22.04.1934
737 5488
5510900
ene.tiit@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2006–...   
Statistikaamet, vanemmetoodik (1,00)
01.01.2006–...   
Statistikaamet vanemmetoodik
1999–...   
Tartu Ülikool, Emeriitprofessor (1,00)
01.01.1999–...   
emeriitprofessor
01.03.2012–01.09.2012   
Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Matemaatilise statistika instituut, matemaatilise statistika spetsialist (0,30)
01.11.2006–31.12.2006   
Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Matemaatilise statistika instituut, projektijuht (0,20)
20.09.2006–19.10.2006   
Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Matemaatilise statistika instituut, projektijuht (0,25)
01.01.2006–31.12.2006   
Statistikaamet 0,5 vanemmetoodik
01.01.2006–30.06.2006   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Sisekliinik, erakorraline vanemteadur (0,50)
01.01.2004–31.12.2005   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Sisekliinik, erakorraline vanemteadur (0,50)
2003–2006   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Sisekliinik, Sisehaiguste propedeutika õppetool, erakorraline vanemteadur (0,50)
01.01.1992–31.12.1999   
TÜ matemaatilise statistika professor;
01.01.1967–31.12.1989   
dotsent TRÜ Matemaatikateaduskonnas;
01.01.1962–31.12.1967   
lektor TRÜ Matemaatikateaduskonnas;
01.01.1961–31.12.1962   
teadur Füüsika ja Astronoomia Instituudis;
01.01.1959–31.12.1961   
aspirant TRÜ;
01.01.1957–31.12.1959   
assistent ja vanemõpetaja EPA;
 
 
Haridustee
Tartu Riikliku Ülikooli Matemaatika-loodusteaduskond 1957, matemaatik, matemaatika õpetaja.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−...   
Rahvaloenduse 2011 Teadusnõukogu esimees
1992−...   
ISI (Rahvusvahelise Statistika Instituudi) valitud liige
1990−...   
Eesti Statistikaseltsi asutajaliige ja ekspresident,
1990−...   
Väljaande "Papers on Anthropology" toimetuskolleegiumi liige
1989−...   
Eesti Sotsioloogia Assotsiatsiooni asutajaliige ja endine juhatuse liige
1987−...   
Eesti Teadlaste Liit, asutajaliige, olnud juhatuse ja nõukogu liige
1986−...   
Eesti Matemaatikaselts, asutajaliige; auliige (2006)
2002−2006   
Presidendi Ümarlaua sotsiaalkomisjoni liige
1995−1999   
Rahvusvahelise arvutusstatistika Assotsiatsiooni juhatuse liige
1992−1994   
Matemaatilise statistika instituudi juhataja
1989−1992   
Matemaatilise statistika kateedri juhataja
1979−1985   
Matemaatilise statistika kateedri juhataja
1970−1999   
Matemaatikateaduskonna Nõukogu Liige
1970−2003   
Rahvusvahelise Statistikakonverentsi korralduskomitee liige/esimees (7 konverentsi)

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
1995, Ene-Margit Tiit, Helsingi ülikool, audoktor (riigiteadused)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.5. Statistika; TÄPSUSTUS: Statistika rakendused erinevates valdkondades: majandus, sotsiaalteadused, tervishoid
 
 
Lisainfo
füüsika-matemaatika kandidaat,
Tartu Riiklik Ülikool, 1963.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2018
1.2.
2018
1.3.
2018
1.3.
2018
1.3.
2018
2.1.
2018
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
1.3.
2015
1.3.
2015
1.3.
2015
2.1.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.3.
2014
2.1.
2014
2.5.
2014
3.2.
2014
6.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
6.4.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
3.5.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
1.3.
2011
2.2.
2011
3.2.
2011
3.5.
2011
1.2.
2010
1.3.
2010
3.3.
2010
3.3.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
1.3.
2009
2.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
6.3.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
6.6.
2008
3.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
1.3.
2006
2.2.
2006
2.2.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
3.5.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
1.3.
2005
2.2.
2005
3.2.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.3.
2004
6.3.
2004
1.1.
2003
1.3.
2003
3.2.
2003
3.3.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
1.2.
2001
3.3.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
4.2.
2000
1.3.
1999
1.3.
1997
3.1.
1997
3.4.
1997
3.4.
1997
3.4.
1997
4.2.
1997
4.2.
1997
3.1.
1996
1.3.
1964
12.12.2019
22.04.1934
737 5488
5510900
ene.tiit@ut.ee

