See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
23.11.1973
+37256469694
+37253479145
elen.laanemaa@sisekaitse.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2011–...   
Sisekaitseakadeemia, keelekeskuse juhataja-lektor (1,00)
2002–2011   
Sisekaitseakadeemia, Lektor (1,00)
1998–2002   
AS Tea Keeleõpetus, Õpetaja (1,00)
01.01.1994–31.12.1995   
Tallinna 32. Keskkool, õpetaja
01.01.1994–31.12.1995   
Kanal 2, tõlk
1993–1998   
Sisekaitseakadeemia, Õpetaja (1,00)
01.01.1992–31.12.1998   
Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium, õpetaja
 
 
Haridustee
2005–2010   
Tartu Ülikool, koolikorralduse magistrikraad (Sotsiaal-ja haridusteaduskond, koolikorralduse magistriõpe, mentorluse haru)
1995–2000   
Tallinna Pedagoogika Ülikool, baccalaureus artium kraad inglise keele erialal
1981–1992   
Pelgulinna Gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−2016   
Rahvusvaheline Nordplus Horizontal programmi projekt "Integrated Language Teaching in the Field of Cross-Border Security" (ILTICS), inglise keele ekspert, projektijuht
 
 
Lisainfo
2011 Tunnistus (läbitud eksam) - First Certificate for Teachers of Business English
2008 - 2009 ITPSSM (Integrated Training for Peace Support and Security Management) kursuse ettevalmistamine ja läbiviimine.
2017 Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekursus.

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; TÄPSUSTUS: õpetaja ettevalmistus tunni planeerimine, õpetaja ettevalmistus; tunni planeerimine, the difference between novice teachers' and master teachers' lesson planning
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika
 
 
Lisainfo
Ettekanded konverentsidel:

2016 Ettekanne ja moderaator rahvusvahelisel konverentsil 'ICT for International Learning'

2016 Ettekanne Erialakeele õpetajate sümpoosionil "Teeme keele-selfi"
2013 Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil Serbias "1st International Conference on "Teaching English for Specific Purposes"

2013 II Rahvusvaheline konverents - konverentsi korraldaja ja etekandja.

2012 SKA konverents: Töötoa "Lõimitud keeleõpe" juht

2012 Ettekanne ja modereerimine SKA keelekeskuse korraldatud LAK-õppe seminaril

2012 Keelekeskuse I rahvusvaheline konverents - korraldaja

2010 Ettekanne SKA Keekeskuse e-õppe seminaril "Rahvusvaheline konverents ICT for Language Learning 3rd edition"

2010 Ettekanne Rahvusvahelisel konverentsil Itaalias " The application of e-learning in learning and teaching ESP based on the example of e-learning English language courses for border guard and correctional cadets of the Estonian Academy of Security Sciences"

2010 Ettekanne teemal "Õpiväljundite saavutamine e-kursuste toel" (Tartu Ülikool);

2010 Ettekanne teemal "Väljundipõhine hindamine keeleõppes - õpiväljundite, hindamismeetodite ja -kriteeriumide sidusus" (TÜ Pärnu Kolledz);

2010 Ettekanne " Õpiväljundite saavutamine e-kursuste toel" (TÜ);

2010 Ettekanne e-kursustest infopäeval "E-õpiobjektid ja -kursused tööalaseks suhtlemiseks vajaliku keele õpetamisel" (Sisekaitseakadeemia);

2009 Posterettekanne "Testimine Sisekaitseakadeemias" (Tampere, Soome - 23rd Communication Skills Workshop)

Tallinna Ülikool, lõpetatud 2000.a., baccalaureus artium kraad võrdustatud magistrikraadiga.
Täiendkoolitus:
2017 Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekursus

2013 LAK-õppe metoodika kursus

2013 Testijate koolitus

2013 EATE konverents

2013 Arenguvestluste läbiviimine (Tiina Saar)

2013 Testimisalane seminar (KVÜÕA)

2013 Praktikale orienteeritud uuringudisainid

2013 Mentorite kogemuskohvik (TLÜ)

2012 Suhtlemiskonflikti anatoomia (Tõnu Lehtsaar, TÜ)

2012 Vene keele intensiivkursus (SKA töötajatele)

2012 Aja juhtimisega stressi vastu (OÜ SElge Pilt, K. Otsamann)

2012 Projektijuhtimse koolitus (SKA, Marek Link)

2012 Lak-õppe konverents (TÜ Narva Kolledz)

2012 Coaching

2012 Keskastmejuhtide koolitus (TÜ ja EBS)

2012 Koosmeeles ühise keeleni: LAK õppe põhimõtete ja metoodika koostöine rakendamine kutseõppeasutustes, AMI koolitus; VI moodulit (AMI)

