This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
halliki.polda@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2017–...   
Tallinn University, School of Educational Sciences, Lecturer of Lifelong Learning (1,00)
01.09.2016–31.08.2017   
Tallinn University, School of Educational Sciences, Lecturer (0,50)
01.09.2015–31.08.2017   
Tallinn University, School of Humanities, Lecturer (0,50)
2013–2015   
Tallinn University, School of Humanities, Lecturer (0,50)
2012–30.01.2019   
Tallinn University, School of Humanities, PhD student (1,00)
 
 
Education
2012–30.01.2019   
Tallinn University, School of Humanities, PhD program in linguistics
2009–2012   
Tallinn University, MA in communication (cum laude)
1988–1994   
Tallinn Univerity of Technology, Dipl. Eng.
1977–1988   
Gustav Adolf Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...   
European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)
2016−...   
Estonian Talent Centre, member
2015−...   
European Council for High Ability (ECHA), member
2014−...   
Estonian Association for Applied Linguistics (EAAL), member
2014−...   
Estonian Mother Tongue Society, member
 
 
Creative work
2019 Science kecture "How to develop talent?" (ERR/Novaator) https://novaator.err.ee/929665/uhe-minuti-loeng-andekus-on-arendatav-ja-omane-koigile-inimestele.
.
.
.
.
.
.
.
 
 
Additional information
;
The 2nd interdisciplinary conference on National languages in academic research and higher education (Estonia, 8-9th 2020), member of the board;
;
Conference ARLE 2017 Cultures, Arts & Verbal Communication in L1 Education & ArLERT Research School, board member;
The 5th Annual Conference of the ESREA & ReNAdET/ Research Network on Adult Educators, Trainers and their Professional Development, 18.–20.10.2017 in Tallinn University,member of the organizing committee;
AILA AILA Europe Junior Research Meeting in Tallinn, member of the organizational committee;
;
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2019, Halliki Põlda,
2018, Halliki Põlda,
2016, Halliki Põlda,
2016, Halliki Põlda,
2016, Halliki Põlda,
2015, Halliki Põlda,
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S280 Adult education, permanent education
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences; CERCS CLASSIFICATION: S265 Press and communication sciences
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS CLASSIFICATION: H350 Linguistics
 
 
Additional information
Field of research: educational science, communication science, applied linguistics, qualitative analysis methodology.

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2019
5.2.
2019
6.3.
2019
1.1.
2018
2.3.
2018
4.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
1.1.
2016
1.2.
2016
4.2.
2016
1.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2013
6.7.
2012
29.04.2020
halliki.polda@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...   
Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Elukestva õppe lektor (1,00)
01.09.2016–31.08.2017   
Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Lektor (0,50)
01.09.2015–31.08.2017   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Lektor (0,50)
2013–2015   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Kommunikatsioonilektor (0,50)
2012–30.01.2019   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, doktorant (1,00)
 
 
Haridustee
2012–30.01.2019   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteadiste Instituut, lingvistika doktorantuur
2009–2012   
Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, kommunikatsiooni eriala, MA (cum laude)
1988–1994   
Tallinna Tehnikaülikool, Automaatika teaduskond, arvutite ja arvutivõrkude eriala, inseneri diplom
1977–1988   
Tallinna 1. Keskkool (Gustav Adolfi Gümnaasium)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...   
European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)
2016−...   
MTÜ Eesti Talendikeskus, liige
2015−...   
European Council for High Ability (ECHA), liige
2014−...   
Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ), liige
2014−...   
Emekeele Selts, liige
 
 
Loometöö
2019 1-minuti teadusloeng "Kuidas arendada andekust?" (ERR/Novaator) https://novaator.err.ee/929665/uhe-minuti-loeng-andekus-on-arendatav-ja-omane-koigile-inimestele.
Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE saadik.
Tallinna ülikooli kõrgkoolididaktika juhtivkoolitaja; inspiratsioonikoolitused ja koostööseminarid Tallinna ülikooli õppejõududele; kursused alustavatele kõrgkooliõppejõududele.
Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tööde retsensent (2015, 2016).
Uute e-kursuste loomine rahvusvahelise projekti „Youth Work eLearning Partnership“ raames.
Uue üle-ülikoolilise ainekursuse ELU (Eraalasid Lõimiv Uuendus) arendamine ja piloteerimne.
Koostöise õpetamismudeli ja kaasavate õpimeetodite rakendamine ja arendamine, selleteemalised koolitused nii TLÜ-s kui ka teistes kõrgkoolides..
TEGEVUS KOOLITAJANA:
1) Täiskasvanukoolitaja kutse taotlemise koolitused;
2) Andekusalased koolitused nii täiskasvanuandekusest õppimise kontekstis kui ka andekate laste märkamisest, toetamisest, õpetamisest.
3) Uurimistöö valmimist toetavad koolitused, nt „Uurimistöö juhendamine gümnaasiumis“ üldhariduskoolide õpetajatele.
4) Kaasavat haridust käsitlevad koolitused, nt Tallinna Ülikooli Õpetajate Akadeemia koolituste sari „Kaasav haridus – iga õppija huve arvestav õppimise ruum“.
5) Muutunud õpikäsitust käsitlevad koolitused, nt SA Innove koolitused „Muutunud õpikäsitus sõnades ja tegudes“.
6) Tallinna Ülikooli Õpetajate Akadeemia koolituste sari „Õpetaja kui liider ja muutuste juht“.
7) Emakeeleõpetajate Infokeskuse koolitused „Eesti keele uurimistöö gümnaasiumis. Kvalitatiivne uurimisviis“, kevad 2015–sügis 2016.
.
 
