This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
24.02.1957
7454539
5142149
arvo.tuvikene@emu.ee

Career

Institutions and positions
1997–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Senior Researcher (0,50)
Since 2005 seniour research scientist at the Institute of Agricultural and Environmental Sciences of Estonian Agricultural University.1997-2004 seniour research scientist at the Institute of Zoology and Botany. 1986-1997 laboratory assistant, junior research associate and research associate at Institute of Zoology and Botany, Estonia. 1983-1986 contractual works in field of the applied ichthyology in fish farms ‘Oktoober’ and ‘Peipsi Kalur’;
 
 
Education
1964-1975, Vändra Secondary School; 1978-1983, biology studies at the faculty of Biology and Geography of State University of Tartu, diploma work: ‘The parasites of pike, perch and bream in Lake Võrtsjärv’ 1993-1997 doctoral student at University of Tartu.
2008–2008   
Training in the field of fish physiology at University of British Columbia (two moths)
2002–2002   
Training in the field of fish physiology and toxicology at Montana State University (one month)
2000–2003   
Repeated trainings in Department of Physiology at Oslo University (2 months per year)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...   
Member of board of the Institute of Agricultural and Environmental Sciences at Estonian University of Life Sciences
2014−...   
Member of board of the Estonian Society of Toxicology
2003−2003   
Seventh International Symposium in Fish Physiology, Toxicology and Water Quality
2001−2001   
NATO/CCMS workshop
2001−2007   
Head of the group of River Biology
1993−1993   
Collaboration with IWRB I have conducted the traing course in the field of lake restoration.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Arvo Tuvikene, The grand prize of Estonian science popularization competition in the category "The best scientist, journalist, teacher popularizing the science and technology"
2015, Arvo Tuvikene, 2nd award of popularisation of science in Estonian University of Life Sciences
2013, Arvo Tuvikene, 1st award of popularisation of science in Estonian University of Life Sciences
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS CLASSIFICATION: B260 Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology ; SPECIFICATION: Fish physiology, aquatic toxicology, food chains of water bodies, Baltic Sea pollution
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.9. Research into Substances Hazardous to the Environment
 
 
Additional information
Doctor of Philosophy
"Assessment of inland water pollution using biomarker responses in fish in vivo and in vitro"
1997, University of Tartu

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.1.
2020
6.3.
2020
1.1.
2019
3.4.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
3.1.
2018
3.4.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.4.
2017
6.4.
2017
1.1.
2016
2.4.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.4.
2016
6.6.
2016
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.4.
2015
6.4.
2015
6.4.
2015
6.4.
2015
6.4.
2015
1.1.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.4.
2014
6.4.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
6.2.
2012
1.1.
2011
6.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
6.3.
2007
2.2.
2006
2.2.
2006
3.4.
2006
6.3.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2004
3.4.
2004
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
6.3.
2003
3.2.
2002
3.4.
2002
3.4.
2001
1.1.
2000
3.2.
2000
1.1.
1999
1.1.
1998
2.3.
1997
3.4.
1997
3.4.
1997
3.4.
1997
5.2.
1997
1.1.
1996
3.2.
1996
1.1.
1995
3.2.
1995
1.2.
1993
1.2.
1993
1.2.
1992
3.2.
1992
3.2.
1991
3.4.
1991
3.2.
1987
12.06.2020
24.02.1957
7454539
5142149
arvo.tuvikene@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1997–...   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Vanemteadur (0,50)
Alates 2005 EPMÜ PKI vanemteadur, 1997-2004 EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituudi vanemteadur, 1986-1997 Zooloogia ja Botaanika Instituudi Võrtsjärve limnoloogiajaama insener, nooremteadur ja teadur, 1983-1986 kalandusalased lepingulised tööd kalurikolhoosides “Oktoober” ja “Peipsi Kalur”.
 
