31.05.1938
737 5490
gennadi.vainikko@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2013–...   
Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Matemaatika Instituut, Vanemteadur (0,40)
2006–...   
Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Emeriitprofessor (1,00)
01.01.2016–31.01.2017   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, matemaatika ja statistika instituut, rakendusliku funktsionaalanalüüsi vanemteadur (0,40)
01.02.2014–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Matemaatika Instituut, rakendusliku funktsionaalanalüüsi vanemteadur (0,40)
01.02.2011–31.01.2014   
Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Matemaatika Instituut, rakendusliku funktsionaalanalüüsi vanemteadur (0,50)
09.04.2008–31.12.2010   
Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Matemaatika Instituut, rakendusliku funktsionaalanalüüsi vanemteadur (0,50)
01.03.2008–31.12.2010   
Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Matemaatika Instituut, akadeemik
01.03.2008–08.04.2008   
Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Matemaatika Instituut, rakendusliku funktsionaalanalüüsi erakorraline vanemteadur (0,50)
16.01.2008–03.02.2008   
Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Matemaatika Instituut, projektijuht (0,10)
01.09.2007–22.12.2007   
Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Matemaatika Instituut, projektijuht (0,25)
18.04.2007–31.08.2007   
Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Rakendusmatemaatika instituut, projektijuht (0,25)
15.05.2006–31.12.2006   
Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Rakendusmatemaatika instituut, projektijuht (0,30)
01.04.2005–31.12.2005   
Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Rakendusmatemaatika instituut, projektijuht (0,50)
01.04.2005–31.12.2005   
Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Rakendusmatemaatika instituut, erakorraline vanemteadur (0,25)
01.01.2004–31.12.2005   
vanemteadur (0,5), Tartu Ülikool, rakendusmatemaatika instituut
01.01.2003–31.12.2004   
vanemteadur (0,5), Tallinna Pedagoogikaülikool
01.01.1995–31.12.2003   
professor, Helsingi Tehnikaülikool, matemaatika instituut
01.01.1992–31.12.1994   
professor, Tartu Ülikool, diferentsiaal- ja integraalvõrrandite õppetool;
01.01.1970–31.12.1992   
professor, Tartu Riiklik Ülikool, arvutusmatemaatika kateeder;
01.01.1969–31.12.1970   
dotsent, Tartu Riiklik Ülikool, arvutusmatemaatika kateeder;
01.01.1967–31.12.1969   
dotsent, Tartu Riiklik Ülikool, matemaatilise analüüsi kateeder;
01.01.1965–31.12.1967   
dotsent, Voronezhi Riiklik Ülikool, matemaatilise analüüsi kateeder;
01.01.1964–31.12.1965   
assistent,Tartu Riiklik Ülikool, matemaatilise analüüsi kateeder;
 
 
Haridustee
1956–1961   
kõrgem, Tartu Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Ajakirjade "Numerical Functional Analysis and Optimization" (USA), "Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen" (Saksamaa), "Computational Methods in Applied Mathematics" (Valgevene), "Mathematical Modelling and Analysis" (Vilnius), "Proceedings of Estonian Academy of Sciences. Physics. Mathematics" redkolleegiumi liige
1991−1994   
Eesti Matemaatika Seltsi asepresident;
1990−1994   
Eesti Teaduste Akadeemia asepresident;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2011 Eesti Vabariigi teaduspreemia;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, Gennadi Vainikko, Eesti Vabariigi teaduspreemia
2011, Gennadi Vainikko, Uurimuste tsükli „Südamlikud Volterra integraalvõrrandid“ eest
2002, Gennadi Vainikko, Eesti Vabariigi Valgetähe 3. järgu orden
1990, Gennadi Vainikko, Eesti Teaduste Akadeemia asepresident (kuni 1994)
1986, Gennadi Vainikko, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik (alates 1986)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika; PÕHISUUND: integraal- ja pseudodiferentsiaalvõrrandite analüüs ja numbriline lahendamine
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika; PÕHISUUND: projektsioonimeetodid
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika; PÕHISUUND: numbriline funktsionaalanalüüs
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika; PÕHISUUND: kiired lahendusmeetodid
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika; PÕHISUUND: mittekorrektsed ülesanded
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika
 
 
Lisainfo
füüsika-matemaatika kandidaat
füüsika-matemaatika doktor
Tartu Riiklik Ülikool, 1964
Voronezhi Riiklik Ülikool, 1969

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
1.1.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
1.3.
2005
3.4.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
2.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
2.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
2.2.
2001
3.1.
2001
1.1.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
1.1.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
3.5.
1999
1.1.
1998
1.2.
1998
1.2.
1997
1.2.
1997
2.1.
1993
4.2.
1992
2.2.
1976
2.1.
1969
17.04.2019
31.05.1938
737 5490
gennadi.vainikko@ut.ee