 
Lisainfo
Haridus- ja Teadusministeeriumi andekate õpilaste arendamise ja olümpiaadide korraldamise süsteemi ajakohastamise töörühma liige;
II rahvusvahelise mitmeteadusliku konverentsi "Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses" (8.-9.10.2020) korraldustoimkonna liige.;
VI eesti teaduskeele konverentsi (7.-8. detsembril 2018 Tallinna Ülikoolis) organiseerimistoimkonna liige;
Konverentsi "ARLE 2017 Cultures, Arts & Verbal Communication in L1 Education & ArLERT Research School" board member ;
The 5th Annual Conference of the ESREA & ReNAdET/ Research Network on Adult Educators, Trainers and their Professional Development, 18.–20.10.2017 Tallinna Ülikoolis, korraldustoimkonna liige.;
Ülemaailmse rakenduslingvistika ühingu doktorantide konverentsi organiseerimiskomitee liige (AILA Europe Junior Research Meeting, Tallinn, 19.-21. mai 2016);
IV eesti teaduskeele konverentsi (2.-3. detsembril 2016 Tallinna Ülikoolis) organiseerimistoimkonna liige;
Tekstiuurijate konverentsi „Tekstipäev 2016“ (2.11.2016 Tallinna Ülikoolis) ja “Tekstipäev 2018” (30.11.2018 Tallinna Ülikoolis) korraldaja;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Halliki Põlda, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri 2019. aasta riiklikul teadustööde konkursil doktoritööde kategoorias äramärgitud teadustöö eest (doktoritöö "Andekusfenomeni konstrueerimine avalikus kommunikatsioonis").
2018, Halliki Põlda, Tallinna Ülikooli tänukiri Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde konkursil III koha pälvinud magistritöö juhendamise eest
2016, Halliki Põlda, Tallinna Ülikooli tunnustuskiri uuendusliku lähenemise eest õpetamisele
2016, Halliki Põlda, 2016. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursil III preemia pälvinud teadustöö juhendaja
2016, Halliki Põlda, Tallinna Ülikooli tunnustus üle-ülikoolilise aine "ELU" arendamise eest
2015, Halliki Põlda, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri 2015. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursil I preemia pälvinud teadustööde juhendajale
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S280 Täiskasvanuharidus, elukestev õpe
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S265 Meedia ja kommunikatsiooniteadused
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS KLASSIFIKAATOR: H350 Keeleteadus
 
 
Lisainfo
Uurimisvaldkonnad: haridus- ja kommunikatsiooniuuringud, rakenduslingvistika, mõistete ja fenomenide analüüsi ja interpreteerimise võimalused avalikus kommunikatsioonis, kvalitatiivanalüüsi metoodika.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2019
5.2.
2019
6.3.
2019
1.1.
2018
2.3.
2018
4.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
1.1.
2016
1.2.
2016
4.2.
2016
1.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2013
6.7.
2012
29.04.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 6 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
EKKMEKKM14-333ERÜ osalemine AILA-Europe töös ning iga-aastase rakenduslingvistika kevadkonverentsi korraldamine01.01.201431.12.2018Külli KuuskEstonian Association for Applied Linguistics10 000,00 EUR
ETFETF8605MODELLING AND ASSESSMENT OF WRITING NATURALNESS01.01.201131.12.2014Krista KergeTallinn University, Institute of Estonian Language and Culture48 000,00 EUR
1.1.7.4.TA/2719Meanings of non-formal learning from the perspectives of practice and practitioners01.03.201931.12.2019Ilona-Evelyn RannalaTallinn University, School of Educational Sciences6 287,00 EUR (total financing 6 287,00 EUR)
1.; 1.1.7.4. TA/1920 Meanings of non-formal learning from the perspectives of practice and practitioners 202001.01.202031.12.2020Katrin KaruTallinn University, School of Educational Sciences3 520,00 EUR (total financing 3 520,00 EUR)
MUUMÕA17047 Youth Work eLearning Partnership 01.02.201731.08.2019Ilona-Evelyn RannalaTallinn University, School of Educational Sciences25 500,00 EUR
1.1.7.4.1.TF5416 (TLÜ uuringufondi nõukogu 25. novembri 2016. a. koosoleku otsus nr 9/16)Learning and Teaching at University. Experiences of Learning and Teaching Practices01.12.201610.12.2019Larissa JõgiTallinn University, School of Educational Sciences2 641,00 EUR