See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
20.01.1974
+ 372 51911810
ellemari@utkk.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.04.2020–01.09.2023   
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, vanemteadur, EnviroCitizen, Horisont 2020 teadusuuringute- ja innovatsiooniprogramm (1,00)
10.02.2020–31.12.2024   
Tallinna Ülikool, Teadur (0,20)
01.01.2013–...   
Eesti Kirjanduse Teabekeskus, Kirjandusnõunik (0,20)
01.11.2017–01.04.2021   
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Muuseumiosakonna juhataja (0,50)
01.11.2017–31.03.2021   
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Vanemteadur (0,50)
2011–31.10.2017   
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Teadur (1,00)
01.01.2009–12.12.2012   
Eesti Kirjanduse Teabekeskus, Lepinguline kaastöötaja (0,20)
 
 
Haridustee
2007–2017   
Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut / Humanitaarinstituut; doktorant
2005–2007   
Tallinna Ülikool, kirjandusteaduse eriala, M.A.
2003–2005   
Tallinna Ülikool, eesti filoloogia eriala, B.A.
01.09.1994–01.09.1999   
Tartu Ülikool, eesti filoloogia, lõpetamata
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2020−...   
KAJAKu (Keskkonnajalookeskuse) juhatuse liige
2014−...   
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusnõukogu liige
2020−2023   
EnviroCitizen, Horisont 2020 teadusuuringute- ja innovatsiooniprogramm, grant nr 872557
2018−2018   
Narva, an Industrial Border City. Literary Reflections. Symposium in literary urban studies at the University of Tartu Narva College on 13 and 14 September 2018 = Narva, piiri- ja tööstuslinn. Kirjanduslikke kajastusi. Linnakirjanduse tööseminar ja ettekandepäev Tartu Ülikooli Narva Kolledžis 13.–14. septembril 2018, korraldaja.
2017−2019   
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teaduskogud (kultuuriloolised kogud), vastutav täitja
2016−2016   
Konverents „Maastikule kleepuv tekst“ 9.–11. juunil 2016, korraldaja
2016−2016   
Seminar Tekstid ja linnud = Tekstit ja linnut = Texts and birds, 21.-23.september 2016, Matsalu-Laelatu-Lihula, korraldaja
2015−2015   
Aiakonverents "…rohelised õndsad lootused: aed ja loodus eesti kirjanduses", 11.06 – 12.06.2015, korraldaja
2014−2018   
Projekt "Friedebert Tuglase, Marie Underi, Artur Adsoni ja nende kaasteeliste vaimne pärand ajalis-ruumilises kontekstis", vastutav täitja
2014−2015   
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teaduskogud (kultuuriloolised kogud), vastutav täitja
2012−2012   
Rahvusvaheline teaduskonverents "Karl Ristikivi 100" 16.-17. oktoobril 2012 Tartus ja Tallinnas. Karl Ristikivi Selts, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kirjanduse Teabekeskus, Eesti Kirjanike Liit; üks korraldajatest.
2012−2012   
Rahvusvahelise Filosoofia ja Kirjanduse Assotsiatsiooni 36. aastakonverentsi "Archeologies of the Future: Tracing Memories, Imagining Spaces". 28. mai-3.juuni. Eesti Kirjandusmuuseum ja Tallinna Ülikool; korraldustoimkonna liige.
2011−2013   
Projekt "Friedebert Tuglase, Marie Underi ja Artur Adsoni vaimne pärand", vastutav täitja
2008−2008   
Konverents “Minemise pidevus ja astumise katkendlikkus. Hando Runnel 70", 13.-14. nov. 2008. Korralduskomitee liige.
 
