11.02.1942
30.05.2018

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.07.2013–15.07.2016   
Eesti Taimekasvatuse Instituut, vanemteadur taimekaitse alal (1,00)
01.02.2002–30.06.2013   
Eesti Maaviljeluse Instituut, vanemteadur taimekaitse alal (1,00)
17.03.2000–31.12.2001   
Eesti Maaviljeluse Instituut, Direktor (1,00)
24.05.1998–16.03.2000   
Põllumajandusministeerium, Taimekasvatuse büroo juhataja (1,00)
01.01.1998–31.12.2000   
Põllumajandusministeerium, Taimekasvatuse büroo juhataja
01.09.1994–23.05.1998   
Eesti Maaviljeluse Instituut, Põllunduse osakonna juhataja (1,00)
1988–1994   
Eesti Maaviljeluse Instituut, Juhtivteadur (1,00)
1976–1987   
Eesti Maaviljeluse Instituut, Vanemteadur (1,00)
1965–1975   
Eesti Maaviljeluse Instituut, Teadur (1,00)
 
 
Haridustee
1960–1965   
Eesti Põllumajanduse Akadeemia Agronoomia teaduskond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−...   
Jõgeva Sordiaretuse Instituut, Teadusnõukogu liige
2002−2009   
Eesti Maaviljeluse Instituut, Teadusnõukogu liige
2000−2001   
Eesti Maaviljeluse Instituudi direktor
2000−2004   
Eesti Maaülikooli Polli Aianduse Instituut, Teadusnõukogu liige
1999−2001   
Eesti Põllumajanduse Mehhaniseerimise Instituut, Teadusnõukogu liige
1998−2000   
Põllumajandusministeerium, Taimekasvatuse büroo juhataja
1994−1998   
Eesti Maaviljeluse Instituudi Põllunduse osakonna juhataja
 
 
Loometöö
käsiraamatud "Köögiviljakultuuride haigused", 1986; "Taimekaitse käsiraamat", 1995; kaasautor- "Teraviljakasvatuse käsiraamat", 1999; "Kartulikasvatus", 2002; "Õlikultuuride kasvataja käsiraamat", 2004. .
monograafia "Teraviljade fusarioosid Eestis", 2008.
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Avaldatud umbes 300 teaduslikku ja populaarteaduslikku artiklit;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; PÕHISUUND: aia-ja põllukultuuride haiguste bioloogia ja tõrje
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; CERCS ERIALA: B390 Taimekasvatus, aiandus, taimekaitsevahendid, taimehaigused ; PÕHISUUND: taimehaiguste bioloogia ja tõrje; teraviljade hallitusseened ja mükotoksiinid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
1.2.
2013
5.2.
2013
6.2.
2013
6.3.
2013
3.5.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.6.
2011
1.2.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
1.3.
2008
2.2.
2008
2.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
3.2.
2007
4.2.
2007
6.3.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.5.
2005
6.2.
2005
1.2.
2004
1.3.
2004
1.3.
2004
3.2.
2004
6.3.
2004
1.2.
2003
1.3.
1999
3.5.
1994
6.3.
0
6.3.
0
26.06.2018
11.02.1942
30.05.2018

Career

Institution(s) and position(s)
01.07.2013–15.07.2016   
Estonian Crop Research Institute, senior researcher in plant ptotection (1,00)
01.02.2002–30.06.2013   
Estonian Research Institute of Agriculture, senior researcher in plant protection (1,00)
17.03.2000–31.12.2001   
Estonian Research Institute of Agriculture, Chief-director (1,00)
24.05.1998–16.03.2000   
Ministry of Agriculture, Head of the Plant cultivation office (1,00)
01.01.1998–31.12.2000   
Ministry of Agriculture, Head of the Plant cultivation office
01.09.1994–23.05.1998   
Estonian Research Institute of Agriculture, Head of Field Crops Department (1,00)
1988–1994   
Estonian Research Institute of Agriculture, Research Professor (1,00)
1976–1987   
Estonian Research Institute of Agriculture, Senior Researcher (1,00)
1965–1975   
Estonian Research Institute of Agriculture, Researcher (1,00)
 
 
Education
1960–1965   
Estonian Agricultural Academy (University) ,Faculty of Agronomy
 