Career

Institutions and positions
2006–...   
Statistics Estonia, senior methodologist (1,00)
01.01.2006–...   
Staistics Estonia, senior methodologist
1999–...   
University of Tartu, Professor emeritus (1,00)
01.01.1999–...   
prof emeritus
01.03.2012–01.09.2012   
University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Mathematical Statistics, Specialist (0,30)
01.11.2006–31.12.2006   
University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Mathematical Statistics, Project Manager (0,20)
20.09.2006–19.10.2006   
University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Mathematical Statistics, Project Manager (0,25)
01.01.2006–31.12.2006   
Statistics Estonia, senior methodologist (0,5)
01.01.2006–30.06.2006   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Senior Research Fellow extraordinarius (0,50)
01.01.2004–31.12.2005   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Senior Research Fellow extraordinarius (0,50)
2003–2006   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Chair of Propaedeutics of Internal Medicine, erakorraline vanemteadur (0,50)
01.01.1992–31.12.1999   
professor of mathematical statistics of UT;
01.01.1967–31.12.1989   
docent in the Faculty of Mathematics of UT;
01.01.1962–31.12.1967   
lecturer in the Faculty of Mathematics of UT;
01.01.1961–31.12.1962   
researcher in the Institute of Physics and Astronomy;
01.01.1959–31.12.1961   
doctoral student in the University of Tartu (UT);
01.01.1957–31.12.1959   
assistant and lecturer in Estonian Academy of Agriculture;
 
 
Education
University of Tartu, mathematician 1957,
 
 
R&D related managerial and administrative work
2007−...   
Head of the Scientific Council of Census 2011
1992−...   
Elected member of ISI (International Statistical Institute),
1990−...   
Member of Estonian Statistical Society
1990−...   
Member of editorial board of periodical issue "Papers on Anthropology"
1989−...   
Member of Estonian Association of Sociologists
1987−...   
Estonian Association of Scientists; member of board (1986--1996)
1986−...   
Estonian Society of Mathematicians; honorary member (2006)
2002−2006   
Member of Social Commission of President's Advisory board
1995−1999   
Member of Board of IASC
1992−1994   
Head of the Institute of Mathematical Statistics
1989−1992   
Head of the chair of Mathematical Statistics
1979−1985   
Head of the chair of Mathematical Statistics
1970−1999   
Member of the Board of Faculty of Mathematics
1970−2003   
Member/ head of organizing committee of international conferences in Statistics (7 conferences)

Qualifications

 
 
Honours & awards
1995, Ene-Margit Tiit, University of Helsinki, doctor honoraris causae (political sciences),
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.5. Statistics; SPECIFICATION: Applications of statistical methodology in different areas: social sciences, economy, health care etc
 
 
Additional information
PhD (math)
University of Tartu, 1963

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2018
1.2.
2018
1.3.
2018
1.3.
2018
1.3.
2018
2.1.
2018
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
1.3.
2015
1.3.
2015
1.3.
2015
2.1.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.3.
2014
2.1.
2014
2.5.
2014
3.2.
2014
6.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
6.4.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
3.5.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
1.3.
2011
2.2.
2011
3.2.
2011
3.5.
2011
1.2.
2010
1.3.
2010
3.3.
2010
3.3.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
1.3.
2009
2.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
6.3.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
6.6.
2008
3.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
1.3.
2006
2.2.
2006
2.2.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
3.5.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
1.3.
2005
2.2.
2005
3.2.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.3.
2004
6.3.
2004
1.1.
2003
1.3.
2003
3.2.
2003
3.3.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
1.2.
2001
3.3.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
4.2.
2000
1.3.
1999
1.3.
1997
3.1.
1997
3.4.
1997
3.4.
1997
3.4.
1997
4.2.
1997
4.2.
1997
3.1.
1996
1.3.
1964
12.12.2019
  • Leitud 5 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
SFSF0182724s06Keerukate süsteemide modelleerimine stohhastiliste meetoditega01.01.200631.12.2011Tõnu KolloTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond235 498,59 EUR
SFSF0181776s01Kõrgdimensionaalsed stohhastilised mudelid, nende rakendused elu- ja ühiskonnateadustes01.01.200131.12.2005Tõnu KolloTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond193 460,56 EUR
MUULP2EC13150Laste ülalpidamiskulude arvutamise metoodika uuendamine ja analüüs16.09.201322.11.2013Uku VarblaneTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž6 984,00 EUR
ETFETF8789Osakogumite hinnangute kooskõla saavutamine andmeallikate paljususe korral01.01.201131.12.2014Imbi TraatTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond49 084,80 EUR
SFSF0180015s12Stohhastika: teooria ja rakendused01.01.201231.12.2014Jüri LemberTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond120 450,00 EUR