14.05.1964
737 4802
506 9882 (4802)
erik.puura@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2012–30.06.2017   
Tartu Ülikool, arendusprorektor (1,00)
01.04.2009–31.08.2012   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut, ettevõtlussuhete ja innovatsiooni juht
01.09.2007–31.12.2007   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut, direktor (1,00)
01.06.2004–31.08.2007   
Tartu Ülikool, Tehnoloogiainstituudi asedirektor, KKT arenduskeskuse juhataja (1,00)
01.05.2003–31.05.2004   
Tartu Ülikool, Keskkonnatehnoloogia arenduskeskuse juht (1,00)
01.01.2001–31.12.2003   
Euroopa Liidu Ühisteaduskeskus (Ispra, Itaalia), rahvuslik ekspert
01.05.1999–30.04.2001   
Tartu Ülikool, Euroopa Liidu ja ettevõtlussuhete peaspetsialist (1,00)
 
 
Haridustee
1993–1998   
Stockholmi Kuninglik Tehnikaülikool
1991–1992   
Manchesteri Ülikool
1982–1989   
Tartu Ülikool
1976–1982   
Tallinna 37. Keskkool
1971–1976   
Tallinna 7. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2004−...   
TÜ Tehnoloogiainstituut, asedirektor

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll; TÄPSUSTUS: Põlevikivitööstuse tahkete jäätmete keskkonnamõjude hindamine, leostuva vee kvaliteedi hindamine ja prognoosimine, hüdrogeokeemiline modelleerimine, uute tehnoloogiate arendamine
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.9. Keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringud
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.9. Keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: P305 Keskkonnakeemia ; TÄPSUSTUS: Põlevkivitööstuse tahkete jäätmete kui keskkonnaohtlike ainete ohtlikkuse hindamine
ETIS KLASSIFIKAATOR: 3. Terviseuuringud; 3.10. Keskkonna- ja töötervishoid
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: P470 Hüdrogeoloogia, geoplaneering ja ehitusgeoloogia

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2010
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
3.1.
2004
3.4.
2003
3.5.
2003
4.2.
2003
3.2.
2002
3.4.
2002
6.3.
2002
1.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
3.4.
1999
1.1.
1998
2.3.
1998
3.4.
1996
1.3.
1994
30.05.2019
14.05.1964
737 4802
506 9882 (4802)
erik.puura@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2012–30.06.2017   
University of Tartu, Vice Rector for Development (1,00)
01.04.2009–31.08.2012   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Technology, University of Tartu, Head of Business Liaison and Innovation
01.09.2007–31.12.2007   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Technology, University of Tartu, Director (1,00)
01.06.2004–31.08.2007   
University of Tartu, Other staff (1,00)
01.05.2003–31.05.2004   
University of Tartu, Head of environmental technologies development centre (1,00)
01.01.2001–31.12.2003   
Joint Research Centre of European Union (Ispra, Italy), national detached expert
01.05.1999–30.04.2001   
University of Tartu, Senior officer of EU projects and industrial liaison (1,00)
 
