This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
13.06.1976
gerli.nimmerfeldt@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.07.2015–...   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Institute for International Social Studies, Researcher (1,00)
01.04.2012–31.12.2013   
Statistics Estonia, senior analyst (1,00)
01.04.2011–31.03.2012   
Tallinn University, Institute of Political Science and Governance, Researcher (0,50)
01.01.2011–31.12.2011   
Tallinn University, Institute of International and Social Studies, Researcher (0,50)
01.09.2010–23.12.2010   
Institut National d'Études Démographiques, Visiting Researcher (0,50)
01.03.2010–31.12.2010   
Tallinn University, Institute of International and Social Studies, Extraordinary Researcher (0,20)
27.01.2009–02.07.2009   
Institut National d'Études Démographiques, Visiting Researcher (0,50)
2007–2009   
Tallinn University, Institute of International and Social Studies, Extraordinary Researcher (0,50)
2003–2007   
Tallinn University, Institute of International and Social Studies, Assistant (1,00)
 
 
Education
2006–2011   
Tallinn University, Department of Government, PhD (Government and Politics)
2002–2006   
Tallinn University, Department of Government, MA (Public Administration)
1997–2001   
Tallinn Pedagogical University, Department of Government, BA (Public Administration), cum laude

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Gerli Nimmerfeldt, Award from “The programme Supporting Estonian-language terminology (2008–2012)“ for an Estonian-language summary of PhD dissertation written in foreign language, the Ministry of Education and Research
2008, Gerli Nimmerfeldt, Research grant from the ESF DoRa Programme, the Archimedes Foundation (No 30.1-9.2/1050) for working as a visiting scholar at the Institut National d'Études Démographiques [INED], France, Paris
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS RESEARCH FIELD: S210 Sociology ; SPECIFICATION: Interethnic relations and integration in society; identity building and reactive identity mechanisms
 
 
Additional information
Research projects:2016, PUT1182 "My time, your time, our time. Household time allocation – choice or inevitability?", (grant holder Kadri Täht), member of the research team. 2015 – 2016, Research project „Operational Capacity of Russian-language CSOs in Estonia", (funded by KÜSK), member of the research team, editor of the research report.2012 – 2013, Research project „A Study of Social Groups in Integration“, (funded by Estonian Ministry of Culture/Integration and Migration Foundation), project leader. 2010 Jan – Nov, Research project “Evaluation of the integration policy 2010” (funded by Estonian Ministry of Culture), member of the research team.2008 Sept – 2009 Dec, qualitative follow-up study of TIES “Language and Belonging” (funded by the targeted financing theme No 0402739s06), grant holder and member of the research team. 2008 Jan – Nov, Research project “Integration Monitoring 2008” (funded by Integration Foundation)”, member of the research team.2008 May – Dec, Research project “Basis for the national identity” (funded by the Bureau of the Minister of Population), member of the research team.2008 Feb – June, Research project “Parents with undetermined citizenship status”, (funded by State Chancellery of the Republic of Estonia), member of the research team and project coordinator.2007 – 2010, TIES (“The Integration of the European Second Generation”) Research Training Network and Estonian TIES case study, participant as an external ESR in the RTN and coordinator of the TIES study in Estonia.2007 Jan – June, Research project ”Identity, Spare Time Activities and Social and Political Participation of Youth in Maardu”, (funded by City Government of Maardu), member of the research team and project co-ordinator.2006 - 2008, Research project “European Second Generation Integration: Theoretical preparation and conducting the field-work”, (funded by Research Foundation of Tallinn University), member of the research team.2005 – 2006, Research project ”Social Mobility of Second Generation Immigrants in Estonia”, (funded by Research Foundation of Tallinn University and The State Chancellery of the Republic of Estonia), member of the research team.2005 – 2006, Research project ”Identity, Spare Time Activities and Social and Political Participation of Youth in Tallinn”, (funded by City Government of Tallinn, Department of Sports and Youth), member of the research team and project co-ordinator.2004 – 2005, Project ”Evaluation on Activities of External Assistance Project “Integrating Estonia 2002-2004” (funded by Integration Foundation), member of the research team. 2004 – 2005, Research project “The Integration Monitoring of Estonian Society, 2005”, (funded by Integration Foundation), project assistant.2003 – 2004, EU 5th Framework project „Changing Value Systems and Socio-Economic Conditions in Central and Eastern Europe”,(co-ordinated by University Frankfurt), research assistant.

