This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
737 4039
elin.org@ut.ee
maiden name: Lõhmussaar

Career

Education
2000–2006   
Ph.D studies, Univeristy of Tartu
1997–2000   
Master degree studies in Molecular Biotechnology and Biomedicine, University of Tartu
1992–1997   
University of Tartu, Estonia
1992–1996   
Heino Eller Tartu Music School, classical singing
 
 
R&D related managerial & administrative work
2020−...   
Head of the evaluation committee, Institute of Genomics, University of Tartu
2020−...   
Member of the American Society for Microbiology
2019−...   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, member of the evaluation committee
2019−...   
International GeneForum conference head of the scientific committee
2019−...   
alternate member of the EMBL council
2018−...   
Institute of Genomics Board member
1998−...   
Member of Estonian Society of Human Genetics
2020−2020   
Member of the expert committee of the Estonian Research Agency (life sciences)
2020−2021   
Member of doctoral program committee in Life and Earth Sciences, Faculty of Science and Technology, University of Tartu
2018−2019   
Member of strategy committee in Faculty of Science and Technology, University of Tartu
2017−2018   
International GeneForum conference, member of the scientific committee
2016−2016   
Baltic Assembly Prizes for Literature, the Arts and Science committee member
2012−2015   
Member of American Heart Association (AHA)
2007−2010   
Member of Tartu University Commitee of Ethics
2001−2001   
Supervisor of European Scientific Foundation cource “APEX on DNA microarrays” (Tartu, Estonia)

Qualifications

 
 
Honours & awards
2020, Elin Org, Member of AcademiaNet, a portal for top female researcheds
2017, Elin Org, EMBO Installation grant
2013, Elin Org, Marie Curie International Outgoing Fellowship
2011, Elin Org, Estonian Science Foundation Mobilitas post-doctoral research grant
2008, Elin Org, Estonian Science Foundation grant (4 years)
2007, Elin Org, Research visit fellowship from Estonian Academy of Sciences to University of Leuven, Hypertension and Cardiovascular Rehabilitation Unit, Belgium
2006, Elin Org, Estonian Ministry of Education and Research first award from PhD thesis “The comparative patterns of linkage disequilibrium (LD) in European populations and its implication for genetic association studies“
2004, Elin Org, Fellowship from European Commison for participating HGM2004 conference in Berlin, Germany
2003, Elin Org, Young scientist fellowship from European Science Foundation (ESF) for participating conference “Functional Genomics and Diseses”, Prague
2003, Elin Org, Fellowship from Genera Foundation for research in Helmholtz Zentrum München, Institute of Human Genetics, Germany
2002, Elin Org, Estonian Academy of Science award from M.Sc thesis "DNA chip in genetic analysis: method and applications"
2001, Elin Org, Young scientist fellowship from European Society of Human Genetics (ESHG) for participating ESHG conference in Vienna, Aust Viinis, Austriasria
1998, Elin Org, stipend from Rotaly fond
1998, Elin Org, TEMPUS fellowship for short term visit to Helsinki Biocentrum, Finland
1997, Elin Org, fellowship for student exhange visit between University of Tartu and Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Germany
1997, Elin Org, TEMPUS fellowship for short term visit to University of Uppsala, Biomedical Centre (BMC), Sweden
1996, Elin Org, stipend from Estonian Student Fund in USA
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 1. Biosciences and Environment; 1.3. Genetics; CERCS RESEARCH FIELD: B220 Genetics, cytogenetics ; SPECIFICATION: genetic component of complex traits
ETIS RESEARCH FIELD: 3. Health; 3.1. Biomedicine
ETIS RESEARCH FIELD: 3. Health; 3.1. Biomedicine; CERCS RESEARCH FIELD: B726 Clinical biology
 
 
Additional information
My latest research has focused on the interactions between host and their gut microbiota influence metabolism and common complex diseases.

