This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
dan.bogdanov@cyber.ee
https://scholar.google.com/citations?user=7J-oIMsAAAAJ&hl=en&oi=ao

Career

Institutions and positions
01.04.2021–...   
Cybernetica AS, Director of the Information Security Research Institute (1,00)
01.06.2019–31.03.2021   
Cybernetica AS, Head of the Department of Information Security Systems (1,00)
01.03.2017–31.05.2019   
Cybernetica AS, Head of the Department of Privacy Technologies (1,00)
01.05.2013–28.02.2017   
Cybernetica AS, research project manager (1,00)
01.10.2007–30.06.2008   
University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Research Fellow extraordinarius (0,10)
01.09.2006–31.08.2007   
Quretec Ltd, analyst (0,50)
2006–30.04.2013   
Cybernetica AS, Researcher (1,00)
01.01.2005–31.12.2006   
EGeen Inc, software analyst
01.01.2003–31.12.2005   
Web Expert Ltd, software developer
01.01.2000–31.12.2001   
Maripuu Meedia Ltd, software developer
 
 
Education
2007–2013   
University of Tartu, PhD studies in computer science
2005–2007   
University of Tartu, MSc in computer science (4+2 system)
2001–2005   
University of Tartu, BSc in computer science (4+2 system)
1998–2001   
Pärnu Sütevaka School of Humanities, secondary school
 
 
R&D related managerial and administrative work
2009−...   
Participation in the work of ISO/IEC JTC1 SC27, contributing to the privacy standards
2016−2016   
Lecturer at Summer School on Secure and Oblivious Computation and Outsourcing (University of Notre Dame, USA, May 9-11, 2016)
2015−2016   
Programme committee member, Workshop on Encrypted Computing and Applied Homomorphic Cryptography
2015−2015   
Lecturer at Summer school on Secure and Trustworthy Computing (Bucharest, Romania, September 23-27, 2015)
2014−2014   
Programme committee member, International Baltic Conference on Databases and Information Systems
2014−2014   
Program committee member, International Workshop on Genome Privacy and Security
2013−2017   
Editor of the ISO/IEC standard 19592 - Secret sharing
2010−2013   
Editor of the ISO/IEC standard 29101 - Privacy Reference Architecture
2008−2012   
Member of the computer science study program council in the Institute of Computer Science in the University of Tartu
2007−2009   
Member of the council of the Faculty of Mathematics and Computer Science in the University of Tartu
 
 
Creative work
hobby computer games developer (DarkSide Tetris, DarkSide Tetris: The Second Block).

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Dan Bogdanov, President of Estonia Young IT Scientist Award
2015, Dan Bogdanov, Order of the White Star, Fourth Class
2014, Dan Bogdanov, Estonian Ministry of Defence research award
2013, Dan Bogdanov, The Outstanding Young Person of Estonia (scientist)
2010, Dan Bogdanov, Recipient of the ITL Ustus Agur scholarship for PhD students
2007, Dan Bogdanov, Estonian Students Science Competition 2007 - III prize for the master's thesis "How to securely perform computations on secret-shared data" in the category of natural sciences and technology
2002, Dan Bogdanov, Expo Science Europe 2002 - grand prix in engineering for the work "A method for finding the shortest path between two points on a given three-dimensional terrain"
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.7. Telecommunications; SPECIFICATION: privacy-preserving data processing
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.7. Telecommunications; SPECIFICATION: secure distributed systems
 
 

