22.10.1950
6651351
arno.almann@ebs.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2012–...   
Estonian Business School (SA Estonian Business School), Rektor (1,00)
01.01.2000–...   
Estonian Business School (SA Estonian Business School), Professor (1,00)
02.01.2012–31.08.2012   
Estonian Business School (SA Estonian Business School), Rektori kt (1,00)
01.09.2011–31.12.2011   
Estonian Business School (SA Estonian Business School), Akadeemiline dekaan (0,40)
01.01.1997–31.12.1999   
Eesti Haldusjuhtimise Instituut, õppedirektor
01.01.1996–31.12.1997   
Eesti Haldusjuhtimise Instituut, õppeprorektor, õppe- ja teadusdirektor
01.01.1994–31.12.1997   
Eesti Haldusjuhtimise Instituut, õiguse õppetooli juhataja
01.01.1992–31.12.1994   
AS Põhjakroon, juhatuse esimees
01.01.1991–31.12.1992   
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu, ÜN esimehe riiginõunik
01.01.1990–31.12.1991   
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidium, ÜN presiidiumi sekretär
01.01.1988–31.12.1990   
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium, osakonnajuhataja, ÜN sekretär
01.01.1984–31.12.1988   
ELKNÜ Keskkomitee, esimene sekretär
01.01.1976–31.12.1984   
EKP Tartu Linnakomitee, osakonnajuhataja, sekretär
01.01.1975–31.12.1976   
Tartu Riiklik Ülikool, õigusteaduskond, vanemõpetaja
01.01.1973–31.12.1975   
ELKNÜ Tartu Linnakomitee sekretär, kooliosakonna juhataja
 
 
Haridustee
1997–1999   
Tallinna Tehnikaülikool, sotsiaalteaduste doktor
1987–1989   
Ühiskonnateaduste Akadeemia, Moskva, MSc
1969–1974   
Tartu Riiklik Ülikool, jurist
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2008−...   
EBSi Teadusnõukogu liige
2000−...   
Estonian Business School - Juhtimiskoolituse keskus - juhtivõppejõud ja lektor erinevates arendus- ja koolitusprogrammides
2000−...   
Teadusliku uurimistöö ja arendustöö tulemuste tutvustamiseks on esinenud arvukate ettekannetega rahvusvahelistel ja üleriigilistel konverentsidel ja seminaridel, koostanud uurimistööde kogumikke, õppevahendeid. Avaldanud mitmeid teadusartikleid
2000−...   
EBSi Senati liige
1997−...   
Estonian Business School, õiguse- ja avaliku halduse õppetooli juhataja kt. Alates aastast 2000 õppetooli juhataja, professor. Taasvalitud 2005 ja 2010. Õppeained: õiguse entsüklopeedia, avalik haldus, avalike organisatsioonide juhtimine.
2015−2015   
Õigusekspert. Project GPHRM/QCBS-1/2014 founded by WB “Review of the Government Payroll and Human Resources Management in Tajikistan as the Basis for the Conceptual Design for Integrated Payroll and Human Resource Management and Automation Project.”
2015−2015   
Rahvusvaheline ekspert. UNDP project “Support to the Civil Service Commission under the President of the Republic of Azerbaijan in implementation of the Institution Reform Plan within the Comprehensive Institutional Building Programme” September- November 2015, Azerbaijan, Baku
2015−2015   
Juhtivekspert. UNDP “Public Administration Reform/ Institutional Strengthening project (PAR/I.S.) August-December 2015 Tajikistan, Dushanbe
2012−2013   
Rahvusvaheline konsultant. UNDP Public Administration Reform/Institutional Strengthening project (PAR/I.S.)
2009−2012   
EKKA hindamisnõukogu liige, õiguse õppekava hindamiskomisjoni esimees
2007−2008   
Juhtiv ekspert ( õigusekspert ) EL projektis “ Modernize HR Management within the Romanian Civil Service”. Rumeenia, Bucharest
2007−2010   
Tajikistani Vabariigi Presidendi administratsiooni nõunik projektis: Public Sector Reform Project funded by International Development Association ( IDA ) and World Bank. Tajikistan, Dushanbe
2006−2009   
Eesti kõrghariduse hindamise nõukogu liige
2005−2006   
Human Dynamics. EL vanemekspert avaliku teenistuse õiguse ja avaliku halduse institutsionaalse reformi küsimustes Tajikistanis. Tajikistan. Dushanbe
2004−2005   
Eesti Vabariigi Põhiseaduse ja Euroopa Põhiseaduse Lepingu vastavuse hindamiseks moodustatud Riigikogu ekspertkomisjoni liige
2003−2006   
Vabariigi Presidendi õigusekspertide komisjoni juht
2002−2006   
Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu avaliku halduse arendamise ja kohaliku omavalitsuse komisjoni liige
2001−2002   
EV Siseministeerium, haldusterritoriaalse reformi töörühma ekspert
1998−2000   
EV riigikantselei, Kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni liige
1998−2004   
Tallinna Tehnikaülikool, Humanitaarteaduskond, koosseisuväline õppejõud. Aastatel 2000 ja 2004 erakorraline professor. Õppeaine: riigi- ja haldusõigus doktori- ja magistriõppes.
1997−1999   
Kohalik ekspert PHARE programmis: “Estonian Public Administration Development Program”
1997−1999   
Vabariigi Valitsuse haldusreformi asjatundjate komisjoni liige
1996−1997   
Vabariigi Valitsuse avaliku halduse arendamise komisjoni juures asuva ekspertgrupi juht
1995−1997   
EV Riigikantselei, Eesti avaliku teenistuse hindamise nõukogu liige
1994−1999   
Eesti Haldusjuhtimise Instituudi riigi- ja haldusõiguse lektor.
1991−1993   
Tallinna Pedagoogikaülikool, ühiskonnateooria õppetool, sotsiaalteaduste õppetool ja sotsiaalteaduste osakond 0,5 koormusega dotsent kohakaasluse alusel. Õppeaine: riigi- ja õiguse alused.
1976−1984   
Tartu Riiklik Ülikool, õigusteaduskond, riigi- ja haldusõiguse kateeder, vanemõpetaja kohakaasluse alusel. 1975- 1976 koosseisuline vanemõpetaja. Õppeained: kohalik omavalitsus, finantsõigus.
1974−1975   
Tartu Riiklik Ülikool, õigusteaduskond, riigi- ja haldusõiguse kateeder, vanemõpetaja kohakaasluse alusel. 1975- 1976 koosseisuline vanemõpetaja. Õppeained: kohalik omavalitsus, finantsõigus.
 
