See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
hannu.nieminen@helsinki.fi

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2006–...   
Department of Communication, University of Helsinki, Finland: Professor of Media Policy; Director of the Communication Research Centre CRC
 
 
Haridustee
1992–1996   
Doctor of Philosophy
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2006−...   
Director of Communication Research Centre, Department of Communication, University of Helsinki
 
 
Lisainfo

PREVIOUS APPOINTMENTS

Professor in Communication, Department of Media Studies, University of Turku
(until 31 July 2006) 2005
Senior Lecturer, Director of the Communication Research Centre 2003
Department of Communication, University of Helsinki
Professor in Communication (by invitation), Department of Media Studies,
University of Turku 2000–2003
Professor in Communication, Department of Communication,
University of Turku 1998—2000
Associate Professor in Communication, Department of Communication,
University of Turku 1996—1998
Lecturer in Journalism and Mass Communication, Department
of Communication, University of Turku 1996
Research Fellowship, Academy of Finland 1992—1995
Doctoral Student at the Centre for Communication and Information Studies,
University of Westminster, London 1992—1995
Assistant, Research Student, Department of Journalism and Mass
Communication, University of Tampere 1990—1992

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadused
 
 
Lisainfo
List of publications


A. BOOKS
1) “Kansa seisoi loitompana”. Kansallisen julkisuuden rakentuminen Suomessa 1809—1917.
[“People stood apart”: The founding of the national public sphere in Finland 1809-1917].
Vastapaino: Tampere 2006 (231 p.) ISBN 10 951-768-182-8; ISBN 13 978-951-768-182-7
2) Media ja demokratia Suomessa: Kriittinen näkökulma. (Authors: Hannu Nieminen, Minna
Aslama & Mervi Pantti). [Media and Democracy in Finland: A Critical Perspective.].
Oikeusministeriön julkaisusarja. Helsingin yliopiston viestinnän tutkimuskeskus CRC &
Kansalaisvaikuttamisen polititikkaohjelma. Oikeusministeriö 2006 [Ministy of Justice,
Government of Finland]. (83 p.) ISBN 952-466-297-3
3) Media markkinoilla. Johdatus viestintään ja sen tutkimukseen.[Media in the Market: An
Introduction to Mass Communication Studies] (working title; published simultaneously in two
languages, in Finnish and in Swedish], with Dr. Mervi Pantti (University of Helsinki). Helsinki:
Loki Publishers 2004 (213 p.) ISBN 952-9646-01-1
4) Hegemony and the Public Sphere: Essays on the Democratisation of Communication. Series
A:44. Department of Media Studies, School of Art, Literature and Music. Turku: University of
Turku 2000 (215 p) ISBN 951-29-1782-3
5) Communication and Democracy: Habermas, Williams and the British Case. The Finnish
Academy of Science and Letters, Humaniora-series no. 288, Helsinki 1997 (223 p.) ISBN 951-
41-0824-8