Projects in progress

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2021
3.1.
2021
6.7.
2021
1.3.
2020
6.7.
2020
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
5.2.
2016
6.7.
2016
3.1.
2015
3.1.
2015
6.7.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.5.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
2.3.
2013
3.1.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
6.7.
2012
6.7.
2011
3.1.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
3.2.
2009
5.2.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
3.1.
2008
6.7.
2008
6.7.
2007
6.7.
2007
6.3.
2005
30.08.2021
dan.bogdanov@cyber.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.04.2021–...   
Cybernetica AS, Infoturbeinstituudi direktor (1,00)
01.06.2019–31.03.2021   
Cybernetica AS, Infoturbesüsteemide osakonna juhataja (1,00)
01.03.2017–31.05.2019   
Cybernetica AS, Privaatsustehnoloogiate osakonna juhataja (1,00)
01.05.2013–28.02.2017   
Cybernetica AS, teadusprojektide juht (1,00)
01.10.2007–30.06.2008   
Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikooli erakorraline teadur (0,10)
01.09.2006–31.08.2007   
OÜ Quretec, analüütik (0,50)
2006–30.04.2013   
Cybernetica AS, Teadur (1,00)
01.01.2005–31.12.2006   
AS EGeen, analüütik
01.01.2003–31.12.2005   
OÜ Web Expert, tarkvaraarendaja
01.01.2000–31.12.2001   
OÜ Maripuu Meedia, tarkvaraarendaja
 
 
Haridustee
2007–2013   
Tartu Ülikool, informaatika doktorantuur
2005–2007   
Tartu Ülikool, MSc informaatika (4+2 süsteemi järgi)
2001–2005   
Tartu Ülikool, BSc informaatika (4+2 süsteemi järgi)
1998–2001   
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, keskharidus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2009−...   
ISO/IEC JTC1 SC27 tööst osavõtt, privaatsusstandardite arendamine
2016−2016   
Lektor Turvalise ja peitarvutuse suvekoolis (Notre Dame'i ülikool, Ameerika Ühendriigid, 9.-11. mai, 2016)
2015−2016   
Programmikomitee liige, Workshop on Encrypted Computing and Applied Homomorphic Cryptography
2015−2015   
Lektor Turvalise ja usaldusväärse arvutamise suvekoolis (Bukarest, Rumeenia, 23.-27. september, 2015)
2014−2014   
Programmikomitee liige, International Baltic Conference on Databases and Information Systems
2014−2014   
Programmikomitee liige, International Workshop on Genome Privacy and Security
2013−2017   
ISO/IEC standardiprojekti 19592 (Ühissalastus) toimetaja
2010−2013   
ISO/IEC standardiprojekti 29101 (Privaatsete rakenduste arhitektuur) toimetaja
2008−2012   
Tartu Ülikooli Matemaatika-informaatikateaduskonna arvutiteaduse instituudi informaatika erialade programminõukogu liige
2007−2009   
Tartu Ülikooli Matemaatika-informaatikateaduskonna nõukogu liige
 
 
Loometöö
hobi korras arvutimängude loomine (DarkSide Tetris, DarkSide Tetris: The Second Block).
 
 
Lisainfo
Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna avatud uste päevade korraldamine 2008., 2009. ja 2010. aastal.
Juhendatud uurimistööd Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis (Otto Mättase lõputöö "Privaatsuse kadu internetikommuunides", 2010, Mait Valbergi lõputöö "Ülevaade infosüsteemidele rakenduvatest privaatsusnõuetest", 2011)
Bakalaureusetööde juhendamine Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis: Roman Jagomägis (2008), Riivo Talviste (2009). Reimo Rebane (2010), Risto Saar (2011), Siim Annuk (2012), Sander Siim (2014).
Tartu Ülikooli Arvutiteaduse instituudi õppeaine "Arvutigraafika" kahemõõtmelise graafika praktikumimaterjalide koostamine ja praktikumide õpetamine 2005. aastal.

Tartu Ülikooli Arvutiteaduse instituudi õppeaine "Programmeerimine keeles C++" terve aine praktikumimaterjalide koostamine ja praktikumide õpetamine aastatel 2006-2015.

Tartu Ülikooli Arvutiteaduse instituudi õppeaine "Rakenduslik krüptograafia" krüptograafiliste primitiivide praktikumimaterjalide koostamine ja praktikumide õpetamine 2010. aastal.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Dan Bogdanov, Eesti Vabariigi Presidendi Noore IT-teadlase eripreemia
2015, Dan Bogdanov, Valgetähe teenetemärk, IV klass
2014, Dan Bogdanov, Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi teaduspreemia
2013, Dan Bogdanov, Silmapaistev Noor Eestlane (teadlane
2010, Dan Bogdanov, ITL-i Ustus Aguri doktorandistipendiumi laureaat
2007, Dan Bogdanov, Eesti üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss 2007. aastal - III preemia magistritööde arvestuses loodusteaduste ja tehnika valdkonnas töö "Kuidas teha turvaliselt arvutusi ühissalastatud andmetega" eest
2002, Dan Bogdanov, Expo Science Europe 2002 - peaauhind inseneriteaduste kategoorias töö "Meetod kahe punkti vahelise lühima tee leidmiseks etteantud kolmemõõtmelisel maastikul"
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; TÄPSUSTUS: privaatsust säilitav andmetöötlus
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; TÄPSUSTUS: turvalised hajussüsteemid

