This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
+3725239404
ave.paulus@artun.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2021–...   
European Commission OMC Group on Cultural Heritage and Adaptation to Climate Change, Estonian expert member, Ministry of Culture (0,01)
2014–...   
Virumaa Museums, council member (0,01)
2011–...   
Virumaa Cultural Heritage Programme, council member (0,01)
2009–...   
Environmental Board, cultural heritage specialist (1,00)
2009–...   
Ave Paulus, private enterpreneur (0,20)
2010–2010   
A Rocha France, Tourades, volunteer of environmental protection (0,20)
2007–01.02.2009   
State Nature Conservation Centre, coordinator of cultural heritage protection (1,00)
2006–2009   
State Nature Conservation Centre, cultural heritage specialist (1,00)
2003–2005   
Lahemaa NP administration, specialist (1,00)
 
 
Education
01.09.2020–...   
Hiiumaa Vocational School, small craft harbor specialist
18.03.2018–22.03.2018   
Interpret Europe, Europarc "Interpreting Natural Heritage as part of our cultural identity in Europe"
22.07.2017–30.07.2017   
Klagenfurt University, Europarc Academy "New challenges in the Governemnt of Protected Areas"
2016–2016   
University of Oslo, training course "Heritage and Rights"
2015–2016   
Estonian Academy of Arts, advanced training course for heritage and restoration
2015–31.05.2017   
Estonian Academy of Arts, Faculty of Cultural Heritage and Conservation, master studies
2012–2012   
Venice Ca' Foscari University, training course "Sustainable development of local communities"
2011–2012   
London Metropolitan University, doctoral studies
2007–2008   
Gotland University, training course "The Historical Landscape – an Identity for the Future"
2006–10.08.2014   
Department of Semiotics, Institute of Philosophy and Semiotics, Faculty of Philosophy, Tartu University, doctoral studies
2001–2006   
Department of Semiotics, Faculty of Social Sciences, Tartu University, master studies
1997–2001   
Tartu University, Semiotics and Theory of Culture, Ancient Near Eastern Studies. Baccalaureus Artium cum laude. "On the mythologem of Inanna"
1993–1997   
Faculty of Philosophy, University of Tartu, classical philology
1992–1993   
Taru Art College, sculpture studies
 
 
R&D related managerial and administrative work
2020−...   
Catalog of wooden boats on the North Coast - descriptions, drawings, photos. MTÜ Eesti Viikingid
2019−...   
ICOMOS International Scientific Committee on Legal, Administrative and Financial Issues
2018−...   
ICOMOS International Scientific Committee of Cultural Lansdcapes
2018−...   
ICOMOS Climate Change Working Group
2017−...   
ICOMOS Rights-Based Approach working group
2016−...   
Estonian Heritage Society
2016−...   
ICOMOS Estonia, president
2013−...   
Estonian Nature Society
2013−...   
Estonian Lighthouse Society
2019−2020   
Research "Analysis of traditional coastal fishing from historical and legal perspective"
2019−2019   
North Coast Sailing and Marine Culture Program, NGO Hara Harbor, project leader
2019−2020   
Study Courses "Heritage Communities and Human Rights", ICOMOS Estonia etc, project leader
2017−2019   
„Areas of Inspiration“, Creative Europe Project on Art and protected areas, project manager
2017−2020   
Research "Traditional Agriculture in Lahemaa NP". Estonian University of Life Sciences, team member
2017−2018   
Research „Lahemaa Boat building traditions“,researcher, editor
2015−2017   
„Lahemaa coastal villages memoryscapes“ – local heritage values of Lahemaa coastal villages. adviser
2015−2016   
The stories about Lahemaa National Park. Estonian Nature Society. Project manager
2011−2012   
the Architecture Competition of Lahemaa National Park: 21st century home in Lahemaa. Union of Estonian Architects, Enviornmental Board of Estonia. Project manager
2010−2012   
The inventory of the architecture and settlement structure of Lahemaa national park – 64 coastal and inland villages. Artes Terrae and Environmental Board of Estonia, project manager
2010−2012   
Project"The Scientific Library and Archives of Lahemaa National Park" Project manager
2010−2011   
The inventory of the historical land cover and land use of Lahemaa National Park. Environmental Board of Estonia, Estonian University of Life Sciences. Project manager
2010−2012   
The inventory of the architecture and settlement structure of Lahemaa national park – milieu values of 4 bigger coastal settlements. Environmental Board of Estonia, OÜ Arhitektuuriväljad. Project manager
2007−2009   
The inventory of the sacred natural sites of Lahemaa national park. Tartu University, Environmental Board. Project manager
2007−2009   
The inventory of the folk tales of Lahemaa National Park. Environmental Board,Estonian Literary Museum. Project manager
2006−2019   
National Parks Cultural Heritage: Workshops for Local Communities . Environmental Board of Estonia. Project manager
1998−2003   
Estonian Assyriological Society
1998−2005   
Estonian Semiotics Assotiation
 