2012 „Learning and Teaching Languages in a Multi-Cultural Spacetime“

2012 LAK-õppe konverents (TÜ Narva kolledz)

2012 Enesemotiveerimine (A. Talu)

2011 Õppejõult õppejõule. Õpetamisoskuste arendamise seminarid (TÜ)

2011 Konflikti juhtimine (TÜ);

2011 E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle;

2011 Ettevalmistuskursus ärikeele õpetajate eksamiks (Sertifikaat - First Certificate for Teachers of Business English);

2010 Õppejõu sotsiaalsed ja kommunikatsiivsed oskused (Tartu Ülikool);

2010 Isiksus ja vaimsed võimed (Tartu Ülikool);

2009 - 2010 Keeleõppe õpiväljundid ja väljundipõhine hindamine;

2009 Testimine keeleõppes II (Tartu Ülikool);

2009 Mentorluse metoodika (Tartu Ülikool);

2009 Interaktiivsed õppemeetodid (Tartu Ülikool);

2009 Üliõpilase hindamine

2009 Mentori baaskoolitus;

2008-2009 „Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis“ (Tartu Ülikool);

2008-2009 Mentorikoolitus - algajate õpetajate ja praktikantid juhendamine haridusasutuses (Tartu Ülikool);

2008 Õppejõust saab mentor (Tartu Ülikool, talveakadeemia);

2008 Uuenduslikud meetodid ja vahendid keeleõppes (Tartu Ülikooli Pärnu kolledz);

2008 “Probleemõppe võimalused kõrgkoolis” (Tartu Ülikool);

2008 “Testimine keeleõppes” (Tartu Ülikooli Keelekeskus);

2008 “Õppeprotsessi juhtimine kaasaegses õppeasutuses” (I moodul) Väike-Maarjas;

2008 "Õppeprotsessi juhtimine kaasaegses õppeasutuses"(II moodul) Paikusel;

2008 3 e-kursust: Sissejuhatus e-õppesse; E-õppe materjalide disainimise alused; E-õppe tehnoloogiad;

2006 “Tunni ettevalmistus” (Briti Nõukogu);

2005-2006 Trainer Training Course (Peacekeeping English Project);

2004 Uut inglise keele ja selle õpetamise vallas” (Tartu Ülikooli Kaugkoolituskeskus);

2004 “Inglise ärikeele õpetamine mängude kaasabil” (Avatud Ülikooli Täiendõppekeskus);

2004 Inglise keele riigieksami suulise osa intervjueerijate ja hindajate koolitus;

1998 Canadian Forces Language School Ottawa, (“English as a Foreign Language Course”; "Management Training for Foreign Students”; “Computer Training”; “Methodology Course: Communicative Approach”.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.3.
2021
6.3.
2021
6.6.
2021
3.4.
2016
4.2.
2016
3.1.
2015
6.2.
2014
6.2.
2013
3.3.
2012
6.2.
2012
3.5.
2010
6.7.
2010
3.3.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2008
6.7.
2006
3.3.
2004
6.2.
2004
3.3.
2001
6.7.
2000
1.07.2021
23.11.1973
+37256469694
+37253479145
elen.laanemaa@sisekaitse.ee

Career

Institutions and positions
2011–...   
Estonian Academy of Security Sciences, Head of Language Centre, English Lecturer (1,00)
2002–2011   
Estonian Academy of Security Sciences, Lecturer (1,00)
1998–2002   
Tea Language School, Teacher (1,00)
01.01.1994–31.12.1995   
Tallinn 32 Secondary School, teacher
01.01.1994–31.12.1995   
Kanal 2, translator
1993–1998   
Estonian Academy of Security Sciences, Teacher (1,00)
01.01.1992–31.12.1998   
Tallinn Õismäe Gymnasium, teacher
 
 
Education
2005–2010   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, MA in School Management, mentoring
1995–2000   
Tallinn Pedagogical University, department of German and Romanic Philology, BA in English Philology
1981–1992   
Pelgulinna Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−2016   
International Nordplus Horizontal project "Integrated Language Teaching in the Field of Cross-Border security (ILTICS); English language expert, project manager
 
 
Additional information
2011 Certificate - First Certificate for Teachers of Business English (International Qualifications form EDI)
2008 - 2009 ITPSSM (Integrated Training for Peace Support and Security Management). Preparation and lecturing in the course.
2017 Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekursus.