B. CHAPTERS IN BOOKS

1) Disobedient media – unruly citizens: governmental communication in crisis. – In: Carpentier,
Nico & Bart Cammaerts (eds.) (2006) Reclaiming the media. Intellect Publishers (forthcoming)
2) Media ja demokratia: ehdotuksia indikaattoreiksi (yhdessä Tom Moringin kanssa) [Media and
democracy: proposal for indicators. With Prof. Tom Moring]. – In: Borg, Sami (ed.) Suomen
demokratiaindikaattorit [Finnish indicators for democracy]. Oikeusministeriön julkaisu 1/2006
[Ministry of Justice]. Helsinki: Oikeusministeriö (173—203) ISBN 952-466-301-5
3) Joukkoviestinnän ja sen julkisen sääntelyn perusteet [Finnish mass communication system and
its public regulation: an introduction] – In: Kulla, Heikki et.al. (2002) Viestintäoikeus. Helsinki:
WSOY (pp. 3—34) ISBN 951-670-068-3
4) Sananvapaus ja viestintäpolitiikka (yhdessä prof. Kaarle Nordenstrengin kanssa). [Freedom of
Speech and the Media Policy. With prof. Kaarle Nordenstreng] – In: Kaarle Nordenstreng &
Osmo A. Wiio (toim.) (2001) Suomen mediamaisema. Helsinki: WSOY (pp. 248—262) ISBN
951-0-25416-9
5) Suomalainen viestintämaisema ja eettinen pluralismi. [Finnish media landscape and ethical
pluralism] – In: Nieminen, Hannu & Jukka Sihvonen (toim.) (2001) Mediatutkimus: näkökulmia
2
ja kartoituksia. Mediatutkimus, Taiteiden tutkimuksen laitoksen sarja A: 47. Turku: Turun
yliopisto 2001 (23 p.) ISBN 951-29-1823-4
6) Julkisuuden kohtalo myöhäismodernissa: globalisaatio vai pirstoutuminen? [The Destiny of
the Public Sphere in Late Modernity: Globalization or Fragmentation?] – In: Koivunen, Anu &
Susanna Paasonen & Mari Pajala (toim.) Populaarin lumo. Sarja A. Mediatutkimus, Taiteiden
tutkimuksen laitos. Turku: Turun yliopisto 2000 (28 p.) ISBN 951-29-1793-9
7) Julkisyhteisön viestintä. Kohti kansalaisnäkökulmaa. [Communication in Public
Organizations: Towards the Citizen’s Approach]. – In: Aula, Pekka & Salli Hakala (eds) (2000)
Kolmet kasvot. Näkökulmia organisaatioviestintään. Helsinki: Loki-kirjat (pp. 109—130) ISBN
952-9646-90-9
8) Viestintä ja demokratia. Kohti pluralistista julkisuutta? [Communication and Democracy:
Towards a pluralistic public sphere? – In: Ullamaija Kivikuru et. al. (1998) Viestinnän jäljillä
[Tracking Communication. Textbook for Communication Studies]. WSOY, Helsinki 1998 (pp.
275—299) ISBN 951-0-22015-9
9) Medioituminen ja suomalaisen viestintämaiseman muutos [Mediatization and the Change in
the Finnish Media Landscape]. –In: Hannu Nieminen, Petri Saarikoski & Jaakko Suominen
(1999) Uusi media ja arkielämä. Kirjoituksia uuden ajan kulttuurista. Sarja A:41. Viestintä,
Taiteiden tutkimuksen laitos. Turku: Turun yliopisto (pp. 18—41) ISBN 951-29-1407-7
10) Julkiset intellektuellit ja yhteiskunnan muutos [Public intellctuels and societal changes]. – In:
Karkama, Pertti & Hanne Koivisto (eds.) (1997) Älymystön jäljillä. Kirjoituksia suomalaisesta
sivistyneistöstä ja älymystöstä. Tietolipas 151. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (pp.
283—294) ISBN 951-717-992-8
11) Jyrkiäinen, Jyrki, Heikki Luostarinen & Hannu Nieminen (1991) Opasta, kärsi ja unhoita:
avuksi tutkielman laatijoille[How to write a study: A handbook] Department of Journalism and
Mass Communication, University of Tampere ISBN 951-44-2963-X
12) Persianlahden sotako simulaatiota? [The Gulf War - only a simulation?] - In:
Luostarinen,Heikki & Hannu Nieminen (1991) Persianlahden sota ja journalismi [The Gulf War
and Journalism] Department of Journalism and Mass Communication, University of Tampere
(pp. 14—22)


C. ARTICLES IN REFEREED JOURNALS

1) Julkisuusteorian rakennemuutos: ajatuksia kriittis-realistisesta julkisuuskäsityksestä [The
structural change in the theory of the Public Sphere: reflections on a critical-realistic concept of
the public sphere].—In: Tiedotustutkimus 2003:2 (pp. 18—32)
2) Millaista suomalaisuutta media rakentaa ja miten se sen tekee? [What kind of Finnishness do
the media construct and how do they do it?] – In: Tiedotustutkimus 2001:2 (pp. 46—55)
3) Lupaus median konvergenssista. Raportti vuosituhannen vaihteen tilanteesta. [The Promise of
the Media Convergence. A Report on the Situation in the Turn of the Millennium] – In:
Tiedotustutkimus 1999:4 (pp. 4—21)
4) Mediat ja julkiset intellektuellit [The media and public intellectuals] – In: Politiikka 38:4
(1996) (pp. 218—228)

