See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
18.03.1939
6203905
6797075
arvi.poobus@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
Teadustöö temaatika:
2005 - 2005 Tehniline ekspertiis Väike-Maarja Loomsete jäätmete käitlemise ASi Ebaveres asuvale jäätmekäitluse tehasele
2004…2005 - Tehnilis-majanduslik hinnang jäätmepõletusele Eestis2003 - Eesti taastuvenergia ressursid ja nende kasutamise laiendamine energeetikas
2003 - 2004 Bensoehappe tootmise kuubijäägi katsepõletamine
2000 - 2003 Biogaasi tootmine vanade autorehvide termilisel töötlemisel.
1999 - 2002 Heitvee bioloogilise puhastuse jääkmuda energeetiline kasutamine1
1997 - 2002 Soojuskaod ja soojusisolatsiooni efektiivsus.
1995 - Regionaalsete energiakasutusalaste arengukavade koostamine
Tallinna Tehnikaülikool
Teadustöö temaatika
1990 - 1996 Kohalike ja biokütuste omadused, põlemisprotsessid, põletusseadmed.Gaas- masuudikatelde üleviimine kohalikele kütustele. Soojusmajanduse regionaalse optimeerimise probleemid.
1985 - 1990 Donetsi AŠ põletamisel moodustuvate sadestiste tekkepõhjuste väljaselgitamine ja nende vältimise ning eemaldamisega seonduvad probleemid. Ventillatsiooniõhu soojuse kasutus- ja köögiviljahoidlate soojusrežiimi reguleerimisseadmete väljatöötamine.
1975…1985 Venemaa Kansk - Atšinski basseini pruunsüte põletamisel moodustuvate tuhasadestiste tekkemehanismi väljaselgitamine ja küttepindade puhastusseadmete efektiivsuse uurimine.
1969…1975 Kõrgetemperatuuriliste õhueelsoojendite väljatöötamine ja nende küttepindade töötingimuste uurimine
Õppetöö:
1966 - “Soojuse- ja massilevi seadmed” (soojus-massilevi soojusvaheteis, destillatsiooni ja rektifikatsiooniseadmeis, auruteis kuivateis, külmutus- ja õhukonditsioneerimisseadmeis, soojuspumpades)
01.08.1963 - 20.11.1965 Insener, vaneminsener nooremteadur
Teadustöö teemaatika
Kõrgetemperatuuriliste õhueelsoojendite väljatöötamine ja nende küttepindade töötingimuste uurimine
01.09.2010–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, emeriitdotsent, insener (0,50)
2005–31.08.2010   
Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Tööstusliku soojustehnika õppetool, Dotsent (1,00)
01.01.2004–31.12.2010   
“Soojusgeneraatorid”
01.01.2003–31.12.2007   
“Loodushoid energeetikas”
01.01.1998–31.12.2010   
“Tööstusahjud ja kuivatustehnoloogia”,
01.01.1997–31.12.2003   
“Soojusmajandus”,.
01.01.1997–31.12.2004   
“Soojusvahetus ja soojusgeneraatorid”.
1995–2006   
Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Tööstusliku soojustehnika õppetool, Dotsent (1,00)
01.01.1995–31.12.2010   
dotsent
01.01.1995–31.12.1998   
“Kuivatusseadmed”.
01.01.1995–31.12.1997   
“Tööstus- ja küttekatlamajad”
01.01.1995–31.12.2010   
Taastuvenergiaallikad (Mittetraditsioonilided energiaallikad)
01.01.1995–31.12.1996   
Kütused ja põlemine
01.01.1993–31.12.2005   
Loengud ja seminarid Eesti regionaalenregeetikast
01.01.1992–31.12.2010   
Biokütuste kasutamise võimalused Eestis
01.01.1992–31.12.2000   
Puidu ja biokütuste ressurss Eestil
01.01.1992–31.12.2005   
Gaas ja õliküttel töötavate katelde ümberkujundamine kohalike kütuste kasutamiseks
1969–1994   
Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Tööstusliku soojustehnika õppetool, Vanemteadur (1,00)
01.01.1969–31.12.1995   
Tallinna Tehnikaülikool, vanemteadur
01.01.1966–31.12.2010   
“Soojuse- ja massilevi seadmed” (soojus-massilevi soojusvaheteis, destillatsiooni ja rektifikatsiooniseadmeis, auruteis kuivateis, külmutus- ja õhukonditsioneerimisseadmeis, soojuspumpades)
01.01.1966–31.12.1967   
"Tööstusahjud”.
01.01.1965–31.12.2010   
Õpetatavad ained:
01.01.1964–31.12.1965   
“Tehniline termodünaamika”.
1963–1965   
Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Tööstusliku soojustehnika õppetool, Teadur (1,00)
 