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; SPECIFICATION: novice teacjers and professional teachers planning lessons, novice teachers and professional teachers; planning lessons,
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
 
 
Additional information
Presentations at conferences:

2016 Presenter and moderaator at the International Conference 'ICT for International Learning'

2016 Presenter at the LSP symposium 'Let's Make a Language -Selfie'
2013 Presentation at an international conference in Serbia "1st International Conference on "Teaching English for Specific Purposes"

2013 the 2nd International conference of the Language Centre of the EASS - organiser and presenter

2012 EASS conference: Workshop "CLIL" conducted the workshop

2012 presentation and a moderator at CLIL seminar, organised by EASS Language Centre

2012 I international conference of the Language Centre of the EASS - organiser

2010 Presentation "Internation Conference ICT for Language Learning 3rd edition"

2010 Presentations " The application of e-learning in learning and teaching ESP based on the example of e-learning English language courses for border guard and correctional cadets of the Estonian Academy of Security Sciences"

2010 Presentation "Achieving Learning Outcomes with the Help of E-courses" (University of Tartu);

2010 Presentation "Outcome-based Assessment in Language Learning - Combination of Learning Outcomes, Assessment Methods and Criteria" (Pärnu college, University of Tartu);

2010 Presentation "E-learning objects and e-courses in teaching ESP;

2009 Poster presentation "Language Testing in the Estonian Academy of Security Sciences" (Tampere, Finland - 23rd Communication Skills Workshop)
Tallinn University, graduated in 2000, Bachelor's degree corresponds to Master's degree.
Further training:
2013 Training for testers

2013 EATE conference (Tartu)

2013 Appraisal interviews (Tiina Saar)

2013 Seminar in testing (Defence College)

2013 Research designs

2013 Mentoring (TU)

2012 Conflicts in communication (TU)

2012 Course of the Russian language (EASS)

2012 Time management

2012 Project management (EASS)

2012 CLIL conference (TU Narva College)

2012 Coaching

2012 Course for middle-managers (TÜ and EBS)

2012 CLIL principles and methodology in applied higher universities (AMI)

2012 „Learning and Teaching Languages in a Multi-Cultural Spacetime"

2012 CLIL konference (TU Narva College)

2012 Self-motivation (A. Talu)

2011 Seminars for Improving Teaching Competence (University of Tartu)

2011 Conflict Management (University of Tartu);

2011 Moodle-based e-course design (University of Tartu);

2011 Preparatory Course for the Examination for Teachers of Business English (First Certificate for Teachers of Business English (International Qualifications form EDI);

2010 Social and Communicative Skills of Adult Educators (University of Tartu);

2010 Personality and Mental Abilities (University of Tartu);

2009 - 2010 Learning Outcomes in Language Learning and Outcome-based Assessment;

2009 Testing in Language Learning II (University of Tartu);

2009 Methodology for Mentoring (University of Tartu);

2009 Interactive teaching methods (University of Tartu);

2009 Student Assessment;

2009 Basic Training for Mentoring;

2008-2009 Learning and Teaching in Higher Education (University of Tartu);

2008-2009 Training for Mentors - Supervising Novice Teachers and Teacher Trainees in Educational Institutions (University of Tartu);

2008 Mentor Training for University Lectures (University of Tartu, Winter Academy);

2008 Innovative Methods in Language Learning (Pärnu College, University of Tartu);

2008 Using PBL in Higher Educational Establishments (University of Tartu);

2008 Testing in Language Learning (Language Centre, University of Tartu);

2008 Leading Learning Process in Educational Institutions (module I) Väike-Maarja;

2008 Leading Learning Process in Educational Institutions (module IIl) Paikuse;

2008 E-courses: Introduction to E-learning; Basics of Designing E-learning Materials; E-learning Technologies; Creating e-course in Blackboard

2006 Planning Lessons (British Council);

2005-2006 Trainer Training Course (Peacekeeping English Project);

2004 Innovative Trends in Teaching English (University of Tartu);

2004 Using Games in Teaching Business English (Open University);

2004 Training for Interviewers and Assessors of the oral part of the English Language State Examination;

1998 Canadian Forces Language School Ottawa, (“English as a Foreign Language Course”; "Management Training for Foreign Students”; “Computer Training”; “Methodology Course: Communicative Approach”.

Publications

Category
Year
Publication
 
3.3.
2021
6.3.
2021
6.6.
2021
3.4.
2016
4.2.
2016
3.1.
2015
6.2.
2014
6.2.
2013
3.3.
2012
6.2.
2012
3.5.
2010
6.7.
2010
3.3.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2008
6.7.
2006
3.3.
2004
6.2.
2004
3.3.
2001
6.7.
2000
1.07.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
1.; 1.1.7-3.1/2418-11Koostööleping20.11.201830.01.2019Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus8 960,43 EUR