D. CONFERENCE AND SEMINAR PAPERS

1) Disobedient media – unruly citizens: governmental communication in crisis. Paper in the First
European Communication Conference, Amsterdam, the Netherlands 24.—26.11.2005 (16 p.)
2) Governmental communication in crisis. Paper in the European Doctoral Summer School 2005,
University of Tartu, Estonia 24.08.2005 (14 p.)
3) From national to European public spheres: a way too long. Presentation in a seminar of
“European Public Spheres” research project (Academy of Finland). University of Helsinki
17.8.2005 (14 p.).
3
4) Median sääntely ja radikaali demokratia. [Media Regulation and Radical Democracy.]
Presentation in a seminar of ”Media legislation” research project (Academy of Finland).
University of Helsinki 13.6.2005 (12 p.).
5) Keitä me olemme? Viestintätieteiden määrittelyä. [Who Are We? Defining the Media
Studies.] Seminar presentation, University Network of Communication Sciences. University of
Helsinki 10.6.2005 (10 p.).
6) Median paikka deliberatiivisessa demokratiassa: keskustelun puntarointia. [The Function of
the Media in a Deliberative Democracy: Considerations.] Seminar presentation in the seminar
“Kriittinen mediateoria” (Critical Media Theory). University of Helsinki 1.6.2005 (10 p.).
7) Institutional Histories of the Public Sphere in Finland. Paper in a seminar ”Media Research in
Russia and Finland”, Faculty of Journalism, Moscow, 20-21 May 2005 (20 p).
8) Kansallisten julkisuusinstituutioiden synty ja kehitys suomessa. [The Formation of the
National Public Sphere in Finland.] Seminar presentation in the seminar by the Network for
Studies in the Public Sphere. University of Helsinki 19.1.2005 (14 p.).
9) The Formation of the National Public Sphere in Finland. Seminar presentation in CAMRI
research seminar. University of Westminster, London, UK 6 October 2004. (20 p.)
10) On the formation of the national public sphere. Paper in IAMCR conference, PortoAlegre,
Brazil 25.-30.8.2004 (14 p.) (http://www.pucrs.br/famecos/iamcr/textos/nieminen.pdf )
11) Self-regulation in Finland under Europeanization and marketization. Paper in the seminar
“Medienes selvdømmeordning og journalistisk etikk”. The Freedom of Expression Foundation
and University of Oslo 1.4.2004 (14 p.).
12) Kahdeksan tapaa lähestyä kansallisen julkisuuden tutkimista [Eight approaches to the study
of national public spheres]. Seminar paper for the research seminar on the Public Sphere,
organised by the Centre for North European Studies (CENS), the Research Centre for
International Economic Law (KATTI), and CRC, University of Helsinki 23.1.2004 (12 p.)
13) Johdatus eurooppalaisen julkisuuden tutkimukseen: normatiivisten ja deskriptiivisten
lähestymistapojen arviointia [Introduction to research on the European Public Sphere: assessing
normative and descriptive approaches]. Seminar paper for the CRC working group on EPS.
University of Helsinki 6.10.2003 (8 p.)
14) Eurooppalaisen julkisuuden tutkimuksesta. [Research strategies for the European Public
Sphere]. Paper for the CRC meeting, University of Helsinki 28.4.2003 (10 p)
15) Mediatutkimuksen normatiivista ydintä etsimässä [Seeking for the normative core of Media
Studies]. Seminar paper, Department of Media Studies, University of Turku 9.4.2003 (14 p.)
16) Mediatutkimuksen haasteet oikeusviestinnän tutkimukselle: viestinnällisten tarpeiden
oikeudellisesta turvaamisesta [The challenges of the Media Studies to the study of
Communication Law: on the legal guaranteeing of communicational needs]. Seminar paper for
the Doctoral School of the Media Law, University of Turku 3.10.2002 (15 p.)
17) On the formation of the national public sphere in Finland: theoretical considerations. Paper
in the conference “Capitalism and Communication in the Twenty First Century”, University of
Westminster 13-14 June, 2002 (12 p.)
18) Voidaanko todellisuutta digitalisoida? [Can we digitalize reality?] Keynote paper in the
Seminar on Media Ethics. Diakonia Ammattikorkeakoulu, Turku 3.4.2001 (15 p.)
19) Do we need universal broadband access? Seminar paper, University of Tampere, Department
of Journalism and Mass Communication 12.1.2001 (10 p.)
20) Media Studies: methodological challenges. Seminar paper for the seminar Media Usage and
the Transformations of Everyday Experience. Organized by: Department of Media Studies,
Turku University and the Centre for Communication and Information Studies, Westminster
University, London. Turku 30.11.-2.12.2000 (8 p.)
4
21) Suomalaisen viestinnän tutkimuksen nykytilasta [Evaluating the state of the media and
communication studies in Finland]. Introductory paper in a public debate. Department of
Communication. University of Helsinki 7.9.2000 (10 p.)
22) Kohti integroitua julkishallinnon viestintästrategiaa: Internetin avaamia mahdollisuuksia
kartoittamassa. [Towards an integrated governmental strategy for PR and communication]. Paper
for the Work Group on Governmental PR and Communication, Information Unit of the Council
of State, Helsinki 3.4.2000 (14 p.)
23) The Public Image of the University of Turku: The views of certain influential groups on the
Finnish universities (with Heikki Ervasti) A report for the Rector’s Office, University of Turku.