 
Haridustee
2011–...   
Täiendkoolitus Töökeskkonnavolinike, -nõukogu liikmete ja -spetsialistideväljaõppe kursus 24 h
2011–...   
Täiendkoolitus Kutsekoda Kompetensipõhine hindamine 7h
2007–...   
Täiendõpe Töötervishoid ja tööohutus
2002–...   
Erialane täiendõpe Töötervishoiu ja tööohutusalane kursus 24 h
Statsionaarne aspirantuur TTÜ Soojustehnika Instituudis, 19.11.1965…07.1969, Kandidaadiväitekiri “Kõrgetemperatuuriliste õhueelsoojendite töötingimuste uurimine”. Kinnitatud NSVL VAK-is, tehnikakandidaadi diplom TH N°049461, Moskva, 04. nov. 1981. a.
TTÜ Elektrijaamade soojusenergeetiliste seadmete eriala, 09.1958…08.1963, soojusenergeetikainsener, diplom P N°177333, Tallinn, 29. juunil 1963
Rapla I keskkool 09.1954…07.1958, lõputunnistus
Erialane täiendõpe
Eestis
1998 Energia jäätmetest ja biomassist. ALTENER EVENT 09…10 November Tallinn 1998.a. Workshop
1999 Kaugküte ning soojuse ja elektrienergia koostootmine biomassist. ALTENER PROGRAMME – AFB-NET IV 21…23 March Tallinn 1999.a. Workshop
2000 Magistri ja doktoriõppe võimalused Balti Riikide üliõpilastele. Põjamaade Ministrite Nõukogu Workshop 2000.
Välismaal:
1992 Nordic IFRF Course,Tahkekütuste kasutamine ja keskkond
1992 Field Trip in Sweden,Biokütuste tootmine ja põletamine
1997 “Field Trip in Sweden, 10 - 15 May”,Biokütuste tootmine ja kasutamine kütte- ja soojusmajanduses.
1998 “Nordic IFRF kahepäevane kursus – seminar “Kaugküttesüsteemid ja taastuvad energiaallikad”, Stockholm – Helsingi, 31 märts – 01 aprill
2007–2013   
Täiendkoolitus Eesti Soojutehnikainseneride Selts Volitatud Soojustehnikainsener V tase
2002–2007   
Täiendkoolitus Eesti Soojutehnikainseneride Selts Volitatud Soojustehnikainsener V tase
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2011−...   
TTÜ Töökeskkonna Nõukogu, liige, aseesimees
1998…2002 Kehtna Kõrgema Põllumajanduse Kooli eriala “Kohalikud kütused ja soojusenergeetilised seadmed” Riikliku eksamikomisjoni esimees, liige.
1993…1995 Eesti Riikliku Energiaameti nõukogu liige kohalike kütuste kasutamise, katlamajade ja soojusvõrkude alal. Osavõtt mitmete linnade (Pärnu, Keila, Kuressaare jne.) soojusvarustuse eeluuringutest.
1995 EV Majandusministeeriumi kütte- ja soojuse hinna kujundamise komisjoni liige.
1993…1994 EV Riikliku Energiaameti ekspert kohalike kütuste tootmise ja kasutamise alal.
1986 Üleliidulise teaduskonverentsi “Kütuse mineraalosa mõju aurukatelde küttepindade töötingimustele” organiseerimiskomitee teadussekretär.
1980 Üleliidulise teaduskonverentsi “Kütuse mineraalosa mõju aurukatelde küttepindade töötingimustele” organiseerimiskomitee teadussekretär.
1974 Üleliidulise teaduskonverentsi “Kütuse mineraalosa mõju aurukatelde küttepindade töötingimustele” organiseerimiskomitee teadussekretär.
2002−2013   
Eesti soojustehnikainseneride Selts: aseesimees; Kutsestandardi Soojustehnikainsener IV, Diplomeeritud Soojustehnikainsener V, Volitatud Soojustehnikainsener V väljatöötamine.
1995−2010   
Soojustehnika instituut, töökeskkonna volinik

Kvalifikatsioon

Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.17. Energeetikaalased uuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: T140 Energeetika
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.17. Energeetikaalased uuringud; TÄPSUSTUS: Soojustehnoloogia ja soojusmajandus
 
 
Lisainfo
Tehnikakandidaat
tehnikakandidaadi diplom TH N°049461, Moskva, 04. nov. 1981. a.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
6.2.
2009
3.2.
2008
3.3.
2004
1.1.
2002
6.2.
2002
6.2.
2001
6.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.7.
1998
1.1.
1997
1.3.
1997
3.5.
1997
6.6.
1997
6.6.
1997
6.6.
1997
6.6.
1997
6.6.
1997
6.3.
1995
6.3.
1995
1.3.
1994
3.2.
1994
3.4.
1994
2.2.
1992
1.1.
1981
2.3.
1981
1.1.
1978
2.2.
1977
22.01.2021
18.03.1939
6203905
6797075
arvi.poobus@ttu.ee

