This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
1.12.1969
737 5087
erki.tammiksaar@ut.ee

Career

Institutions and positions
2009–...   
Estonian University of Life Sciences, Vice-Rector of Research, Centre for Science Studies, Karl Ernst von Baer House, Senior Researcher (0,20)
Institute of Zoology and Botany, engineer 1994, head of K. E. v. Baer Museum since 1995; research associate 1996; University of Tartu, research associate 1998; Institute of Zoology and Botany, senior research associate since 2003; Tartu University since 2003 senior research associate
01.01.2016–31.12.2018   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow in History in Geography (1,00)
2009–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Chair of Human Geography, Extraordinary Senior Researcher (0,90)
 
 
Education
University of Tartu, geography, 1988–1993;
Postgraduate training at the University of Tartu, 1993–1995;
Ph D Stud. 1996–2000
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...   
Editorial Advisor of the Journal 'Studies in the History of Biology' (St Petersburg)
2013−...   
Editorial Advisor of the Journal 'Acta Baltica Historiae et Philosophicae Scientiarum'
2010−...   
Member of the Commission on the 'History of Tartu University'
2010−...   
Full member of the Baltic Historical Commission
2008−...   
Editorial Advisor of the Journal 'Polar Record'
2008−...   
Member of the Deutsche Gesellschaft für Polarforschung
2007−...   
Editorial Advisor of the Journal 'Tartu ülikooli ajaloo küsimusi'
2007−2010   
Chairman of the board of the Foundation Domus Dorpatensis
2007−2009   
Member of the Board of the Estonian Geographical Society;
2004−2011   
learned secretary of the Estonian Union of the History and Philosophy of Science
2002−2009   
Chairman of the Academic Society of Baltic German Culture in Tartu;
2002−2005   
Chairman of the Board of the Institute of German Culture in Tartu;
 
 
Additional information
Courses:
LOOM.00.027 - Introduction to Specialty for Biologists and Ecologists - 1 ECTS;
LOOM.02.244 - The Development of Geographical Thought and the History of Geography – 3 ECTS;
YTM0070 History of Biology - 3 ECTS;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2019, Erki Tammiksaar, Medal of the Estonian Academy of Sciences
2016, Erki Tammiksaar, 1st prize of journal "Keel ja Kirjandus"
2016, Erki Tammiksaar, Corresponding Member of the International Academy of the History of Science
2013, Erki Tammiksaar, Prize of journal "Akadeemia" (naturalia, 1. place)
2008, Erki Tammiksaar, Main poster prize of the 23. Internationalen Polartagung der Deutschen Gesellschaft für Polarforschung
2007, Erki Tammiksaar, Raefond Prize of the Estonian University of Life Sciences
2004, Erki Tammiksaar, K. E. v. Baer Prize of the Estonian Academy of Sciences
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.10. Geography and Regional Studies
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences
 
 
Additional information
PhD
2000, University of Tartu

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
3.1.
2020
6.3.
2020
1.3.
2019
1.3.
2019
3.1.
2019
6.3.
2019
1.1.
2018
3.2.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.4.
2018
1.2.
2016
6.9.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
2.1.
2015
2.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
1.2.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2004
2.2.
2001
1.1.
1999
2.2.
1999
4.08.2020
1.12.1969
737 5087
erki.tammiksaar@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2009–...   
Eesti Maaülikool, Teadusprorektori vastutusala, Karl Ernst von Baeri maja teadusloo uurimise keskus, Vanemteadur (0,20)
ZBI insener 1994. a. aprillist;
1995. a. algusest Baeri muuseumi juhat., 1996. a-st teadur; TÜ doktorant loodusgeogr. erialal (1996–2000), 1998–2003. a. TÜ filosoofiateaduskond, filosoofiaosakond, teadur; alates 2003 EPMÜ ZBI ja TÜ GI vanemteadur; 2005. a. 1. septembrist EPMÜ teadusloo uurimise keskuse juhataja
Muu ...
01.01.2016–31.12.2018   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia ajaloo vanemteadur (1,00)
2009–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool, Erakorraline vanemteadur (0,90)
 
