24.02.1959
737 4217
erkki.juronen@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
26.08.2008–20.05.2013   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Üld- ja molekulaarpatoloogia instituut, immunogeneetika ja -keemia vanemteadur (1,00)
1993–2008   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Üld- ja molekulaarpatoloogia instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.1988–31.12.1993   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Üld-ja molekulaarpatoloogia instituut; immuunanalüüsi labori juhataja
01.01.1986–31.12.1988   
Tartu Ülikool, aspirantuur molekulaarbioloogia erialal
01.01.1982–31.12.1986   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Üld-ja molekulaarpatoloogia instituut; nooremteadur
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Saadud uurimistoetused:
1) ETF grant 1358 “Glutatioon S-transferaas Teeta polümorfismi uurimine” (1995-1996);
2) ETF grant 3020 “Polümorfsete detoksifikatsioonoensüümide roll silmahaiguste tekkel eestlastel” (1997-1998);
3) ETF grant 4349 “Polümorfsed glutatioon S-transferaasid GSTM3, GSTP1 ja GSTZ1 eestlastel ning nende võimalik seos haigustundlikkusega” (2000-2003).
4) ETF grant 8981 "Membraaniga seotud mutsiinid kui kasvajate immuunoteraapia ja diagnostika sihtmolekulid." (2012-2015);
Tööstusomand: Teadus-arendustöö leping 11160-290910 TÜ ja Millipore Inc vahel laminiini ahelate vastaste antikehade turustamiseks;
Sihtfinantseeritava teema SF0180096s08 "Inimese fetaalsete neuraalsete ja embrüonaalsete tüvirakkude differentseerumine neuraalses suunas ja uute immuunmarkerite loomine" juht (2008-2013);

Kvalifikatsioon

Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.1. Biomeditsiin; PÕHISUUND: Monokloonsed antikehad geneetilistes ja tüviraku-uuringutes

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
5.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.3.
2000
5.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1991
1.1.
1989
1.1.
1989
1.1.
1988
1.1.
1988
5.1.
1984
18.04.2019
24.02.1959
737 4217
erkki.juronen@ut.ee

Career

Institution(s) and position(s)
26.08.2008–20.05.2013   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Departement of General and Molecular Pathology, Senior Research Fellow in Immunogenetics and Immunochemistry (1,00)
1993–2008   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Departement of General and Molecular Pathology, Senior Researcher (1,00)
01.01.1988–31.12.1993   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of General and Molecular Pathology; head of Laboratory of Immunoanalysis
01.01.1986–31.12.1988   
University of Tartu, postgraduate student in molecular biology
01.01.1982–31.12.1986   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of General and Molecular Pathology; junior scientist
 
 
Additional career information
Estonian Science Foundation grants:
1) Grant 1358: Examination of glutathione S-transferase Theta polymorphism (1995-1996);
2) Grant 3020: The role of polymorphic detoxifying enzymes in formation of eye diseases in Estonians (1997-1998);
3) Grant 4349: Polymorphic glutathione S-transferases GSTM3, GSTP1 and GSTZ1 in Estonians and possible connections with susceptibility to diseases (2000-2003).
4) Grant 8981: Membrane-bound mucins as target molecules for cancer immunotherapy and diagnostics (2012-2015).;
Agreement no. 11160-290910 between University of Tartu and Millipore Inc about production and distribution of monoclonal antibodies to laminin chains.;
Principal investigator of the project SF0180096s08 "Differentiation of human fetal neural and embryonic stem cells to neural cell lineages and development of new immunomarkers" (2008-2013);

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.1. Biomedicine; SPECIALITY: Monoclonal antibodies in genetic and stem cell research
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
5.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.3.
2000
5.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1991
1.1.
1989
1.1.
1989
1.1.
1988
1.1.
1988
5.1.
1984
18.04.2019
  • Leitud 9 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
SFSF0182560s03Geneetilised ja rakulised haiguste põhjused, rakkude diferentseerumine ja tüvirakud teraapias01.01.200331.12.2007Aavo-Valdur MikelsaarTartu Ülikool, Arstiteaduskond477 675,66 EUR
SFSF0180096s08Inimese fetaalsete neuraalsete ja embrüonaalsete tüvirakkude differentseerumine neuraalses suunas ja uute immuunmarkerite loomine01.01.200831.12.2013Erkki JuronenTartu Ülikool, Arstiteaduskond483 282,82 EUR
ETFETF6589Inimgenoomi DNA järjestuste koopiaarvu varieeruvus ja genoomsed haigused01.01.200631.12.2009Gunnar TasaTartu Ülikool, Arstiteaduskond46 307,83 EUR
MUUSARMP13001T (3.2.0701.12-0049)Interleukiinid psoriaasi diagnostikas01.09.201231.08.2015Pärt PetersonTartu Ülikool289 975,00 EUR
SFSF0180012s11Kõhr- ja luukoe formeerumise ja degeneratsiooni mehhanismid erinevate patoloogiate korral01.01.201131.12.2016Andres ArendTartu Ülikool, Arstiteaduskond402 000,00 EUR
ETFETF8981Membraaniga seotud mutsiinid kui kasvajate immuunoteraapia ja diagnostika sihtmolekulid.01.01.201231.12.2015Erkki JuronenTartu Ülikool, Arstiteaduskond96 000,00 EUR
MUULARMP12232Projekti BOSS (BOVINE SPERM SEXING) raames polü- ja monoklonaalsete antikehade loomine pulli X- ja/või Y-kromosoomi kandvate spermide vastu01.10.201231.12.2014Aavo-Valdur MikelsaarTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Arstiteaduskond93 360,00 EUR
ETFETF9103Tsüsteinüülleukotrieenide hingamisteede remodelleerumist soodustava toime retseptorvahendatus inimese hingamisteede epiteelrakkudes 01.01.201231.12.2015Siiri AltrajaTartu Ülikool, Arstiteaduskond86 400,00 EUR
APSF0180096s08APVäikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180096s08 raames01.01.201031.12.2011Erkki JuronenTartu Ülikool, Arstiteaduskond24 286,43 EUR