 
Education
1976–1982   
1971–1976   

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; CERCS CLASSIFICATION: T270 Environmental technology, pollution control ; SPECIFICATION: Assessment of environmental impacts of oil shale industry's soild waste, assessment and prognosis of the leachate quality, hudrogeochemical modelling, development of new technologies
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.9. Research into Substances Hazardous to the Environment
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.9. Research into Substances Hazardous to the Environment; CERCS CLASSIFICATION: P305 Environmental chemistry ; SPECIFICATION: Assessment of the hazardousness of oil shale industry's solid waste
ETIS CLASSIFICATION: 3. Health; 3.10. Occupational and Environmental Medicine
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS CLASSIFICATION: P470 Hydrogeology, geographical and geological engineering
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2010
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
3.1.
2004
3.4.
2003
3.5.
2003
4.2.
2003
3.2.
2002
3.4.
2002
6.3.
2002
1.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
3.4.
1999
1.1.
1998
2.3.
1998
3.4.
1996
1.3.
1994
30.05.2019
  • Leitud 30 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUULP1TI07097AS Eesti Energia teadus- ja arendustegevuse konkursi käivitamise ja läbiviimise nõustamine, vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamine, läbirääkimised taotlusi hindavate ekspertidega ing konkursi projektide läbiviimise korraldus01.05.200720.10.2008Erik PuuraTartu Ülikool4 826,61 EUR
MUULP1TI06231AS Nitrofert veeselitussette kasutusvõimaluse uuring geotehniliste omaduste parendamiseks AS Viru Keemia Grupi poolkoksi ladestamisel05.12.200628.02.2006Erik PuuraTartu Ülikool3 016,63 EUR
MUULLOTI08241AS Viru Keemia Grupi tootmisprotsesse tekkiva poolkoksi tagasiladestamise võimalikkuse analüüs18.11.200831.12.2008Erik PuuraTartu Ülikool13 574,83 EUR
MUUMLOTI10044IBiotehnoloogia ja meditsiinialase info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud piiriülese ettevõtluse ergutamine Eesti ja Läti vahel eluteaduste ja meditsiini vallas01.02.201031.07.2011Erik PuuraTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut28 271,06 EUR
MUUAR12003CO2 heitme vähendamine põlemisõhu hapnikurikkamaks muutmisega keevkihtkatlas01.01.201231.12.2014Tõnu PihuTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool689 970,00 EUR
MUULP1TI07200E-ajakirja "Novaator" ühine väljaandmine, edasiarendus ning ühistoodete loomine osapoolte poolt13.09.200731.01.2008Erik PuuraTartu Ülikool12 217,35 EUR
MUUIP1TI06026EAS teaduse infrastruktuuri programmi projekti EU21779 'Biomeditsiini ning molekulaar- ja rakubioloogia tuumiklaborid' täistaotluse koostamine01.10.200530.06.2006Erik PuuraTartu Ülikool9 650,66 EUR
ETFETF5683Fluoriidi geokeemia ja geoloogilised allikad Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksis01.01.200431.12.2006Enn KarroTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond14 833,51 EUR
MUULP1TI07006Füüsikalised, keemilised, mikrobiol. mõõtmised töökohtades01.01.200731.12.2007Erik PuuraTartu Ülikool7 541,57 EUR
MUUMP1TI05104RHorizontal Standards on Hygienic parameters for Implementation of EU Directive on Sludge, Soil and Treated Bio-waste01.12.200430.11.2007Erik PuuraTartu Ülikool49 990,03 EUR
MUULLOTI09019Jordaania Attarati maardla (plokk 27, puurauk ATTE02) põlevkivi ja selle tuha mineraalse koostise kvanitatiivne määramine röngtendifraktomeetrilisel meetodil ning tuha leostamiskatsed erinevas vee ja tuha vahekordades pH määramiseks; Jordaania Attara16.02.200931.12.2009Erik PuuraTartu Ülikool904,99 EUR
MUUVLOTI11159Jordaania põlevkivituha, põlevkivi ja maardla katendi uurimisprogramm01.08.201110.11.2011Erik PuuraTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut44 800,00 EUR
MUUVLOTI11159/1Jordaania põlevkivituha, põlevkivi ja maardla katendi uurimisprogramm (leostuvus ja mõju põhjaveele)01.08.201115.04.2012Erik PuuraTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond15 100,00 EUR
MUUVLOTI11159/2Jordaania põlevkivituha, põlevkivi ja maardla katendi uurimisprogramm (leostuvus ja mõju põhjaveele)01.08.201131.10.2012Erik PuuraTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond11 037,50 EUR
MUULLOTI08002Keskkonnamõjude hindaine põlevkivi kaevandamise- ja töötlemisjääkide kasutamisel tagasitäiteks kaevandatud aladel.07.01.200831.12.2008Erik PuuraTartu Ülikool21 691,61 EUR
MUULLOTI09012/1Litsentsileping nr 1-10/5109-P1 (sõlmitud 08.07.2004) alusel väljastatud pulberjuuretis26.03.200926.03.2015Erik PuuraTartu Ülikool238 313,76 EUR
MUULLOTI09012Litsentsileping nr 1-10/5109-P1 (sõlmitud 08.07.2004) alusel väljastatud pulberjuuretis26.03.200431.12.2009Erik PuuraTartu Ülikool238 313,76 EUR
MUULLOTIOhtlike jäätmete käitlemise tehnoloogia (innovatsiooniosak)07.02.201111.03.2011Erik PuuraTartu Ülikool4 000,00 EUR
SFSF0182530s03Pinnakatte-, hüdro- ja keskkonnageoloogia.01.01.200331.12.2007Volli KalmTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond297 700,47 EUR
MUULP1TI05028Poolkoksi ja põlevkivituha koosladestamise ning poolkoksi CO2 sidumisvõime analüüs03.03.200528.03.2005Erik PuuraTartu Ülikool1 508,31 EUR
MUULLOTIPõhjaveetasemete prognoos (innovatsiooniosak)17.01.201128.02.2011Erik PuuraTartu Ülikool4 000,00 EUR
MUULP1TI04040Raketerm fassaadi viimistlusmaterjali vuugi uuring05.05.200410.06.2004Erik PuuraTartu Ülikool2 262,47 EUR
MUULP1TI06210Seiretöö: Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla sulgemisprojekti järelseire programmi koostamine03.11.200620.01.2007Erik PuuraTartu Ülikool7 541,57 EUR
MUUIP1TI04084Spinno 201.09.200430.06.2007Erik PuuraTartu Ülikool626 078,51 EUR
MUUIP1TA12012 (EU 42049)Tartu Ülikooli Spinno 201201.02.201231.01.2014Tartu Ülikool466 893,00 EUR