See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
erkki@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...   
Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Dotsent (1,00)
01.09.2016–...   
Sihtasutus Noored Kooli, füüsika didaktika ja praktika lektor
01.09.2015–31.08.2017   
Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Vanemteadur (1,00)
2011–31.08.2015   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Vanemteadur (1,00)
2010–2011   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Assistent (1,00)
2008–2013   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Õppejuht
2006–2007   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Õppeprodekaan (0,25)
2006–2010   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Assistent (0,50)
2004–2006   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Laborant (1,00)
 
 
Haridustee
2006–2010   
Tallinna Ülikool. Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut - doktorantuur (PhD ökoloogias)
2004–2006   
Tallinna Ülikool. Matemaatika-loodusteaduskond - füüsika magistrantuur (MSc füüsikas)
1999–2004   
Tallinna Pedagoogikaülikool. Matemaatika-loodusteaduskond. Gümnaasiumi füüsika õpetaja (lisaerialaga) - BSc kraad füüsikas
1996–1999   
Gustav Adolfi Gümnaasium - matemaatika-füüsika eriklass
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...   
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja õppekava kuraator
2008−...   
SA Innove (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus); Füüsika riigieksami ja õppematerjalide komisjon; juht
2008−...   
Reaalteaduste olümpiaadi "International Science Olympiad for Young Mathematicians, Physicists and Chemists " füüsika komitee liige
2018−2018   
Euroopa Kooli füüsika eksami konsultantsioon
2017−2019   
Üldhariduse õppesisu ja õpitulemuste analüüs ning ettepanekud õpiväljundite arendamiseks töörühma liige
2016−2018   
Põhikooli loodus- ja täppisteaduslike ainete õpetaja õppekava kuraator
2016−2018   
Füüsikaõpetaja õppekava kuraator
2008−2013   
Tallinna Ülikooli Matemaatika ja Loodusteaduste Instituudi nõukogu; õppejuhina
2008−2013   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut; õppejuht
2007−2013   
Tallinna Ülikooli Senati õppekomisjon; liige
2006−2007   
Tallinna Ülikooli Matemaatika-loodusteaduskonna nõukogu; õppeprodekaanina
2006−2012   
Tallinna Ülikooli Hariduskolleegium; liige
2005−2008   
Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia (ENTA); Nõukogu liige
2003−2006   
Tallinna Ülikooli Matemaatika-loodusteaduskonna nõukogu; Loodusteaduste osakonna üliõpilaste esindaja
 
 
Lisainfo
Õppetöö:
MLF7095.LT Füüsika didaktika I
MLL7001.LT Uurimistööde juhendamise seminar
MLF6108.LT Elektrodünaamika ja erirelatiivsusteooria
MLF7115.LT Gümnaasiumi füüsika ülesannete lahendamine ja koostamine
MLF7510.LT Loodusteaduslike uuringute planeerimine ja läbiviimine
MLF6905.LT Loodusseadused
MLF6033.LT Aine struktuur
MLF6901.LT Matemaatilised meetodid loodusteadustes
MLF7107.LT Matemaatilise füüsika meetodid I

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Erkki Soika, Tallinna Haridusameti tänukiri 2013/2014 õppeaastal rahvusvahelisel füüsika olümpiaadil osalenud Rasmus Kisel`i juhendamise eest
2013, Erkki Soika, Tallinna linna tänukiri õpilaste väga hea juhendamise eest valmistumisel füüsikaolümpiaadideks
2011, Erkki Soika, Tallinna Ülikooli 2011. aasta silmapaistvaimate teaduspublikatsioonide ja loomingulise projekti konkursi võitja täppisteaduste artiklite valdkonnas
2011, Erkki Soika, Tallinna Haridusameti tänukiri 2010/2011 õppeaastal rahvusvahelisel füüsika olümpiaadil osalenud Madis Ollikainen`i juhendamise eest
2006, Erkki Soika, II koha preemia Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde konkursilt - Trihhotoomse müra poolt indutseeritud stabiilsus metastabiilses süsteemis; MSc töö
2004, Erkki Soika, III koha preemia Tallinna Pedagoogikaülikooli üliõpilaste teadustööde konkursilt - Kolmetasemelise müra poolt indutseeritud stohhastiline resonants; BSc töö
2002, Erkki Soika, I koha aukiri Tallinna Pedagoogikaülikooli üliõpilaste teadustööde konkursilt - Dihhotoomse müra poolt indutseeritud stohhastiline resonants bistabiilses süsteemis; seminari töö
2001, Erkki Soika, II koha preemia Tallinna Pedagoogikaülikooli üliõpilaste teadustööde konkursilt - Polümerisatsiooni stohhastiline mudel; seminari töö
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.5. Statistika; TÄPSUSTUS: Statistiline füüsika; Stohhastilised protsessid
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S270 Pedagoogika ja didaktika; TÄPSUSTUS: Füüsika didaktika ja metoodika
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S272 Õpetajakoolitus
 