 
Additional information
x

Qualifications

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
3.4.
2021
6.4.
2021
6.8.
2021
2.5.
2020
2.5.
2020
3.4.
2020
5.1.
2020
5.1.
2020
6.7.
2020
6.7.
2020
6.7.
2020
6.7.
2020
1.2.
2019
3.4.
2019
3.4.
2019
3.4.
2019
6.7.
2018
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
2.5.
2016
6.4.
2013
3.4.
2012
5.2.
2011
6.2.
2011
6.3.
2011
6.7.
2011
3.2.
2010
4.1.
2010
6.7.
2010
5.2.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
6.2.
2006
19.06.2021
+3725239404
ave.paulus@artun.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2021–...   
Euroopa Komisjoni avatud koordinatsiooni töörühm "Kultuuripärand ja kohanemine kliimamuutustega", Eesti ekspertliige, Kultuuriministeerium (0,01)
2014–...   
SA Virumaa muuseumid, nõukogu liige (0,01)
2011–...   
Virumaa pärimuskultuuri programm, nõukogu liige (0,01)
2009–...   
Keskkonnaamet, kultuuripärandi spetsialist (1,00)
2009–...   
FIE Ave Paulus, eraettevõtja, teadus- ja arendustegevus (0,20)
2010–2010   
A Rocha France, Tourades, keskkonnakaitse vabatahtlik (0,20)
2007–01.02.2009   
Riiklik Looduskaitsekeskus, kultuuripärandi valdkonna koordinaator (1,00)
2006–2009   
Riiklik Looduskaitsekeskus, kultuuripärandi spetsialist (1,00)
2003–2005   
Lahemaa rahvuspargi administratsioon, spetsialist (1,00)
 