 
Loometöö
Legal expert -EU project (Europe Aid/123509/D/SER/RO)to Modernize HR Management within the Romanian Civil Service “Develop and implement mechanisms and procedures to ensure the transparency and accountability of Romanian civil service” 2007 /2008, Romania

Advisor for Civil Service Department under the President of Tajikistan-  Public Sector Reform Project founded by WB PSRP/IC/2007/02 – 2007/2009; Tajikistan, Dushanbe

International legal consultant- Executive Office of the President of the Republic of Tajikistan, Public Sector Reform Project  founded by WB, PSRP/SSS/2009/02 / 2009/2010; Tajikistan, Dushanbe

International Consultant for the development of Local Governance Vision Paper. UNDP Public Administration Reform/Institutional Strengthening project (PAR/I.S.) December 2012/ February 2013; Tajikistan, Dushanbe

Legal expert –Project GPHRM/QCBS-1/2014 founded by WB “Review of the Government Payroll and Human Resources Management in Tajikistan as the Basis for the Conceptual Design for Integrated Payroll and Human Resource Management and Automation Project.”- June-August 2015; Tajikistan, Dushanbe

International expert - UNDP project “Support to the Civil Service Commission under the President of the Republic of Azerbaijan in implementation of the Institution Reform Plan within the Comprehensive Institutional Building Programme” September- November 2015, Azerbaijan, Baku

Lead Expert - UNDP “Public Administration Reform/ Institutional Strengthening project (PAR/I.S.) August-December 2015 Tajikistan, Dushanbe.

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; TÄPSUSTUS: Õiguslik suhetekorraldus avaliku halduse organisatsioonis ja kohalik omavalitsus
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: S140 Avalik õigus
 
 
Lisainfo
Uurimistöö ja arendustegevuse resultaat Tajikistanis:
Concept of Improvement of Public Administration Structure of the Republic of Tajikistan
Kinnitatud Tadzikistani Vabariigi presidendi otsusega 20.09.2008