 
R&D related managerial and administrative work
2007−...   
Jõgeva Plant Breeding Institute, member of Scientific Board
2002−2009   
Estonian Research Institute of Agriculture , member of Scientific Board
2000−2001   
Chief-director of Estonian Research Institute of Agriculture
2000−2004   
Estonian University of Life Sciences, Polli Horticultural Institute, member of Scientific Board
1999−2001   
Estonian Institute of Agricultural Ingeniering, member of Scientific Board
1998−2000   
Ministry of Agriculture, Head of the Plant cultivation office
1994−1998   
Head of Field Crops Department of ERIA
 
 
Creative work
Handbooks: "Vegetable diseases", 1986; "Plant protection handbook", 1995; co-author in "Cereal growing handbook", 1999; "Potatoe growing", 2002; "Growing of oilseed plants", 2004.
monograph "Cereal Fusarium diseases in Estonia", 2008.
 
 
Additional career information
About 300 publications of science and popular science published;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; CERCS SPECIALITY: B390 Phytotechny, horticulture, crop protection, phytopathology ; SPECIALITY: biology and control of plant diseases; molds and mycotoxins in small grain
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
1.2.
2013
5.2.
2013
6.2.
2013
6.3.
2013
3.5.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.6.
2011
1.2.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
1.3.
2008
2.2.
2008
2.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
3.2.
2007
4.2.
2007
6.3.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.5.
2005
6.2.
2005
1.2.
2004
1.3.
2004
1.3.
2004
3.2.
2004
6.3.
2004
1.2.
2003
1.3.
1999
3.5.
1994
6.3.
0
6.3.
0
26.06.2018
  • Leitud 12 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUU3.4-23/152.1.1Eesti teravilja kvaliteeti ja ohutust mõjutavad hallitusseened ja nende negatiivse mõju vähendamine01.01.200631.12.2010Heino LõivekeEesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut287 602,42 EUR
ETFETF6154Eesti teravilja nakatatus hallituseentest ning selle sõltuvus agroökoloogilistest teguritest01.01.200531.12.2008Heino LõivekeEesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut37 092,82 EUR
MUU5.1.3 (3.4-2/728)Integreeritud taimekaitsesüsteemi täiustamine põllukultuuride ja heintaimede kasvatamisel arvestades keskkonnakaitse nõudeid ning majanduslikke aspekte01.01.200331.12.2007Sulev UusnaEesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut264 568,66 EUR
MEMRUP3.4-23/254Kaasajastatud integreeritud taimekaitse alaste suuniste väljatöötamine 01.09.201201.05.2013Pille SooväliEesti Taimekasvatuse Instituut20 000,00 EUR
MUUBaas 1Põllu- ja rohumaakultuuride saagi kvantiteedi ja kvaliteedi optimeerimine agrotehniliste võtete ja erinevate tehnoloogiate integreerimisel01.01.200531.12.2008Jüri KadajaEesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut90 257,05 EUR
MUU1.6Teaduselt tootmisele01.01.200831.12.2011Rein LillakEesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut173 584,04 EUR
MUU1.3.5. (3.4-23/438;13.03. 2007)Teraviljade haiguste, sealhulgas juuremädanike ja fusariooside uurimine keskkonnanõudeid järgivate tõrjevõtete selgitamiseks01.01.200331.12.2007Heino LõivekeEesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut35 151,41 EUR
MUU3.4-2/728 (3.4-2/728 1.10)Veebipõhise taimekaitse nõustamissüsteemi arendamine ja rakendamine.14.05.200331.12.2007Veiko KastanjeEesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut56 611,53 EUR
MUU2-2009Veebipõhise taimekaitsealase nõustamissüsteemi täiustamine15.03.200920.11.2009Veiko KastanjeEesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut13 868,83 EUR
MEMRUP8-2/27 (1-11/2 M)Veebipõhise taimekaitsealase nõustamissüsteemi täiustamine22.04.201031.12.2010Veiko KastanjeEesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut13 818,00 EUR
MUU2-2008 (1.7)Veebipõhise taimekaitsealase nõustamissüsteemi täiustamine.22.04.200825.11.2008Veiko KastanjeEesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut14 453,94 EUR
MUU50401019Vähetuntud toksiine tekitavate hallitusseente nomenklatuuri täpsustamine, toksiinide tekkimise tingimuste ja riskide vältimise selgitamine odral01.01.201231.12.2014Heino LõivekeEesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut95 865,00 EUR