See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
16.04.1983
671 1752
hannamaria.poldma@ttk.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2017–2021   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tervishariduse keskus, Tegevusterapeudi õppekava , Õppejõud-lektor, õppekava juht, töökohapõhise õppe koordinaator (1,00)
2009–2017   
OÜ Aarika, Tegevusterapeut. Rehabilitatsiooni komisjoni liige (0,15)
2007–2017   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õpetaja (1,00)
2006–2008   
MTÜ Erivajadustega lapsed, Tegevusterapeut (0,50)
2004–2007   
Tallinna Laagna Lasteaed Põhikool, Tallinna Laagna Lasteaed Põhikool; Liikumisravi spetsialist (0,80)
2001–2006   
OÜ Hiiekivi, OÜ Hiiekivi; Personaljuht (1,00)
 
 
Haridustee
2010–2013   
Tallinna Ülikool. Eripedagoog-nõustaja
2001–2005   
Tallinna Meditsiinikool; Tegevusterapeut
1998–2001   
Väike-Õismäe Keskkool
1989–1998   
Tallinna Hiiu Põhikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−2020   
2019-2020 NordPlus võrgustikus Tegevusteraapia Põhja- ja Baltimaades Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindamine
2018−2018   
Koolituse "Aiandusteraapia põhimõtete kasutamine erivajadusega inimestega töötamisel" korraldaja
2018−2018   
Kutsestandardi „Tegevusterapeut, tase 6“ koostaja
2015−2015   
Koolituse "Hortikultuurne teraapia erivajadusega inimestele rehabilitatsiooni eesmärgil" korraldaja
2014−2014   
Uuringus „Laste vaimse tervise integreeritud teenuste kontseptsiooni alusanalüüs“ osalemine
2014−2014   
Looduskiidide koolitaja teemal "Sensoorse integratsiooni teooria rakendamine looduskeskkonnas"
2013−2018   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töörühma "Rakendusuuringud ning teadus- ja arendustegevus" liige
2012−2012   
Kutsestandardi „Tegevusterapeut, tase 6“ koostaja
2009−2009   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusterapeudi õppekava üleminekuhindamise ja väljundipõhise õppekava töörühma liige
2009−2009   
COHEHRE konverentsi ettevalmistava grupi liige
2009−2015   
Eesti Tegevusterapeutide Liit; juhatuse liige
2008−2019   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Tegevusterapeudi õppekava nõukogu liige
2007−2009   
Akadeemiline Ühing Eesti Tegevusterapeudid; juhatuse liige
 
 
Loometöö
2017 Rakendusuuring: Tegevusteraapia vajaduse väljaselgitamine. Rakendusuuringu juht. Uuringu lõpp .
2017 Rakendusuuring: Tegevusteraapia terminoloogia väljatöötamine. Meeskonna liige.
Terminoloogia seminaride korraldmine .
2017 Suuline ettekanne: "OCCUPATIONAL THERAPY CURRICULUM IN ESTONIA", Konverents: "INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSIOTHERAPISTS AND OCCUPATIONAL THERAPISTS EDUCATION IN UKRAINE". Koht: Ukraina, Kiiev, Aeg: 25. aprill.
2017 Konverents " TEGEVUSTERAAPIA 100" korraldamine ja ettekande tegemine teemal “Tegevusteraapia hetkeolukord Eestis” . Aeg 26. okt.
 