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2016
3.4.
2012
1.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
6.7.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
1.3.
2010
1.2.
2008
3.2.
2008
1.2.
2007
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2002
3.4.
2001
1.2.
2000
5.2.
2000
1.2.
1999
3.2.
1999
1.3.
1995
1.3.
1993
1.3.
1993
1.3.
1992
3.2.
1992
1.3.
1990
1.3.
1990
19.03.2019
22.10.1950
6651351
arno.almann@ebs.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2012–...   
Estonian Business School (SA Estonian Business School), Rector (1,00)
01.01.2000–...   
Estonian Business School (SA Estonian Business School), Professor (1,00)
02.01.2012–31.08.2012   
Estonian Business School (SA Estonian Business School), Acting Rector (1,00)
01.09.2011–31.12.2011   
Estonian Business School (SA Estonian Business School), Academic Dean (0,40)
01.01.1997–31.12.1999   
Estonian Institute of Public Administration, Director of Studies
01.01.1996–31.12.1997   
Estonian Institute of Public Administration, Vice Rector for Studies, Director for Studies and Research
01.01.1994–31.12.1997   
Estonian Institute of Public Administration, Chair of the Department of Law
01.01.1992–31.12.1994   
AS Põhjakroon, Chairman of the Board
01.01.1991–31.12.1992   
ESSR Supreme Council, State Councillor for Chairman of Supreme Council
01.01.1990–31.12.1991   
ESSR Presidium of Supreme Council, Secretary
01.01.1988–31.12.1990   
ESSR Presidium of Supreme Council, Head of Department, Secretary
01.01.1984–31.12.1988   
EYCL Central Committee, First Secretary
01.01.1976–31.12.1984   
ECP Council of Tartu Municipality, Secretary, Head of Department
01.01.1975–31.12.1976   
University of Tartu, Faculty of Law, Senior Teacher
01.01.1973–31.12.1975   
EYCL Council of Tartu Municipality, Secretary, Head of School Division
 
 
Education
1997–1999   
Tallinn University of Technology, Ph.D in Social Sciences
1987–1989   
Academy of Social Sciences, Moscow, MSc
1969–1974   
University of Tartu, Faculty of Law, Lawyer
 
 
R&D related managerial and administrative work
2008−...   
Member of EBS Research Council
2000−...   
Estonian Business School, Executive Training Centre, leading professor and lecturer in different development and study programmes
2000−...   
Participation in several national and international seminars and conferences for introducing the development and research work, compilation of research compendiums and study materials.
2000−...   
Membber of EBS Senat
1997−...   
Estonian Business School, Head of the Department of Law and Public Administration, professor. Re-elected in 2005 and 2010. Courses: law encyclopedia, public administration, management of public organizations etc.
2015−2015   
Legal expert – Project GPHRM/QCBS-1/2014 founded by WB “Review of the Government Payroll and Human Resources Management in Tajikistan as the Basis for the Conceptual Design for Integrated Payroll and Human Resource Management and Automation Project.” June-August 2015; Tajikistan, Dushanbe
2015−2015   
1. International expert - UNDP project “Support to the Civil Service Commission under the President of the Republic of Azerbaijan in implementation of the Institution Reform Plan within the Comprehensive Institutional Building Programme” September- November 2015, Azerbaijan, Baku
2015−2015   
Lead Expert - UNDP “Public Administration Reform/ Institutional Strengthening project (PAR/I.S.) August-December 2015 Tajikistan, Dushanbe
2012−2013   
International Consultant for the development of Local Governance Vision Paper. UNDP Public Administration Reform / Institutional Strengthening project (PAR/I.S.)
2009−2012   
The Estonian Higher Education Quality Agency (EKKA), Member of EKKA Quality Assessment Council, Head of Expert Committees for Transitional Evaluation
2007−2008   
Leading Legal Expert in EL project "Modernize HR Management within the Romanian Civil Service". Romania, Bucharest.
2007−2010   
Legal Council for The President of The Republic of Taijkistan in project "Public Sector Reform Project" funded by International Development Foundation (IDA) and World Bank. Taijkistan, Dushanbe.
2006−2009   
Member of Estonian Higher Education Assessment Council
2005−2006   
Human Dynamics, EU Senior Expert in the matters of law of civil service and institutional reform of public administration in Taijkistan. Dushanbe, Taijkistan.
2004−2005   
Member of the expert team formed by the Riigikogu (parliament) for the assessment of compatibility for The Constitution of The Republic of Estonia and Constitutional Agreement of EU.
2003−2006   
President of The Republic, Head of Committee of Legal Experts
2002−2006   
President of The Republic, Member of Academic Council, Committee of Development of Public Administration and Local Government
2001−2002   
Ministry of Internal Affairs, Republic of Estonia, expert for the working group for administrative-territorial reform
1998−2000   
State Chancellery, Republic of Estonia, Member for The Council of Competition and Assessment of Higher Civil Servants
1998−2004   
Tallinn University of Technology, visiting lecturer. 2000, 2004 - visiting professor. Course: constitutional and administrative law for master ja PhD students
1997−1999   
Local expert in PHARE programme “Estonian Public Administration Development Program”
1997−1999   
Government of The Republic of Estonia, member of the expert team for administrative-territorial reform
1996−1997   
Government of The Republic of Estonia, team-leader for the expert team consulting the commission for development of public administration
1995−1997   
State Chancellery, Republic of Estonia, Member of The Council of Civil Service Assessment
1994−1999   
Estonian Institute of Public Management, lecturer for constitutional and administrative law
1991−1993   
Tallinn University, Department of Society and Department of Social Sciences, Associate Professor (0.5). Courses: foundations of the state and law
1976−1984   
University of Tartu, Faculty of Law, Department of Constitutional and Administrative Law, Senior Teacher. Courses: local government, financial law
1974−1975   
University of Tartu, Faculty of Law, Department of Constitutional and Administrative Law, Senior Teacher. Courses: local government, financial law
 
