This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
eva-maria.asari@sisekaitse.ee, evamaria.asari@gmail.com

Career

Institutions and positions
2012–05.06.2016   
Estonian Academy of Security Sciences, Project manager (migration, international protection, integration) (1,00)
01.01.2009–31.12.2011   
Estonian Cooperation Assembly; head of the population programme, coordinator of Roundtable of Nationalities
01.01.2007–31.12.2009   
State Chancellery, counsellor to Minister of Population and Ethnic Affairs (integration, citizenship)
 
 
Education
2004–2005   
London Scholol of Economics and Political Science , MSc Nationalism and Ethnicity
1999–2004   
Tallin Pedagogical University (Tallinn University) BA Sociology (cum laude), European Studies, NGO Management
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...   
Frontex European Joint Masters on Strategic Border Management Module Convener for The Global Context of European Border Security
2015−...   
Frontex European Joint Masters on Strategic Border Management lecturer for Fundamental Rights and Ethics Module
2016−2016   
Migration Forum VI “Migration Crisis – Lessons Learned”
2015−2015   
Migration Forum V “Challenges to Resettlement“
2014−2014   
Migration Forum IV “Competition for Talent: How to Attract Talent from Abroad “
2014−2014   
Migration Forum III “Today’s Migrant – Welfare Tourist or a Taxpayer?“
2013−2013   
Migration Forum II “Visa Freedom – Russian Roulette or Jackpot?“
2013−2015   
National expert and development coordinator in Frontex European Joint Masters’ in Strategic Border Management module development
2012−2012   
Migration Forum I Does Migration Open to Talent Require “a Blue-Black-White Card”?
2012−2014   
Politics and Surveillance of Migration in EU
2007−2009   
International Organisations and Minority Rights
2005−2008   
Member of Executive Board (ASEN)
 
 
Creative work
Asari, Eva-Maria (2015) Unaccompanied Minors in Estonia..
Asari, Eva-Maria (2014). Estonian National Report on Migration and Asylum Policy 2013. .
Asari, Eva-Maria, et al (2013). Comparative Analysis of Dialogue Platforms in Estonia, Latvia and Sweden. A Report.
Asari, Eva-Maria Mätlik, Tanel (2013) (Eds.) Guidelines for integration dialogue platforms .
Asari, Eva-Maria, Mätlik, Tanel. (2012) (Eds.). Impact of Culture on Integration: Conference Proceedings. Tallinn
.
Asari, Eva-Maria (2009). Attitudes towards Integration in Estonia. K. Põder (Ed.), Immigrant Population in Estonia. Statistics Estonia.
Asari, Eva-Maria, Kaldur, Kristjan, Mätlik, Tanel (2013). Evalution of Support Services to Asylum Seekers and Beneficiaries of International Protection. A Report. Ministry of the Interior (in Estonian).
Asari, Eva-Maria and Halikiopoulou, Daphne and Mock, Steven (2008) British national identity and the dilemmas of multiculturalism.Nationalism and ethnic politics, 14 (1). pp. 1-28. ISSN 1353-7113 .
Asari, Eva-Maria ja Toomse, Mari (2004). Õpetajad statistika prisma läbi. Kogumikus Õpetajad: Kas maa sool või kraadiga spetsialistide ametigrupp Vöörmann, R.& Helemäe, J. (Toim.) 74-89, Tallinn: TPÜ kirjastus.
Asari, Eva-Maria (2002). Eesti keele oskuse ja kodakondsuse mõju mitte-eestlaste tööturuvõimalustele. Kogumikus Trepist all ja üles: edukad ja ebaedukad postsotsialistlikus Eestis. Saar, E. (Toim.) 210-239, Tallinn: TPÜ kirjastus.
 
 
Additional information
OSCE ODIHR Rights of Migrants (Tallinn, 2016)
Estonian Association of Sociologist, member
Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN), member

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS CLASSIFICATION: S210 Sociology ; SPECIFICATION: sociology of ethnic relations, ethnic relations and integration, models of minority incorporation, theories of multiculturalism, interculturalism, models and minority adaptation
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.13. Political Science and Administration; CERCS CLASSIFICATION: S170 Political and administrative sciences ; SPECIFICATION: Theories of nationalism, nation-building theories, involving minorities in decision-making, dialogue activities in the area of integration
 
 

Completed projects

Publications

26.06.2018
eva-maria.asari@sisekaitse.ee, evamaria.asari@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2012–05.06.2016   
Sisekaitseakadeemia, Projektijuht (ränne, rahvusvaheline kaitse, lõimumine) (1,00)
01.01.2009–31.12.2011   
Eesti koostöö kogu; rahvastiku programmi juht, Rahvuste ümarlaua koordinaator
01.01.2007–31.12.2009   
Riigikantselei, (rahvastiku)ministri nõunik (integratsioon, kodakondsus)
 