 
Lisainfo
BSc füüsikas
Tallinna Pedagoogikaülikool; 2004

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2017
1.1.
2014
1.1.
2012
3.1.
2012
5.2.
2012
3.1.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
2.3.
2010
3.1.
2010
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
5.1.
2007
6.3.
2005
4.06.2020
erkki@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2017–...   
Tallinn University, School of Natural Sciences and Health, Associate Professor (1,00)
01.09.2016–...   
Youth to School Foundation, Lecturer
01.09.2015–31.08.2017   
Tallinn University, School of Natural Sciences and Health, Senior Researcher (1,00)
2011–31.08.2015   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Senior Researcher (1,00)
2010–2011   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Assistant (1,00)
2008–2013   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Head of Academic Affairs
2006–2007   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Vice Dean of Academic Affairs (0,25)
2006–2010   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Assistant (0,50)
2004–2006   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Sen. office assistant (1,00)
 
 
Education
2006–2010   
Tallinn University. Institute of Mathematics and Natural Sciences - PhD degree study in ecology
2004–2006   
Tallinn University. Faculty of Mathematics and Natural Sciences - MSc degree study in physics
1999–2004   
Tallinn Pedagogical University. Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Teacher of Physics in Secondary School - BSc in Physics
1996–1999   
Gustav Adolf Grammar School. Mathematics-physics biased class
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...   
Teacher of Natural Sciences in Secondary School, curator of curriculum
2008−...   
SA Innove, Commission of Physics Examination and Learing Materials; head of commission
2008−...   
International Science Olympiad for Young Mathematicians, Physicists and Chemists; member of committee
2018−2018   
Schola Europaea. European Baccalaureate Physics examinations consultancy
2016−2018   
Curriculum of Teacher of Natural and Exact Sciences in Basic School, curator of curriculum
2016−2018   
Teacher of Physics, curator of the curriculum
2008−2013   
Tallinn University Mathematics and Natural Sciences Faculty Council; Head of Academic Affairs
2008−2013   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences ; Head of Academic Affairs
2006−2007   
Tallinn University Mathematics and Natural Sciences Faculty Council; Vice Dean of Academic Affairs
2006−2012   
Tallinn University Council; member
2005−2008   
Estonian Academy of Young Scientists (EAYS); member of Council of EAYS
2003−2006   
Tallinn University Mathematics and Natural Sciences Faculty Council; representative of students of the Department of Natural Sciences
 
 
Additional information
Lectures:
MLF7095.LT Didactics of Physics I
MLL7001.LT Research guidance
MLF6108.LT Electrodynamics and the Special Theory of Relativity
MLF7510.LT Research Planning and Conducting in Natural Sciences
MLF6905.LT The Laws of Nature
MLF6033.LT Structure of Matter
MLF7107.LT Methods of Mathematical Physics I
MLF6901.LT Mathematical Methods in the Natural Sciences
MLF7115.LT Solving and Compilation of Physics Problems in Gymnasium Level