 
Creative work
Legal expert -EU project (Europe Aid/123509/D/SER/RO)to Modernize HR Management within the Romanian Civil Service “Develop and implement mechanisms and procedures to ensure the transparency and accountability of Romanian civil service” 2007 /2008, Romania

Advisor for Civil Service Department under the President of Tajikistan-  Public Sector Reform Project founded by WB PSRP/IC/2007/02 – 2007/2009; Tajikistan, Dushanbe

International legal consultant- Executive Office of the President of the Republic of Tajikistan, Public Sector Reform Project  founded by WB, PSRP/SSS/2009/02 / 2009/2010; Tajikistan, Dushanbe

International Consultant for the development of Local Governance Vision Paper. UNDP Public Administration Reform/Institutional Strengthening project (PAR/I.S.) December 2012/ February 2013; Tajikistan, Dushanbe

Legal expert –Project GPHRM/QCBS-1/2014 founded by WB “Review of the Government Payroll and Human Resources Management in Tajikistan as the Basis for the Conceptual Design for Integrated Payroll and Human Resource Management and Automation Project.”- June-August 2015; Tajikistan, Dushanbe

International expert - UNDP project “Support to the Civil Service Commission under the President of the Republic of Azerbaijan in implementation of the Institution Reform Plan within the Comprehensive Institutional Building Programme” September- November 2015, Azerbaijan, Baku

Lead Expert - UNDP “Public Administration Reform/ Institutional Strengthening project (PAR/I.S.) August-December 2015 Tajikistan, Dushanbe
.

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; SPECIFICATION: Legal arrangement of relations in public administration organization and local self-government
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS CLASSIFICATION: S140 Public law
 
 
Additional information
Result of reasearch in Taijkistan:
Concept of Improvement of Public Administration Structure of the Republic of Tajikistan
Adopted by the decree of the President of Tajikistan on September 20th, 2008