Autumn 1999 (20 p)
24) Mediakentän muutos, mediakanavien ja –laitteiden konvergenssi. [Change in the media
landscape; the converegence of media channels and terminals]. Seminar paper for the seminar
DigiTV, organised by Turku Telephony Company, Nokia and Turku Technology Center. Turku
7/9 1999 (12 p.)
25) Imago, tiedotus ja viestintä osana Turun yliopiston stgrategiaa. [Image, PR and
organisational communications as parts of the strategy of the University of Turku]. Paper for the
University Government, University of Turku, 3/9 1999 (8 p.)
26) Turun ulkoinen kuva ja kaupungin viestintästrategian kehittäminen. [The public image of
Turku, and tasks in developing the PR strategy of the City of Turku]. A paper for the Unit of
Strategic Plannig, Mayor’s Office. City Council of Turku 20.5. 1999 (8 p.)
27) Arvottaminen ja kulttuuri. [On Culture and Valorization]. Seminar paper for the seminar
"Kuka vartioi kaanonia?" [Who Guards the Canon?]. Department of Finnish Literature. Turku
11.9.1998 (10 p.)
28) The Media and Everyday Life in Finland and in Britain: A Comparative Review. Seminar
paper for the Finnish-British Workshop "The New Information and Communication Technology
and Everyday Life". Departments of Finnish Literature and Cultural History. Turku 9.6.1998 (10
p.)
29) Suomalaisen viestintämaiseman muutos ja pysyvyys: lähtökohtia tutkimukselle. [On changes
and continuities in the Finnish communication landscape: statring points for research.] Seminar
paper for the seminar "The New Media and Everyday Life", Departments of Film and Television
Studies and Communication Studies. University of Turku 24.4.1998 (15 p.)
30) Mitä on kulttuurinen viestinnän tutkimus? [What is Cultural Studies in Media and
Communication?] Seminar Paper for the seminar "Seventy Years of Speech Communication in
the University of Turku". Department of Communication Studies. University of Turku 13.2.1998
(10 p.)
31) Public Opinion in Different National Settings: Examples of British and Finnish Press.
Seminar paper, Finnish Institute in London 31.10.1997 (15 p.)
32) Democracy and Communication: Is There Any Public Sphere in a Postmodern Society?
Seminar paper, CCIS, University of Westminster. London 29.10.1997 (30 p)
33) Demokratian ja viestinnän suhteesta: aiheen tutkimisen lähtökohtia. [On the relatioship
between democracy and communication: starting points for a study.] Research seminar, Cinema
and Television Studies & Communication Studies, University of Turku 14.10.1997 (15 p.)
34) Journalism and democracy in a post-modern society. Seminar paper, Department of
Journalism and Mass Communication. University of Tampere 21.-23.8 1997 (15 p.)
35) The new media and public intellectuals. Seminar paper, Department of
Journalism and Mass Communication. University of Tampere 10.-11.1.1997(20 p.)
36) Kulttuuri ja intellektuellit: historiallinen katsaus. [Culture and intellectuals: a historical
review.] Seminar paper, Dept. of Art, Literature and Music. University of Turku 29.-30.9.1996
(16 p.)
5
37) The media, public intellectuals and society: an outline for a study. Seminar paper, presented
at the seminar Civil Society, Democracy and the Media. University of Tampere 1.-6.7.1996 (28
p.)
38) Mediahistoria historiallisen sosiologian nakokulmasta. Seminaariesitelma, Mediahistorian
työryhmä, Department of Communication. University of Helsinki 23.10.1995 (20 p.)
39) The development of the political public sphere in Britain: The system of moral regulation
and the form of publicness. Seminar paper, CCIS, University of Westminster. Lontoo 10.5.1995
(25 p.)
40) Poliittisen julkisuuden kehitys Britanniassa. Jurgen Habermasin ja Raymond Williamsin
teorioiden arviointia. Seminaariesitelmä, Mediahistorian työryhma. Deprtment of
Communication, University of Helsinki 24.1.1995
41) Reading “A Social History of British Broadcasting”: Reflections on authenticity and social
determination. Essay for Doctoral Programme, CCIS (16/6/1993, 39 p.)
42) Reading “A Culture for Democracy”: Common culture or the Public Sphere. Essay for
Doctoral Programme in Communication, CCIS (20/5/1993, 42 p.)
43) Broadcasting regulation in Britain: The elite competition and compromises. Essay for
Doctoral Programme in Communication, CCIS, University of Westminster (26/04/1993, 38 p.)
44) Telecommunication policy in France. Seminar paper for Doctoral Programme in
Communication, CCIS, University of Westminster (23/03/1993, 22 p.)
45) Reading "The Making of the English Working Class": Reflections on the formation of the
modern English public sphere. Seminar paper. Center for Communication and Information
Studies (CCIS), University of Westminster (09/12/1992, 26 p.)
46) "Gegenoffentlichkeit" and the alternative public sphere: Theories on the public sphere from
Jurgen Habermas to Karl-Heinx Stamm. Master-level course on Journalism and Mass
Communication, University of Tampere (March-April 1992, 15 hrs.)
47) Editorial rhetoric. Rhetoric in political journalistic text: example editorials. An attempt for an
analytical model. Paper presented in the Nordic Conference of Mass Media Researchers (Media
och Makt). Reykjavik 11-14/08/1991