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
2.5.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
4.2.
2016
2.5.
2013
2.5.
2013
3.2.
2013
3.1.
2012
3.1.
2012
1.2.
2011
2.3.
2011
3.2.
2010
6.7.
2010
1.2.
2009
6.7.
2008
1.1.
2006
1.2.
2004
9.09.2021
13.06.1976
gerli.nimmerfeldt@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.07.2015–...   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus, Teadur (1,00)
01.04.2012–31.12.2013   
Statistikaamet, vanemanalüütik (1,00)
01.04.2011–31.03.2012   
Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut, Teadur (0,50)
01.01.2011–31.12.2011   
Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Teadur (0,50)
01.09.2010–23.12.2010   
Institut National d'Études Démographiques, Külalisteadur (0,50)
01.03.2010–31.12.2010   
Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Erakorraline teadur (0,20)
27.01.2009–02.07.2009   
Institut National d'Études Démographiques, Külalisteadur (0,50)
2007–2009   
Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Erakorraline teadur (0,50)
2003–2007   
Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Assistent (1,00)
 
 
Haridustee
2006–2011   
Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Riigiteaduste osakond, PhD (Riigi- ja poliitikateadused)
2002–2006   
Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Riigiteaduste osakond,MA (Haldusjuhtimine)
1997–2001   
Tallinna Pedagoogikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Riigiteaduste osakond, BA (Haldusjuhtimine), cum laude

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Gerli Nimmerfeldt, Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee sihtstipendium programmist „Eestikeelse terminoloogia toetamine 2008-2012“, Haridus- ja Teadusministeerium
2008, Gerli Nimmerfeldt, Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmi DoRa stipendium töötamiseks külalisteadurina INED-s (Institut National d'Études Démographiques)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS VALDKOND: S210 Sotsioloogia ; TÄPSUSTUS: rahvussuhted ja integratsioon ühiskonnas, identiteet, reaktiivse identiteedi mehhanismid
 
 
Lisainfo
Uurimisprojektid:2016, PUT1182 "Minu aeg, sinu aeg, meie aeg. Leibkondade ajakasutus – valik või paratamatus? (1.01.2016−31.12.2019)", grandihoidja Kadri Täht, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus, põhitäitja.2015 – 2016, Uuringuprojekt „Vene töökeelega vabaühenduste tegevusvõimekuse uuring“, (Tellija: KÜSK), põhitäitja, raporti vastutav toimetaja.2012 – 2013, Uuringuprojekt „Lõimumisvaldkonna sotsiaalsete gruppide uuring“, (Tellija: Kultuuriministeerium/MISA), uuringujuht. 2010, Uuringuprojekt “Eesti lõimumiskava eesmärkide saavutamise monitooring” (Tellija: Kultuuriministeerium), projekti põhitäitja.2007 – 2010, TIES (“The Integration of the European Second Generation”) Research Training Network ja TIES Eesti uuring (Rahastaja: Marie Curie Programme), väline ESR ja Eesti uuringu koordinaator.2008 – 2009, TIES Eesti küsitlusuuringu kvalitatiivne järeluuring “Keeleoskus ja kuuluvus”, (Rahastaja: RASI), projektijuht ja täitja. 2008, Uuringuprojekt “Integratsiooni Monitooring 2008” (Tellija: Integratsiooni Sihtasutus), analüütik-ekspert.2008, Uuringuprojekt “Riigi-identiteedi alused ja seda mõjutavad tegurid” (Tellija: Riigikantselei), projekti täitja.2008, Uuringuprojekt “Määratlemata kodakondsusega lapsevanemate uuring”, (Tellija: Riigikantselei), projekti täitja ja koordinaator.2007, Uuringuprojekt ”Maardu noorte identiteet, vabaaja tegevused ja integratsioonihoiakud”, (Tellija: Maardu Linnavalitsus), projektijuht ja täitja.2006 - 2008, Uuringuprojekt “Euroopa teise põlvkonna integratsioon: teoreetilise raamistiku ja uurimisinstrumendi välja töötamine”, (Rahastaja: Tallinna Ülikooli Uuringufond), projekti täitja. 2005 – 2006, Uuringuprojekt ”Teise põlvkonna immigrantide sotsiaalne mobiilsus Eestis”, (Rahastajad: Tallinna Ülikooli Uuringufond/Riigikantselei), projekti täitja.2005 – 2006, Uuringuprojekt ”Tallinna noorte identiteet, vaba aja veetmise harjumused ning sotsiaalne ja poliitiline aktiivsus”, (Tellija: Tallinna Linnavalitsus), täitja ja koordinaator.2004 – 2005, Projekt “Välisabi programmi “Multikultuuriline Eesti 2002-2004” tegevuste hindamine”, (Tellija: Integratsiooni Sihtasutus), ekspert. 2004 – 2005, Uuringuprojekt “Integratsiooni Monitooring 2005”, (Tellija: Integratsiooni Sihtasutus), projekti assistent.