 
Haridustee
1964-1975 Vändra Keskkool;1978-1983 Tartu Riikliku Ülikooli Bioloogia-geograafiateaduskond, bioloogia osakond; lõpetanud bioloogia-hüdrobioloogia ja ihtüoloogia erialal, diplomitöö: "Haugi, ahvena ja latika parasiitidest Võrtsjärves"; 1993-1997 Tartu Ülikooli Zooloogia ja Hüdrobioloogia Instituudi doktorant.
2008–2008   
Täiendamine Briti Columbia Ülikoolis kalade füsioloogia alal (kaks kuud)
2002–2002   
Kalade füsioloogia- ja toksikoloogiaalane täiendamine Montana Riiklikus Ülikoolis (üks kuu)
2000–2003   
Korduv täiendamine Oslo Ülikooli füsioloogia osakonnas (aastas ca 2 kuud)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...   
Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi nõukogu liige
2014−...   
Eesti Toksikoloogia Seltsi juhatuse liige
2003−2003   
7. Rahvusvaheline kalade füsioloogia, toksikoloogia ja vee kvaliteedi sümpüoosion
2001−2001   
NATO/CCMS tööseminar
2001−2007   
Jõgede Bioloogia Töörühma juht
1993−1993   
Koostöös IWRB-ga organiseerisin järvede taastamise treeningkursuse.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Arvo Tuvikene, Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi peapreemia kategoorias "Parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja"
2015, Arvo Tuvikene, Eesti Maaülikooli teaduse populariseerimise II preemia
2013, Arvo Tuvikene, Eesti Maaülikooli teaduse populariseerimise I preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: B260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia ; TÄPSUSTUS: Kalade füsioloogia, veekogude ökotoksikoloogia, veekogude toiduahelad, Läänemere reostus.
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.9. Keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringud; TÄPSUSTUS: Vee reostuse biomarkerid, kalade füsioloogia ja toksikoloogia
 
 
Lisainfo
Filosoofiadoktor, PhD
"Assessment of inland water pollution using biomarker responses in fish in vivo and in vitro"
1997, Tartu Ülikool