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2009
1.2.
2008
3.1.
2007
4.1.
2007
2.2.
2006
2.2.
2006
2.2.
2004
2.2.
2000
5.04.2018
hannu.nieminen@helsinki.fi

Career

Institutions and positions
01.01.2006–...   
Department of Communication, University of Helsinki, Finland: Professor of Media Policy; Director of the Communication Research Centre CRC
 
 
Education
1992–1996   
Doctor of Philosophy
 
 
R&D related managerial and administrative work
2006−...   
Director of Communication Research Centre, Department of Communication, University of Helsinki
 
 
Additional information

PREVIOUS APPOINTMENTS

Professor in Communication, Department of Media Studies, University of Turku
(until 31 July 2006) 2005
Senior Lecturer, Director of the Communication Research Centre 2003
Department of Communication, University of Helsinki
Professor in Communication (by invitation), Department of Media Studies,
University of Turku 2000–2003
Professor in Communication, Department of Communication,
University of Turku 1998—2000
Associate Professor in Communication, Department of Communication,
University of Turku 1996—1998
Lecturer in Journalism and Mass Communication, Department
of Communication, University of Turku 1996
Research Fellowship, Academy of Finland 1992—1995
Doctoral Student at the Centre for Communication and Information Studies,
University of Westminster, London 1992—1995
Assistant, Research Student, Department of Journalism and Mass
Communication, University of Tampere 1990—1992

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences
 
 
Additional information
List of publications

A Books
1) “Kansa seisoi loitompana”. Kansallisen julkisuuden rakentuminen Suomessa 1809—1917.
[“People stood apart”: The founding of the national public sphere in Finland 1809-1917].
Vastapaino: Tampere 2006 (231 p.) ISBN 10 951-768-182-8; ISBN 13 978-951-768-182-7
2) Media ja demokratia Suomessa: Kriittinen näkökulma. (Authors: Hannu Nieminen, Minna
Aslama & Mervi Pantti). [Media and Democracy in Finland: A Critical Perspective.].
Oikeusministeriön julkaisusarja. Helsingin yliopiston viestinnän tutkimuskeskus CRC &
Kansalaisvaikuttamisen polititikkaohjelma. Oikeusministeriö 2006 [Ministy of Justice,
Government of Finland]. (83 p.) ISBN 952-466-297-3
3) Media markkinoilla. Johdatus viestintään ja sen tutkimukseen.[Media in the Market: An
Introduction to Mass Communication Studies] (working title; published simultaneously in two
languages, in Finnish and in Swedish], with Dr. Mervi Pantti (University of Helsinki). Helsinki:
Loki Publishers 2004 (213 p.) ISBN 952-9646-01-1
4) Hegemony and the Public Sphere: Essays on the Democratisation of Communication. Series
A:44. Department of Media Studies, School of Art, Literature and Music. Turku: University of
Turku 2000 (215 p) ISBN 951-29-1782-3
5) Communication and Democracy: Habermas, Williams and the British Case. The Finnish
Academy of Science and Letters, Humaniora-series no. 288, Helsinki 1997 (223 p.) ISBN 951-
41-0824-8