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Erkki Soika, Letter of commendation from Tallinn Board of Education for instructing Rasmus Kisel for the International Physics Olympiad in 2013/2014
2013, Erkki Soika, Letter of commendation from the City of Tallinn for very good preparation of students for Physics Olympiads
2011, Erkki Soika, Outstanding scientific publication and creative project at 2011 in Tallinn University, winner in the category of exact science
2011, Erkki Soika, Letter of commendation from Tallinn Board of Education for instructing Madis Ollikainen for the International Physics Olympiad in 2010/2011
2006, Erkki Soika, 2nd prize at the Tallinn University students' conquest - Trichotomous noise-induced stability in a metastable system; MSc thesis
2004, Erkki Soika, 3rd prize at the Tallinn Pedagogical University students' conquest - Stochastic resonance induced by three-level noise; BSc thesis
2002, Erkki Soika, 1st prize at the Tallinn University students' conquest - Stochastic resonance induced by dichotomous noise in bistable systems; seminar work
2001, Erkki Soika, 2nd prize at the Tallinn Pedagogical University students' conquest - Stochastic polymerization model; seminar work
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.5. Statistics; SPECIFICATION: Statistical physics; Stochastic processes
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S270 Pedagogy and didactics ; SPECIFICATION: Physics didactics and methodology
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S272 Teacher education
 
 
Additional information
BSc in Physics
Tallinn Pedagogical University; 2004

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2017
1.1.
2014
1.1.
2012
3.1.
2012
5.2.
2012
3.1.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
2.3.
2010
3.1.
2010
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
5.1.
2007
6.3.
2005
4.06.2020

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 11 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUTKA17056A, TKA17070A , TKA17071A, TKA17072A (Leping number 5.3-4/17/584 (osa 3), 5.3-4/17/589 (osa 4), 5.3-4/17/588 (osa 5), 5.3-4/17/586 (osa 6) )DigiÕppeVaramu - keskhariduse e-õppe laiendamine08.05.201731.10.2018Mart LaanpereTallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut; Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia ja kunstide instituut; Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut; Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Haridustehnoloogia keskus1 577 502,00 EUR
MUUTT/12211Liisalex OÜ Innovatsiooniosak19.12.201131.01.2012Erkki SoikaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut4 800,00 EUR
1.1.7.4.1.TF3620 (Otsustatud rahastada TLÜ uuringufondi nõukogu koosoleku otsusega nr 7.1-17/4 29.04.2020)Loodusainete jätkusuutlik õpe uue õpikäsituse võtmes 01.09.202031.05.2023Neeme LumiTallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut; Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut; Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut26 000,00 EUR (kogurahastus 37 100,00 EUR)
MUUAU/412Mittelineaarsed protsessid mesoskaalalistes plasma ja materjalide vastastikmõju süsteemides18.11.201110.12.2015Tõnu LaasTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut18 000,00 EUR
SFSF0132723s06Mittelineaarsed stohhastilised protsessid nano- ja ökosüsteemides: teooria ning rakendused materjaliteadustes ja ökoloogias.01.01.200631.12.2011Romi MankinTallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut409 140,81 EUR
SFSF0130010s12Stohhastilised protsessid nano- ja mesosüsteemides : teooria ja rakendused materjaliteaduses ja biokeemias01.01.201231.12.2014Romi MankinTallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut209 130,00 EUR
MUUAU/8211 (TK114)Tippkeskuse projekt TK 114U04 Mesosüsteemide teooria ja rakendused01.01.201131.12.2015Romi MankinTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut395 469,00 EUR
ETFETF7319Värvilise müra konstruktiivne roll populatsioonide mittelineaarsete mudelite dünaamikas01.01.200831.12.2011Romi MankinTallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut37 084,29 EUR
ETFETF5943Värvilise müra poolt indutseeritud faasiüleminekud ja ülekandenähtused mittelineaarsetes süsteemides01.01.200431.12.2007Romi MankinTallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut25 820,30 EUR
MUUÕA/9113 (NPHE-2013/10025)Õpetamine ja õppimine avatud, informaalses õpikeskkonnas15.06.201301.10.2014Katrin Poom-ValickisTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Haridusinnovatsiooni Keskus36 000,00 EUR
ETFETF9005Üldistatud Langevin`i võrrandiga kirjeldatavate süsteemide dünaamika multiplikatiivse müra korral01.01.201231.12.2015Romi MankinTallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut39 648,00 EUR