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.1.
2020
6.3.
2020
1.1.
2019
3.4.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
3.1.
2018
3.4.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.4.
2017
6.4.
2017
1.1.
2016
2.4.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.4.
2016
6.6.
2016
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.4.
2015
6.4.
2015
6.4.
2015
6.4.
2015
6.4.
2015
1.1.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.4.
2014
6.4.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
6.2.
2012
1.1.
2011
6.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
6.3.
2007
2.2.
2006
2.2.
2006
3.4.
2006
6.3.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2004
3.4.
2004
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
6.3.
2003
3.2.
2002
3.4.
2002
3.4.
2001
1.1.
2000
3.2.
2000
1.1.
1999
1.1.
1998
2.3.
1997
3.4.
1997
3.4.
1997
3.4.
1997
5.2.
1997
1.1.
1996
3.2.
1996
1.1.
1995
3.2.
1995
1.2.
1993
1.2.
1993
1.2.
1992
3.2.
1992
3.2.
1991
3.4.
1991
3.2.
1987
12.06.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 50 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
1.2.3.3.8-2/T10023PKPK (244121)Adaptive Strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems01.02.201031.01.2014Tiina NõgesEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences195 999,00 EUR
ETFETF8969Protozoa as the food of larval fish01.01.201131.12.2014Priit ZingelEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences40 800,00 EUR
MUU8-2/T7174PKPKMonitoring of outlet water channel of Baltic TPP03.09.200730.11.2007Rein JärvekülgEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences4 985,11 EUR
MUU8-2/T8185PKPK (217246)Biological Effects of Anthropogenic Chemical Stress: Tools for the Assessment of Ecosystem Health01.01.200931.12.2011Sirje VilbasteEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences34 862,01 EUR
MUU8L160164PKLJBiological monitoring on the inflow channel of the Baltic EPS, 201612.09.201631.12.2016Rein JärvekülgEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences11 000,00 EUR
MUU8-2/T14075PKLJ (8302)Assessment of Estonian coastal water pollution by means of fish biomarkers01.06.201415.05.2016Arvo TuvikeneEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences54 817,09 EUR
MUU8-2/T15102PKLJExpert opinion on heavy metal pollution in Jägala River20.07.201530.11.2015Arvo TuvikeneEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences3 000,00 EUR
MUU8-2/T6097PKPK06Emajõe hüdrobioloogiline uurimine01.05.200631.03.2009Arvo TuvikeneEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences11 935,50 EUR
SFSF0362107s02Effect of eutrophication to the fate of toxic substances in river ecosystem01.01.200231.12.2006Arvo TuvikeneEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences195 505,73 EUR
ETFETF8373Annual dynamics of leaching of glyphosate residues to Lake Võrtsjärv 01.01.201031.12.2013Sergei JurtšenkoUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University55 219,32 EUR
IUTIUT21-2Lake food webs and C metabolism across gradients of catchment alkalinity and climate01.01.201431.12.2019Tiina NõgesEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology2 436 000,00 EUR
1.1.7.2.1T180056PKKH (15149)Sustainable practice of lake restoration by sediment nutrient reuse01.08.201831.07.2019Olga TammeorgEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Hydrobiology and Fishery15 900,00 EUR
ETFETF6580Short-term changes in the plant and algal communities in rivers01.01.200631.12.2009Sirje VilbasteEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences43 313,70 EUR
MUU8-2/T13146PKLJNatura assessing of Kalkahju mineral deposit environmental influences14.11.201330.03.2015Tõnu FeldmannEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences8 860,00 EUR
SFSF0170011s08Will climate change alter the relative importance of catchment and in-lake processes in the carbon balance of shallow lakes?01.01.200831.12.2013Tiina NõgesEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences2 111 867,83 EUR
MUU8-2/T7173PKPKEffects of oil spill of January 2006 in North West of Estonia to the flounder and its habitat01.07.200730.09.2008Arvo TuvikeneEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences16 209,27 EUR
MUU8-2/T8117PKPK (08-08-3/698)Hydrobiological investigations on Narva River01.05.200831.03.2009Arvo TuvikeneEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences12 869,76 EUR
MUU8-2/T8100 (08-08-3/636)Hydrobiological investigations on River Emajõgi01.05.200831.03.2009Arvo TuvikeneEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences14 656,73 EUR
SFSF0362480s03Impact of climatic change on shallow lake ecosystems01.01.200331.12.2007Tiina NõgesEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences522 969,84 EUR
MUU8-2/T0102ZBHB04Koiva veemajanduskavale pinnaveekogude ülevaate ja ökoloogilise seisundi koostamine13.09.200401.12.2004Arvo TuvikeneEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences12 782,33 EUR
1.1.L190133PKKH (10-1/MI/4175)Kormoranide toitumise mõju Võrtsjärve kalavarudele 31.05.201901.10.2020Priit ZingelEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Hydrobiology and Fishery25 070,00 EUR
MUU8-2/T6117PKPK06 (57)Narva jõe hüdrobioloogiline uurimine01.05.200631.03.2009Arvo TuvikeneEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences10 225,86 EUR
2.1.L190026PKKH (04-01-19-KU/L)OÜ Järve Biopuhastus vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamise läbiviimiseks vajalike limnoloogiliste tööde tegemine25.10.201819.09.2020Arvo TuvikeneEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Hydrobiology and Fishery15 000,00 EUR
1.1.3.2.1.T180035PKKH (4-1/18/42)Hydrobiological investigations of Lake Peipsi during Estonian-Russian joint expedition in winter 201827.03.201831.07.2018Lea TuvikeneEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Hydrobiology and Fishery14 302,88 EUR
1.1.3.2.1.T190059PKKH (4-1/19/23)Hydrobiological investigations of Lake Peipsi during Estonian-Russian joint expedition in winter 201907.03.201931.07.2019Lea TuvikeneEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Hydrobiology and Fishery14 342,21 EUR