12.02.1965
7313210
arvo.viltrop@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...   
Eesti Maaülikool, veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini professor õppetooli juht (1,00)
01.09.2012–31.08.2017   
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarepidemioloogia professor (1,00)
2003–2012   
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Dotsent (1,00)
01.01.1997–31.12.2003   
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium direktori asetäitja loomahaiguste alal
 
 
Haridustee
1996–2002   
Eesti Põllumajandusülikool, doktorantuur
1993–1995   
Eesti Põllumajandusülikool, magiistarantuur, (veterinaarmeditsiini teadusmagister 1995)
1983–1990   
Eesti Põllumajanduse Akadeemia, veterinaarmeditsiin
1980–1983   
Kadrina Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Veterinaarmeditsiini ja Loomakasvatuse instituudi teadusnõukogu liige
2015−...   
EMÜ VLI õppemetoodika komisjoni veterinaarmeditsiini erialakomisjoni esimees EMÜ veterinaarmeditsiini õppekava juht,
2005−...   
EMÜ VLI õppemetoodika komisjoni veterinaarmeditsiini erialakomisjoni liige
2016−2017   
VLI Veterinaria alusteaduste ja populatsioonimeditsiini osakonna juhataja
2009−2015   
EMÜ vastutusvaldkonna - veterinaarne mikrobioloogia ja parasitoloogia - juht
2008−2015   
EMÜ VLI Nakkushaiguste osakonna juhataja ja vastutusvaldkonna juht

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.2. Veterinaarmeditsiin; CERCS ERIALA: B750 Veterinaarmeditsiin, kirurgia, füsioloogia, patoloogia, kliinilised uuringud ; PÕHISUUND: Epidemioloogia, molekulaarepideioloogia, zoonoosid, veterinaarne rahvatervis, riskihindamine

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
26.06.2019
12.02.1965
7313210
arvo.viltrop@emu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.09.2017–...   
Estonian University of Life Sciences, Chair professor of veterinary bio- and population medicine (1,00)
01.09.2012–31.08.2017   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, professor of veterinary epidemiology (1,00)
2003–2012   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Associate Professor (1,00)
01.01.1997–31.12.2003   
Estonian Veterinary and Food Laboratory deputy director on animal diseases
1990–31.12.1993   
Private practice, veterinary doctor (1,00)
 
 
Education
1996–2002   
Estonian Agricultural University, doctoral studies
1993–1995   
Estonian Agricultural University, MSc studies (Master of Veterinary Science 1995)
1983–1990   
Estonian Agricultural Academy, veterinary medicine
1980–1983   
Kadrina Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Member of the council of the Institute of the Veterinary Medicine and Animal Sciences
2015−...   
Head of the study committee of the Veterinary study program at EMÜ VLI
2005−...   
Memeber of the study committee of Veterinary Medicine at EMÜ VLI
2016−2017   
Head of the department of basic veterinary sciences and population medicine of the VLI
2009−2015   
Leader of the responsibility area of EMÜ - veterinary microbiology and parasitolgy
2008−2015   
Head of the deprtment of infectious diseases of VLI and leader of the responsibility area of the EMÜ

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.2. Veterinary Medicine; CERCS SPECIALITY: B750 Veterinary medicine, surgery, physiology, pathology, clinical studies ; SPECIALITY: Epidemiology, molecular epidemiology, zonosis, verinary public health, risk assessment
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
26.06.2019