Projects in progress

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2022
1.1.
2022
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2020
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
6.8.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
5.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2002
1.1.
2000
3.2.
2000
16.02.2022
737 4039
elin.org@ut.ee
neiupõlvenimi: Lõhmussaar

Teenistuskäik

Haridustee
2000–2006   
PhD, Tartu Ülikooli Bioloogia-Geograafia Teaduskond
1997–2000   
M.Sc, Tartu Ülikooli Bioloogia-Geograafia Teaduskond
1992–1997   
B.Sc, Tartu Ülikooli Bioloogia-Geograafia Teaduskond
1992–1996   
Heino Elleri nimeline Tartu muusikakool, laulu eriala
 
 
Teadusorganisatsiooniline & -administratiivne tegevus
2020−...   
Genoomika instituudi atesteerimiskomisjoni esimees
2020−...   
Ameerika mikrobioloogia ühingu liige
2019−...   
Tartu Ülikooli Loodus-ja täpisteaduste valdkonna atesteerimiskomisjoni liige
2019−...   
Rahvusvahelise Geenifoorum konverensti teaduskomitee juht
2019−...   
EMBL nõukogu asendusliige
2018−...   
Genoomika Instituudi nõukogu liige
1998−...   
Eesti Inimesegeneetika Seltsi liige
2020−2020   
Eesti Teadusagentuuri eksperkomisjoni liige (loodusteadused)
2020−2021   
LT valdkonna elu- ja maateaduste doktoriõppe programmi komisjoni liige
2018−2019   
Tartu Ülikooli LT valdkonna Strateegikomisjoni liige
2017−2018   
Rahvusvahelise Geenifoorum konverentsi teaduskomitee liige
2016−2016   
Balti Assamblee kirjanduse, kunsti ja teaduspreemia komitee liige
2012−2015   
American Heart Association (AHA) liige
2007−2010   
Tartu Ülikooli Inimuuringute Eetika komitee liige
2001−2001   
Rahvusvahelise kursuse “APEX on DNA microarrays” juhendaja (Tartu, Eesti)

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad & tunnustused
2020, Elin Org, Naissoost tippteadlaste protaali AcademiaNet liige
2017, Elin Org, EMBO Installatsioonigrant
2013, Elin Org, Marie Curie International Outgoing Fellowship
2011, Elin Org, Eesti Teadusfondi Mobilitas järeldoktori grant
2008, Elin Org, Eesti Teadusfondi uurimistoetus (4 aastaks)
2007, Elin Org, Eesti Teadusteakadeemia teadlastevahetuse stipendium teadustöö tegemiseks Leuveni Ülikoolis, Belgias
2006, Elin Org, esimene auhind Üliõpilaste teadustöö konkursil doktoritöö “Alleelse aheldatuse (LD) struktuuri uurimine Euroopa populatsioonides ja selle rakendused geneetilistes assotsiatsiooniuuringutes” eest (EV Haridusministeerium)
2004, Elin Org, Euroopa Komisjoni stipendium osalemiseks Inimese Genoomi konverentsil Berliinis, Saksamaal
2003, Elin Org, Noore teadlase stipendium Euroopa Teadusfondilt, et osaleda konverentsil "Functional Genomics and Diseses”, Prahas
2003, Elin Org, Genera Foundation stipendium teadustöö tegemiseks Inimesegeneetika laboris, Helmholtz Zentrum Mühenis, Saksamaal
2002, Elin Org, Eesti Teaduste Akadeemia teadustööde konkursi preemia magistritöö eest “ Geenikiip geneetilises analüüsis: meetod ja vöimalused”
2001, Elin Org, Noore teadlase stipendium Euroopa Inimesegeneetika Ühingult, et osaleda ESHG konverentsil
1998, Elin Org, stipendium Rotalia Fondilt
1998, Elin Org, TEMPUS stipendium Helsinki Biokeskuse külastamiseks Soomes
1997, Elin Org, Tartu Ülikooli ja Greifswaldi Ernst Moritz Arndt Ülikooli vaheline üliüpilasvahetus stipendium
1997, Elin Org, TEMPUS stipendium Biomeedikumi külastamiseks Uppsala Ülikoolis Rootsis
1996, Elin Org, stipendium Eesti Üliõpilaste toetusfondilt USAs
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.3. Geneetika; CERCS VALDKOND: B220 Geneetika, tsütogeneetika ; TÄPSUSTUS: Komplekshaiguse geneetiliste faktorite uurimine., Komplekshaiguste geneetiliste faktorite uurimine.
ETIS VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.1. Biomeditsiin
ETIS VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.1. Biomeditsiin; CERCS VALDKOND: B726 Kliiniline bioloogia ; TÄPSUSTUS: Inimese genoomi vareeruvuse mustrite uurimine, assotsiatsiooniuuringud ja komplekshaiguste geneetika
 