Career

Institutions and positions
Lecturer activities:
01.09.2010–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Engineering , docent emeritus, engineer (0,50)
2005–31.08.2010   
Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Engineering , Chair of Heat Engineering, Associate Professor (1,00)
01.01.2004–31.12.2010   
Boiler Engineering
01.01.2003–31.12.2007   
Environmental Protection for Power Engineering
01.01.1998–31.12.2010   
Industrial Furnaces and Drying Technology
01.01.1997–31.12.2003   
Energy and Economics
01.01.1997–31.12.2004   
Head transfer and Boiler Engineering
1995–2006   
Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Engineering , Chair of Heat Engineering, Associate Professor (1,00)
01.01.1995–31.12.2010   
Assistant professor
01.01.1995–31.12.1998   
Drying Technology
01.01.1995–31.12.1997   
District heating boilerhouses
01.01.1995–31.12.2010   
- Renewable Energy resources,
01.01.1995–31.12.1996   
- Fuels and Combustion,
01.01.1993–31.12.2005   
- Topic of lectures and seminars in different regions of Estonian Energy
01.01.1992–31.12.2010   
- Possibilities of using biofuels in Estonia,
01.01.1992–31.12.2000   
- Resources of wood and biofuels quality,
01.01.1992–31.12.2005   
- Main ways to use domestic fuels in boilers designed for burning oil and gas.
1969–1994   
Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Engineering , Chair of Heat Engineering, Senior Researcher (1,00)
01.01.1969–31.12.1995   
Tallinn Unuversity of Technology, senior researcher
01.01.1966–31.12.2010   
- Heat and Mass transfer Exchanger Design,
01.01.1966–31.12.1967   
Industrial Furnaces
01.01.1965–31.12.2010   
Lectures in Tallinn Technical University
01.01.1964–31.12.1965   
Thermodynamics
1963–1965   
Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Engineering , Chair of Heat Engineering, Researcher (1,00)
 
 
Education
2011–...   
Täiendkoolitus Töökeskkonnavolinike, -nõukogu liikmete ja -spetsialistideväljaõppe kursus 24 h
2011–...   
Täiendkoolitus Kutsekoda Kompetensipõhine hindamine 7h
2007–...   
Täiendõpe Töötervishoid ja tööohutus
2002–...   
Erialane täiendõpe Töötervishoiu ja tööohutusalane kursus 24 h
Tallinn Technical University, Estonia, Candidate of Technical Sciences, 1981, diploma TH N°049461, Moscow, 04.11.1981
Tallinn Technical University, Estonia, 1958 -1963, Diploma engineer Thermal engineering
Rapla Secondary school 1954 - 1958, Basic education
:1992 Nordic IFRF Course Solid Fuels Utilization and Environment
1992 Field Trip in Sweden: Biofuels Production and combustion
1997 Field Trip in Sweden: Biofuels Production and combustion
1998 Nordic IFRF Course: Distric Heatind of Bioffuels
2007–2013   
Täiendkoolitus Eesti Soojutehnikainseneride Selts Volitatud Soojustehnikainsener V tase
2002–2007   
Täiendkoolitus Eesti Soojutehnikainseneride Selts Volitatud Soojustehnikainsener V tase
 
 
R&D related managerial and administrative work
2011−...   
TTÜ Töökeskkonna Nõukogu, liige, aseesimees
2002−2013   
Eesti soojustehnikainseneride Selts: aseesimees; Kutsestandardi Soojustehnikainsener IV, Diplomeeritud Soojustehnikainsener V, Volitatud Soojustehnikainsener V väljatöötamine.
1995−2010   
Soojustehnika instituut, töökeskkonna volinik

Qualifications

Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.17. Energetic Research; CERCS CLASSIFICATION: T140 Energy research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.17. Energetic Research
 
 
Additional information
Candidate of Technical Sciences diploma TH N°049461, Moscow, 04.11.1981