 
Haridustee
01.09.2020–...   
Hiiumaa ametikool, väikesadama spetsialist
18.03.2018–22.03.2018   
Interpret Europe, Europarc "Interpreting Natural Heritage as part of our cultural identity in Europe"
22.07.2017–30.07.2017   
Klagenfurti ülikool, Europarc Academy "New challenges in the Governemnt of Protected Areas"
2016–2016   
Oslo Ülikool, koolitus "Pärand ja inimõigused"
2015–2016   
Eesti Kunstiakadeemia, muinsuskaitse ja restaureerimise täiendkoolitus
2015–31.05.2017   
Eesti Kunstiakadeemia, muinsuskaitse ja konserveerimine, magistriõpingud
2012–2012   
Veneetsia Ca' Foscari ülikool, täiendkoolitus "Kohalike kogukondade säästev areng"
2011–2012   
Londoni Metropolitan ülikool, doktoriõpingud
2007–2008   
Gotlandi ülikool, täiendkoolitus "Ajalooliste maastike identiteediväärtus"
2006–10.08.2014   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, semiootika ja kultuuriteooria, doktoriõpe
2001–2006   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduskond, semiootika ja kulturoloogia, teadusmagistriõpe
1997–2001   
Tartu Ülikool, Semiootika ja kultuuriteooria bakalaureuseõpe, Vana-Lähis Ida keeled ja kultuurid: Baccalaureus Artium cum laude. "Inanna mütologeemi paradigmast"
1993–1997   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, klassikaline filoloogia
1992–1993   
Tartu Kõrgem Kunstikool, skulptuur
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2020−...   
Põhjaranniku puupaatide kataloog - kirjeldused, joonised, fotod. MTÜ Eesti Viikingid, põhitäitja
2019−...   
ICOMOS rahvusvaheline õiguskomitee
2018−...   
ICOMOS rahvusvaheline kultuurmaastike teaduskomitee
2018−...   
ICOMOS Kliimamuutuste töögrupp
2017−...   
ICOMOS õigustekeskse lähenemise töögrupp
2016−...   
Eesti Muinsuskaitse Selts
2016−...   
ICOMOS Eesti, president
2013−...   
Eesti Looduskaitse Selts
2013−...   
Eesti Tuletorni Selts
2019−2020   
Rakendusuuring "Traditsioonilise rannakalanduse ja merenduse väärtuste seisund nii ajaloolises kui tulevikuperspektiivis", põhitäitja
2019−2019   
Projekt "Põhjaranniku purjelaevanduse ja merekultuuri programm". MTÜ Hara Sadam, projektijuht
2019−2020   
Kursused "Heritage Communities and Human Rights", ICOMOS Estonia etc, projektijuht
2017−2019   
„Areas of Inspiration“. Creative Europe rahvusvaheline kunstiprojekt, projektijuht, MTÜ Muusa Kapriis
2017−2020   
Rakendusuuring "Lahemaa traditsiooniline põllumajandus ja karjakasvatus. Eesti Maaülikool. Projektimeeskonna liige
2017−2018   
Lahemaa paadiehitustraditsioonide uuring - viislaid. SA Käsmu meremuuseum. Uuringu teostaja ja toimetaja
2015−2017   
„Lahemaa rannakülade mälumaastikud“ kohalike kogukondade projektid, nõustaja
2015−2016   
Projekt "Lahemaa loomise lood". Eesti Looduskaitse Selts, projektijuht
2011−2012   
Arhitektuurivõistlus "21 sajandi kodu Lahemaal". Eesti Arhitektide Liit, Keskkonnaamet. Projektijuht
2010−2012   
Lahemaa rahvuspargi külade arhitektuuri ja asustusstruktuuri analüüs. Artes Terrae, Keskkonnaamet. Projektijuht
2010−2012   
Projekt "Lahemaa rahvuspargi arhiivi ja raamatukogu korrastamine". Keskkonnaamet, projektijuht
2010−2011   
Lahemaa rahvuspargi ajaloolise maakasutuse analüüs. Eesti Maaülikool, keskkonnaamet. Projektijuht
2010−2012   
Lahemaa rahvuspargi 4 rannaasula arhitektuuri ja asustusstruktuuri analüüs. Keskkonnaamet, OÜ Arhitektuuriväljad. Projektijuht
2007−2009   
Lahemaa rahvuspargi looduslike pühapaikade rakendusuuring, Riiklik Looduskaitsekeskus, MTÜ Hiite Maja. Projektijuht.
2007−2009   
Lahemaa kohapärimuse inventuur. Riiklik Looduskaitsekeskus, Kirjandusmuuseum. Projektijuht
2006−2019   
Rahvusparkide kultuuripärandi koolitused. Keskkonnaamet. Lahemaa koolituste projektijuht
1998−2003   
Eesti Assürioloogia Selts
1998−2005   
Eesti Semiootika Selts
 
 
Lisainfo
x

Kvalifikatsioon

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.4.
2021
6.4.
2021
6.8.
2021
2.5.
2020
2.5.
2020
3.4.
2020
5.1.
2020
5.1.
2020
6.7.
2020
6.7.
2020
6.7.
2020
6.7.
2020
1.2.
2019
3.4.
2019
3.4.
2019
3.4.
2019
6.7.
2018
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
2.5.
2016
6.4.
2013
3.4.
2012
5.2.
2011
6.2.
2011
6.3.
2011
6.7.
2011
3.2.
2010
4.1.
2010
6.7.
2010
5.2.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
6.2.
2006
19.06.2021

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 4 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
SFSF0180056s12Semiotic modelling of self-description mechanisms01.01.201231.12.2012Kalevi KullUniversity of Tartu, Faculty of Philosophy120 390,00 EUR
ETFETF7988"The Power of the Nomination in the Society and in the Culture"01.01.200931.12.2013Ülle PärliUniversity of Tartu, Faculty of Philosophy47 121,20 EUR
MUULSVOI19471 (hange 210306)Description and status of traditional coastal fisheries and maritime values ​​in historical and future terms09.07.201908.03.2020Aleksei KelliUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law16 000,00 EUR
SFSF0182748s06Meaning-generation and transdisciplinary methodology of semiotic analysis of culture01.01.200631.12.2011Kalevi KullUniversity of Tartu, Faculty of Philosophy; University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education419 299,10 EUR