 
Lisainfo
14.10.16. Piiridega või piirideta tervishoid. Konverents. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.Ida- Viru Keskhaigla. Tõend nr 357.
7.04.16. Õpetamine inglise keeles (didaktika).Sisekaitseakadeemia. Tõend nr AA0459
5.05.2016. Enimleivinud psüühikahäired nende ravi ja rehabilitatsioon. Suitsiid ja selle ennetamine. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. Tõend nr 309.
27.11.2015. Teaching for the Future Programme. Portugal. COHEHRE.
07. 14.12.2015. Suhtlustahvlike koostamise ja kasutamise põhimõtted ja Boardmakeri arvutiprogrammi kasutamine. Tõend nr 700.
11-13.06.2014. 3rd European Congress of Sensory Integration. Naatali, Finland.
21st-25th May 2012. SI Modul 1: Foundations and Neuroscience. Sensory integration network. Galway, Ireland
25th to 27th 2011. Integrating NDT and Sensory Integration. Sensory integration network. Reading, Berkshire.
30.03.2010. Väljundipõhise õppekava rakendamine. Tegevusteraapia täiendkoolitus eriala õpetajatele. Tervishoiu Kõrgkool.
11.03.10- 12.03.10. Kinseioloogilise teipimise algkursus. Ida- Tallinna Keskhaigla koolitusosakond. Tunnistus nr 19/16
02.04.09-07.04.09. Vahetusõppejõud.Oulu Ametikõrgkool.
27.02.2009. Tõhus suhtlemine erinevate inimtüüpidega. Tallinna Ülikool,Juhtimis ja Personaliarenduskeskus. 27.02.2009. Tunnistus nr 272.
10.09.2009- 05.12.2009 Rehabilitsioonimeeskondade spetsialistide koolitus.Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž. Tunnistus nr 09558-08
22.04-24.04.2009.Health of migrants and displaced persons. Implications for education . COHEHRE conference. Tunnistus.
20.05.2009. Hindamine ja tagasiside. Tallinna Ülikool. Tunnistus nr 1118/6.
25.08.-26.08.2009.Väljundipõhise õppekava elluviimise ja hindamise põhimõtted. ESF Primus. Tunnistus nr 1276.
14.09.09- 25.10.2009. E-õppe metoodikad ja õpikeskkonnad. Tartu Avatud Ülikool. Tunnistus nr 09501-09.
25.08.-29.12.2008. Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis. TÜ HT kõrgkoolididaktika keskus. Tunnistus nr 50958
26.04.2007-24.04.2008. Uue õppejõu koolitus. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. Tunnistus nr 360.
15.05.2008. The basics of Occupational Cirumstances Assessment - Interview and Rating Scale (OCAIRS). Latvian Association of Occupational Tharapy. Tunnistus.
26-27. 09.2008.14 th ENOTHE aasta konverents. Belgia
14.03.2008 - 12.12.2008. Täiendõpe füsioteraapia alal. Tartu Avatud Ülikool kehakultuuriteaduskond. Tunnistus nr 50284.
25.09.2008. Occupational Science in research and education day. ENOTHE. Tunnistus.
13.01.2008- 19.01.2008 Üliõpilaste juhendaja ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindaja LLP/ERASMUS intensiivprogrammis „Palliatiivne ja elulõpu hooldus“

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.6.
2020
3.2.
2019
5.2.
2019
3.4.
2018
6.3.
2018
6.6.
2017
3.2.
2016
5.2.
2016
6.2.
2016
3.4.
2014
6.7.
2013
3.4.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
5.2.
2009
3.2.
2008
18.11.2020
16.04.1983
671 1752
hannamaria.poldma@ttk.ee

Career

Institutions and positions
2017–2021   
Tallinn Health Care College, Health Education Centre, Head of the Occupational Therapist Curriculum, Lecturer (1,00)
2009–2017   
OÜ Aarika, Ltd Aarika; Occupational Therapist (0,15)
2007–2017   
Tallinn Health Care College, Teacher (1,00)
2006–2008   
MTÜ Erivajadustega lapsed, NGO Children with special needs; Occupational Therapist (0,50)
2004–2007   
Tallinna Laagna Lasteaed Põhikool, Tallinn Laagna Kindergarten Elementary School; (0,80)
2001–2006   
OÜ Hiiekivi, Ltd Hiiekivi; Manager (1,00)
 
 
Education
2010–2013   
Tallinn University, Consultant in Special- Education
2001–2005   
Tallinn Medical School; Occupational Therapist
1998–2001   
Väike Õismäe High School
1989–1998   
Tallinn Hiiu Elementary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−2020   
2019-2020 NordPlus networking Occupational Therapy in the Nordic and Baltic Countries. Representative of the Tallinn Health Care College
2018−2018   
Course " Using Horticultural Therapy principles for working with special needs people. Coordinator
2018−2018   
Creator of the professional standard "Occupational therapist, level 6"
2015−2015   
Course: Horticultural Therapy for special needs people. Coordinator.
2014−2014   
Participation in the study "Basic analysis of the concept of integrated mental health services for children"
2014−2014   
Trainer on "Applying Sensory Integration Theory in Natural Environment"
2013−2018   
Member of Tallinn Health College working group "Applied Research and Research and Development"
2012−2012   
Creator of the professional standard "Occupational therapist, level 6"
2009−2009   
Member of the Council of Occupational Therapist Curriculum
2009−2009   
Member of COHEHRE Preparatory Group
2009−2015   
Board member of the Association of Estonian Occupational Therapists
2008−2019   
Member of the council of Occupational therapist curriculum
2007−2009   
Academical Association of Estonian Occupational Therapists member of board
 
 
Creative work

2017 Applied research: Assessing the community need for Health Promotion, Occupational Therapy and Care Worker staff positions and professional training
.
2017 Applied research: Creating uniformity in Estonian occupational therapy terminology.
2017 Conference "INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSIOTHERAPISTS AND OCCUPATIONAL THERAPISTS EDUCATION IN UKRAINE"
Oral presentation "OCCUPATIONAL THERAPY CURRICULUM IN ESTONIA"
Ukraine, Kiev 25.april .
2017 Conference " OCCUPATIONAL THERAPY 100". Oral presentation. 26.10.
 