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2021
3.1.
2021
6.7.
2021
1.3.
2020
6.7.
2020
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
5.2.
2016
6.7.
2016
3.1.
2015
3.1.
2015
6.7.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.5.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
2.3.
2013
3.1.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
6.7.
2012
6.7.
2011
3.1.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
3.2.
2009
5.2.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
3.1.
2008
6.7.
2008
6.7.
2007
6.7.
2007
6.3.
2005
30.08.2021

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 17 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
EAGEAG189Data protection aware synthesis of test databases using secure computing technology01.09.202131.08.2022Dan BogdanovCybernetica AS99 125,00 EUR
MUULN11 (3.5-2/51)e-Aabits24.05.201130.09.2011Dan BogdanovTallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT15 680,00 EUR
TKTT5Centre of Excellence in Computer Science (EXCS)01.09.200831.08.2015Peeter LaudCybernetica AS700 000,00 EUR
ETFETF8058Efficient cryptocomputing01.01.200931.12.2011Helger LipmaaCybernetica AS; University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science54 471,42 EUR
SFSF0012708s06Theoretical and Practical Security of Heterogenous Information Systems01.01.200631.12.2011Ahto BuldasCybernetica AS589 336,79 EUR
TKSubprojectTAR16013 (EXCITE) (TK148)Estonian Centre of Excellence in ICT Research01.09.201601.03.2023Maarja KruusmaaTallinn University of Technology , School of Information Technologies, Centre for Biorobotics; Cybernetica AS2 121 014,65 EUR
MUUFP7-284731 (FP7-ICT-284731)Usable and Efficient Secure Multiparty Computation (UaESMC)01.02.201230.01.2015Peeter LaudCybernetica AS392 600,00 EUR
ETFETF6944Security proofs for cryptographic protocols01.01.200731.12.2009Peeter LaudCybernetica AS33 257,58 EUR
MUUFP7-609611 (609611)PRACTICE: Privacy-Preserving Computation in the Cloud01.11.201331.10.2016Dan BogdanovCybernetica AS576 326,00 EUR
MUUIKTRP-1Privacy-preserving studies on linked databases01.05.201331.08.2015Dan BogdanovCybernetica AS256 047,00 EUR
PUTPUT2Program Analyses and Optimizations for Secure Multiparty Computation Frameworks01.01.201331.12.2013Peeter LaudCybernetica AS82 800,00 EUR
IUTIUT27-1Theory and Practice of Secure Intergovernmental, -organizational, and -personal Information Exchange01.01.201431.12.2019Peeter LaudCybernetica AS1 013 400,00 EUR
MUUFP7-ICT-216064Secure, Trusted and Legally Ruled Collaboration Environment in Virtual Life (VIRTUALLIFE)01.01.200830.09.2011Cybernetica AS382 191,66 EUR
MUUH2020-644666 (644666)SecUre iNFormation SHaring in federated heterogeneous private clouds (SUNFISH)01.01.201531.12.2017Baldur KuboCybernetica AS324 250,00 EUR
MUUH2020-653884 (653884)Secure and Resilient Cloud Architecture (SafeCloud)01.05.201530.04.2018Dan BogdanovCybernetica AS273 875,00 EUR
ETFETF8124Convincingly provable language-based enforcement of security properties01.01.201031.12.2012Peeter LaudCybernetica AS44 866,53 EUR
1.2.5.HR001120C0083PROofs and Verifications between governmENts ANd CitizEns01.04.202031.03.2024Peeter LaudCybernetica AS1 145 000,00 EUR