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
6.2.
2009
3.2.
2008
3.3.
2004
1.1.
2002
6.2.
2002
6.2.
2001
6.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.7.
1998
1.1.
1997
1.3.
1997
3.5.
1997
6.6.
1997
6.6.
1997
6.6.
1997
6.6.
1997
6.6.
1997
6.3.
1995
6.3.
1995
1.3.
1994
3.2.
1994
3.4.
1994
2.2.
1992
1.1.
1981
2.3.
1981
1.1.
1978
2.2.
1977
22.01.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 22 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUU204LEesti elektroenergeetika arengukava aastani 2030 I01.02.200231.08.2002Arvo OtsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool31 316,71 EUR
SFSF0141756s01Eesti taastuvenergia ressursid ja nende kasutamise laiendamine energeetikas01.01.200131.12.2005Aadu PaistTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond166 809,40 EUR
MUUAR10126Energiasüsteemi talitluse optimeerimine muutuvkoormuste tasakaalustamiseks01.11.201031.10.2013Toomas Rang; Arvo OtsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Energiasüsteemide õppetool; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Elektroonikadisaini õppetool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Elektrimasinate õppetool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool951 405,00 EUR
MUULep13064Keskkonda mõjutavate ühendite emissioonide arvutus01.04.201331.03.2014Arvo OtsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool76 500,00 EUR
MUULep8050Keskkonnamõjude vähendamine innovaatiliste energiatootmise tehnoloogiate rakendamise kaudu Ida-Virumaa tööstuspiirkonnas03.06.200801.12.2008Ülo KaskTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut38 442,86 EUR
MUULep13024Kiviõli Keemiatööstuse OÜ katlamajas alternatiivsete kütuste kasutamise võimaluse hinnang01.02.201330.04.2013Siim LinkTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool15 900,00 EUR
MUU686LNarva-Jõesuu linna soojusvarustuse arengukava15.09.200631.01.2007Aadu PaistTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut7 669,40 EUR
MUU551LPilliroo põletamiseks sobivaima soojuse ja elektri koostootmise tehnoloogia uuringu läbiviimine ning tehnoloogia tarnijate pakkumiskonkursi dokumentatsiooni ettevalmistamine19.07.200530.11.2005Ülo KaskTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut17 128,32 EUR
MUULep691Raadi tööstuspargi (TP) energiamajanduse arengukava I etapp26.09.200619.02.2007Aadu PaistTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut12 782,33 EUR
MUUF8001Seade konvektiivsoojuslevi intensiivistamiseks01.01.200830.06.2010Arvo OtsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool318 577,45 EUR
MUU107LSillamäe SEJ renoveerimise kontseptsioon ja esmaste probleemide lahendamine27.02.200131.12.2003Aadu PaistTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool2 556,47 EUR
MUU142LSoojusvõrkude hindamise metoodika väljatöötamine ja Vändra alevi soojusvõrgu jääkväärtuse määramine01.08.200131.12.2001Aleksandr HlebnikovTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool1 105,67 EUR
MUULep13045Tahke biokütuse kolde soojustehnilise arvutuse mudel19.03.201331.10.2013Siim LinkTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool6 490,00 EUR
MUU201LTallinna energiamajanduse pikaajaline arengukava (2002-2017), II osa04.03.200231.12.2002Olev LiikTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Kõrgepingetehnika õppetool79 889,56 EUR
MUU315LTallinna munitsipaalhoonete energiaauditid ja energeetiline sertifitseerimine16.03.200331.01.2004Aadu PaistTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool19 059,41 EUR
MUU408LTallinna munitsipaalhoonete energiaauditid ja energeetiline sertifitseerimine II01.02.200431.12.2005Aadu PaistTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool26 647,90 EUR
MUU585LTallinna munitsipaalhoonete energiaauditid ja energeetiline sertifitseerimine III24.11.200518.09.2006Aadu PaistTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut26 756,23 EUR
MUULep8054Tallinna Vesi AS Paljassaare reoveepuhastusjaama soojusvarustussüsteemi optimeerimine30.05.200801.12.2008Ülo KaskTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut9 433,36 EUR
MUU541LTehniline ekspertiis Väike-Maarja Loomsete Jäätmete Käitlemise AS -i Ebaveres asuvale jäätmekäitluse tehasele01.07.200517.07.2005Ülo KaskTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut12 599,99 EUR
MUU472LTervisekookoni metallkeraamiliste küttekehadega aurumoodustaja tööreziimide määratlemine ja konstruktsiooni täiustamine20.10.200420.01.2005Arvi PoobusTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Tööstusliku soojustehnika õppetool1 597,79 EUR
MUULep11004Turbulaatorite kasutamine soojusülekande intensiivistamiseks põlevkivikatelde õhueelsoojendis I03.01.201130.10.2011Arvo OtsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool25 600,00 EUR
MUULep12081Turbulaatorite kasutamine soojusülekande intensiivistamiseks põlevkivikatelde õhueelsoojendis II02.05.201231.03.2013Arvo Ots; Dmitri Nešumajev; Arvi PoobusTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool64 000,00 EUR