 
Lisainfo
2009-2017 PALA (Poetics and Linguistics Association) üliõpilasliige
2013 - ... Association for Literary Urban Studies, liige
2016 - ... Eesti Digitaalhumanitaaria Selts, liige
2015 - ... Keskkonnaajaloo Keskuse (KAJAK) liige
2014-... Eesti Muuseumiühing, liige
2011-... Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing, liige
2020 - ... Association for the Advancement of Baltic Studies, liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2022, Elle-Mari Talivee, Muuseumirott, Muuseumihariduse edendaja 2021, Eesti Kirjanike Muuseumide Ühingu projekt "Tähtteose kiirkursus"
2021, Elle-Mari Talivee, Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia laureaat ajakirjas Keel ja Kirjandus (2020, nr 6) avaldatud artikli „Ühistransport eesti kirjanduses" eest
2020, Elle-Mari Talivee, HERA projekti ‘Public Transport as Public Space in European Cities: Narrating, Experiencing, Contesting’ (PUTSPACE) külalisteadur Åbo Akademi ülikoolis, veebruar-märts (üks kuu)
2018, Elle-Mari Talivee, Gustav Suitsu nimeline kirjandusuurija stipendium
2018, Elle-Mari Talivee, Ants Orase kriitikaauhind (arvustus "Serafima ja Hariton", Keel ja Kirjandus 2018/7)
2011, Elle-Mari Talivee, Tallinna linna stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; TÄPSUSTUS: Linn eesti kirjanduses
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS VALDKOND: H390 Üldine ja võrdlev kirjandusteadus, kirjanduskriitika, kirjandusteooria

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.3.
2022
6.9.
2022
1.2.
2021
3.2.
2021
3.3.
2021
4.2.
2021
6.3.
2021
6.3.
2021
6.6.
2021
6.6.
2021
6.8.
2021
6.9.
2021
6.9.
2021
6.9.
2021
1.1.
2020
6.9.
2020
6.9.
2020
1.1.
2019
1.3.
2019
3.2.
2019
4.1.
2019
6.3.
2019
6.5.
2019
6.7.
2019
6.8.
2019
6.9.
2019
6.9.
2019
6.9.
2019
1.2.
2018
3.2.
2018
3.3.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.9.
2018
6.9.
2018
6.9.
2018
6.9.
2018
1.3.
2017
2.3.
2017
3.1.
2017
5.2.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
1.1.
2016
1.3.
2016
1.3.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.3.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.8.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.3.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.3.
2014
3.3.
2014
4.2.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.9.
2014
1.2.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
3.2.
2013
3.3.
2013
3.3.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
1.3.
2012
1.3.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
5.2.
2010
6.7.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
21.09.2022
20.01.1974
+ 372 51911810
ellemari@utkk.ee

Career

Institutions and positions
01.04.2020–01.09.2023   
Under and Tuglas Literature Centre, Senior Researcher, the project EnviroCitizen – Citizen Science for Environmental Citizenship (1,00)
10.02.2020–31.12.2024   
Tallinn University, Research Fellow (0,20)
01.01.2013–...   
Estonian Literature Centre, Literary Adviser (0,20)
01.11.2017–01.04.2021   
Under and Tuglas Literature Centre, Head of Museum Department (0,50)
01.11.2017–31.03.2021   
Under and Tuglas Literature Centre, Senior Researcher (0,50)
2011–31.10.2017   
Under and Tuglas Literature Centre, Researcher (1,00)
01.01.2009–12.12.2012   
Estonian Literature Centre, Project Manager (0,20)
 
