.1.
2004
4.2.
2003
3.1.
2002
3.2.
2002
3.3.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
1995
3.4.
1994
3.3.
1992
3.4.
1992
3.4.
1992
3.4.
1991
3.4.
1990
10.11.2020
antti.roose@trea.ee

Career

Institutions and positions
2016–...   
Tartu Regional Energy Agency, Project manager (1,00)
01.09.2013–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Senior Research Fellow in Human Geography (1,00)
01.09.2010–31.08.2013   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow in Human Geography (1,00)
01.01.2008–31.08.2010   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow (1,00)
01.01.2000–31.12.2006   
2000– project manager, University of Tartu, the department of research and development
01.01.1998–31.12.1999   
1998–1999: project manager, Ordnance Survey / Estonian Land Board
 
 
Education
2000–2005 University of Tartu, PhD in geoinformatics
1993–1994 Manchester Metropolitan University, MPhil in GIS
1991–1993 University of Tartu, MSc in geography
1982–1989 University of Tartu, Diploma in geography
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...   
Member of editorial board, Environmental Research, Engineering and Management
2008−...   
member of Regional Studies Association
1987−...   
member of the Estonian Geographical Society
member of International Association of Landscape Ecology;
2012−2015   
Board member of Tartu Regional Energy Agency
2008−2016   
ESPON Programme - Estonian National Contact Point
2005−2014   
co-ordinator, Life-long Learning Programme Erasmus IP Geography on the Waters, WATECOR
 
 
Additional information
Years Course
2008 - 2016 Course "Project management"
2010 - 2016 Course "Environmental monitoring and normatives"
2011 - 2014 Course "European Spatial Planning" in English


Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.10. Geography and Regional Studies; CERCS CLASSIFICATION: P510 Physical geography, geomorphology, pedology, cartography, climatology ; SPECIFICATION: methodology territorial planning and development; adaptation to climate change; GIS, spatial data management and analysis, land use and environmental impact of urbanisation; rural development; sustainable innovation; tourism and visitation studies; Tallinna ja Tartu city regions; north-eastern Estonia; southern Estonia and Võru county
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; CERCS CLASSIFICATION: T270 Environmental technology, pollution control ; SPECIFICATION: impact of climate change in urban areas; methods of environmental assessment in spatial planning; environmental externalities; environmental standards and normatives; emission modelling, hazardous substances; life-cycle assessment of built environment; methods of landscape monitoring and management
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.17. Energetic Research; CERCS CLASSIFICATION: T140 Energy research ; SPECIFICATION: geography of sustainable energy, assessment of energy efficiency in housing, regional impact of renewable energy; spatial analysis of primary energy use
 
 
Additional information
PhD (Geoinformatics)
MPhil (Geography)
MSc (Geography)
University of Tartu, 2005
Manchester Metropolitan University,1997
University of Tartu, 1993

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
2.5.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
1.3.
2019
3.1.
2019
5.2.
2019
3.2.
2018
6.3.
2018
6.4.
2018
6.4.
2018
2.5.
2017
2.5.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
2.5.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.2.
2015
6.3.
2015
2.5.
2014
2.5.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.3.
2014
5.2.
2014
6.6.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
2.2.
2013
2.5.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.3.
2013
5.2.
2013
6.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
4.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
6.6.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
2.5.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
3.2.
2008
1.1.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
4.2.
2007
3.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
4.2.
2006
4.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
4.2.
2005
5.2.
2005
3.1.
2004
4.2.
2003
3.1.
2002
3.2.
2002
3.3.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
1995
3.4.
1994
3.3.
1992
3.4.
1992
3.4.
1992
3.4.
1991
3.4.
1990
10.11.2020