B CHAPTERS IN BOOKS
1) Disobedient media – unruly citizens: governmental communication in crisis. – In: Carpentier,
Nico & Bart Cammaerts (eds.) (2006) Reclaiming the media. Intellect Publishers (forthcoming)
2) Media ja demokratia: ehdotuksia indikaattoreiksi (yhdessä Tom Moringin kanssa) [Media and
democracy: proposal for indicators. With Prof. Tom Moring]. – In: Borg, Sami (ed.) Suomen
demokratiaindikaattorit [Finnish indicators for democracy]. Oikeusministeriön julkaisu 1/2006
[Ministry of Justice]. Helsinki: Oikeusministeriö (173—203) ISBN 952-466-301-5
3) Joukkoviestinnän ja sen julkisen sääntelyn perusteet [Finnish mass communication system and
its public regulation: an introduction] – In: Kulla, Heikki et.al. (2002) Viestintäoikeus. Helsinki:
WSOY (pp. 3—34) ISBN 951-670-068-3
4) Sananvapaus ja viestintäpolitiikka (yhdessä prof. Kaarle Nordenstrengin kanssa). [Freedom of
Speech and the Media Policy. With prof. Kaarle Nordenstreng] – In: Kaarle Nordenstreng &
Osmo A. Wiio (toim.) (2001) Suomen mediamaisema. Helsinki: WSOY (pp. 248—262) ISBN
951-0-25416-9
5) Suomalainen viestintämaisema ja eettinen pluralismi. [Finnish media landscape and ethical
pluralism] – In: Nieminen, Hannu & Jukka Sihvonen (toim.) (2001) Mediatutkimus: näkökulmia
2
ja kartoituksia. Mediatutkimus, Taiteiden tutkimuksen laitoksen sarja A: 47. Turku: Turun
yliopisto 2001 (23 p.) ISBN 951-29-1823-4
6) Julkisuuden kohtalo myöhäismodernissa: globalisaatio vai pirstoutuminen? [The Destiny of
the Public Sphere in Late Modernity: Globalization or Fragmentation?] – In: Koivunen, Anu &
Susanna Paasonen & Mari Pajala (toim.) Populaarin lumo. Sarja A. Mediatutkimus, Taiteiden
tutkimuksen laitos. Turku: Turun yliopisto 2000 (28 p.) ISBN 951-29-1793-9
7) Julkisyhteisön viestintä. Kohti kansalaisnäkökulmaa. [Communication in Public
Organizations: Towards the Citizen’s Approach]. – In: Aula, Pekka & Salli Hakala (eds) (2000)
Kolmet kasvot. Näkökulmia organisaatioviestintään. Helsinki: Loki-kirjat (pp. 109—130) ISBN
952-9646-90-9
8) Viestintä ja demokratia. Kohti pluralistista julkisuutta? [Communication and Democracy:
Towards a pluralistic public sphere? – In: Ullamaija Kivikuru et. al. (1998) Viestinnän jäljillä
[Tracking Communication. Textbook for Communication Studies]. WSOY, Helsinki 1998 (pp.
275—299) ISBN 951-0-22015-9
9) Medioituminen ja suomalaisen viestintämaiseman muutos [Mediatization and the Change in
the Finnish Media Landscape]. –In: Hannu Nieminen, Petri Saarikoski & Jaakko Suominen
(1999) Uusi media ja arkielämä. Kirjoituksia uuden ajan kulttuurista. Sarja A:41. Viestintä,
Taiteiden tutkimuksen laitos. Turku: Turun yliopisto (pp. 18—41) ISBN 951-29-1407-7
10) Julkiset intellektuellit ja yhteiskunnan muutos [Public intellctuels and societal changes]. – In:
Karkama, Pertti & Hanne Koivisto (eds.) (1997) Älymystön jäljillä. Kirjoituksia suomalaisesta
sivistyneistöstä ja älymystöstä. Tietolipas 151. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (pp.
283—294) ISBN 951-717-992-8
11) Jyrkiäinen, Jyrki, Heikki Luostarinen & Hannu Nieminen (1991) Opasta, kärsi ja unhoita:
avuksi tutkielman laatijoille[How to write a study: A handbook] Department of Journalism and
Mass Communication, University of Tampere ISBN 951-44-2963-X
12) Persianlahden sotako simulaatiota? [The Gulf War - only a simulation?] - In:
Luostarinen,Heikki & Hannu Nieminen (1991) Persianlahden sota ja journalismi [The Gulf War
and Journalism] Department of Journalism and Mass Communication, University of Tampere
(pp. 14—22)


C. ARTICLES IN REFEREED JOURNALS

1) Julkisuusteorian rakennemuutos: ajatuksia kriittis-realistisesta julkisuuskäsityksestä [The
structural change in the theory of the Public Sphere: reflections on a critical-realistic concept of
the public sphere].—In: Tiedotustutkimus 2003:2 (pp. 18—32)
2) Millaista suomalaisuutta media rakentaa ja miten se sen tekee? [What kind of Finnishness do
the media construct and how do they do it?] – In: Tiedotustutkimus 2001:2 (pp. 46—55)
3) Lupaus median konvergenssista. Raportti vuosituhannen vaihteen tilanteesta. [The Promise of
the Media Convergence. A Report on the Situation in the Turn of the Millennium] – In:
Tiedotustutkimus 1999:4 (pp. 4—21)
4) Mediat ja julkiset intellektuellit [The media and public intellectuals] – In: Politiikka 38:4
(1996) (pp. 218—228)