 
Haridustee
2004–2005   
Londoni Majanduskool, MSc Rahvuslus ja etnilisus
1999–2004   
Tallinna Pedagoogikaülikool (Tallinna Ülikool) BA Sotsioloogia (cum laude), Euroopa õpingud, Mittetuldussektori juhtimine,
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...   
EL piirivalveagentuuri Frontex strateegilise piirihalduse Euroopa ühtse magistriõppe Euroopa piirijulgeoleku globaalse konteksi mooduli kuraator
2015−...   
EL piirivalveagentuuri Frontex strateegilise piirihalduse Euroopa ühtse magistriõppe Põhiõiguste ja Eetika mooduli lektor
2016−2016   
Rändefoorum VI „Rändekriisi õppetunnid“
2015−2015   
Rändefoorum V „Ümberasustamise väljakutsed“
2014−2014   
Rändefoorum IV „Talendijahi eripärad“
2014−2014   
Rändefoorum III „Tänane sisserändaja – heaoluturist või maksumaksja?“
2013−2013   
Rändefoorum II „Viisavabadus – vene rulett või jackpot?“
2013−2015   
EL piirivalveagentuuri Frontexi strateegilise piirihalduse Euroopa ühtse magistriõppe õppekavade väljatöötamine
2012−2012   
Rändefoorum I "Kas talendikeskne ränne vajab „sini-musta-valget kaarti“?
2012−2014   
Loengukursus "Euroopa Liidu migratsioonipoliitika ja järelevalve" Sisejulgeoleku magistriõppes
2007−2009   
Loengukursus „Rahvusvahelised organisatsioonid ja vähemuste õigused’ , Tallinna Ülikool
2005−2008   
Juhatuse liige (uurimisvõrgustik ASEN)
 
 
Loometöö
Asari, Eva-Maria, Valdaru, Kert (2016). Toimetulek rändeajastul – rahvusvahelise kaitse valdkond ja kohalik tasand. Teabepäevade raport. Siseministeerium..
Asari, Eva-Maria (2015) Saatjata alaealised Eestis..
Asari, Eva-Maria (2014). Rände- ja varjupaigapoliitika Eesti aruanne 2013. .
Asari, Eva-Maria, et al (2013). Comparative Analysis of Dialogue Platforms in Estonia, Latvia and Sweden. A Report.
Asari, Eva-Maria Mätlik, Tanel (2013) (Toim). Suunised lõimumise dialoogiplatvormide läbiviimiseks..
Asari, Eva-Maria, Mätlik, Tanel. (2012) (Toim.) Kultuuri mõju lõimumisele : konverentsi toimetised..
Asari, Eva-Maria (2009). Lõimumisega seotud hoiakud Eestis. K. Põder (Toim), Immigrantrahvastik Eestis. Statistikaamet.
Asari, Eva-Maria, Kaldur, Kristjan, Mätlik, Tanel (2013). Varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutele pakutavate tugiteenuste hindamine. Uuringuaruanne. Siseministeerium.
Asari, Eva-Maria and Halikiopoulou, Daphne and Mock, Steven (2008) British national identity and the dilemmas of multiculturalism.Nationalism and ethnic politics, 14 (1). pp. 1-28. ISSN 1353-7113 .
Asari, Eva-Maria ja Toomse, Mari (2004). Õpetajad statistika prisma läbi. Kogumikus Õpetajad: Kas maa sool või kraadiga spetsialistide ametigrupp Vöörmann, R.& Helemäe, J. (Toim.) 74-89, Tallinn: TPÜ kirjastus.
Asari, Eva-Maria (2002). Eesti keele oskuse ja kodakondsuse mõju mitte-eestlaste tööturuvõimalustele. Kogumikus Trepist all ja üles: edukad ja ebaedukad postsotsialistlikus Eestis. Saar, E. (Toim.) 210-239, Tallinn: TPÜ kirjastus.
 
 
Lisainfo
Täiendkoolitus
OSCE ODIHR Sisserändajate õigused (Tallinn, 2016)
Eesti Sotsioloogide Liidu liige
Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN) liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S210 Sotsioloogia ; TÄPSUSTUS: rahvussuhete sotsioloogia, rahvussuhted ja integratsioon, vähemuste kaasamise mudelid, mitmekultuurilisuse teooriad, interkulturalism, vähemuse kohanemise mudelid
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.13. Riigiteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S170 Poliitikateadused, administreerimine ; TÄPSUSTUS: Rahvusluse teooriad, vähemuste kaasamine otsuste tegemise protsessi, dialoogi tegevused integratsiooni valdkonnas

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

26.06.2018

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 2 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
SFSF0402739s06Consolidation of democracy in multicultural society01.01.200631.12.2011Raivo VetikTallinn University, Institute of International and Social Studies431 366,50 EUR
MUU7-3.1/14/160 (HOME/2014/AMIF/AG/EMNS/07/EE)European Migration Network (EMN) National Contact Point - Estonia01.01.201431.12.2014Kert ValdaruEstonian Academy of Security Sciences197 500,00 EUR