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.5.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
4.2.
2016
2.5.
2013
2.5.
2013
3.2.
2013
3.1.
2012
3.1.
2012
1.2.
2011
2.3.
2011
3.2.
2010
6.7.
2010
1.2.
2009
6.7.
2008
1.1.
2006
1.2.
2004
9.09.2021

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 11 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
SFSF0402739s06Consolidation of democracy in multicultural society01.01.200631.12.2011Raivo VetikTallinn University, Institute of International and Social Studies431 366,50 EUR
1.1.8.1.TF/6020 Ethnic inequality in the labour market: the role of employers 01.01.202131.12.2022Ellu SaarTallinn University, School of Governance, Law and Society, Institute for International Social Studies15 000,00 EUR
1.1.8.1.TF1720 (Otsustatud rahastada teadusprorektori ja rektori 17.02.2020 kinnitusega nr 2.1-11/824)Educational inequality: cumulation and/or compensation01.02.202031.12.2021Ellu SaarTallinn University, School of Governance, Law and Society1 000,00 EUR (total financing 38 000,00 EUR)
MUURU/13112Research of integration of social groups 15.10.201215.09.2013Erle RikmannTallinn University; Tallinn University, Institute of International and Social Studies76 479,00 EUR
PUT; PUT_SPPUT1182My time, your time, our time. Household time allocation – choice or inevitability?01.01.201631.12.2019Kadri TähtTallinn University, School of Governance, Law and Society, Institute for International Social Studies206 400,00 EUR
1.2.3.4.TKA20115 Life course perspectives in studying youth transitions to adulthood: bridging qualitative and quantitative approaches 01.01.202131.12.2023Ellu SaarTallinn University, School of Governance, Law and Society, Institute for International Social Studies309 125,00 EUR
1.2.3.4.TAU14714 (Participant portal project ID 649496)Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer01.05.201530.04.2018Marge UntTallinn University; Tallinn University, Institute of International and Social Studies651 281,00 EUR
ETFETF6135A semiotic approach for explanation of public opinion on the EU integration01.01.200531.12.2006Raivo VetikTallinn University, Institute of International and Social Studies15 188,42 EUR
1.1.8.1.F1218The relaunching and development of KUAK and achieving its economic independence 01.06.201831.12.2021Erle RikmannTallinn University, School of Governance, Law and Society45 000,00 EUR
MUUTRU15066AResearch into the capobilities of Russian language voluntary associations in Estonia20.05.201501.03.2016Triin RoosaluTallinn University; Tallinn University, Institute of International and Social Studies19 033,20 EUR
ETFETF7720Integration of Second Generation Russians in Estonia01.01.200831.12.2010Raivo VetikTallinn University, Institute of International and Social Studies; Tallinn University, Institute of Political Science and Governance36 504,80 EUR