 
Additional information
14.10.16. Borderless or borderless healthcare. Conference. Tallinn Health Care College.
7.04.16. Teaching in English (didactics). Estonian Academy of Security Sciences.
5.05.2016. The most popular psychiatric disorders are their treatment and rehabilitation. Suicide and its prevention. Tallinn Health Care College.
27.11.2015. Teaching for the Future Programme. Portugal. COHEHRE.
07. 14.12.2015. Principles of compilation and use of communication and the use of the Boardmaker computer program.
11-13.06.2014. 3rd European Congress of Sensory Integration. Naatali, Finland.
21st-25th May 2012. SI Modul 1: Foundations and Neuroscience. Sensory Integration Network. Galway, Ireland
25 th to 27 th 2011. Integrating NDT and Sensory Integration. Sensory integration network. Reading, Berkshire.
30.03.2010. Implementation of an output-based curriculum. In-service training for specialty teachers. Tallinn Health Care College.
11.03.10- 12.03.10. Initial course in cinematic taping. East Tallinn Central Hospital.
02.04.09-07.04.09. Exchange Lecturer in Oulu University of Applied Sciences.
27.02.2009. Effective communication with different types of people. Tallinn University.
10.09.2009- 05.12.2009 Training of specialists in rehabilitation teams. Tartu University
22.04-24.04.2009. Health of migrants and displaced persons . Implications for education . COHEHRE conference.
20.05.2009. Evaluation and feedback. Tallinn University.
25.08.-26.08.2009. Principles for implementing and evaluating an competence base curriculum. ESF Primus.
14.09.09- 25.10.2009. E-learning methodologies and learning environments. University of Tartu.
25.08.-29.12.2008. Learning and teaching at a university.Tallinn University.
26.04.2007-24.04.2008. How to teach. Tallinn Health Care College.
15.05.2008. The basics of Occupational Cirumstances Assessment - Interview and Rating Scale (OCAIRS). Latvian Association of Occupational Tharapy. Tunnistus.
26 th-27 th. 09.2008.14 th Annual ENOTHE meeting.
14.03.2008 - 12.12.2008. Additional course in physiotherapy. University of Tartu.
25.09.2008. Occupational Science in research and education day. ENOTHE. Tunnistus.
13.01.2008 - 19.01.2008 Supervisor and lecturer LLP/ERASMUS programm „Interdisciplinary Programme on Palliative and End-of-life care“ through LLP/ERASMUS in Gent/Dworp – Belgium as teacher and supervisor of students.

Projects in progress

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
6.6.
2020
3.2.
2019
5.2.
2019
3.4.
2018
6.3.
2018
6.6.
2017
3.2.
2016
5.2.
2016
6.2.
2016
3.4.
2014
6.7.
2013
3.4.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
5.2.
2009
3.2.
2008
18.11.2020

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 10 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
1.; 1.2.; 1.2.2.2019-1-EE01-KA203-051673Baltic-Nordic collaboration regarding the alignment of standard knowledge within the field of sensory integration at the bachelor and postgraduate level. 01.09.201931.08.2022Grete AntonTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tervishariduse keskus254 217,00 EUR
1.; 1.1.4-7/26Hortikultuurne teraapia erivajadusega inimestele rehabilitatsiooni eesmärgil19.03.201511.06.2015Hanna-Maria PõldmaTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tervishariduse keskus, Tegevusterapeudi õppekava 1 998,46 EUR
1.; 1.1.#31Inimene, keskkond ja tegevus tegevusteraapias. Tegevusteraapia eestikeelse terminoloogia väljatöötamine. Uuringusuund: Tegevusterapeudi kompetentsid ja professionaalne areng.01.01.201330.11.2016Karin LilienbergTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tervishariduse keskus, Tegevusterapeudi õppekava ; Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus5 070,00 EUR
1.1.3.1.1-14/54Kutsealane eelkoolitus Tallinna Arte Gümnaasiumis23.02.201631.08.2019Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus7 000,00 EUR
1.1.3.1.1-12/109/2019Kutsealane eelkoolitus Tallinna Arte Gümnaasiumis 02.09.201902.09.2024Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool0,00 EUR
1.; 1.1.#26Tervisedenduse, tegevusteraapia ja hooldustöö teenust pakkuvate töötajate ametikohtade ja tööalase täiendusõppe vajadus01.09.201531.12.2017Hanna-Maria PõldmaTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tervishariduse keskus, Tegevusterapeudi õppekava 2 400,00 EUR
1.; 1.1.1.1-2/18/442Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine01.01.201931.12.2019Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool0,00 EUR
1.1.3.1.1.1-2/18/35Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine24.01.201831.12.2018Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus21 336,80 EUR
1.; 1.1.1-16/140Vaimupuudega kliendi seksuaalkäitumise kujundamine01.12.201931.12.2021Maarika VeigelTallinna Tervishoiu Kõrgkool1 000,00 EUR
1.; 1.2.; 1.2.2.23/08Õppejõudude täienduskoolitus tegevusteraapia õppe arendamiseks Ukrainas01.04.201901.02.2020Kristiina DidrikTallinna Tervishoiu Kõrgkool54 740,00 EUR