 
Lisainfo
Peamiseks uurimsivaldkonnaks on soolestiku mikroobikoosluse ja komplekshaiguste vaheliste seoste uurimine.

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2022
1.1.
2022
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2020
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
6.8.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
5.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2002
1.1.
2000
3.2.
2000
16.02.2022

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 15 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFunding
1.2.5.MLTGI22285Evaluating accumulative effect of antidepressants usage on the gut microbiome01.04.202231.12.2023Elin OrgUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Genomics15 000,00 EUR
ETFETF7491GENETIC DETERMINANTS OF HUMAN ESSENTIAL HYPERTENSION IN ESTONIA 01.01.200831.12.2012Elin OrgUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)55 489,10 EUR
SFSF0182721s06Structure and function of genome: reflection of evolutionary and recombination processes; and association with normal and pathological variation01.01.200631.12.2011Maris LaanUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)418 383,64 EUR
TKSLTMR16142T (TK142)Centre of Excellence for Genomics and Translational Medicine (TK142)01.01.201601.03.2023Andres MetspaluUniversity of Tartu, Estonian Genome Center 4 474 349,50 EUR
SFSF0182582As03Human Genome II01.01.200331.12.2007Andres MetspaluUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography328 505,88 EUR
SFSF0180022s12Human reproductive and metabolic traits: genome expression, variation and pleiotropic effects01.01.201231.12.2014Maris LaanUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu374 340,00 EUR
PRGPRG1414Improving colorectal cancer screening and prediction using microbiome-based biomarkers01.01.202231.12.2026Elin OrgUniversity of Tartu, Institute of Genomics183 250,00 EUR
MUUMP1GV13039RMIBIOandCMD - Gut microbiota, choline metabolites and cardiometabolic diseases.01.09.201331.08.2016Elin OrgUniversity of Tartu, Estonian Genome Center 218 731,80 EUR
1.1.5.3.4.1.3.3.SP1GY19493T (MOBEIT004)Support activities in Mobilitas Pluss EIT MOBEIT004 EIT- Health Mobilitas- 201.04.201931.10.2022Taivo RaudUniversity of Tartu, Support Units, Grant Office200 000,00 EUR
IUTIUT20-60Omics for health: an integrated approach to understand and predict human disease01.01.201431.12.2019Andres MetspaluUniversity of Tartu, Estonian Genome Center ; University of Tartu, Institute of Genomics1 327 800,00 EUR
PRGPRG845'Sarcopenia in non-alcoholic fatty liver disease: biomarker analysis, associations with comorbidities and gut microbiota01.01.202031.03.2021Margus LemberUniversity of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine257 125,00 EUR
PUT; PUT_SPPUT1371The interplay between gut microbiota and metformin treatment in type 2 diabetes through bile acid metabolism01.01.201731.10.2021Elin OrgUniversity of Tartu, Estonian Genome Center ; University of Tartu, Institute of Genomics222 244,00 EUR
MUUMP1GI18084The interplay between gut microbiota and metformin treatment in type 2 diabetes 01.09.201820.12.2023Elin OrgUniversity of Tartu, Institute of Genomics250 000,00 EUR
1.2.1.3.MP1GI21013 (S-BMT-21-11 (LT08-2-LMT-K-01-060))Gut-blood-liver axis: Circulating microbiome as non-invasive biomarker for Inflammatory bowel disease (IBD) and Primary sclerosing cholangitis (PSC) 01.01.202131.12.2023Elin OrgUniversity of Tartu, Institute of Genomics130 000,00 EUR
MJDMJD252The role of TMAO in cardiovascular diseases01.11.201131.08.2013Elin OrgUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu69 220,00 EUR