 
Haridustee
Tartu ülikool, geograafia, 1988–1993;
Tartu ülikool, magistriõpe, 1993–1995;
Tartu ülikool, doktorantuur, 1996–2000
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...   
Ajakirja 'Studies in the History of Biology' (Peterburi) toimetuskolleegiumi liige
2013−...   
Ajakirja 'Acta Baltica Historiae et Philosophicae Scientiarum' toimetuskolleegiumi liige
2010−...   
Tartu ülikooli ajaloo komisjoni liige
2010−...   
Balti ajalookomisjoni liige
2008−...   
Ajakirja 'Polar Record' toimetuskolleegiumi liige
2008−...   
Saksa polaaruurimise seltsi liige
2007−...   
"Tartu ülikooli ajaloo küsimusi" toimetuskolleegiumi liige
Õpetatud Eesti Seltsi liige;
Eesti Looduseuurijate Seltsi liige;
2007−2010   
Teaduse- ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensis nõukogu juhatuse esimees
2007−2009   
Eesti Geograafia Seltsi juhatuse liige;
2004−2011   
Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühenduse juhatuse liige ning teadussekretär;
2002−2009   
Akadeemilise Baltisaksa Kultuuriseltsi Tartus esimees;
2002−2005   
Tartu Saksa Kultuuri Instituudi juhatuse esimees
 
 
Loometöö
Teaduse areng Eesti alal 19.–20. sajandil
Poliitika Eesti alal 19.–20. sajandil.
 
 
Lisainfo
Loengud:
LOOM.00.027 - Sissejuhatus erialasse ökoloogidele ja bioloogidele - 1 EAP;
LOOM.02.244 - Geograafilise mõtte kujunemine ja geograafia ajalugu - 3 EAP;
YTM0070 - Bioloogia ajalugu - 3 EAP ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Erki Tammiksaar, Eesti Teaduste Akadeemia medal
2016, Erki Tammiksaar, Ajakirja Keel ja Kirjandus 2016. aasta parim kaastöö keeleteaduse vallas artikliga: Taavi Pae, Madli-Johanna Maidla, Erki Tammiksaar "Vallanimede küsimus 1930. aastate vallareformis" (Keel ja Kirjandus, 2016, nr 10).
2016, Erki Tammiksaar, Rahvusvahelise teadusajaloo akadeemia korrespondentliige
2013, Erki Tammiksaar, Ajakirja Akadeemia parim artikkel naturalia valdkonnas 2013
2008, Erki Tammiksaar, 23. rahvusvahelise Saksa polaaruurimise seltsi kongressi posteri peapreemia
2007, Erki Tammiksaar, Eesti Maaülikooli Raefondi preemia
2004, Erki Tammiksaar, Eesti Teaduste Akadeemia Karl Ernst von Baeri preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.10. Geograafia ja regionaaluuringud
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused
 
