6.06.1983
collins.agho@student.emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
20.01.2019–...   
Eesti Maaülikool, Nooremteadur (0,50)
 
 
Haridustee
20.02.2017–19.01.2019   
Magistrikraad, taimede biotehnoloogia (molekulaarsed taimekasvatus ja patoloogia), Wageningeni ülikool ja uurimistöö, Holland. Lõputöö tegemine: 8.0 10st; Lõputöö viljade füsioloogia: 8.0 10st
28.01.2013–09.02.2015   
Magistrikraad, Taimede aretamine ja geneetika, Ibadani ülikool, Nigeeria (parim lõpetaja)
03.09.2001–05.11.2005   
Bakalaureusekraad, botaanika, Benini ülikool, Nigeeria (top 4 õpilast; CGPA 4,26 5,0-st)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...   
Vanem taimekasvataja, Nigeeria õlipalateaduste instituut, Nigeeria
2013−...   
Noortaimede kasvataja, Nigeeria õlipalateaduste instituut, Nigeeria
2010−2012   
Taimekasvatuse assistent, Nigeeria õlipalateaduste instituut, Nigeeria

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Collins Aimuaenvbosa Agho, Käed kõrgetasemeliste taimeteaduse ja biotehnoloogia meetodite ja tehnikate alal (toetab DoRa Pluss programmi stipendium, eriprogramm). Århusi ülikool, Taani. Hinne: 10,0
2017, Collins Aimuaenvbosa Agho, Vastuvõtja, Hollandi stipendiumiprogramm (NFP stipendium) magistrikraadile (taimede biotehnoloogia) Wageningeni ülikoolis ja teadustöös, Holland
2015, Collins Aimuaenvbosa Agho, Parim lõpetaja Ibadani Ülikoolis, Nigeerias
2013, Collins Aimuaenvbosa Agho, Saaja, Nigeeria föderaalvalitsuse stipendium taimekasvatuse magistrikraadile, Ibadani ülikool, Nigeeria
2003, Collins Aimuaenvbosa Agho, Parim 200-taseme üliõpilane, taimeteadus, Benini ülikool, Nigeeria
 
 
Lisainfo
Olen töötanud kaheksa aastat föderaalses taimekasvatusuuringute instituudis Nigeerias vanemate taimekasvatajatena. Osalesin saagi kasvatamisel, stressitaluvusel (biotiline ja abiootiline stress) ning puu- ja dekoratiivtaimede kvaliteedis. Wageningeni Ülikoolis ja teadusuuringutes tegelesin ka teravilja (quinoa, oder) ja kartulikasvatusega, biokütuse ja haiguste taluvusega ning põua ja soola taluvusega. Mul on üle 15 väljaande.
19.09.2019
6.06.1983
collins.agho@student.emu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
20.01.2019–...   
Estonian University of Life Sciences, Junior Researcher (0,50)
 
 
Education
20.02.2017–19.01.2019   
Master's Degree , Plant Biotechnology (Molecular Plant Breeding and Pathology), Wageningen University and Research, Netherlands. Thesis Plant Breeding: 8.0 out of 10; Thesis Crop Physiology: 8.0 out of 10
28.01.2013–09.02.2015   
Master's Degree , Plant Breeding and Genetics, University of Ibadan, Nigeria (Best Graduating Student)
03.09.2001–05.11.2005   
Bachelor's Degree, Botany, University of Benin, Nigeria ( top 4 students; CGPA 4.26 out of 5.0 )
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...   
Senior Plant Breeder, Nigerian Institute for Oil Palm Research, Nigeria
2013−...   
Junior Plant Breeder, Nigerian Institute for Oil Palm Research, Nigeria
2010−2012   
Assistant Plant Breeder, Nigerian Institute for Oil Palm Research, Nigeria

Qualifications

 
 
Honours & awards
2019, Collins Aimuaenvbosa Agho, Hands on advanced methods and techniques in plant science and biotechnology (supported by DoRa Pluss Program scholarship, Special program). Aarhus University, Denmark. Grade: 10.0
2017, Collins Aimuaenvbosa Agho, Recipient, Netherlands Fellowship Program (NFP Scholarship) for Master's Degree (Plant Biotechnology) at Wageningen University and Research, Netherlands
2015, Collins Aimuaenvbosa Agho, Best Graduating Student in Plant Breeding and Genetics, University of Ibadan, Nigeria
2013, Collins Aimuaenvbosa Agho, Recipient, Nigerian Federal Government Scholarship for Master's Degree in Plant Breeding, University of Ibadan, Nigeria
2003, Collins Aimuaenvbosa Agho, Best 200 Level Student, Plant Science, University of Benin, Nigeria
 
 
Additional information
I have worked for 8 years in a Federal Plant Breeding Research Institute as a Senior Plant Breeder in Nigeria. I was involved in breeding for yield, stress tolerance (biotic and abiotic stress) and quality in tree and ornamental crops. I also worked on cereals (quinoa, barley) and potato breeding for yield, biofuel and disease tolerance as well as drought and salt tolerance breeding at Wageningen University and Research. I have over 15 publications.
19.09.2019