 
Education
2007–2017   
Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities/The Institute of Humanities; PhD student
2005–2007   
Tallinn University, literary criticism, M.A.
2003–2005   
Tallinn University, Estonian philology, B.A.
01.09.1994–01.09.1999   
University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2020−...   
Board member of KAJAK
2014−...   
Member of the Scientific Board of the Under and Tuglas Literature Center
2020−2023   
Envirocitizen – Citizen Science for Environmental Citizenship, A Horizon 2020 project No 872557
2018−2018   
Narva, an Industrial Border City. Literary Reflections Symposium in literary urban studies at the University of Tartu Narva College on 13 and 14 September 2018, organiser
2017−2019   
The Scientific Collection of Under and Tuglas Literature Centre in the museum department, principal investigator
2016−2016   
Conference "Landscapes and Texts" 9-11 June 2016, organiser
2016−2016   
Seminar Tekstid ja linnud = Tekstit ja linnut = Texts and birds, 21-23 Sept 2016, Matsalu-Laelatu-Lihula, organiser
2015−2015   
Conference "Garden and Nature in Estonian Literature", 11- 2 June 2015, organiser
2014−2018   
National programme ‘Estonian Language and Cultural Memory II, ’Intellectual legacy of Friedebert Tuglas, Marie Under, Artur Adson and their fellow thinkers in the spatial-temporal context"; principal investigator
2014−2015   
The Scientific Collection of Under and Tuglas Literature Centre in the museum department; principal investigator
2012−2012   
International conference "Karl Ristikivi 100", 16-17 Oct 2012 in Tartu and Tallinn. Karl Ristikivi Association, Under and Tuglas Literature Centre, Estonian Literary Museum, Estonian Literature Centre, Estonian Writers´Union. One of the organisers.
2012−2012   
36th annual conference of the International Association of Philosophy and Literature "Archeologies of the Future: Tracing Memories, Imagining Spaces".28 May-3 June. Estonian Literary Museum, Tallinn University. Member of organising committee.
2011−2013   
National programme ‘Estonian Language and Cultural Memory I, ’Intellectual legacy of Friedebert Tuglas, Marie Under and Artur Adson; principal investigator
2008−2008   
Conference "Hando Runnel 70". 13-14 Nov 2008. Member of organising committee.
 
 
Additional information
2009-2017 Student member of PALA (Poetics and Linguistics Association)
2013 - ... Association for Literary Urban Studies, member
2016 - ... Estonian Society for Digital Humanities, member
2015 - ... Member of KAJAK (Centre for Environmental History)
2014- ... Estonian Museum Association, member
2011-... Association of Estonian Writers’ Museums, member
2020 - ... Member of the Association for the Advancement of Baltic Studies

Qualifications

 
 
Honours and awards
2022, Elle-Mari Talivee, The ‘Museum Rat’ prize for the Best Promoter of Museum Education with the Association of Estonian Writers’ Museums’
2021, Elle-Mari Talivee, Estonian Cultural Endowment’s Article Award for Best Article in 2020 `Ühistransport eesti kirjanduses`in Keel ja Kirjandus No 6
2020, Elle-Mari Talivee, Visiting fellow, HERA project ‘Public Transport as Public Space in European Cities: Narrating, Experiencing, Contesting’ (PUTSPACE); Åbo Akademi University, February-March (one month)
2018, Elle-Mari Talivee, Gustav Suits grant to literature researchers
2018, Elle-Mari Talivee, Ants Oras criticism award ("Serafima and Hariton", Keel ja Kirjandus 2018/7)
2011, Elle-Mari Talivee, The Tallinn Scholarship
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; SPECIFICATION: City in Estonian literature
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS RESEARCH FIELD: H390 General and comparative literature, literary criticism, literary theory
 
 

Projects in progress

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
6.3.
2022
6.9.
2022
1.2.
2021
3.2.
2021
3.3.
2021
4.2.
2021
6.3.
2021
6.3.
2021
6.6.
2021
6.6.
2021
6.8.
2021
6.9.
2021
6.9.
2021
6.9.
2021
1.1.
2020
6.9.
2020
6.9.
2020
1.1.
2019
1.3.
2019
3.2.
2019
4.1.
2019
6.3.
2019
6.5.
2019
6.7.
2019
6.8.
2019
6.9.
2019
6.9.
2019
6.9.
2019
1.2.
2018
3.2.
2018
3.3.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.9.
2018
6.9.
2018
6.9.
2018
6.9.
2018
1.3.
2017
2.3.
2017
3.1.
2017
5.2.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
1.1.
2016
1.3.
2016
1.3.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.3.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.8.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.3.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.3.
2014
3.3.
2014
4.2.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.9.
2014
1.2.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
3.2.
2013
3.3.
2013
3.3.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
1.3.
2012
1.3.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
5.2.
2010
6.7.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
21.09.2022