D. CONFERENCE AND SEMINAR PAPERS

1) Disobedient media – unruly citizens: governmental communication in crisis. Paper in the First
European Communication Conference, Amsterdam, the Netherlands 24.—26.11.2005 (16 p.)
2) Governmental communication in crisis. Paper in the European Doctoral Summer School 2005,
University of Tartu, Estonia 24.08.2005 (14 p.)
3) From national to European public spheres: a way too long. Presentation in a seminar of
“European Public Spheres” research project (Academy of Finland). University of Helsinki
17.8.2005 (14 p.).
3
4) Median sääntely ja radikaali demokratia. [Media Regulation and Radical Democracy.]
Presentation in a seminar of ”Media legislation” research project (Academy of Finland).
University of Helsinki 13.6.2005 (12 p.).
5) Keitä me olemme? Viestintätieteiden määrittelyä. [Who Are We? Defining the Media
Studies.] Seminar presentation, University Network of Communication Sciences. University of
Helsinki 10.6.2005 (10 p.).
6) Median paikka deliberatiivisessa demokratiassa: keskustelun puntarointia. [The Function of
the Media in a Deliberative Democracy: Considerations.] Seminar presentation in the seminar
“Kriittinen mediateoria” (Critical Media Theory). University of Helsinki 1.6.2005 (10 p.).
7) Institutional Histories of the Public Sphere in Finland. Paper in a seminar ”Media Research in
Russia and Finland”, Faculty of Journalism, Moscow, 20-21 May 2005 (20 p).
8) Kansallisten julkisuusinstituutioiden synty ja kehitys suomessa. [The Formation of the
National Public Sphere in Finland.] Seminar presentation in the seminar by the Network for
Studies in the Public Sphere. University of Helsinki 19.1.2005 (14 p.).
9) The Formation of the National Public Sphere in Finland. Seminar presentation in CAMRI
research seminar. University of Westminster, London, UK 6 October 2004. (20 p.)
10) On the formation of the national public sphere. Paper in IAMCR conference, PortoAlegre,
Brazil 25.-30.8.2004 (14 p.) (http://www.pucrs.br/famecos/iamcr/textos/nieminen.pdf )
11) Self-regulation in Finland under Europeanization and marketization. Paper in the seminar
“Medienes selvdømmeordning og journalistisk etikk”. The Freedom of Expression Foundation
and University of Oslo 1.4.2004 (14 p.).
12) Kahdeksan tapaa lähestyä kansallisen julkisuuden tutkimista [Eight approaches to the study
of national public spheres]. Seminar paper for the research seminar on the Public Sphere,
organised by the Centre for North European Studies (CENS), the Research Centre for
International Economic Law (KATTI), and CRC, University of Helsinki 23.1.2004 (12 p.)
13) Johdatus eurooppalaisen julkisuuden tutkimukseen: normatiivisten ja deskriptiivisten
lähestymistapojen arviointia [Introduction to research on the European Public Sphere: assessing
normative and descriptive approaches]. Seminar paper for the CRC working group on EPS.
University of Helsinki 6.10.2003 (8 p.)
14) Eurooppalaisen julkisuuden tutkimuksesta. [Research strategies for the European Public
Sphere]. Paper for the CRC meeting, University of Helsinki 28.4.2003 (10 p)
15) Mediatutkimuksen normatiivista ydintä etsimässä [Seeking for the normative core of Media
Studies]. Seminar paper, Department of Media Studies, University of Turku 9.4.2003 (14 p.)
16) Mediatutkimuksen haasteet oikeusviestinnän tutkimukselle: viestinnällisten tarpeiden
oikeudellisesta turvaamisesta [The challenges of the Media Studies to the study of
Communication Law: on the legal guaranteeing of communicational needs]. Seminar paper for
the Doctoral School of the Media Law, University of Turku 3.10.2002 (15 p.)
17) On the formation of the national public sphere in Finland: theoretical considerations. Paper
in the conference “Capitalism and Communication in the Twenty First Century”, University of
Westminster 13-14 June, 2002 (12 p.)
18) Voidaanko todellisuutta digitalisoida? [Can we digitalize reality?] Keynote paper in the
Seminar on Media Ethics. Diakonia Ammattikorkeakoulu, Turku 3.4.2001 (15 p.)
19) Do we need universal broadband access? Seminar paper, University of Tampere, Department
of Journalism and Mass Communication 12.1.2001 (10 p.)
20) Media Studies: methodological challenges. Seminar paper for the seminar Media Usage and
the Transformations of Everyday Experience. Organized by: Department of Media Studies,
Turku University and the Centre for Communication and Information Studies, Westminster
University, London. Turku 30.11.-2.12.2000 (8 p.)
4
21) Suomalaisen viestinnän tutkimuksen nykytilasta [Evaluating the state of the media and
communication studies in Finland]. Introductory paper in a public debate. Department of
Communication. University of Helsinki 7.9.2000 (10 p.)
22) Kohti integroitua julkishallinnon viestintästrategiaa: Internetin avaamia mahdollisuuksia
kartoittamassa. [Towards an integrated governmental strategy for PR and communication]. Paper
for the Work Group on Governmental PR and Communication, Information Unit of the Council
of State, Helsinki 3.4.2000 (14 p.)
23) The Public Image of the University of Turku: The views of certain influential groups on the
Finnish universities (with Heikki Ervasti) A report for the Rector’s Office, University of Turku.
Autumn 1999 (20 p)
24) Mediakentän muutos, mediakanavien ja –laitteiden konvergenssi. [Change in the media