 
Lisainfo
PhD
2000, Tartu ülikool

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
3.1.
2020
6.3.
2020
1.3.
2019
1.3.
2019
3.1.
2019
6.3.
2019
1.1.
2018
3.2.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
6.4.
2018
1.2.
2016
6.9.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
1.3.
2015
2.1.
2015
2.1.
2015
3.4.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.3.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.4.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.3.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
3.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
4.1.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.5.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
1.3.
2008
1.3.
2008
1.3.
2008
2.2.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
3.4.
2007
3.5.
2007
3.5.
2007
5.2.
2007
6.1.
2007
6.1.
2007
6.1.
2007
3.2.
2006
3.2.
2006
3.5.
2006
3.5.
2006
3.5.
2006
3.5.
2006
6.4.
2006
1.2.
2005
2.1.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.7.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
5.2.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
1.2.
2003
1.3.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
6.6.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.3.
2002
3.1.
2002
3.4.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
6.6.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
2.2.
2001
3.1.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
4.2.
2001
1.1.
2000
1.2.
2000
2.3.
2000
3.2.
2000
6.3.
2000
1.1.
1999
1.2.
1999
1.3.
1999
1.3.
1999
2.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
4.2.
1999
6.6.
1999
6.6.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.4.
1998
3.4.
1998
6.3.
1998
1.2.
1997
1.2.
1997
3.5.
1997
3.5.
1997
3.2.
1996
3.2.
1996
4.2.
1996
3.2.
1995
3.2.
1995
3.2.
1995
4.2.
1995
6.7.
1995
3.4.
1993
6.6.
1993
6.6.
1992
4.08.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 15 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
EKKMEKKM09-173"Eesti teaduse biograafilise leksikoni" III köite trükkimine ning IV köite koostamine ja kirjastamine01.01.200931.12.2010Erki TammiksaarEstonian Union of History and Philosophy of Science22 131,84 EUR
PRGPRG346Reshaping Estonian energy, mobility and telecommunications systems on the verge of the Second Deep Transition01.01.201931.12.2023Margit KellerUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies422 875,00 EUR
ETFETF7381Estonian polar explorers and polar research in 1845-191401.01.200831.12.2011Erki TammiksaarEstonian University of Life Sciences, Vice-Rector of Research, Centre for Science Studies, Karl Ernst von Baer House50 586,90 EUR
IUTIUT2-16Global Warming and Material Cycling in Landscapes. Global Warming- and Human-Induced Changes of Landscape Structure and Functions: Modelling and Ecotechnological Regulation of Material Fluxes in Landscapes01.01.201331.12.2018Ülo ManderUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences2 520 000,00 EUR
MUUP170021SPTLKarl Ernst von Baer ja agraarreformid Eestimaal aastail 1846-185801.01.201731.12.2018Erki TammiksaarEstonian University of Life Sciences, Vice-Rector of Research, Centre for Science Studies, Karl Ernst von Baer House24 000,00 EUR
MUU8-2/T13005SPTLKarl Ernst von Baer as scientist and practitioner; his agrarian policy in Estonia01.01.201331.12.2016Erki TammiksaarEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Vice-Rector of Research, Centre for Science Studies, Karl Ernst von Baer House34 720,00 EUR
1.1.7.P180276SPTL (EMÜ nõukogu otsus 20.12.2018 nr 1-4/49)Keskus ja ääremaa – Läänemerekomitee ning agraarreformid Vene impeeriumi Läänemerekubermangudes aastatel 1846–187601.01.201931.12.2020Erki TammiksaarEstonian University of Life Sciences, Vice-Rector of Research100 000,00 EUR
SFSF0180049s09Landscape changes in Estonia related to global climate warming and human activity01.01.200931.12.2012Jaak JaagusUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)523 721,31 EUR
HLKHLK05-14METOBSi kogu säilitustingimuste parandamine, kogu süstematiseerimine ja kirjeldamine elektroonilises andmebaasis.01.01.200531.12.2007Piia PostUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)26 066,37 EUR
1.1.5.2.1.32.SLOOM12073T (3.2.0801.12-0044)Climate and environmental changes in polar regions related to global changes and their influence on climate variability in the northern Europe01.01.201231.08.2015Jaak JaagusUniversity of Tartu250 000,00 EUR
EKRMEKRM07-81Bibiliographic lexicon of Estonian Research01.01.200723.12.2008Erki TammiksaarEstonian Union of History and Philosophy of Science28 121,12 EUR
ETFETF7010Rise of Nationalism. Ethnicity, research and politics, in inner periphery of Russian Empire from early 19th century till 1920s01.01.200731.12.2010Indrek JäätsEstonian National Museum37 624,54 EUR
SFSF0362484As03Reception of academic knowledge in Estonian community in the 18-20th centuries01.01.200331.12.2007Erki TammiksaarEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences61 355,20 EUR
SFSF0362484Bs03Reception of academic knowledge in Estonian community in the 18-20th centuries01.01.200331.12.2007Erki TammiksaarUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography124 755,53 EUR
MUU8-2/T5084BMBM05Teadusloolised uuringud 2005 - 200801.07.200531.12.2008Erki TammiksaarEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Vice-Rector of Research, Centre for Science Studies, Karl Ernst von Baer House70 302,81 EUR