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 29 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUMLOOM12032ICluster initiative “Energy efficiency and renewable energy sources”01.10.201130.09.2012Antti RooseTartu Ülikool2 100,00 EUR
MUUSLOOM11105/3Eesti esindamine ESPON 2013 programmis03.01.201416.12.2014Antti RooseTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut7 000,00 EUR
MUUSLOOM11105/4Eesti esindamine ESPON 2013 programmis01.01.201516.12.2015Antti RooseTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut7 000,00 EUR
MUUSLOOM11105/1Eesti esindamine ESPON programmis01.01.201210.12.2012Antti RooseTartu Ülikool7 000,00 EUR
MUUSLOOM11105Eesti esindamine ESPON programmis01.01.201102.12.2011Antti RooseTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut6 000,00 EUR
MUULLOOM08125/2Eesti esindamine ESPON programmis15.03.201029.11.2010Antti RooseTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut4 793,37 EUR
MUUSLOOM11105/2Eesti esindamine ESPON programmis01.01.201316.12.2013Antti RooseTartu Ülikool7 000,00 EUR
MUULLOOM08125/1Eesti esindamine ESPON programmis01.06.200915.11.2009Antti RooseTartu Ülikool2 236,91 EUR
MUULLOOM08125Eesti esindamine ESPON programmis.01.07.200824.11.2008Antti RooseTartu Ülikool3 195,58 EUR
MUUSLTOM16108Eesti kontaktpunkt ESPON 2020 programmis01.01.201616.12.2016Antti RooseTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut9 000,00 EUR
SFSF0182143s02Eesti rahvastikugeograafilised ja regionaalmajanduslikud muutused 1979-2005: suundumused ja põhjused01.01.200231.12.2006Rein AhasTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond271 816,24 EUR
MUULP2EC14156Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia kohaste prioriteetsete valdkondade kliimamuutuste mõjude hindamine ja sobilike kohanemismeetmete väljatöötamine15.10.201431.07.2015Siim EspenbergTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž, Rakendusuuringute keskus Socialia127 046,00 EUR
MUUMLOOM12127IESPON Põhja-Euroopa kontekstis08.02.201231.03.2014Antti RooseTartu Ülikool17 782,00 EUR
MUUMLOOM11083IESPONTrain - Establishment of a transnational ESPON training programme to stimulate interest to ESPON2013 knowledge15.11.201030.04.2013Antti RooseTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut40 000,00 EUR
1.2.1.3.2.5.SLOOM15017Kliimamuutuste mõjude hindamine ja kohanemismeetmete väljatöötamine planeeringute, maakasutuse, inimtervise ja päästevõimekuse teemas01.01.201531.08.2015Antti RooseTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut174 711,35 EUR
ETFETF7459Linnastu kui olelusring: linnastumise keskkonnamõjude indikaatorid ja süntees 01.01.200831.12.2012Antti RooseTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond64 223,96 EUR
MUUMLOOM14024Lähendades ESPON tulemusi otsustamisele24.12.201331.12.2014Antti RooseTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut13 600,00 EUR
MUULBGGG07122Mobiilpositsioneeritav külastusseire Endla, Alam-Pedja ja Emajõe Suursoo kaitstavatel aladel01.06.200715.12.2007Antti RooseTartu Ülikool7 390,74 EUR
MUUMLOOM10097IPõhjala-Balti riikidevahelised perspektiivid territoriaalse planeerimise dialoogides (NORBA)16.02.201031.12.2012Antti RooseTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut23 515,01 EUR
IUTIUT2-17Rahvastiku ruumiline mobiilsus ja linnaregioonide areng01.01.201331.12.2018Tiit TammaruTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut1 071 000,00 EUR
SFSF0180052s07Rahvastiku ruumilise mobiilsuse mõjutegurid ning seosed keskkonna ja regionaalse arenguga.01.01.200731.12.2012Rein AhasTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond947 102,02 EUR
MUUMP1TI05249RePlast FinEst koolitus- ja arendusprojekt plasti (+EER) taaskasutusest.01.01.200731.10.2007Antti RooseTartu Ülikool13 090,00 EUR
MUUMP1TI05249/1RePlast FinEst koolitus- ja arendusprojekt plasti (+SER) taaskasutusest15.03.200531.10.2007Antti RooseTartu Ülikool13 840,07 EUR
MUULP1TA02031/5Seireprogrammi arendustööd. Seiremonitori haldus 2005.01.02.200501.08.2005Antti RooseTartu Ülikool4 147,87 EUR
MUUMLOOM09047ISPIN – Innovatiivne säästev tootmine väike- ja keskmistes ettevõtetes24.10.200824.01.2012Antti RooseTartu Ülikool143 395,00 EUR