landscape; the converegence of media channels and terminals]. Seminar paper for the seminar
DigiTV, organised by Turku Telephony Company, Nokia and Turku Technology Center. Turku
7/9 1999 (12 p.)
25) Imago, tiedotus ja viestintä osana Turun yliopiston stgrategiaa. [Image, PR and
organisational communications as parts of the strategy of the University of Turku]. Paper for the
University Government, University of Turku, 3/9 1999 (8 p.)
26) Turun ulkoinen kuva ja kaupungin viestintästrategian kehittäminen. [The public image of
Turku, and tasks in developing the PR strategy of the City of Turku]. A paper for the Unit of
Strategic Plannig, Mayor’s Office. City Council of Turku 20.5. 1999 (8 p.)
27) Arvottaminen ja kulttuuri. [On Culture and Valorization]. Seminar paper for the seminar
"Kuka vartioi kaanonia?" [Who Guards the Canon?]. Department of Finnish Literature. Turku
11.9.1998 (10 p.)
28) The Media and Everyday Life in Finland and in Britain: A Comparative Review. Seminar
paper for the Finnish-British Workshop "The New Information and Communication Technology
and Everyday Life". Departments of Finnish Literature and Cultural History. Turku 9.6.1998 (10
p.)
29) Suomalaisen viestintämaiseman muutos ja pysyvyys: lähtökohtia tutkimukselle. [On changes
and continuities in the Finnish communication landscape: statring points for research.] Seminar
paper for the seminar "The New Media and Everyday Life", Departments of Film and Television
Studies and Communication Studies. University of Turku 24.4.1998 (15 p.)
30) Mitä on kulttuurinen viestinnän tutkimus? [What is Cultural Studies in Media and
Communication?] Seminar Paper for the seminar "Seventy Years of Speech Communication in
the University of Turku". Department of Communication Studies. University of Turku 13.2.1998
(10 p.)
31) Public Opinion in Different National Settings: Examples of British and Finnish Press.
Seminar paper, Finnish Institute in London 31.10.1997 (15 p.)
32) Democracy and Communication: Is There Any Public Sphere in a Postmodern Society?
Seminar paper, CCIS, University of Westminster. London 29.10.1997 (30 p)
33) Demokratian ja viestinnän suhteesta: aiheen tutkimisen lähtökohtia. [On the relatioship
between democracy and communication: starting points for a study.] Research seminar, Cinema
and Television Studies & Communication Studies, University of Turku 14.10.1997 (15 p.)
34) Journalism and democracy in a post-modern society. Seminar paper, Department of
Journalism and Mass Communication. University of Tampere 21.-23.8 1997 (15 p.)
35) The new media and public intellectuals. Seminar paper, Department of
Journalism and Mass Communication. University of Tampere 10.-11.1.1997(20 p.)
36) Kulttuuri ja intellektuellit: historiallinen katsaus. [Culture and intellectuals: a historical
review.] Seminar paper, Dept. of Art, Literature and Music. University of Turku 29.-30.9.1996
(16 p.)
5
37) The media, public intellectuals and society: an outline for a study. Seminar paper, presented
at the seminar Civil Society, Democracy and the Media. University of Tampere 1.-6.7.1996 (28
p.)
38) Mediahistoria historiallisen sosiologian nakokulmasta. Seminaariesitelma, Mediahistorian
työryhmä, Department of Communication. University of Helsinki 23.10.1995 (20 p.)
39) The development of the political public sphere in Britain: The system of moral regulation
and the form of publicness. Seminar paper, CCIS, University of Westminster. Lontoo 10.5.1995
(25 p.)
40) Poliittisen julkisuuden kehitys Britanniassa. Jurgen Habermasin ja Raymond Williamsin
teorioiden arviointia. Seminaariesitelmä, Mediahistorian työryhma. Deprtment of
Communication, University of Helsinki 24.1.1995
41) Reading “A Social History of British Broadcasting”: Reflections on authenticity and social
determination. Essay for Doctoral Programme, CCIS (16/6/1993, 39 p.)
42) Reading “A Culture for Democracy”: Common culture or the Public Sphere. Essay for
Doctoral Programme in Communication, CCIS (20/5/1993, 42 p.)
43) Broadcasting regulation in Britain: The elite competition and compromises. Essay for
Doctoral Programme in Communication, CCIS, University of Westminster (26/04/1993, 38 p.)
44) Telecommunication policy in France. Seminar paper for Doctoral Programme in
Communication, CCIS, University of Westminster (23/03/1993, 22 p.)
45) Reading "The Making of the English Working Class": Reflections on the formation of the
modern English public sphere. Seminar paper. Center for Communication and Information
Studies (CCIS), University of Westminster (09/12/1992, 26 p.)
46) "Gegenoffentlichkeit" and the alternative public sphere: Theories on the public sphere from
Jurgen Habermas to Karl-Heinx Stamm. Master-level course on Journalism and Mass
Communication, University of Tampere (March-April 1992, 15 hrs.)
47) Editorial rhetoric. Rhetoric in political journalistic text: example editorials. An attempt for an
analytical model. Paper presented in the Nordic Conference of Mass Media Researchers (Media
och Makt). Reykjavik 11-14/08/1991

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2009
1.2.
2008
3.1.
2007
4.1.
2007
2.2.
2006
2.2.
2006
2.2.
2004
2.2.
2000
5.04.2018

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
ETFETF9121Eesti avalik-õigusliku meedia perspektiivid teel võrguühiskonda01.01.201231.12.2015Maarja LõhmusTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond45 600,00 EUR