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2016
3.4.
2012
1.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
6.7.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
1.3.
2010
1.2.
2008
3.2.
2008
1.2.
2007
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2002
3.4.
2001
1.2.
2000
5.2.
2000
1.2.
1999
3.2.
1999
1.3.
1995
1.3.
1993
1.3.
1993
1.3.
1992
3.2.
1992
1.3.
1990
1.3.
1990
19.03.2019
  • Leitud 28 kirjet
PublikatsioonAutoridAastaVäljaande pealkiriKlassifikaatorFailAsutused
The Integrated Model of Financial Management for Public Sector Organisations: the Case of EstoniaTikk, J., Almann, A.2016Journal of Management and Change1.2.Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Intercultural DialogueAlmann, Arno2012The Marmara Foundation 2011-2012. 15th Eurasian Economic Summit "Bronze Anniversary" April 11, 20123.4.Estonian Business School (SA Estonian Business School);
Estonian Business School (SA Estonian Business School)
Developments in public sector financial management in EstoniaTikk, J., Almann, A.2011Business and Economic Horizons1.2.Estonian Business School (SA Estonian Business School);
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusarvestuse instituut, Finantsarvestuse õppetool
Tähiseid ja karisid Eesti iseseisvuse taastamise teelRüütel, Arnold; Almann, Arno.2011Mitme tule vahel. Meenutusi, pildistusi, arutlusi, analüüse3.2.Estonian Business School (SA Estonian Business School);
Estonian Business School (SA Estonian Business School)
Building a Democratic Society: Dimensions and Themes of the Dialogue.Almann, Arno20113.4.Estonian Business School (SA Estonian Business School);
Estonian Business School (SA Estonian Business School)
European-Asia Co-operation in the Field of Business Education.Almann, Arno20116.7.Estonian Business School (SA Estonian Business School);
Estonian Business School (SA Estonian Business School)
Particularities of the Organization and Management of Rural Municipalities and Cities as Territorial Public Corporate Bodies (The Case of Estonia)Arumäe, Urmas; Almann, Arno2010Problems and Perspectives in Management1.2.Estonian Business School (SA Estonian Business School)
Public and Private Sector Cooperation in Estonia: Background and PerspectivesMurumagi, Maarja; Sahk, Margus; Almann, Arno.2010EBS review1.2.Estonian Business School (SA Estonian Business School);
Estonian Business School (SA Estonian Business School)
Omavalitsussüsteem kui demokraatliku riigikorra alusArumäe, Urmas; Almann, Arno2010Riigikogu Toimetised1.3.Estonian Business School (SA Estonian Business School)
The area of responsibility of local government at county level and possibilities for the legal organisation thereofAlmann, Arno2008Centre on Constitutional Justice1.2.Estonian Business School (SA Estonian Business School)
Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. XIV peatükk. Kohalik omavalitsus.Almann, Arno; Olle, Vallo; Madise, Ülle; Liventaal, Jüri2008Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne.3.2.Estonian Business School (SA Estonian Business School);
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut;
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut
The Area of Responsibility of a Local Government at County Level and Possibilities for the Legal Organisation ThereofAlmann, Arno2007Juridica International1.2.Estonian Business School (SA Estonian Business School)
Mida kujutab endast kohalik omavalitsus? Schneider, Heinrich; Almann, Arno2005Taasiseseisvunud Eesti riigi- ja õigusteooria probleeme. Uurimistööde kogumik.3.2.Estonian Business School (SA Estonian Business School)
Ümberkorralduste õiguslik tagamine: probleeme, otsinguid ja lahendusi ISchneider, Heinrich; Almann, Arno2005Taasiseseisvunud Eesti riigi- ja õigusteooria probleeme. Uurimistööde kogumik3.2.Estonian Business School (SA Estonian Business School)
Ümberkorralduste õiguslik tagamine: probleeme, otsinguid ja lahendusi IISchneider, Heinrich; Almann, Arno2005Taasiseseisvunud Eesti riigi- ja õigusteooria probleeme. Uurimistööde kogumik3.2.Estonian Business School (SA Estonian Business School)
Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. XIV peatükk. Kohalik omavalitsus.Almann, Arno; Olle, Vallo; Madise, Ülle; Liventaal, Jüri2002Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne.3.2.Estonian Business School (SA Estonian Business School);
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut;
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut
Avaliku sektori vajadused, ärisektori võimalused ja kodanikeühiskonna ootusedAlmann, Arno20013.4.Tallinna Tehnikaülikool;
Estonian Business School (SA Estonian Business School)
Public administration reform and administrative law reformAlmann, Arno2000EBS review1.2.Tallinna Tehnikaülikool;
Estonian Business School (SA Estonian Business School)
Avaliku halduse reformi õigusmõõdeAlmann, Arno20005.2.Tallinna Tehnikaülikool;
Estonian Business School (SA Estonian Business School)
Estonian Local Self- Government in View of Reforms Implemented in EuropeAlmann, Arno1999EBS review1.2.Estonian Business School (SA Estonian Business School)
Mis on kohalik omavalitsus?Almann, Arno1999Kohaliku omavalitsuse bülletään IV3.2.Estonian Business School (SA Estonian Business School)
Omavalitsusreform: põhjused, eesmärgid ja omavalitsusmudeli lahendusedAlmann, Arno1995Juridica1.3.Estonian Business School (SA Estonian Business School)
Kohalik omavalitsus. Teoreetilised lähtealused IAlmann, Arno1993Eesti Jurist1.3.Estonian Business School (SA Estonian Business School)
Kohalik omavalitsus. Teoreetilised lähtealused IIAlmann, Arno1993Eesti Jurist1.3.Estonian Business School (SA Estonian Business School)
Mida kujutab endast kohalik omavalitsus? Schneider, Heinrich; Almann, Arno1992Eesti Jurist1.3.Estonian Business School (SA Estonian Business School)