Career

Institution(s) and position(s)
2013–...   
University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Mathematics, Senior Researcher (0,40)
2006–...   
University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Professor emeritus (1,00)
01.01.2016–31.01.2017   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Mathematics and Statistics, Senior Research Fellow in Applied Functional Analysis (0,40)
01.02.2014–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Mathematics, Senior Research Fellow in Applied Functional Analysis (0,40)
01.02.2011–31.01.2014   
University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Mathematics, Senior Research Fellow in Applied Functional Analysis (0,50)
09.04.2008–31.12.2010   
University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Mathematics, Senior Research Fellow (0,50)
01.03.2008–31.12.2010   
University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Mathematics, Academician
01.03.2008–08.04.2008   
University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Mathematics, Senior Research Fellow extraordinarius (0,50)
16.01.2008–03.02.2008   
University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Mathematics, Project Manager (0,10)
01.09.2007–22.12.2007   
University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Mathematics, Project Manager (0,25)
18.04.2007–31.08.2007   
University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Applied Mathematics, Project Manager (0,25)
15.05.2006–31.12.2006   
University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Applied Mathematics, Project Manager (0,30)
01.04.2005–31.12.2005   
University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Applied Mathematics, Project Manager (0,50)
01.04.2005–31.12.2005   
University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Applied Mathematics, Senior Research Fellow extraordinarius (0,25)
01.01.2004–31.12.2005   
2004 - Senior Research Fellow, University of Tartu, Institute of Applied Mathematics
01.01.2003–31.12.2004   
2003-2004 Senior Research Fellow, Tallinn Pedagogical University
01.01.1995–31.12.2003   
1995-2003 Professor, Helsinki University of Technology, Institute of Mathematics
01.01.1992–31.12.1994   
1992-1994 Professor, University of Tartu, Chair of Differential and Integral Equations;
01.01.1970–31.12.1992   
1970-1992 Professor, University of Tartu, Chair of Numerical Analysis;
01.01.1969–31.12.1970   
1969-1970 Associate Professor, University of Tartu, Chair of Numerical Analysis;
01.01.1967–31.12.1969   
1967-1969 Associate Professor, University of Tartu, Chair of Mathematical Analysis;
01.01.1965–31.12.1967   
1965-1967 Associate Professor, Voronezh State University, Chair of Mathematical Analysis;
01.01.1964–31.12.1965   
1964-1965 Assistant Professor, University of Tartu, Chair of Mathematical Analysis;
 
 
Education
1956–1961   
Graduated from the University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
A member of the editorial board of the journals "Numerical Functional Analysis and Optimization" (USA), "Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen" (Germany), "Computational methods in Applied Mathematics" (Belarus), "Mathematical Modelling and Analysis" (Vilnius), "Proceedings of Estonian Academy of Sciences. Physics. Mathematics" (Tallinn).
1991−1994   
1991-1994 Vice-President of Estonian Mathematical Society;
1990−1994   
1990-1994 Vice-President of Estonian Academy of Sciences;
 
 
Additional career information
2011 Science award of Estonian Republic;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, Gennadi Vainikko, Science award of Estonian Republic
2011, Gennadi Vainikko, National Science Award
2002, Gennadi Vainikko, The Order of the White Star of the Republic of Estonia
1990, Gennadi Vainikko, Vice-President of Estonian Academy of Sciences
1986, Gennadi Vainikko, Academician of Estonian Academy of Sciences (from 1986)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics
 
 
Additional information
Russian candidate of physical and mathematical sciences
Russian doctor of physical and mathematical sciences
State University of Tartu, 1964

Voronezh State University

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
1.1.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
1.3.
2005
3.4.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
2.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
2.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
2.2.
2001
3.1.
2001
1.1.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
1.1.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
3.5.
1999
1.1.
1998
1.2.
1998
1.2.
1997
1.2.
1997
2.1.
1993
4.2.
1992
2.2.
1976
2.1.
1969
17.04.2019
  • Leitud 7 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
IUTIUT20-57Analüüsi, algebra ja geomeetria struktuursed probleemid ning rakendused arvutusmatemaatikas01.01.201431.12.2019Viktor AbramovTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, matemaatika ja statistika instituut1 464 000,00 EUR
ETFETF7353Efektiivsed lahendusmeetodid singulaarsustega integraalvõrrandite ja integro-diferentsiaalvõrrandite jaoks01.01.200831.12.2011Arvet PedasTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond61 649,78 EUR
ETFETF5859Iseärasustega integraalvõrrandite teoreetiline ja numbriline analüüs01.01.200431.12.2007Arvet PedasTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond50 497,73 EUR
ETFETF9120Mittekorrektsed ülesanded01.01.201230.06.2016Uno HämarikTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond56 640,00 EUR
SFSF0180081s08Rakendusmatemaatika ja mehaanika mudelid01.01.200831.12.2013Jaan LellepTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond547 776,16 EUR
SFSF0182559s03Rakendusmatemaatika ja mehaanika ülesannete modelleerimine01.01.200331.12.2007Jaan LellepTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond194 738,78 EUR
ETFETF9104Singulaarsustega integraal - ja diferentsiaalvõrrandid01.01.201230.06.2016Arvet PedasTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond33 984,00 EUR